torsdag, juni 12, 2008

Varför flyr ni inte? Tror ni inte?

För några veckor sedan, då det blev klart att det skulle bli majoritet för en könsneutral äktenskapslag i Norge, började Leif Liljeström känna lukten av svavel och brandrök på sin blogg Bibeltemplet:

RÖKSIGNALER ÖVER OSLO

Rapport i söndags kväll: "Norge blir det första land i Norden som tillåter homosexuella par att gifta sig."

Nyheten direkt efter: "Storbrand i Oslo. Röken syns över hela staden."

Detta är ju självklart ett tecken. Låt varna er, Norge, och Norden! Kom ihåg Sodom:

"Och när Abraham bittida följande morgon (dagen efter att Sodom omstörtats) gick till den plats där han hade stått inför HERREN, och blickade ned över Sodom och Gomorra och över hela Slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn." (1 Mos. 19:27-28)


Igår, när Norge röstade igenom könsneutral äktenskpslag med röstsiffrorna 84-41, var tongångarna snarlika bland läsarkommentarerna i Dagen. Det talades om straffdomar, Sodom och styggelser (samtidigt som det också fanns gott om positiva kommentarer).

Det som alltid förundrar mig när jag läser den här typen av förvissningar om att den politiska och sociala "undfallenheten" mot homosexualitet kommer att leda till katastrofer som i Sodom, är att de som verkligen tror på detta inte flyr landet.

Det är helt obegripligt att de stannar kvar i Sverige. Varför gör de inte som Lot? Varför flyr de inte? De vet vad som väntar, facit finns ju i Bibeln? Eller? För varje sekund de stannar i Sverige (och Norge, Kanada, Spanien, Sydafrika och andra ogudaktiga länder) utgör de levande monument över att inte ens de tror på Guds straffdomar...

16 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kanske flyr de inte av rädsla för att frun deras ska förvandlads hon till en saltstod? Eller också har de fula döttrar?

Synd att inte Dagen har en Q&A.

torsdag, juni 12, 2008 11:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Enkelt! De flesta kristna säljer inte allt de äger och ger pengarna till en fattig heller ...

torsdag, juni 12, 2008 12:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Aqurette

"Synd att inte Dagen har en Q&A."

Vad är "Q&A"?

Bengt Held

torsdag, juni 12, 2008 12:45:00 em  
Blogger trollhare said...

zem: Jag har inte heller hört talas om någon "kristen" som slagit ihjäl någon annan för att haft kläder av två sorters material...

Bengt: "Questions & Answers"

torsdag, juni 12, 2008 12:58:00 em  
Anonymous Anonym said...

Dessa ständigt återkommande domedags profetior över allt och alla som väljer att inte fördöma homosexuella medmänniskor. Riktigt bittert och tråkigt när kristna personer och grupper är så besatta av rent förakt för sina medmänniskor.

Notera att jag inte säger kristna generellt utan vissa kristna samt kristna grupper.

Det finns en hel massa kristna, kyrkor och församlingar som accepterar sina homosexuella bröder och systrar fullt ut för det dom är.

torsdag, juni 12, 2008 1:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om man går genom alla domedags profetior och varningar om jordens undergång, varav dom allra flesta från religiösa faktiskt, de senaste 100 åren skulle jorden ha gått under för... ja hundra år sen typ.

Var och en är sin egen helvetespredikant, inte min.

torsdag, juni 12, 2008 2:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det intressanta är att de hysteriska varningarna har en tendens att upprepas igen och igen.

När man debatterade partnerskapsreformen så sa konservativt kristna att samhället och dess normer helt skulle upplösas. Men tydligen gjorde de inte det.

För nu varnar man för att samma normer och samma samhälle ska bli upplösta vid en könsneutral äktenskapslag. Alltså de normer och det samhälle som egentligen skulle blivit upplöst efter partnerskapsreformen men tydligen inte blev det eftersom man varnar igen för att de blir upplösta.

Likadant var det när riksdagen sa ja till att lagen om hets mot folkgrupp skulle även skydda homosexuella. Våra fängelser skulle bli fulla med stackars präster som vågat säga något i en predikan om att homosexualitet är en synd. Inte en präst har hamnat i fängelse. Inte ens för att ha sagt betydligt värre saker än uttalanden om synd.

Eller när riksdagen sa ja till att samkönade par skulle få adoptera. I princip alla länder skulle börja bojkotta adoptioner till Sverige om riksdagen sa ja till det. Det skulle drabba så många barn. Facit är att inte ett land slutade med att skicka barn till adoptivföräldrar i Sverige. Nu är det dessutom ett antal andra länder som sagt ja till homoadoptioner, Storbritannien, Spanien, Belgien etc och nu senast Norge.

Man kan ju tycka att konservativt kristna någon gång borde lärt sig av tidigare domedagsprofetior. Om man varnar för katastrofer om riksdagen säger ja till olika reformer och de där katastroferna inte blir av då hamnar man till sist i samma situation som i sagan om han som igen och igen ropade efter vargen...

torsdag, juni 12, 2008 2:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det senaste var mitt meddelande.

Bengt Held

torsdag, juni 12, 2008 2:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag vill inte försvara falska domedagsprofeter, men det finns en domens dag. När den kommer vet bara Fadern.
De som tror att samhället kommer att upplösas av nämnda reformer (och kommande) har lika fel, eller rätt, som de som tror att samhället kommer att bli bättre av dem.
Gud upprätthåller den fallna världen, och så länge Han gör det kommer gott och ont att finnas sida vid sida. Men det finns en tidsbestämd gräns för när Han skall skilja agnarna från vetet.

Hoell

lördag, juni 14, 2008 11:12:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hoell, Javisst, som Bibeltroende är den yttersta dagen självklar.

Gud ska återupprätta sitt rike på jorden och återuppväcka de godtrogna troende och belöna dem med evigt liv eller skilja agnarna från vetet som du säger.

Hursom; vem är godtrogen och vem är en syndare? Det är här gränsen är flytande.

Bibeln är ingen receptbok på hur man gör en Bryllépudding eller någon annan dessert.

Bibeln är mycket mer mångfacetterad och komplicerad och framförallt är Guds och hans sons Jesus bild över oss människor och våra GÄRNINGAR betydigt mera omfattande och rik än vad vi förstår.

Det är GÄRNINGARNA som kommer att räknas; Vad gjorde vi för gott mot våra bröder och systrar i nöd/behov? Vilka gjorde vi ont? Hur gottgjorde vi våra synder?

Jag tror Gud kommer vara ganska ointresserad om vi älskade en man eller en kvinna så länge som våra GÄRNINGAR och våra hjärtan är rena, goda och fyllda med kärlek.

Jag tror som sagt, jag vet inte. Men du vet lika litet och på yttersta dagen kanske vi träffar varandra, eller inte. Tills dess är det bäst att vara ödmjuka inför varandra.

Allt väl och herrens frid!

lördag, juni 14, 2008 11:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Björn:

"Vad gjorde vi för gott mot våra bröder och systrar i nöd och behov?"

Eller, kanske: Hur älskade vi vår nästa -- man som kvinna?

Varför måste kärleken alltid kopplas samman med partnerskap och familjebildning inom progayretoriken? Och varför verkar det alltid i de sammanhangen som att kärleken är intuitiv och känslomässig? Varför problematiserar man inte kärleken (annat än när det är utanför de egna leden)?

Jag söker svar, men med mitt svaga förstånd kan jag inte se annat än att om frågorna ovan besvaras med argument som stöder progayretoriken så förnekar man samtidigt den kristna tron.

Hjälp mig att förstå, och om jag kommer med dåliga argument så är det inte för att jag vill vara raljant eller kärlekslös, utan för att jag behöver tänka mer. Därför skulle jag vara glad om jag slapp mötas av ironi (inte för att ditt svar var sådant, men för att andra svar kanske skulle kunna bli det).

(Den godtrogne är en syndare.)

Hoell

söndag, juni 15, 2008 11:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor du har tydligen dåligt minne. För inte "glömmer" du väl medvetet de svar du fått på samma fråga tidigare?

Detta hämtat ur mitt forum "Sodomi" efter att du ställt exakt samma fråga. Och jag kan inte tro att det var för svårt att förstå.

Du skrev den gången så här:

"Varför gör ni inte som Lot, ni som fruktar Herrens straffdomar över landet på grund av dess inställning till homosexualiteten? Varför stannar ni i Sverige? Varför utsätter ni era familjer för faran att dras med i fallet när Gud straffar landet som han straffade Sodom? I Sodom dödades ju alla för männens synder, även kvinnor och barn, ja till och med barnen som låg i sina mödrars liv.
Om ni verkligen hade trott på Gud, hade ni väl gjort som Lot - flytt medan tid är?"

Och jag svarade:

'Du har rätt i princip, Tor. Men denna gång är "flykten" ordnad på annat sätt:

"Och såsom det skedde på Noas tid, så skall det ock ske i Människosonens dagar: människorna åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; då kom floden och förgjorde dem allasammans.
Likaledes, såsom det skedde på Lots tid: människorna åto och drucko, köpte och sålde, planterade och byggde, men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans; alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.
Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.
Kommen ihåg Lots hustru. Den som står efter att vinna sitt liv, han skall mista det; men den som mister det, han skall rädda det.
Jag säger eder: Den natten skola två ligga i samma säng; den ene skall bliva upptagen, den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor skola mala tillhopa; den ena skall bliva upptagen, den andra skall lämnas kvar."
Då frågade de honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där den döda kroppen är, dit skola ock rovfåglarna församla sig." (Luk. 17:26-37)

Jesus talar alltså om "uppryckelsen", eller evakueringen om man så vill, av dem som hör honom till, i den sista tiden.

Tills dess är det en bra idé att bara lämna sådana organisationer som tillåter sodomi och andra uppenbara synder mot Gud, och att därifrån motverka förfallet så länge det är möjligt.

Jesus sade också att t.o.m Sodom hade kunnat bli omvänt, om de hade levt på Jesu tid och fått se hans gärningar och höra hans budskap. Så vi får stanna här och fortsätta förkunna om Jesu nåd och kärlek, men också varna för följderna av synd, så länge nådens tid varar.

Så länge det finns några levande kristna kvar här på jorden, så länge finns det alltså också hopp för dig.'
___

söndag, juni 22, 2008 5:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

...och för dig, Leif. Hoppas (som sagt) att du har ett bra svar, när du på yttersta dagen får frågan hur du kunde ägna så stor del av ditt vakna liv åt att bekämpa kärleken. Du kommer säkert att kunna linda in ditt svar i många och ordrika Bibelcitat, och jag hoppas verkligen att den du försöker övertyga köper det.

Ja, jag upprepar mig ibland. Särskilt när jag tycker att det behövs. Guds straffdomar som de beskrivs i berättelsen om Sodom och Gomorra är något som ofta förekommer i den kristna retoriken. Åke Greens predikan är ett exempel. Se kommentarerna på Dagnes "Dagens fråga" för att få andra exempel. Läs Midnattsropet, för att få ytterligare andra. Alla predikanter, ledarskribenter och äldstebröder är tydligen inte lika insatta i den yttersta tidens händelser som du är. Och så länge de fortsätter hänvisa till berättelsen om Sodom och Gomorra som något adekvat och överförbart på vår egen tid, kommer jag att fortsätta fråga dem varför det inte flyr.

söndag, juni 22, 2008 6:45:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hoell

Ursäkta att jag inte har kommenterat dina inlägg tidigare. Jag förstår inte hur du menar när du skriver "om frågorna ovan besvaras med argument som stöder progayretoriken så förnekar man samtidigt den kristna tron". Kan du utveckla?

söndag, juni 22, 2008 6:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor, din teologi är infekterad av kyrkoläror. Vi väntar inte till yttersta dagen med att göra upp med Gud, det gör vi här och nu, dagligen och stundligen. Så gör man när man har en relation med honom. Och när yttersta dagen kommer har vi redan varit i himlen i tusen år och utforskat hela härligheten där.

Varför påstår du att jag "bekämpar kärlek"?

Du tänker kanske på något annat, som har med kemi och endorfin att göra. Och det kan ju vara bra det också, ibland, men det är inte kärlek.

Om du vill ägna dig åt kärlek, så sprid evangeliet, eller ta dig an människor på något sätt.

Att bara låta sig drivas av fortplantningsdriften, som djuren, vare sig det sker åt rätt eller fel håll, är långt ifrån människans kapacitet och kallelse.

Vi är här för mycket högre syften. Vill du inte höja dig över detta livet, och komma dit?

Berättelsen om Sodom och Gomorra är adekvat och överförbar på vår tid, men inte i exakt alla detaljer. Jesus gjorde själv jämförelsen, om du tittar en gång till i citatet ovan.

Vi skall fly, men inte förrän änglarna kommer och hämtar oss.

måndag, juni 23, 2008 3:36:00 fm  
Blogger Johan said...

Leif skrev bl a:
Tor, din teologi är infekterad av kyrkoläror. Vi väntar inte till yttersta dagen med att göra upp med Gud, det gör vi här och nu, dagligen och stundligen. Så gör man när man har en relation med honom. Och när yttersta dagen kommer har vi redan varit i himlen i tusen år och utforskat hela härligheten där.

Vilka är vi i det stycket du skriver? Kan det vara du och dina bokstavstrogna kristna bröder och systrar? Det är alltid lika intressant att höra att ni konservativa kristna ofta sätter er själva nånstans högt uppe för att kunna se ner på andra människor, eller som ni brukar hävda andra människors handlingar. Är det inte i själva verket det (högmodet) som är den största synden och grövsta misstaget, och det är väl nånting som Tor syftade på i sitt svar till dig. Vad vet du om andra människors relation till gud eller andra människors andlighet? Inte ett dyft. Ändå uttalar du dig som om du visste det och om att du och de dina har en sådan fantastisk relation till gud. Jag är övertygad (och även många andra med mig) att du och de dina misstar sig. Det är inte gud ni har en relation till, det är hin håle själv, men det är ni för okänsliga och okunniga för att kunna inse eller urskilja. Och att ni redan skulle ha varit i himlen i tusen år visar på ert storhetsvansinne. Försök inse vem ni verkligen är, för ert eget (och andras) bästa, innan det är för sent för er. Som Bertrand Russell sa "Felet med den här världen är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel" (nånting ditåt då jag inte minns citatet ordagrannt).

onsdag, juli 09, 2008 10:00:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home