onsdag, maj 09, 2007

HomO förlorade i adoptionsfallet i Umeå

Nu har dom kommit i målet om kd-politkern Helén Edlund som i Umeås socialnämnd motsatte sig två närståendeadoptioner förra året. För detta stämde HomO Umeås kommun. Jag skrev om fallet senast i texten Adoptionsföljetongen i Umeå går mot sin upplösning.

Tingsrätten dömde till kommunens fördel, och HomO förlorade således fallet. Det är en rimlig utgång, och i linje med den förhoppning jag uttryckte i inlägget i länken ovan. Tingsrätten skriver bland annat att det måste finnas

ett stort utrymme för nämndledamöter att göra bedömningar som i andras ögon kan te sig mindre väl övervägda. Ett öppet och demokratiskt samhälle måste, inom av lagen givna gränser, tolerera avvikande meningar.
[...]
Helén Edlund har som skiljaktig inte uttalat sig å kommunens vägnar utan endast givit uttryck för sina egna personliga överväganden.
[...]
Det är ostridigt att Helén Edlund är förtroendevald och inte anställd i kommunen. [...] Kommunen därför inte kan göras ansvarig för den enskilde ledamotens agerande.

Detta är självklarheter, och HomO skadar sitt förtroende genom att driva orimliga processer av det här slaget. HomO kommenterar domen så här:

Kärnan i det här målet är om offentliga makthavare är skyldiga att hålla sig till lagen när de fattar beslut i ärenden som rör enskilda människors rättigheter och skyldigheter. I en demokratisk rättsstat kan det inte accepteras att kommunala eller statliga myndighetspersoner struntar i lagen och istället fattar beslut efter sina privata politiska åsikter. Det hade naturligtvis varit bra om denna viktiga princip också hade förstärkts av ett tydligt skadeståndsansvar för kommunerna i sådana här fall av illojal maktutövning.

- Jag beklagar att vi inte fick en sådan styrsignal, säger HomO Hans Ytterberg. Vi ska nu noggrant analysera domen innan jag beslutar om vi skall överklaga den eller inte.

Världen Idag skriver om fallet och artikeln är något av ett genombrott, eftersom den klart och tydligt informerar om att det har varit fråga om närståendeadoptioner, något som tidigare förtigits. Nu återstår bara en kommentar från Helén Edlund om varför hon förvägrar barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar tryggeheten att ha två vårdnadshavare.

Etiketter: , ,

2 Comments:

Anonymous Teas mamma said...

Du är tillbaka! Jag blev lite orolig för dig ett tag...

onsdag, maj 09, 2007 5:12:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för omtanken. Idag har jag bloggat som en galning som kompensation. Håll till godo :-)

onsdag, maj 09, 2007 5:18:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home