måndag, april 30, 2007

Adoptionsföljetongen i Umeå går mot sin upplösning

Förra måndagen ägde rättegången i det uppmärksammade fallet kring kd-politikern Helén Edholm rum i Umeå. Det gäller två fall av adoptionsansökningar som Edholm röstade emot i socialnämnden med hänvisning att det handlade om ansökningar från lesbiska par. Adoptionerna gick båda igenom trots Edholms motstånd, men HomO bestämde sig likväl för att processa mot kommunen av principiella skäl. (Det är alltså Umeå Kommun som åtalas, inte Edholm.) I somras kommenterade jag fallet i inlägget kd-skygglappar offrar barn.

Saken har varit en följetong i den konfessionella pressen, och förra veckan skrev Världen Idag en artikel om tingsrättsförhandlingarna där bilden av HomO:s häxjakt och Edholms martyrium förstärktes ytterligare.

Vad Världen Idag dock inte nämner, och vad kristdemokraterna oftast brukar vilja bortse från, är att det här handlar om närståendeadoptioner – att adoptera sin partners biologiska barn. Ingenstans i artikeln förklarar Helén Edholm varför hon vill förvägra dessa barn den självklara rätten till två vårdnadshavare.

– Samkönade par kan inte erbjuda barnet en manlig och en kvinnlig förebild, säger hon. På vilket sätt är det ett argument i det är sammanhanget? Och förresten: Vad vet hon om det i de enskilda fallen?

Det är uppenbart att Helén Edholm har röstat nej av principiella och religiöst motiverade skäl – utan att ta hänsyn till vad som borde vara bäst för barnen i de aktuella sammanhangen, det vill säga att ha två vårdnadshavare. Helén Edholm och kristdemokraterna måste inse att det finns barn vars tillkomstsätt inte harmonierar med deras partiprogram.

Dom faller den 7 maj. Jag hoppas att kommunen frias. Trots att Edholms nejröster tycks bottna i en vilja att skapa en ovärdig kampanj kring frågan, samt en ansvarslös ovilja att inse vad som är bäst för vissa barn under vissa omständigheter, måste hon i egenskap av politiker rösta enligt det mandat hon upplever sig ha av sina väljare. Jag kan inte se hur något annat skulle kunna vara möjligt i en demokrati.

Etiketter: , ,

7 Comments:

Anonymous Björn said...

Det luktar lite Åke Gren om detta. Den fundo- kristna lobbyn tar varje tillfälle att sätta på sig martyrkläderna och spela hela registret av "stackars lilla fromma kristan lammet som blir huggen av elaka antikristna- homomaffian" :-)

Det är första gradens hyckleri men precis som i Åke Gren fallet har tidningen VID snabbt nappat på historien och driver på sin propagandamaskin.

Fundamentalistisk enögd religion som bedrivs hos bland andra Livets Ord och deras tidning Världen idag, Pingst, Mormonkyrkan, Jehovas vittnen och många muslimska samfund är verkligen ett kräkmedel och ett hot mot vårt öppna fria tänkande samhälle.

måndag, april 30, 2007 11:46:00 fm  
Anonymous Grue said...

"Jag hoppas att kommunen frias. Trots att Edholms nejröster tycks bottna i en vilja att skapa en ovärdig kampanj kring frågan, samt en ansvarslös ovilja att inse vad som är bäst för vissa barn under vissa omständigheter, måste hon i egenskap av politiker rösta enligt det mandat hon upplever sig ha av sina väljare."

Nja, är det verkligen så klart? Nämndemännen ska väl som HomO säger inte representera sina väljare utan tolka lagen som lagstiftaren avsett?

F ö ger detta stöd åt dom som är skeptiska mot nämndemannasystemet. Kan inte nämndemännen sätta sina politiska idéer åt sidan när dom dömer borde systemet avskaffas.

Förresten, vad tycker du om HomO och andra liknande ombudsmän? Är det inte lite konstigt med en statlig tjänsteman som har ett politiskt uppdrag? Jag tycker att uppgiften att lobba för jämställdhetsfrågor borde tillfalla politiker och div organisationer - statliga tjänstemän ska alltid vara opartiska.

måndag, april 30, 2007 3:50:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Men varför sitter det politiker i nämnderna då och inte jurister eller tjänstemän?

På vilket sätt menar du att HomO, JämO och DO (m.fl.) har ett politiskt uppdrag? JämOs uppgift är inte att lobba för jämställdhetsfrågor, utan att se till att lagarna på jämställdhetsområdet följs. På samma sätt är HO:s uppgift att se till att lagarna mot diskriminering på grund av till exempel funktionshinder efterlevs. Det är handlar inte om politik, utan om juridik.

måndag, april 30, 2007 4:05:00 em  
Anonymous Grue said...

Här är en motivering för varför man har nämndemän i domstolar (obs ej en sån nämnd men uppdraget är tydligen liknande):

http://nrf.cc/

Som jag sa; dom är en slags domare och ska inte representera just sina väljare. Eftersom KD:s ledamot här verkar ha gått emot lagen kan hon mycket väl ha brutit mot lagen. Det har i vilket fall inget med yttrandefrihet att göra à la Åke Green utan har enbart med rättsreglerna att göra.

JämO och DO m fl lobbar de facto för "sina" grupper - det finns massor av citat som stöder det:

http://www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,982806,00.html

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=626343

http://www.do.se/

"Lika rättigheter och möjligheter för alla är en självklarhet i ett land som respekterar de mänskliga rättigheterna. Anmälningarna till DO och flertalet forskningsrapporter visar entydigt att etnisk och religiös diskriminering alltjämt är en viktig fråga som vi som samhälle måste på allvar."

Vilket mer eller mindre direkt motsäger Jimmie Åkessons påståenden - en klart partipolitisk inlaga.

Det är samma princip som jag har när jag är emot politiseringen av domstolarna - tjänstemän ska vara opolitiska, och politiker ska inte ha tjänstemannauppdrag (vara nämndemän). Den opolitiske tjänstemannen är viktig att bevara och nödvändig för ett sant demokratiskt samhälle.

måndag, april 30, 2007 7:06:00 em  
Anonymous Björn said...

Amen Grue! Nämdemän ska inte ha någon politisk koppling. Jag har alltid förespråkat systemet som det ser ut i USA med medborgare som slumpvis väljs ut för att bedöma och yttra sig. Den politiska nämndemanna utnämningen i Sverige är en kvarlämning av de kvasikommunistiska läget som rådde i Sverige vid tiden det infattades.

måndag, april 30, 2007 9:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Att nämndemännen inte bör vara politiskt tillsatta är vi överens om. Men inte jämförelsen - att jämföra domstolsarbete med lagstiftnings- och myndighetsutövande. Det är tre helt olika samhälleliga instanser. Bara för att det är på det ena sättet på det ena stället behöver det inte vara på samma sätt på det andra.

Vidare är jag inte helt säker på vad du menar. DN-debattartikeln handlar så vitt jag kan se om förslag på åtgärder för att jämställdhetslagarna ska följas i högre utsträckning. I Aftonbladetartikeln intervjuas JämO i egenskap av expert på jämställdhetsfrågor. Menar du att det är partipolitisk lobbying? Eller har jag missförstått?

tisdag, maj 01, 2007 9:19:00 fm  
Anonymous Grue said...

Jag förstår inte riktigt vad du menar i den första frågan. Det är definitivt inte lagstiftningarbete Helen Edholm ägnat sig åt. Däremot är det myndighetsutövning - nåt som som HomO är inne på liknar dömandet såtillvida att man är satt där för att vara neutral. När man tillämpar lagarna som man gör som myndighet eller domstol kan man inte beakta sina egna politiska uppfattningar. Jag förstår inte riktigt vad du har för invändning här.

Det relevanta avsnittet är detta:

"Och Helén Edlund har genom sina yttranden vid adoptionsbesluten gått utanför sin befogenhet, hävdar HomO
- Det är att jämföra med en nämndeman. Den är också politiskt tillsatt, men kan inte byta ut lagstiftningen mot sina egna uppfattningar, säger HomO:s jurist Mattias Falk i Västerbottenskuriren."

Det här tycker jag är ett politiskt uttalande som en tjänsteman inte ska ägna sig åt (från AB-artikeln):

"Finns den lyckliga horan?
– Män vill gärna höra att kvinnan trivs och vill, men det är en myt. Om han tänkte på att han utnyttjar henne skulle det inte vara lika attraktivt att köpa sex längre. Nästan all forskning visar att kvinnor som prostituerar sig vill sluta. Och ingen vill att ens barn ska prostituera sig. Det är en samhällsfråga och ett samhälle där män köper kvinnors kroppar är inte jämställt."

Även resten av den artikeln - han uttalar sig politiskt om "könsmaktsordning", etc.

I DO-artikeln svarar hon på SD:s påståenden i Fyrans "Kvällsöppet" och hävdar att Åkesson har fel som säger att diskriminering inte finns/är ett utbrett problem. Det tycker jag också är partipolitik.

DN-artikeln kanske var ett sämre exempel. Jag tycker fortfarande att formuleringarna är politiska men saken är det kanske inte.

tisdag, maj 01, 2007 1:24:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home