fredag, juni 13, 2008

Lesbos-bor vill reclaima ordet "lesbisk"

Ordet lesbisk härstammar från Lesbos, som är den ö i Medelahvet där den antika poeten Sapfo (625 - 570 fKr) diktade om sin kärlek till andra kvinnor. Användningen av ordet i kvinnligt samkönade sammanhang sträcker sig bak till åtminstone 1732, och dyker upp i Oxford English Dictionary 1870 (wikipedia).

Nu har några invånare på Lesbos startat en rättsprocess för att förbjuda en grekisk homoorganisation från att anävnda ordet lesbisk. Homosexuella kvinnor förnärmar öbornas identitet genom att kalla sig lesbiska, säger de till den norska tidningen Magazinet (Världen Idags systertidning).
– Vårt geografiska läge har blivit kidnappat av kvinnor som inte har någon som helst anknytning dit, säger förläggaren Dimitris Lambrou, som är den drivande bakom rättsprocessen. Han betonar att han inte har något emot homosexuella och understryker att homosexeulla till och med kan få besöka ön.

Hur de klagande ställer sig till diktaren Sapfo, som ju är den som har komprometterat ön med sin poesi, framgår inte av artikeln. Dom i saken beräknas komma om två år.


Dimitris Lambrou vill inte att andra ska tro att han är lesbisk.