onsdag, maj 23, 2007

Oförmåga att skilja mellan journalistik och förkunnelse

Uppdaterad 18 oktober 2008

Siewert Öholm, som rekryterades till Världen Idag efter att Hans-Göran Björk slutat på tidningen skriver idag en ledarkommentar om Sveriges Radio: SR:s religionsredaktion en sekt? (Nu finns det ingen religionsredaktion på Sveriges Radio – vad han menar är förmodligen livsåskådningsredaktionen.)

Han klagar på avkristningen av radions program. Vad han då bortser från är att kristendomen som religion har helt sanslösa privilegier i Sveriges Radio. Ingen annan religion (eller annan sammanslutning) har en sådan särställning. Varje söndag, en timme i veckan, pumpas det kristna budskapet ut helt oemotsagt och okommenterat. Dessutom sänds små andakter på morgonen och kvällen – ibland har dessa andra religiösa perspektiv, och det är detta Öholm rasar emot. Han lyckas emellertid inte redovisa ett enda vettigt argument för att kristendomens redan måttlösa särställning inom Sveriges Radio ska förstärkas.

Han raljerar vidare om livsåskådningsmagasinet "Människor och Tro" som han tycker ska kallas "Människor och Islam". Eller "Människor och Homo". Han tycker att det pratas för mycket om islam och homofrågor, och utgår från den mycket märkliga premissen att programinnehållet ska vara proportionerligt till antalet bekännare till en viss religion. Det är självfallet nonsens. Ett journalistiskt magasin ska ta upp aktuella händelser och konflikter. Och eftersom mycket inom livsåskådningssfären idag kretsar kring konflikter och diskussioner kring islam, och olika religioners hållning till homosexualitet är det inte det minsta märkligt att dessa ämnen tas upp i programmet. Det är en journalistisk plikt.

Öholms artikel är ett av många exempel på Världen Idags problem med distinktionen mellan journalistik och förkunnelse.

2 Comments:

Blogger Pastor Astor said...

Jag håller med dig om att artikeln var slarvig och illa skriven. Däremot tycker jag att Öholm har en poäng - hur kommer det sig att religion alltid granskas utifrån ett sekulärt vänsterperspektiv? Hur kommer det sig att DET blivit det "objektiva" grunläget som inte behöver ifrågasättas/utmanas/prövas? Jag anser att det är farligt när majporitetskulturen i ett samhälle anser sig vara kulturellt neutrala.

onsdag, maj 23, 2007 6:00:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Att det alltid är ett vänsterperspektiv håller jag inte med om. I P3 kan det vara så, men knappast som regel i P1. Sekulärt, däremot, bör det väl vara för att ingen religion ska gynnas. Se till exempel på hur Världen Idag rapporterar om islam och buddism, och jämför med hur Ulf Ekman framställs...

onsdag, maj 23, 2007 6:16:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home