onsdag, maj 02, 2007

Homodebatt i Hudiksvalls Tidning

Christoffer Smitz tipsade om homodebatten i Hudiksvalls Tidning. Han har bloggat om tidigare inlägg här och här. Idag fortsätter Jerker Sjölander debatten med inlägget Förväxla inte kärlek med sex. Det står mycket dumt i den - bland annat leker han ovetande om homosexuella beteenden i djurriket, och som så många andra manliga antigaydebattörer är han monomant fixerad vid sexet i ett homosexuellt förhållande. Men jag väljer istället att lyfta fram det farliga i insändaren:

Som människor har vi rätt att älska alla, men att ge sig hän åt intima sexuella relationer har sin givna och naturliga plats i äktenskapet mellan man och kvinna. Därför bör lagstiftningen ge sitt stöd åt detta. En förändring av denna humanistiska grundsyn innebär inte ”utveckling”, utan avveckling av allt förnuft!

Sjölander menar alltså att lagstiftningen ska ge stöd åt en biblisk föreställning. Men där har han missförstått lagstiftningens roll i en demokrati. Lagstiftningens uppgift är inte att spegla en ideal skapelse, utan att reglera människors faktiska förhållanden och villkor. Ett statsskick med lagstiftning som "ger stöd åt" föreställningar från heliga skrifter kallas teokrati, och är per definition odemokratiskt.

Etiketter: ,

6 Comments:

Anonymous C. L. K. Aqurette said...

Är detta möjligen adventistspastorn Jerker Sjölander?

onsdag, maj 02, 2007 5:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Den citerade texten skulle ju lika gärna kunna tolkas som att han argumenterar för att sex utanför äktenskapet ska vara förbjudet generellt. "sex hör hemma under dessa förutsättningar [hetero-äktenskap]... och lagstiftningen bör spegla detta. Försöker han smyga in ett starkare argument än han egentligen törs stå för, som han lätt kan ta avstånd från sedan om han blir konfronterad genom att hävda att han menade det svagare argumentet?

/af

fredag, maj 04, 2007 12:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

När jag tänker mer på det ter sig den syn på kärlek och sex generellt (alltså även i heterofallet) som ges uttryck för i insändaren ganska absurd. För sjölander är visst äktenskapet enbart en konstruktion för att "få" ha sex, kärleken kan lämnas utanför. Det går ju faktiskt tvärtemot hur de flesta lever och lär i dagens samhälle - sex har man lite hursom, men gifter sig gör man av kärlek - först när man vet att kärleken finns och känns verklig brukar ju den genomsnittlige västerlänningen vilja gifta sig. För de flesta andra är äktenskapet en manifestation av kärlek, för Sjölander är det en manifestation av sexbegär. Det traditionskristna synen på sex och kärlek ter sig bara mer och mer underlig ju mer jag tänker på den...

/af igen

fredag, maj 04, 2007 12:26:00 em  
Anonymous Göran Koch-Swahne said...

"... intima sexuella relationer har sin givna och naturliga plats i äktenskapet mellan man och kvinna..."

Detta är en 1800-talsföreställning, för att inte tala om en sen 1900-talsformulering.

Står inte (inte ens indirekt) i Bibeln.

måndag, maj 07, 2007 10:11:00 em  
Anonymous Samuel said...

Hej Tor, kul att titta in på din blogg igen, det var länge sedan. Hoppas allt är väl med dig.

Jag har, som vanligt, en del synpunkter på vad du skriver. Bl.a för du ett direkt felaktigt resonemang kring lagstiftningen i en demokrati: Det är sant att juridiska normer i en demokratisk stat ska utvecklas i takt med samhället, men de ska för den skull inte nödvändigtvis anpassas efter en minoritet, eller ens en majoritets, åsikter och tyckanden. Lagstiftningen är just reglerande, vilket innebär att den avgränsar, godkänner eller förbjuder, det sociala livet i ett samhälle mm. Att kräva att lagen ska ändras utifrån levnadsförhållanden skulle i så fall innebära en individuell lagbok för varje enskild samhällsmedborgare vilket givetvis är orimligt. Det patetiska i resonemanget ligger i att Billgren när det gäller hans egna åsikter, vill se systemet och normerna som ett avspeglande av människors faktiska livssituation, medan hans motståndares åsikter helst ska hållas så långt ifrån opinionsbildning som möjligt.

Frågan bottnar i en djupare frågeställning. Vad ska lagstiftningen grunda sig på. Faktiska levnadsförhållanden är per definition inte tillräckligt, så lagstiftande organets uppgift inte är att avspegla utan att normbilda, avgränsa, förbjuda och tillåta. En värdegrund är mer än önskvärd, den är nödvändig. Där håller jag med i Sjölanders resonemang. Vi behöver en kompass, en värdegrund att bygga på. Annars kommer minoriteter med stark lobbyverksamhet, såsom RFSL, alltmer kräva godkännande för sina åsikter i lagboken. Det, om något, borde Billgren kalla odemokratiskt.

Samuel

tisdag, maj 08, 2007 3:38:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Samuel, välkommen tillbaka i bloggosfären. Allt är väl med mig.

1. Varför skriver du att jag anser att mina "motståndares åsikter ska hållas så långt borta från opinionsbildning som möjligt"? Att peka på orimligheter i en meningsmotståndares åsikter är inte det samma som att vilja tysta honom eller henne. Mina texter skall ses som svar i en dialog.

2. Jag har aldrig påstått att lagstiftningen skall anpassas till någon enskild grupps "åsikter och tyckanden". Jag skrev att lagstiftningen skall reglera människors faktiska förhållanden och villkor.

Ett bra exempel är sambolagen, som ju tillkom för att människor i stor utsträckning började bilda familjer utan att ingå äktenskap. Ett annat exempel är upphävandet av konventikelplakatet 1858, som var en följd av att frikyrkligheten inte längre gick att stoppa. De frikyrkligas religositet kunde inte regleras inom ramen för de befintliga lagarna – därför fick dessa anpassas till de rådande förhållandena.

Ett tredje exempel är barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar. Utan lagen om adoptionsprövning skulle dessa barn inte kunna få två målsmän som alla andra barn. Och utan den eventuella lagen om homoäktenskap kommer dessa barn aldrig att omfattas av samma grundtrygghet som barn som växer upp med gifta föräldrar. Detta är inget som har det minsta med RFSL:s åsikter att göra, utan det handlar om att barnen i möjligaste mån ska få samma grundförutsättningar.

Lagstiftningen måste alltså reglera människors faktiska villkor och förhållanden. Det är givetvis inte fel om en värdegrund ligger i botten, men om den hämtar dogmer från till exempel Bibeln kommer många grupper att per automatik exkluderas och ”inte existera” i samhällets ögon.

3. Var inte rädd för att tilltala mig i första person när du kritiserar mig. Det blir lite skelögt när du skiftar mellan andra och tredje person…

tisdag, maj 08, 2007 4:45:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home