onsdag, oktober 31, 2007

KD:s huvudargument i äktenskapsfrågan stöder polygami

Kristdemokraterna försöker kompromettera homoäktenskapsförespråkarnas argument med den ständiga frågan "Men varför vill ni då inte att två eller tre syskon som älskar varandra ska kunna ingå äktenskap? Varför vill ni bara göra äktenskapet könsneutralt och inte antalsneutralt?" (De riktiga dumbommarna lägger dessutom till "artsneutralt".)

Faktum är att kristdemokraternas huvudargument mot homoäktenksap – fruktbarhetsaspekten, kan vändas mot dem på samma sätt. "Om det nu är så viktigt med fruktbarhet och förökning, varför vill ni då inte att tre eller fyra personer ska kunna ingå äktenskap – som man gjorde i Gamla Testamentet? Och varför ska en vuxen man inte kunna gifta sig med en flicka? Bara hon är fertil borde det ju fritt fram, eller hur? Det är ju inte minst Jungfru Maria ett exempel på."

Nu är detta ett ganska barnsligt sätt att argumentera, så det är inget jag rekommenderar. Jag ville bara visa att även fortplantnings- och fertilitetsargumenten kan komprometteras.

Debatt om äktenskapet igen

I P1 morgon debatterades ånyo äktenskapet, och utgångsfrågan var hur Kristdemokraterna som enda parti emot homoäktenskap ska lyckas hålla tillbaka lagen. Tomas Tobé (m) och Stefan Attefall (kd) debatterade, och just grundfrågan berördes inte särdeles.

Attefall fokuserade på att det saknades en "rättsfilosofi" bakom förslagen om könsneutralt äktenskap, och ställde sig mycket frågande till varför förespråkarna bara vill häva ett av de fyra begränsningarna i äktenskapslagen, och inte släktskapsundapet, åldersbestämmelsen och antalsbegränsningen. Varför bara könsneutralitet?

Man kan lika gärna fråga sig varför man bara sänker skatten med en procent och inte tio procent. Eller varför inte femtio procent?

Det finns absolut inget som säger att man måste häva alla begränsningarna bara för att man häver en. De sitter inte ihop. Det är fyra helt olika faktorer. Man behöver inte tillåta torskfiske i Södra Östersjön bara för att man tillåter det i Norra Kvarken. Släpper alla restriktioner kring jakten på järv innebär inte det att man också måste släppa jakten fri på björn, varg och älg.

Attefall menar att det är logiskt att släppa alla fyra begränsningarna i äktenskapslagen om en släpps. För det första är det en felaktig premiss, vilket jag visat ovan. För det andra är det inte så lagstiftningsarbete fungerar. Inga lagar stiftas "automatiskt" eller av "logiska skäl". Lagar stiftas genom opinionsbildning i samhälle och riksdag, och genom att saken drivs politiskt. Finns det ett någorlunda folkligt stöd och majoritet i Riksdagen röstas lagen igenom. Så fungerar demokratin.

tisdag, oktober 30, 2007

Radiotips: Brideshead Revisited


Something quite remote from anything the builders intended had come out of their work and out of the fierce little human tragedy in which I played. Something none of us thought about at the time.


Brideshead: En pånyttfödd värld

”Världens genom tidernas bästa TV-serie” brukar den kallas – TV-filmatiseringen av Evelyn Waughs roman Brideshead Revisited som sändes första gången 1981. I Sverige fick den titeln En förlorad värld, vilket just är vad det handlar om på många plan. Förlorad barndom, förlorad kärlek, förlorad vänskap, förlorat arv. Den utspelar sig på 20- och 30-talet, och skildrar vänskapen mellan den unge konstnären Charles Ryder (Jeremy Irons) och den förnäma och högadliga familjen Flyte. I ständigt centrum står deras enastående och trollbindande slott Brideshead.

Slottet som ”spelar rollen” som Brideshead heter i verkligheten Castle Howard och ligger i Yorkshire. Det har även utgjort sceneri för storfilmer som Stanley Kubricks Barry Lyndon, och nästa år kommer det åter att hamna i strålkastarljuset, för då kommer en nyinspelad filmversion av Brideshead Revisited, med bland annat Emma Thompson och Matthew Goode.

I veckans Reporter besöker vi Castle Howard och dess nuvarande ägare, the Honourable Simon Howard, vars familj har bott där sedan början av 1700-talet. Tor Billgren vandrar runt på den enorma egendomen och besöker några av platserna där seriens mest minnesvärda scener spelades in och försöker förstå slottets dragningskraft. Hur kan det etsa sig fast som det gör? Vad var det Waugh försökte ringa in med sin roman? Och varför älskar vi att vältra oss i nostalgi över la vie de château.

Sändningstider i P1
2007-11-08 kl 14.03
2007-11-12 kl 18.15

måndag, oktober 29, 2007

Billgrensk käpphäst beträffande KD och partnerskapet

Idag debatterade riksdagsledamöterna Tomas Tobé (m) och Eva Johnsson (kd) äktenskapet i Studio Ett. Det var en på många sätt givande och intressant debatt som höll ovanligt hög nivå. Jag hade emellertid gärna hört Tobé fråga Eva Johnsson hur det kommer sig att hon som kristdemokrat helt plötsligt har blivit en så stark förespråkare av partnerskapet, när partiet var lagens starkaste motståndare när den klubbades igenom 1994.

Förslag till ny liturgi i samband med heterosexvigslar

Som vi förstått i argumenten från försvararna av det traditionella äktenskapet har det varit allt för stort fokus på "kärlek" och "älska" under vigselgudstjänsterna, vilket förmodligen gjort homofilerna förvirrade. Därför föreslås härmed nya lydelser i de centrala delarna av ceremonin.

Frågorna
Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig NN: Vill du ta NN till din hustru/man och ligga med honom/henne på det att ni må föröka er i nöd och lust?

Bön över ringarna
O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om att fortplanta sig. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.

Löftet
Jag NN,
tar dig NN
nu till min hustru/man
att föröka mig med
tills döden skiljer oss åt.

Den destruktiva och ondskefulla agendan

Detta är den bild av homosexuellas önskan att gifta sig som Världen Idag försöker banka in i sina läsares huvud:

Få svenskar är (...) överhuvudtaget intresserade av registrerat partnerskap och en stor andel av dem som provar tröttnar ganska fort. RFSL:s medlemmar är alltså måttligt intresserade av äktenskapligt samliv, de tycks endast vilja erövra äktenskapet som en symbol för att tömma ordet på sitt egentliga innehåll.

Insinuationsjournalistik på Världen Idag

Världen Idags bevakning av Knutbytragedin har legat lågt sedan deras förre specialist på området, Hans-Göran Björk, slutat på tidningen. Men nu är den igång igen, och det är ingen mindre än Ruben Agnarsson som har tagit över bollen. Precis som i tidningens övriga grävprojekt (Estonia, Palme-vapnet, RFSL etc) så handlar det inte om journalistik i egentlig mening där man i klartext försöker förmedla något till läsarna, utan snarare någon form av insinuationslek, där lösryckta fakta placeras ovanpå varandra, så att en eggande undertext träder fram mellan raderna. Tidigare har den undertexten mest pekat mot att det i själva verket var Åsa Waldau som låg bakom morden (vilket självfallet inte har skrivits ut i klartext). Dagens artiklar ger vid handen att det skulle ligga någon form av poliskonspiration bakom händelserna.

Polisinformatör bakom Sara-vapnet mystiskt dödförklarad

Polisen utredde aldrig hoten mot Sara

Självklart går det inte att utestluta att tidningen har rätt. Tvärtom är tidningen nog den som har störst förutsättningar att granska och förstå händelserna i Knutby. Det som är problematiskt för trovärdigheten är just detta ändlösa spel med insinuationer, istället för rak och tydlig journalistik.

lördag, oktober 27, 2007

Hot mot mänskligheten

I veckan uttalade sig kyrkopolitikern Erna Arhag (m) så här i Sydsvenskan i debatten om könseutral äktenskapsbalk:

- Äktenskap är för man och kvinna. Det handlar om släktets fortbestånd. Om alla par var homosexuella skulle inte mänskligheten överleva.

Erna Arhag har givetvis rätt. Här kommer ytterligare några hot mot mänsklighetens överlevnad.

Moderatpolitiker
Hur hade det sett ut om alla var moderatpolitiker? Samhället hade raserats direkt utan läkare, cykelreparatörer och kockar. Därför är det ytterst tveksamt om samhället bör stötta dem som gör det här valet.

Rullstolsburna
Samhället bör inte på något sätt erkänna rullstolsburnas rättigheter, för hur hade det sett ut i städerna om alla hade varit rullstolsburna? Vill vi ha hundra meter breda trottoarer?

Blindhet
Hur hade det sett ut om alla var blinda? Vilka skulle vara piloter, chaufförer och målare? Ett samhälle som inte till varje pris bekämpar blinda, kommer ovillkorligen att gå under.

torsdag, oktober 25, 2007

Om polariseringen i äktenskapsdebatten

Det är fantastiskt att de som idag är partnerskapets främsta förespråkare, var dess största motståndare när lagen debatterades 1994. De som idag hyllar partnerskapet som ett fullgott alternativ för homosexuella, var inte ett dugg intresserade av att homosexuella skulle få några sådana rättigheter för bara ett tiotal år sedan. Det är självklart att dessa människor och organisationer inte har något som helst förtroendekapital i frågor som rör homosexuellas villkor. Tvärtom. Deras bakomliggande syften är alltför lätta att genomskåda. Det är just för att opinionen mot homoäktenskapet är komprometterad av detta bagage som debatten har blivit så polariserad. Och det sörjer jag.

onsdag, oktober 24, 2007

Sabotera INTE Bevara Äktenskapets kampanj

Dagen rapporterar om att Bevara Äktenskapets reklamkampanj saboteras och att deras hemsida attackerats av hackers (i skrivande stund fungerar den dock). Pöbelaktivism gagnar bara dem den riktas mot, det trodde jag att alla visste. Argumentation är det enda sättet. Den som inte orkar argumentera får ägna sig åt annat. Koka ägg, sticka halsdukar eller hyvla plank.

Världen Idag refererar till dubiös forskning

Idag refererar Världen Idags chefredaktör Carin Stenström underförstått till den amerikanske bluff-forskaren Paul Camerons studier som påstås visa att homosexuella har avsevärt kortare livslängd än heterosexuella. Gång på gång har det bevisats att Cameron och dessa studier i saknar all vetenskaplig grund. Forskarvärlden tar sig för pannan åt Camerons skrattretande metoder.

Märkligt är också att hon stöder sig på Kinsey-rapporten, denna i kristna högerkretsar så avskydda studie, som också flera gånger har kritiserats just i Världen Idag. Kinsey-rapporten var en pionjärstudie med många stora fel och brister, och idag när det finns oerhört mycket mer tillförlitlig forskning finns det knappast någon seriös homodebattör som hänvisar till den annat än i kuriosasammanhang. (Tvärtom är det oftast antigayaktivisterna som använder den, men det blir bara tom strawmanargumentation, just eftersom dess brister erkänns av homorörelsen.)

Notera också att hon använder sig av begreppet "homosexeull livsstil" – ett högerkristet fantasibegrepp som används istället för "homosexuell läggning", för att beskriva homosexuella som promiskuösa och sexuellt risktagande.

Självklart finns det homosexuella som lever på det sättet (heterosexuella också), och de är förmodligen inte särskilt intresserade av att leva i monogama äktenskap. MEN, varför är det DEM som Världen Idag alltid diskuterar i äktenskapsdebatten, och inte det stora flertalet homosexuella som ÄR intresserade av sådana förbund?

Homoäktenskapsmotståndarnas blinda fläck

Världen Idag och Dagen rapporterar idag utförligt om Bevara Äktenskapets annonskampanj, och återigen tydliggörs de stora skillnaderna mellan tidningarna.

Världen Idag intervjuar kampanjgeneralen Stefan Gustavsson, som slår fast att den bärande skillnaden mellan homo- och heteropar är de senares förmåga att fortplanta sig:

På motståndarsidan kontrar man med att även heterosexuella relationer kan vara ofruktsamma på grund av infertilitet, ålder eller att man helt enkelt väljer bort barn.
- Men det påverkar inte det principiella faktum att ingen homorelation ger nytt liv, principiellt sett är det bara heterorelationen som ger liv. Och detta handlar inte om diskriminering, det är ett sakligt faktum att det är skillnad på hetero och homo. Den ena sortens relation är principiellt sett fruktsam, den andra är det inte. Det är en avgörande skillnad och människans framtid hänger på den, säger Stefan Gustavsson.

Varför frågar inte Världen Idag Stefan Gustavsson om vad han anser om alla barn som redan lever i familjer med homosexuella föräldrar? Vad är bäst för dessa barn? Kampanjen Bevara Äktenskapet har inget svar på den frågan, och Världen Idag vågar inte aktualisera den.

Det gör däremot Dagen, där RFSL-ordföranden Sören Juvas intervjuas och tillåts ringa in detta som är det absolut mest centrala i debatten.

- Man säger att en familj är mamma, pappa, barn, men vad ska de familjerna med två mammor säga till sina barn? Vad ska de ensamstående mammorna säga till sina femåringar?

Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet, Stefan Gustavsson och Världen Idag visar gång på gång att dessa barn inte existerar i deras argumentering.

tisdag, oktober 23, 2007

"Bevara Äktenskapets" annonskampanj är inget att bry sig om

Det gläder mig oerhört att aktionsgruppen Bevara Äktenskapet lägger sina resurser på något så vulgärt och billigt som en reklamkampanj i Stockholms tunnelbana – en kampanj som dessutom inte har mer intellektuellt innehåll än vilket klotter som helst. Känslan av panikåtgärd kunde inte varit tydligare. Ändå blir det ett förbannat käbbel på RFSL och HBT-aktivister från höger och vänster, och mitt i stormen sitter förstås kampanjgeneralen Stefan Gustavsson och gnuggar händerna. (Offentligt får han det dock att se ut som att han står fastbunden på stadens torg och piskas för sin tro.) Gör som jag istället: luta er tillbaka och låt er förundras över Bevara Äktenskapets outtömliga behov av att förödmjuka sig.

Trasslig Myrdalartikel i SvD

Idag skriver Jan Myrdal om äktenskapet i Svenska Dagbladet. Han argumenterar emot könsneutral äktenskapsbalk – tror jag; det är inte enkelt att förstå vad han menar. "Kränkande mot förnuft och känsla", skriver han. Nå, det är ju i alla fall ett ärligt argument. Hellre det än den billiga pseudosociologi och amatörpsykologi som den kristna högern kamouflerar sina känslomässiga och teologiska argument med.

fredag, oktober 19, 2007

Tycker du inte som Angarsson är du i det närmaste nazist

När den demokratiska processen leder till beslut som Ruben Agnarsson inte tycker om, trycker han genast på nazismknappen på sitt propagandatangentbord. Den börjar bli utsliten vid det här laget, men jag tror att han vet var den sitter utantill, antagligen alldeles bredvid pedofilknappen (den har varit utsliten länge...)

I dagens ledare drar han paralleller mellan debatten om könsneutrala äktenskap, och inrättandet av Statens institut för rasbiologi.


Fredagen den 13:e maj 1921 beslutade en enhällig riksdag att starta Statens institut för rasbiologi. [...] Motionen om ett rasbiologiskt institut - vilket närmast förknippas med nationalsocialistisk politik - hade undertecknats av såväl vänsterns partiledare Hjalmar Branting som högerns Arvid Lindman. [...] Likheterna med den politiska processen inför den väntande motionen om könsneutralt äktenskap är slående. Lobbyarbetet har varit lika intensivt. Forskare, medier och kulturpersonligheter har utnyttjats lika målmedvetet, och det politiska förankringsarbetet har varit lika planmässigt.

[...]

En majoritet av riksdagens ledamöter står alltså redo för en oprövad social ingenjörskonst som river upp samhällets grundvalar. Majoritetsbeslutet i riksdagen år 1921 om ett rasbiologiskt institut är en påminnelse om att ett beslut som fattas med bred majoritet inte är en garanti för att framtidens dom kan bli mycket hård.

Agnarsson vill ha an demokratisk process där bara förslag som han gillar går igenom. Den som inte tycker som Agnarsson är i det närmaste nazist. Han lämnar inget förslag på hur den demokratiska processen ska ändras i önskvärd riktning, men någon form av religiöst (det vill säga Livets Ord-troget) väktarråd torde väl vara en rimlig lösning? Frågan är om ett sådant väktarråd hade varit en garanti MOT inrättandet av det rasbiologiska institutet 1921...

Etiketter:

torsdag, oktober 18, 2007

Världen Idag tar Livets Ord i blint försvar

I veckan gjorde Världen Idags VD Ruben Agnarsson comeback som informationschef för Livets Ord. Det var i alla fall det intryck man fick av den serie artiklar som publicerades i Världen Idag efter att Upsala Nya Tidning uppmärksammat intern kritik mot Ulf Ekman, och skrivit om hans ekonomiska förmåner. Agnarsson vinklar det hela som en attack från UNT, och referar inte med ett ord till att kritiken kommer från församlingsmedlemmar.

Detta är ett utmärkt tillfälle att studera skillnaderna mellan Dagen och Världen Idag. Inte en negativ antydning om Livets Ord får komma ur Världen Idags tryckpressar. Bilden av framgång, vit oskuld och sjungande barn släpper ballonger får inte rubbas.

Dagens artiklar

Ulf Ekman får intern kritik efter fastighetsköp

Biståndspengar går till Livets ord


Världen Idags artiklar

Uppsalatidning ifrågasätter Ekmans lön

UNT:s tidningskrig mot frireligiösa

Etablissemanget anfaller

Pressmeddelande blev UNT-avslöjande

torsdag, oktober 11, 2007

Nazistisk vandalisering av konstutställning

Att jag inte har berört vandaliseringen av Andres Serrano-utställningen på Kulturen i Lund beror på att jag har alldeles för mycket annat att göra. Jag konstaterar bara helt kort att vandalerna var nazister och de har lagt upp en mycket ambitiös film över angreppet på Den Svenske Nationalsocialisten.

Vi vill varna våra läsa för de [utställnings]bilder som visas i filmen. De är vidriga och anledningen till varför utställningen också angreps. Filmen ses på eget bevåg och vi vill inte att någon under 18 ser filmen.

Visst är det komiskt när dessa karlakarlar och våldsdyrkare utger sig för att vara pryda och fina i kanten? De försöker få oss att tro att de INTE gick hem och runkade till lesbiskt sex eller tvingade sina flickvänner till analsex bland pizzakartongerna och mellanölsburkarna efter vandaliseringen.

Jag hänvisar vidare till Pontus Kyanders utmärkta kommentar i Sydsvenskan.

Uppenbart var denna konstkritik med yxa och kofot inte riktad mot blonda, småväxta kvinnor. På väggarna kan man tydligare läsa vem den var riktad mot: homosexuella män, svarta, och kvinnor som bryter mot könsrollsstereotyperna. Det är bara de som fått slagen riktade mot ansiktena, i en primitiv och urgammal ritual av bildförstörelse.

Svar till Johan Lumme

Bloggaren Johan Lumme bad mig kommentera hans inlägg Österbottningar är lättlurade 3, där framför kritik mot homosexualitet och homorörelsen.

Eftersom hans bloggprogram inte medger direktlänkning till enskilda inlägg publicerar jag hans inlägg i sin helhet först, och mitt svar därunder.

10.10.2007 18:24:38 Österbottningar är lättlurade 3

När det är dags att introducera nyspråket, tar man hjälp av olika psykologiska knep från retorik och marknadsföring. Man ger synden ett nytt namn som väcker positiva känslor. T.ex. homosexuella sodomiter kallar man "gay" - glada, muntra. Deras orgier kallas festivaler och deras marscher går under devisen "pride", stolthet, i stället för skam.

Samtidigt blir det viktigt att lägga beslag på hela den offentliga diskussionen genom att förklara avvikande åsikter brottsliga. När det amerikanska psykiaterförbundet för något årtionde sedan avförde homosexualitet från listan över sjukdomar, var det ett politiskt beslut. Man hade inte gjort några nya vetenskapliga upptäckter som motiverade beslutet, utan det var ett resultat av stark påtryckning från olika lobbygrupper.

Och här får tankefrihet och vetenskapens frihet stryka på foten. På Sveriges HomO:s (ombudsmannen mot diskriminering pga. sexuell inriktning) hemsida kan man läsa om en föreläsare i psykologi som i universitetet nämnde att homosexualitet går att bota. Föreläsaren anmäldes genast för myndigheterna. Denna gång blev domen frikännande, därför att föreläsaren "inte kunde veta" att det i klassen fanns en öppet lesbisk kvinna som "kände sig kränkt".

Söker man på Google och namnen "Jones" och "Yarhouse" ser man hur det fungerar i praktiken. Professor Yarhouse - inte från ett amerikanskt postorderuniversitet, utan från Arizona State University - hade tillsammans med en kollega gjort en grundlig undersökning, som visade att man i många fall botat homosexualitet.

Sådana forskare är naturligtvis ett hot mot de homosexuella fundamentalisterna, som angripit deras undersökning världen över.

För en kort tid sedan kunde man i Aftonbladet med stora rubriker läsa att EXTREMISTER infiltrerat den svenska idrottsvärlden. Bekymrade idrottsledare och politiker uttalade sig och lovade att "titta på saken" (som man säger i Sverige inte för att bagatellisera och förlöjliga, utan med betydelsen att granska ordentligt).

Terrorister? Nynazister?

Nej, det som hade hänt var att några idrottsföreningar hade samarbetat med en kristen kyrka, som vågat hävda den farliga sanningen - att homosexualitet går att bota.

När jag skrev mitt första inlägg i denna blogg, reagerade genast Tor Billgren, en svensk reporter som har en bloggsida med den enda uppgiften att motarbeta "farliga" åsikter som mina. Jag hoppas du reagerar också nu, Tor! Dina inlägg var sakliga och kunskapsrika och det är alltid nyttigt att höra olika åsikter.

Mitt svar:

Tack för din vänliga inbjudan.

1. Jag har aldrig påstått att dina åsikter är farliga. På min blogg försöker jag BEMÖTA saker som jag reagerar på. Det är alltså SVAR på något som sägs eller skrivs. Att svara är inte att motarbeta, det handlar snarare om deltagande i en dialog.

2. Det är riktigt att homosexuella tillämpat nyspråk för att hitta adekvata benämningar på sig själva. Ordet ”sodomit” som kyrkan framgångsrikt upprätthållit genom århundraden är ju helt felaktigt och missvisande, eftersom det enda vi får veta i Bibeln om männen i Sodom är att de vill gruppvåldta två änglar. Och vad har det med homosexualitet att göra?

Homosexuellas nyspråk handlar främst om att finna en utväg ur den förödmjukande, förminskande och förtryckande terminologin majoritetssamhället belagt dem med. Jämför med nyspråket som numera används för att benämna ”romer” (istället för ”zigenare” eller ”tattare”) och ”färgade” (istället för ”neger” eller ”nigger”).

Pridefestivalen handlar om att våga vara stolt för den man är och att våga stå upp mot förtryck och fördomar. Att man som du föreslår skulle kalla festivalen för ”skamfestivalen” hade gått stick i stäv med festivalens syfte. Ett tips på vägen dock: antigaydebattörer som ogillar Prideevenemang brukar översätta ordet med ”högmod” istället för ”stolthet”. Det är både fyndigt och bekvämt, eftersom man inte behöver gå omvägen via helt andra ord.

3. Det var snarare så att det just var politiska, religiösa och juridiska (homosexuella handlingar var ju förbjudna i många delstater på den tiden) påtryckningar som gjorde att sjukdomsklassningen hade behållits så länge. APA konstaterade att homosexualitet inte levde upp till de kriterier som krävs för en psykisk sjukdom, och strök det således från listan över sjukdomar.

Det var på samma sätt i Sverige 1979. Beslutet fattades av Socialstyrelsen – inte av politiker. Regeringen hade INTE med det att göra. (Integrationsministern försökte i våras ge den borgerliga regeringen 1979 cred för att sjukdomsklassningen togs bort, men det finns det alltså inget utrymme för. Jag skrev om saken här.)

4. Att redovisa ANMÄLNINGAR till HomO är helt meningslöst. Folk anmäler till höger och vänster. Att dra några slutsatser av det, är som att redovisa alla anmälningar t.ex. kristna gör till Granskningsnämnden för radio och TV, och anklaga gruppen kristna för att vilja strypa yttrandefriheten. Det som är relevant är FÄLLNINGAR. Fallet med Åke Green är ett bevis på att man får påstå vad som helst om homosexuella och homosexualitet utan att straffas för det.

5. Jones- och Yarhousestudien redovisar inte i ett enda fall där någon av de undersökta gått från genuin homo- till heterosexualitet. Vad man visat är att 11 personer av 72 under en treårsperiod med exgay-terapi påvisat en rörelse i heterosexuell riktning. Man har inte gjort några fysiska mätningar av sexuella attraktioner, utan allt baseras på vittnesmål. Jag ifrågasätter inte att det skulle gå att ändra sin sexuella läggning. De som känner att det är nödvändigt av personliga skäl har självfallet rätt att försöka. Men det är tragiskt om de luras av all den lömska propaganda som omger hela exgayrörelsen. Många debattörer (t.ex. Peter LaBarbera) talar om ”radikal och omedelbar” förändring – men sådant förekommer inte. Exodus ordförande Alan Chambers kallar sig f.d. homosexuell, men medger att han fortfarande känner fysisk attraktion till män. Men vad det, om inte just homosexualitet? Mycket ex-gay-retorik är alltså bara en lek med ord. Nyspråk, om du så vill... (Formuleringen ”homosexuell livsstil” istället för ”homosexualitet” är också ett exempel på detta.)

Istället för att fokusera på de som har angripit Jones/Yarhouse kan du ju studera hur ”gayaktivisten” Jim Burroway hittills har granskat studien. Dr Jones har till och med varit inne och bemött dessa kommentarer och berömt dess vederhäftighet. Jag refererar till Burroways granskning här.

6. Aftonbladet är en kvällstidning och kvällstidningarnas främsta drivmedel är KONFLIKT. För övrigt ÄR det i Sverige en extremistisk åsikt att homosexualitet skulle gå att bota, eftersom 1.) formuleringen implicerar att homosexualitet skulle vara en sjukdom, och 2.) det inte finns något socialt behov för homosexuella att ändra sin läggning i Sverige.

onsdag, oktober 10, 2007

Granskning av Biker Churchs barnmanifest

I veckan uppvaktade Biker Church statsministern med Barnens manifest som innehåller ett antal punkter som ska förbättra barnens ställning och skydda dem från övergrepp. Samtidigt har de initierat ett upprop för dem som ställer sig bakom manifestet och startat en hemsida: Skydda barnen nu. Det är självklart ett utmärkt initiativ. I manifestet föreslås strängare straff för sexualbrottslingar, mer resurser för att förebygga kidnappningar av flyktingbarn och effektivare samarbete mellan polisen i olika länder i kampen mot barnsexhandel. Visst, utmärkta åtgärdsförslag. Men sedan utveckar sig manifestet till ett osakligt och exempellöst angrepp på RFSL, RFSU och homosexuella.

1. Det grövsta hittar vi i resonemanget om hur barn ska skyddas på dagis och i skolan:

Stoppa RFSL, RFSU och andra nätverk och organisationers lobbning av sex med minderåriga! Sätt en åldersgräns på 18 år. Många tonåringar förstår inte konsekvenserna av att ha sex med äldre personer och kan lätt falla offer och ha svårt att säga nej.

Biker Church påstår alltså att RFSL och RFSU lobbar för sex med minderåriga, vilket är en häpnadsväckande och skandalös lögn.

2. Vidare kräver de stopp för "alla pornografiska sändningar [i SR och SVT], även homopåverkan". Jag håller med om att SVT inte bör sända porr, men det gör de ju inte heller. De sänder inte heller sexuellt och känsligt material på barntid. Med homopåverkan avses förmodligen filmer och program där homosexualitet diskuteras och framställs på ett oproblematiskt sätt. Varför vill Biker Church stoppa det? Jag tror snarare att det kan rädda och trösta många homosexuella ungdomar som i familj och skola annars upplever utanförskap, skam och fördömelser.

3. De kräver stopp för homoadoptioner – de vill alltså hindra barn som lever i familjer med homosexuella föräldrar att få tryggheten med två vårdnadshavare.

4. De kräver stopp för homoäktenskap med motiveringen att barn inte är en rättighet. Nähä. Och äktenskap är ingen förutsättning för barn. Ett uteblivet homoäktenskap hindrar inte homosexeulla från att skaffa barn. Det har inte gjort det hittills i alla fall.

5. Och så innehåller manifestet en grov och avsiktlig vantolkning av genusforskning:

Pojkars rätt till manlig identitet och flickors rätt till kvinnlig identitet. Pojkar har rätt att utveckla manlighet och behöver för den skull manliga förebilder. Likaså har flickor rätt att utveckla kvinnlighet och behöver för den skull kvinnliga förebilder. Förbjud all sorts manipulerande, försök och forskning på barn när det gäller Genusforskning.

Det är otroligt att se hur propagandan från tidningar som Världen Idag slår rot bland läsarna. De framställer det som att genus handlar om att tvinga pojkar att leka med dockor och flickor med bilar. Men det är inte det det är frågan om. Grejen är just att man inte ska tvinga in barnen i förutbestämda fack. Att de ska få leka med vad de vill utan att styras av personalen. Det handlar just om att de inte ska manipuleras.

6. En annan punkt handlar om kränkningar och sexuella anspelningar i skolan. Istället för att yra om RFSL och RFSU i det sammanhanget, borde Biker Church ägna sig åt "heterosexeull självkritik". För de kränkningar och övergrepp vi ser i skolmiljö är inget annat än just en del av det heterosexeulla identitetsbyggandet. Pojkar som utvecklar sin manlighet mäter den mot sina killkompisar genom att slåss och mobbas, och prövar den mot flickor genom att göra närmanden och att tafsa. Men det handlar också om flickor som utövar makt genom sina behag och använder dem för att förödmjuka svagare killar.

7. Om Biker Churchs manifest hade varit seriöst hade det också funnits med en punkt om övergrepp och kränkningar mot barn inom kärnfamiljen. Men som vi vet är detta ämne tabu – trots barn löper stor risk att råka ut för övergrepp just där. Detta betydder inte att jag på något sätt är emot kärnfamiljen. Men det är viktigt att sticka hål på den högerkristna vanföreställningen att den på automatik skulle vara en fristad för barn.

8. Vad vi ser här är alltså ett tragiskt exempel på hur en organisation prioriterar angreppen på sina meningsmotståndare högre än värnandet om barnen. Barnen bör inte göras till slagpåsar i politiska och moraliska diskussioner. De förtjänar bättre än så.

tisdag, oktober 09, 2007

Världen Idag komprometterar viktiga samhällsfrågor

Visst finns har man som homosexuell all anledning att bekymras över den typen av demoniserande och oärliga journalistik som Ruben Agnarsson ägnar sig åt (se till exempel förra inlägget). Men har man väl genomskådat retoriken får man ett mer analytiskt förhållande till texterna. Man bockar gäspande av de olika komponenterna och konstaterar inget nytt under solen.

De som emellertid verkligen borde bli upprörda och bekymrade över hur Världen Idag angriper vissa ämnen är de som brinner för samma saker. Tidningen förstör viktiga frågor på löpande band genom sin ständiga jakt på billiga poänger i kriget mot jämställdhet, homosexualitet och religiösa yttringar som inte är kompatibla med Ulf Ekmans teologi.

Ett bra exempel är äktenskapsfrågan, där tidningen prioriterat svartmålandet av homosexeulla istället för att föra fram relevanta argument och därmed vara en opinionsbildare att räkna med. Så är även fallet med barnpornografi och pedofili. Genom att så fort tillfälle bjuds kollektivt angripa homosexuella så fort dessa frågor aktualiseras skjuter man bredivd målet, och hindrar debatten från att nå problemets kärna. Abortfrågan är ett tredje exempel.

Det är alltså inte homosexuella som borde vara mest kritiska mot Världen Idag, utan värdekonservativa, kristna och andra medborgare vars hjärtefrågor konsekvent kidnappas, vulgariseras och komprometteras av denna tidning.

måndag, oktober 08, 2007

Nya lögner och insinuationer från Ruben Agnarsson

Dolda pedofila nätverk med förgreningar i samhällets toppskikt hindrar polisen att utreda sexbrott mot barn och stoppar medierapportering om pedofili och mystiska barnförsvinnanden. RFSL och RFSU är två av aktörerna i detta pedofila nätverk. Det är kontentan av Världen Idags VD Ruben Agnarssons ledare idag. Han "bevisar" sin tes med ett antal uppenbart falska påståenden och populistiska argument:

I Sverige finns en tydlig handlingsförlamning som får samhället att tveka inför att ta krafttag mot övergrepp mot barn. Polisen säger sig sakna resurser för att bekämpa barnporr. Medier väljer att inte skriva varken om barnsexhandel på RFSL:s hemsida eller barnövergrepp begångna av RFSL-företrädare, av hänsyn till organisationen. Och politiker prioriterar frågor om fastighetsskatt eller besparingar i försvarsbudgeten istället för att utmana de nätverk och starka lobbyorganisationer som propagerar för pedofili.


1. Detta med barnsexhandel på RFSL:s hemsida är något Agnarsson varit inne på förut. Tidigare har han påstått att RFSL bedriver barnsexhandel, men nu har han tydligen insett det ohållbara i ett sådant påstående och backat några snäpp i sin retorik. Men den håller ändå inte. Vad det handlar om är att enskilda individer missbrukar RFSL:s kommunikationsforum för brottslig verksamhet. Att lasta RFSL för detta är som att lasta Posten för att människor skickar knark i brevförsändelser, eller Telia för att människor gör upp skumma affärer via telefon. Till skillnad från såväl Posten som Telia övervakar dock RFSL sina chattkanaler för att hindra brott. Uppenbarligen räcker det inte alltid, vilket är beklagligt. Men det är märkligt att Världen Idag som annars är emot all form av övervakningssamhälle skäller en organisation för bristande avlyssningsverksamhet. (I denna tråden är Agnarsson själv med och debatterar sina käpphästar.)

2. Medierna skriver visst om barnövergrepp begångna av RFSL-företrädare. Jag antar att Agnarsson främst avser fallet från 2003 då en f.d. ordförande för RFSL Ungdom dömdes för att ha utnyttjat en 13-åring. Den 10 november skrev bland annat Svenska Dagbladet, Borås Tidning och Göteborgs-Posten om detta (källa: Mediearkivet). Medierna skyddar alltså inte RFSL. (Dessutom har det den senaste veckan rapporterats om en lokal RFSL-ordförande som dömts för förskingring.)

3. Att framställa politikernas prioriteringar på det sättet som Agnarsson gör i slutet av citatet är gränslöst billigt och populistiskt. Man skulle lika gärna kunna anklaga en församling som tar upp kollekt till förmån för kommunens hemlösa för att vara hjärtlösa egoister som inte bryr sig ett dugg om barn i tredje världen.

4. Varken RFSL eller RFSU propagerar för pedofili. Ruben Agnarsson ljuger. Igen.

Etiketter:

torsdag, oktober 04, 2007

Befria inte individen från ansvar

Ett gäng 15-16-åriga kräk tejpade idag fast en 13-årig pojke vid en flaggstång på en skolgård i Eslöv. Efter ett liknande fall i Bunkeflostrand i våras krävde Skolverket att Malmö Stad ska betala 150.000 kronor i skadestånd till den då drabbade pojken. Att han ska få skadestånd är självfallet helt rätt, men att det är Malmö stad som ska betala är orimligt. Hur ska en kommun kunna vara ansvarig för den sjuka människsyn och de förvridna normer som föräldrar och familjer överför på sina barn, eller låter dem anamma. Det är fullständigt bisarrt att förövarna befrias från ansvar vid så här allvarliga övergrepp. Om de är för unga att betala, så ska deras föräldrar/familj stå för fiolerna.

Må lagstiftningsprocessen ha sin gång i äktenskapsfrågan

Miljöpartiet har skickat ut ett argt pressmeddelande där de kritiserar borgarna för att dra frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning i långbänk. Reaktionen kom efter att Miljöpartiet vid dagens sammanträde i civilutstkottet väckt frågan om en påskyndning av lagstiftningsprocessen, något som den borgerliga majoriteten avslog.

Men vad finns det för anledning att påskynda en lagstiftningsprocess som är så omvälvande och viktig, såväl ur nationellt som internationellt perspektiv? Ett väl genomtänkt och förankrat lagförslag är väl den bästa garantin för att det ska bli verklighet? Genom olika påskyndningsåtgärder ger man bara motståndarna bilden av att lagen "kuppas" igenom. Remisstiden går ut i januari 2008. Läs och begrunda. Låt det ta tid. Efter gängse lagstifningsprocess kan vi skåla i champagne.

Miljöpartiet har varit med och styrt Sverige i olika regeringssamarbeten de senaste 10 åren. Att de gör frågan om homoäktenskap så avgörande och livsviktig först nu när de befinner sig i opposition stinker bara av billigt partipoängsfiske.

Kreationster flyttar fram positioner

Debatten om vetenskap, kreationism och intelligent design aktualiseras åter. I dagens Svenska Dagbladet sätter Morgan Johansson och Christer Sturmark fokus på en rapport från Europarådet som varnar för tilltagande kreationistiska strävanden hos ministrar, parlamentariker och opinionsbildare runt om i Europa.

Det är således dags att läsa på om intelligent design igen och syna förespråkarnas retorik och argument. ID-rörelsen menar sig vara vetenskaplig, men en av deras främsta förespråkare Michael Behe har under domstolsförhör medgivit att med hans definition av vetenskap skulle även astrologi klassas som vetenskap...

Samtidigt argumenterar bloggfundamentalisten Thomas Illman för att det utan vidare går att kombinera kristendomen med evolutionsteorin:

Varför skall vi tro på evolutionsteorin, har det frågats. Av samma anledning som vi tror på andra goda naturvetenskapliga teorier - den stöds av observationer. Vi kan idag notera att evolutionsmekanismens fungerar i liten skala (mikroevolution) och fossilmaterialet stöder det att en gradvis utveckling av livet skett (trots att kreationisterna gärna påstår annat).

Men det kunde också vara på sin plats att nämna något om hur evolutionen passar ihop med biblisk kristendom. Det största problemet där är tidsfrågan - Bibeln talar om 6 dagar, vetenskapen om miljarder år. Min uppfattning är att man inte behöver ta den saken så bokstavligt, den kan ungefär jämföras med frågan om huruvida man behöver ta en kalender bokstavligt när den säger att solen skall gå upp kl 7. Det är ju inte solen som går upp utan jorden som vrider sig. (inlägg 2 oktober 2007)

onsdag, oktober 03, 2007

Ökad tolerans leder till bättre hälsa hos unga homosexuella

En självklarhet, kan ju tyckas... Men antigayaktivisterna är väldigt noga med att föra fram budskapet att mental ohälsa och självmordsbenägenhet hos unga homosexeulla inte har ett dugg med samhälleligt tryck, normer, antigaypropaganda och homofobi att göra. Orsaken påstås istället uteslutande ligga i den homosexeulla livsstilen...

Nu visar dock en studie från Columbia University’s Mailman School of Public Health att unga homo- och bisexuella (18-44 år) har färre mentala störningar och självmordsförsök än vad äldre homo- och bisexuella (45-59 år) hade vid samma ålder.

Dr. Ilan Meyer som har gjort undersökningen menar att den stöder teorin om att liberalisering av samhälleliga attityder mot homosexualitet kan leda till en nedgång av stress och stressrelaterade mentala störningar och självmord hos homo- och bisexuella. Som sagt: en självklarhet. Och nu finns det alltså statistiska belägg. Unga homosexuella mår bättre idag än för trettio år sedan. Det är mycket goda nyheter!

tisdag, oktober 02, 2007

Jag vill bara säga


att jag älskar Barbro Westerholm!
* * *
Tidigare hyllningsartikel


Westerholms hemsida

Världen Idag skriver om den nya ex-gay-studien

Idag skrev Världen Idag om Stanton Jones och Mark Yarhouses nya stora Ex-gay-studie som presenterades i Nashville i mitten av september. Jag skrev om den i inläggen Ny ex-gaystudie framlagd och Preliminär granskning av ny Ex-gay-studie.

Världen Idag skriver bland annat:

- Vad vi kom fram till, berättar Stanton Jones, efter att ha följt ämnena en tid är att inte alla lyckats, inte ens en majoritet, men en mycket omfattande grupp rapporterar en tämligen dramatisk förändring, rapporterar CNSNews.

15 av 100 subjekt påstod faktiskt att de gått från homosexualitet till heterosexualitet. Processen kan dock inte liknas vid att trycka på en knapp. För många är livet fortsatt komplicerat och vissa har överblivna homosexuella attraktioner.
- Det skall dock sägas att rapporterna visar att de fungerar som heterosexuella, är lyckliga i sina äktenskap och de känner att deras liv förändrats dramatiskt, menar Jones.

Personligen tycker jag inte att det finns anledning att ifrågasätta människor som säger sig ha ändrat sin sexuella läggning. Anklaga människor för att ljuga är en en allvarlig sak. Men det finns en del viktiga saker att hålla i minnet:

1. Det finns en allvarlig begreppsförvirring i sammanhanget. Den kristna högern talar aldrig om homosexualitet som sexuell läggning, utan använder konsekvent begreppet homosexuell livsstil. Detta begrepp innefattar saker som promiskuitet, drog- och alkoholmissbruk och sexuellt risktagande, men det är aldrig tal om det verkliga relevanta i sammanhanget: att attraheras sexuellt och romaniskt till personer av samma kön. I den högerkristna diskursen kan man alltså utan vidare säga att man befriats från sin homosexuella livsstil om man slutar knarka/dricka, slutar gå på porrklubb och istället börjar leva monogamt eller i celibat. Men det sägs sällan något om den homosexeulla attraktionen... I sin artikel kallar Världen Idag Exodus-chefen Alan Chambers för "före detta homosexeull". Det är en sanning med modifikation. Chambers medger nämligen att han fortfarande känner sexuell dragning till män (t.ex. i intervjun som är refererad här). Enligt gängse terminologi och vetenskap gör denna omständighet en till homosexuell (eller i alla fall bisexuell). Att man sedan lyckas ändra en mängd destruktiva beteenden i sitt liv är en helt annan sak.

2. En del tror att de är homosexeulla, men är i själva verket bisexuella. När de upptäcker sin "heterosexuella sida" kanske de lyckas hålla sig till den, och kan därmed säga sig ha ändrat sin sexuella läggning.

3. För vissa människor är det så viktigt att leva i ett konventionellt äktenskap och att bilda familj, att de försöker strunta i sina känslor och attraktioner. Det fungerar säkert ibland, men slutar oftast i tragedier och skiljsmässor. Den svenske prästen Erik Johansson är ett exempel på en person som lever i celibat trots homosexuella känslor.

4. För andra är det på grund av familjens och samhällets förväntningar omöjligt att leva ett annat liv än i ett konventionellt äktenksap. Denna typ av yttre-tvångs-heterosexualitet fungerar säkert också i en del fall, men oftast ser vi nog denna kategori av "olyckligt gifta" homosexeulla smygandes omkring i parker och på sexklubbar på jakt efter anonymt sex. Pastorn Ted Haggard är ett bra exempel på denna kategori.

5. Den religiösa antigaypropagandan går bland annat ut på att skapa ett djupt självförakt hos den som upplever homosexuella känslor. I ett sådant läge är det en överlevnadsinstinkt att intala sig att man är heterosexuell.

6. Man kan vara professionell före detta homosexuell. Många av de som föreläser och vittnar inom ramen för Exodus verksamhet står i själva verket på deras avlöningslista. Det är en ganska bra morot...

7. Men som sagt: det finns säkert också människor som lyckas gå från genuin homosexualitet till genuin heterosexualitet. Frågan är dock varför man ska behöva genomgå en så lång, smärtsam och komplicerad process som dessutom har en oerhört låg framgångschans. Och till vilket pris... ("Ex gay-överlevaren" Peterson Toscano lade 30000 dollar och 17 år av sitt på att försöka bli hetero. Han hävdar att han under alla dessa år i exgayrörelsen aldrig träffat någon homosexeuell som gått till genuin heterosexualitet. Läs fler liknande vittnesmål på Beyond Exgay)

* * *

Nu några ord om Stanton/Yarhouse-studien.

1. Det är mycket anmärkningsvärt att de bara har fått tag i 73 personer till studien. (I Världen Idags artikel står det 100, men bortfallen och avhoppen var stora.) Forskarna siktade på 300 respondenter, och hade tät kontakt med olika Exodusavdelningar, men det var alltså väldigt få som var villiga att ställa upp. Jämför detta med Exodus och andra antigayaktivisters ständiga prat om "tusentals" och "tiotusentals" före detta homosexuella... Varför är det så svårt vaska fram människor som är beredda att vittna om denna för dem och andra så viktiga förändring?

2. Studien är direkt publicerad på ett kristet bokförlag och inte skickad till vetenskapliga tidskrifter med s.k. peer review, d.v.s. vetenskaplig granskning.

3. Studien baserar sig på uttalanden och intervjuer från "försökspersonerna". Inga fysiska mätningar av sexuell upphetsning. (Kan bland annat göras genom att mäta blodtillförseln i penis etc. Det har gjorts förr...)

Mina synpunkter på studien är framförallt hämtade från Jim BurrowayThe Box Turtle Bulletin. Han har hittills gjort en preliminär granskning av studien, och det är framförallt den jag refererar. Burroway arbetar för närvarande på en större granskning av boken (som han preliminärt också har berömt ur vissa aspekter). Här nedan ligger BTB:s hittills publicerade texter i kronologisk ordning:

Jones and Yarhouse: “The Use, Misuse and Abuse of Science in the Ecclesiastical Homosexuality Debates”

Limited Available Information on Study has Confusing Numbers

A Preliminary Review of Jones and Yarhouse’s “Ex-Gay? A Longitudinal Study”

Dr. Stanton Jones Replies

Fun with numbers

En slutlig kommentar till Världen Idags artikel: I slutet referererar de till kritik som gayaktivisten Wayne Besen framfört mot studien. Det är inte märkligt att de just hänvisar till Besen, ty han är en jämförelsevis hätsk debattör. Det är helt i linje med tidningens ständiga vilja att skapa konfrontation och framställa homosexuella som vrålapor. Det hade varit mer adekvat att hänvisa till kritik från just från Jim Burroway, som är en mer saklig och tålamodig debattör. På Box Turtle Bulletin har ju dessutom till och med en av författarna bemött och debatterat kritiken (Stanton Jones).

Varför behövs partnerskapet?

"Behåll det homosexuella partnerskapet", skriver Johannes Forsblom på sin blogg Homoäktenskap och det svenska genusexperimentet. Med stöd av diverse statistik drar han följande slutsats:

Resultaten säger entydigt att den homosexuella naturen tycks visa på raka motsatsen till varaktiga äktenskap, partnerskap och långvariga relationer.

Frågan är varför han tycker att partnerskapet ska behållas, när han nu så framgångsrikt visat på den homosexuella naturens brister. Vore det inte bättre att avskaffa det? Den homosexeulla naturen tycks ju göra lagen överflödig...

Här ligger fler texter om Forsbloms bloggande:

Varför går det inte att vara kritisk på saklig grund?

Förlorad text

(Det är inte säkert att länkarna i inläggen fungerar. Forsblom ändrar och raderar ofta texter på bloggen.)

måndag, oktober 01, 2007

Barnens bästa...

Just nu utspelar sig ett drama i Utah, USA, där ett gaypar kämpar för att den ene mannens svärdotters fyra barn ska kunna få bo hos dem medan modern försöker komma på rätt köl i sitt drog- och kriminalitetsbelastade liv. Eftersom barnens fäder inte är i stånd att ta hand om barnen frågade kvinnan sin släkting Michael Valdez och hans partner Michael Oberg om de kunde vara fosterföräldrar, och de ställde gärna upp. Barnen (11 år, 6 år, 2 år och 10 månader) har bott hos männen i tre veckor nu, men enligt Utahs lagar måste fosterföräldrar antingen vara gifta eller ensamstående. Och eftersom homosexuella inte kan gifta sig i Utah är gaypar således otänkbara som fosterföräldrar. Därför försöker myndigheterna nu häva ett domstolsbeslut som ger Valdez och Oberg tillfällig vårdnad om barnen, så att de kan placeras i "riktiga" fosterfamiljer.

Barnens bästa är i detta fallet inte att bo tillsammans alla fyra hos människor de redan känner och har känslomässiga band till, utan att placeras åtskilda hos främlingar. Halleluja!

Källor:
Daily Herald
Box Turtle Bulletin