lördag, mars 31, 2007

Bemötande av Illmans Ant-HBT-Kunskap 2

Bloggfundamentalisten Thomas Illman har under en tid publicerat bemötanden på prästen Karl af Hällströms HBT-bibel. Illman har kallat sitt arbete Anti-HBT-Bibeln. Nu har han startat en ny serie: Anti-HBT-kunskap. Bloggen är inte helt lätt att navigera i, men det är värt att göra ett försök. Illmans huvudtes är att homosexualitetens eventuella medföddhet är irrelevant för det kristna fördömandet av homosexuella handlingar. Det är en tes vi känner igen från till exempel pastor Albert Mohler, som jag skrev om här.

Här ligger mina svar på inlägget Anti-HBT-kunskap 2 (27.3.2007 16:31:55).

***1*** Premisserna för ”det homosexuella beteendet” Paulus talar om i Romarebrevet är att den ena parten i en homosexuell relation spelar kvinna (malakos) och den andra spelar man (arsenokoites), alternativt föredrar gossar (Åke Green åberopade just denna översättning av grundtexten). Som homosexuell frågar man sig: När ska Paulus börja tala om homosexualitet?

***2*** Jag tycker inte att alkoholism är en adekvat jämförelse i sammanhanget. Alkoholism är ett tillstånd som saknar motsvarigheter hos dem som inte är drabbade. Homosexualitet däremot är en variation på ett område alla har, nämligen könsdriften. Hos heterosexuella är den riktad mot personer av motsatt kön, och hos homosexuella mot personer av samma kön. Alla har en könsdrift, men alla har inte ett missbrukarbeteende. En mer adekvat jämförelse hade därför varit till exempel vänsterhänthet. (Inte helt klockren den heller, men bättre.)

***3*** Det är framförallt inte den eventuella medföddheten som gör att den traditionella bibeltolkningens fördömande av homosexualitet kan ifrågasättas, utan vad som de facto står i dessa texter. Ponera att du läser en text om den gula frukten apelsin. Att den är avlång till sin form och ofta böjd. Rund form förekommer aldrig, och frukten är föga saftig. Ganska snart reser sig frågan: ”Men vänta, är det inte BANAN de talar om?”. Ens erfarenheter av frukter intygar detta, trots att det går stick i stäv med texten. Här har man två val. Antingen håller man fast vid att en apelsin är avlång och föga saftig, eller så konstaterar man att texten handlar om något annat. Den konservativa läsningen av Bibeln beträffande homosexualitet är ett exempel på det förra. ”Står det apelsin, så är det apelsin.” Att som homosexuell läsa de bibelställen som åberopas mot homosexualitet är som att läsa en text av den här typen om apelsiner. Man förbjuder inte homosexualitet genom att förbjuda det man TROR eller HOPPAS ska vara homosexualitet. Ett förbud mot att ha sexuellt umgänge med sin hustru under hennes månadsrening är väl knappast ett förbud mot heterosexualitet?

***4*** Kan man inte nöja sig med att Gud har olika syften med olika människor? ”Föröka er och uppfyll jorden”, sa han. Innebär det att det katolska prästerskapet är ett uppror Gud? Eller att Paulus hädar när han säger att det bästa för en man är att leva utan en kvinna? Jag tycker inte alls att det är märkligt att tänka sig att Gud kallar olika människor till olika saker. Vissa kallas till prästämbetet – men alla hade inte kunnat bli präster (inte katolska i alla fall), så hade mänskligheten strax dött ut. Innebär detta att det är fel att vara katolsk präst?

***5***Alla förbud i Bibeln kan förklaras och motiveras logiskt. Till och med de mosaiska renlighetslagarna och föreskrifterna om rena och orena djur (se till exempel Mary Douglas). Men inte förbudet mot homosexualitet. Är inte det märkligt?

***6***Dr Spitzer, som People can Change åberopar har protesterat mot att hans studier på det här området har vantolkats och förvrängts. Till exempel här.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home