onsdag, april 04, 2007

Bloggfundamentalistens illmariga fälla

Var på slottssafari på Österlen i helgen. Skrev konstrecensioner på gräsmattan i solskenet och drack apelsinjuice. Därför missade jag Bloggfundamentalisten Thomas Illmans sällsamt oärliga och billiga så kallade Homoutmaning:

Oavsett vilken åsikt vi i övrigt har i homofrågan torde ganska många åtminstone tycka att man i ett fritt land inte skall tvinga dem att överge sin livsstil, utan att detta om det sker skall grunda sig på frivillighet. I många - speciellt muslimska - länder är det inte så, utan homosexualitet är olagligt och ibland belagt med stränga straff. Det tycker jag är fel, och vill göra något åt det. Ett vanligt sätt att protestera mot dåliga saker i andra länder är att bojkotta deras produkter. För arabländernas del skulle det närmast vara fråga om att inte köpa semesterresor dit, samt att försöka minska sin oljekonsumtion genom att, om man köper bil, välja en bränslesnål sådan. Kanske också att sluta baka dadelkaka även om det är syndigt gott :-).

Om man är det minsta insatt i retorikens utmarker och ohederligheter märker man genast att detta inte alls handlar om omsorg om homosexuella, utan är ett billigt försök att komma åt islam. Sverigedemokraterna har sedan några år tillämpat exakt den här strategin i sin kamp mot islam. De låtsar att de tycker synd om homosexuella, men använder detta medlidande enbart för att skapa opinion mot muslimer. I Frankrike har vi på motsvarande sätt sett Le Pen liera sig med muslimska grupper för att skapa ett polariserat förhållande gentemot judar.

Premissen för resonemang som Le Pens, Sverigedemokraternas och Thomas Illmans, är att tolerans är något man måste förtjäna. Men det är ytterligt falsk premiss. Tolerans är något man automatiskt är berättigad till i och med att man är människa. En person som är på flykt förtjänar skydd och bistånd oavsett hans åsikter och bildningsnivå. Den mest skrämmande konsekvensen av resonemanget är att intolerans skulle vara en rättighet. "Du är intolerant mot den och den gruppen - därför har jag rätt att vara intolerant mot dig."

Att det var frågan om en billig fälla framgår dessutom av att han inte uppmanade till bojkott av kristna länder som försvårar situationen för homosexuella, som till exemepl Polen och Lettland.

Därtill kör Illman med de gamla utnötta flosklerna om att liberalteologer och gayaktivister inte vågar kritisera islamska övergrepp mot homosexuella, utan bara ägnar sig åt att kritisera kristendomen. Gäsp, här ligger ett axplock av mina islamkritiska (och relaterade) texter:

Islam och homosexualitet

Kanske finns det en gud ändå...

Islamism på frammarsch

Mer islamism

Islamistkräk mördar homosexuella i Irak

Iransk censur

Verkligheten opassande i Irak

Minoriteters villkor i Iran

Iran igen

Pride i Jerusalem

Samma snack

Dags igen: Denna gång Moskva

Kristoislamsk längtan efter apokalypsen

Att ställa grupper mot varann

Etiketter:

8 Comments:

Anonymous Grue said...

Det är väl tvärtom nåt väldigt rimligt, att tolerans måste man förtjäna. Tycker du att man ska va tolerant mot nazister också? Tycker du att man bör ta bort hets mot folkgrupp-lagen?

Om du gör det så placerar du dig inte bara i ett annat fack än SD utan också i ett annat fack än samtliga svenska partier. Inget svenskt parti är ovillkorligt tolerant mot dom intoleranta.

onsdag, april 04, 2007 12:42:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Blanda inte ihop tolerans mot åsikter med tolerans mot människor.

onsdag, april 04, 2007 1:30:00 em  
Blogger Tobias Struck said...

Tor. Till att börja med skall jag säga att jag inte är sverigedemokrat. Vidare är jag inte kritisk till att hjälpa flyktingar. Men jag är definitivt kritisk till anhöriginvandringen, som möjliggör ett svenskt återskapande av patriarkala klaner från Nordafrika och Västasien, där det diskursiva klimatet definitivt är anti-hbt.

För mig är drivkraften absolut kärlek till individens frid och frihet och den moderna liberala statens beskydd från fundamentalistisk sekterism, självskapade utanförskaps ökade ungdomskriminalitet samt politiska påtryckningar från andra rättsuppfattningar.

För att vi skall ha ett rättssäkert samhälle, så behöver vi en gemensam kultur till stöd för rättsamhällets lagar, en identitet som gör att vi tillsammans vill bevara och utveckla liberal rätt i Sverige. Därför behöver vi kalla oss svenskar och hänge oss åt det vi kallar svensk kulturutveckling.

Tilltagande grupper av invandrare som inte kallar sig svenska och vänder sig mot samhället, är det vårt ansvar att begränsa meddelst begränsningar i invandringen och en skarp och jämlik rättsstat. Det spelar ingen roll om en som kallar sig svensk är brun eller vit eller blå eller rosa. Huvudsaken är att det finns grundläggande gemensamma nämnare i rättsuppfattningen: För mig ingår självklart ett helt uppriktigt värn om hbt-personers lika rätt i detta paket.

Glada hälsningar i vårsolen!

onsdag, april 04, 2007 4:36:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Struck. Det finns mycket att säga om "återskapandet av patriarkala klaner från Nordafrika och Västasien". Journalisten Lars Åberg har följt utvecklingen i Rosengård i Malmö i Sydsvenskan och skrivit klarsynt och intelligent om saken under flera år. Kolla hans artiklar.

onsdag, april 04, 2007 4:55:00 em  
Anonymous Grue said...

Vad menar du? På vilket sätt är sverigedemokraternas intolerans mot homofientliga muslimer annorlunda än vanliga partiers intolerans mot rasister? På vilket sätt är det ena "intolerans mot åsikter", det andra "intolerans mot människor"?

Hur ser du själv på synen på homosexuella i den muslimska världen? Tycker du att den är bra? Om inte, är den ett problem?

onsdag, april 04, 2007 11:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Sverigedemokraterna är i grunden ett homofientligt parti. Formuleringarna mot homosexuellas förbättrade villkor i samhället togs bort för bara några år sedan, i anslutning till att de upptäckte att de kunde använda en påklistrad sympati för homosexuella i kampen mot islam. Homosexuella används som slagträ, med andra ord. Sverigedemokraterna är inte intoleranta mot muslimer för att de är homofientliga, utan för att de inte är svenskar. Det är en intolerans som bottnar i etnicitet - inte åsikter. "Vanliga partiers" intolerans mot rasister har med rasisternas åsikter och människosyn att göra.

Synen på homosexualitet på många håll i den muslimska världen är självfallet ett stort problem. Eller snarare en del av två mycket större problem. För det första den partriarkala samhällsstrukturen. För det andra den teokratiska staten. En stat som styrs utifrån en helig skrift och av ett prästerskap är alltid ett hot mot individen - inte minst inom minoriteter. Gudsstaten går aldrig att kombinera med demokratin.

torsdag, april 05, 2007 9:17:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

... och som sagt, i länkarna i inlägget ligger gott om islamkritiska texter som närmare klargör mina åsikter i frågan...

torsdag, april 05, 2007 9:22:00 fm  
Anonymous Grue said...

OK, jag missbedömde dig en smula. Bra länkar, det jag läste.

Du har en del poänger, helt klart. Samtidigt får man va medveten om att SD är ett parti som undergått en snabb förändring. Vidare föredrar jag att bedöma partier utifrån vad dom faktiskt säger snarare än från nåt antaget "dolt budskap". Det är liksom omöjligt att försvara sig mot anklagelser av typen "ni är bara för sänkta skatter för att ni vill hjälpa de rika", "ni vill bara stödja de homosexuella för att komma åt islam", etc.

I Sverige i allmänhet är man alldeles för mjäkig mot avarterna av islam (diskriminering av kvinnor, homosexuella, etc.) i nån slags missriktad PK-ism. Det är främst det jag vill åt, men du är som jag ser nu medveten om problemen inom delar av islam.

torsdag, april 05, 2007 10:08:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home