torsdag, juli 24, 2008

Om Pride och "pressreglerna"

Redigerad den 31 mars 2011

För att underlätta för de journalister som ska bevaka Europride har prideorganisationen formulerat ett antal punkter, som de olyckligtvis kallat regler. Själva grejen, att spalta upp saker som är bra att tänka på, är ingen ovanlighet när det gäller evenemang av det här slaget. Eftersom:

1. Det vara känsligt att bli intervjuad eller hamna på bild i ett sammanhang som Pride om man inte är öppen med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Jämför med t.ex. konferenser om mänskliga rättigheter, där vissa deltagare inte vill hamna på bild, eftersom de fruktar att bilderna ska spridas till deras hemländer och leda till repressalier för deras familjer. Den som går på ett möte för anonyma alkoholister för första gången kanske inte heller vill bli plåtad och hamna på förstasidan i lokaltidningen. Inte heller hör det till god journalistisk sed att störa personer i djup bön eller religiös extas med kamerablixtar.

Precis som kyrkor, AA och konferenser med känsligt innehåll är Pride en frizon för många människor, och deras enda möjlighet att för en gångs skull befinna sig bland likasinnade. Det är inte fel att påminna journalister om detta.

2. Pride är ett evenemang som genomsyras av en terminologi som inte är helt lättförstådd. För en nyhetsjournalist med snäv deadline kanske det inte är någon skillnad på transvestit och transexuell – och kanske inte för hans eller hennes läsare heller. Men som transexuell är det förstås inte särskilt kul att benämnas transvestit i en intervju. Och vice versa.

Prideorganisationen utgår från att alla journalister som ska bevaka festivalen inte är hundraprocentigt införstådda i termiologin – och det gör de rätt i. Därför påminner de journalisterna om att ta ta reda på hur människorna de intervjuar identifierar sig själva, istället för att gissa.

Samma gäller förstås vid andra stora evenemang, t.ex. kristna sammakomster som Nyhemsveckan. Man måste noga ta reda på hur dem man intervjuar identifierar sig. En katolik vill bli kallad katolik och inte Livetsordare. Om det nu är relevant för texten att överhuvudtaget skriva ut församlingstillhörigheten.

_ _ _

Så tanken bakom Prideorganisationens pressmatieral var god. Men det var ett misstag att kalla dem "regler" och "förhållningssätt. Det finns ingen yrkesgrupp som är så stolt och lättstött som journalister (jag är själv likadan). Minsta antydan till försök att styra en journalists arbete – minsta synpunkt på hur han eller hon bör vinkla en text, har alltid motsatt effekt och orsakar kränkta bakutsparkar. Det ser vi i t.ex. Dagen, som igår publicerade en text med rubriken Journalister förbjuds kalla pridedeltagare man/kvinna, vilket är en oerhört onödig vantolkning av "reglerna". Och Birger Thuresson försökte i en ledare igår att vinkla det till att Pride vill förbjuda kritik mot evenemanget, vilket också är en vantolkning helt i linje med den bild av homorörelsen som den konservativa kristenheten vill förmedla, som despotisk, odemokratisk och intolerant. Även Expressen har uppmärksammat "reglerna". Och här ligger en intervju med Prides presschef Anna Söderström där hon bemöter kritiken.

Kärnan i kritiken är rimlig och befogad, men syftet med reglerna har vantolkats. Jag ser affären som resultatet av en typ av misstag som lätt kan begås i mötet mellan en ideell, oprofessionell organisation och en yrkesstolt grupp som ser sig som det fria ordets riddare. Dessutom är många av reglerna onödiga, eftersom de ändå harmonierar med de vedertagna pressetiska regler som alla journalister har att följa. Den tionde punkten lyder:
Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

34 Comments:

Anonymous Anonym said...

Just det; en god, relevant journalistik kommer inte av pålagda regler eller förhållningsinstruktioner utan ur den aktuella skribentens övertygelse. Människor vinns genom övertygelse och inte genom lagar, inte sant.

Jag har helt tappat förtroendet för Pride och Queer-rörelsen sen de senaste åren, från att ha arbetat aktiv för den. Det finns inga andra som visar så mycket "vi och dom" tycker jag än de mycket utbildade och journalistiskt kunniga queeranhängare som jag stött på. Jag förstår då inte vitsen med att t ex avfärda alla som fortfarande kallar sig "kvinna" eller "man" - av flera skäl - som att vi var hetsande homofientliga nazister, ungefär. Det är OTROLIGT klantigt av inte bara några utan många personer att spela bort den här chansen att verkligen påverka någonting! Det verkar vara så att många behöver en fiende och då kan man inte göra någonting för att förneka de projektioner man får lagda på sig. Jag har faktiskt ingen som helst respekt för Pride längre. Jag håller mig miltals borta från aggressiva, offermartyriserande queertvärsäkra människor. Som att vi andra inte vart med om del också.. nä, man ska vara homosexuell, korthårig genusteoretiker. A L L A andra fattar ingenting och måste läras upp om livet och relationer och vad allting egentligen är.

Det är just detta; att vi har alla våra skäl och vi kan faktiskt ha gått många långa vägar för att komma fram dit vi är just nu. I bästa fall är det en form av tonårsrevolt i en rörelse som fortfarande minns barndomens repressioner.

Så då har de väl lyckats. Queer har blivit just så bigott, exklusivt och våldsamt som de tycker om att anklaga resten av världen för. Och vill man bygga murar så är det ju lätt. Vi och dom.

Men är inte det en jävla stor tragedi eller bryr ni er inte om ni sårar människor?

torsdag, juli 24, 2008 3:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag frågar mig om alla besökare är så hemma med
de termer som RFSL och andra tongivande inom HBT-rörelsen svänger sig med?
Snart måste man ha en ordbok med sig... Och vem har gett dessa människor rätten att tala om för mig hur jag skall bli kallad eller inte bli kallad?
För egen del så kanske jag INTE alls vill använda mig av eller förknippas med annat än "man"... Inte med sexuell identitet eller feministisk vokabulär.

torsdag, juli 24, 2008 5:03:00 em  
Blogger Erik Alexandersson said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

torsdag, juli 24, 2008 5:52:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Fredrik, det är ju precis det som är frågan om. Att inte tvingas få en etikett klistrad i ansiktet och respekt för hur den enskilde identiferar sig.

torsdag, juli 24, 2008 5:54:00 em  
Anonymous Anonym said...

Problemet som jag ser det är att Europride sätter upp regler som jag inte vet om de har stöd för. Ingen jag känner har blivit tillfrågad.

Hela queer och feminist tugget har liksom blivit legio men frågan är hur det gått till?

torsdag, juli 24, 2008 6:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fredrik

"Och vem har gett dessa människor rätten att tala om för mig hur jag skall bli kallad eller inte bli kallad"

Men det är ju precis det som Europrideansvariga säger, att DU själv ska få definiera dig hur du vill. Att journalisterna inte ska göra det ÅT dig.

Vill du bara kallas man så ska journalisterna respektera det menar Europrideansvariga. Du håller alltså i sak med Europrideansvariga även om du inte själv tycks veta det.

Mia

"Som att vi andra inte vart med om del också.. nä, man ska vara homosexuell, korthårig genusteoretiker"

Om du menar att Prideansvariga och de som är för queerteorier generellt tycker så visar det att det du skrev att du jobbat med Pride sannolikt inte var sant. Och du visar okunskap om vad queerteorier innehåller.

Jag har talat med många som kallar sig queer. Jag håller inte med dem om allt, ibland är vi oense. Men ingen av dem har sagt att "man måste vara homosexuell". De som är för queerordet brukar tvärtom säga att det är fyrkantigt att dela in folk i homosexuella och heterosexuella, eller bisexuella för den delen. Queer är en revolt mot den tydliga indelningen som gayrörelsen själv ofta haft i sin argumenation för lika rättigheter. Queerteoretiker problematiserar att det existerar bara två tydliga kön. Om könen är otydliga, vilket de menar de ofta är eller i alla kan vara, så blir det givetvis också problematiskt ibland att säga att någon är homosexuell alltså intresserad av samma kön. Om A som är en biologisk man med typiska manskläder en dag identifierar sig som kvinna är A då heterosexuell om han har sex med en kvinna? Eller lesbisk? Det är sådant som queerteoretiker vill problematisera.

Jag tycker själv queer ibland blivit ett pk-ord där folk ibland inte riktigt vet vad de menar men det låter bra. Jag tycker också att det existerar en viss intolerans bland vissa som gillar queerteorier. Ibland kombinerat med ett förakt för kärnfamiljer.

Men sprid inte myter om att folk som gillar queerteorier har som mål att alla ska bli homosexuella. Det är för övrigt en gammal myt bland homofober. De homosexuella vill "förföra" alla till att bli homosexuella alltså ska vi inte ge dem några juridiskt rättigheter, enligt homofoberna.

Det som är främsta syftet med queerteorier är att avskaffa den heterosexuella normen alltså att en monogam tvåsamhet mellan en man och en kvinna ska vara normen för relationer i samhället. Det betyder att queerteoretiker oftast respekterar heterosexuella som vill avskaffa heteronormen. Även heterosexuella kan alltså vara för queerteorier.

Låter det invecklat? Det är ännu värre i verkligheten, jag har förenklat queerteorierna i det här meddelandet. :-)

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 6:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Problemet som Europrideansvarig gjort är att de buntat ihop givna regler som säkerhet med policyregler som att visa respekt för en persons rätt att identifiera sig själv.

Det är givet att man ska kunna skriva att de journalister som inte respekterar festivalens säkerhetsregler ska kunna bli av med ackrediteringen.

Däremot så blir det oartigt och ovänligt att säga samma sak till journalisterna när det gäller det där med respekt för festivalbesökarnas identitet.

Det är ungefär som om du har gäster på besök.

Du kan säga till dina gäster.

Rör inte de där porslinssakerna är du snäll.

Eller du kan säga

Rör inte de där porslinssakerna. Gör du det så kanske jag kastar ut dig från min lägenhet.

De flesta väljer väl det första alterantivet. Att hota med att kasta ut journalister när det i praktiken sällan blir aktuellt bidrar inte till någon bra image för en festival.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 6:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt Held visar mycket bra vad jag försökte beskriva. Han klappar mig på huvudet, förklarar vad queer betyder och berättar sedan för mig att jag är homofob, lögnare och inte kan någonting. Tack för det, Bengt Held.

Precis så. Exakt så lyder dramaturgin. Jag är ju Åke Green. I egen hög person. Jag tror ju att äktenskapet är till för man och kvinna och att bögar klär sig i läder och att flator vill döda alla män.

För hur skulle någon som anför något minsta kritiskt mot queerrörelsen kunna vara annat än det...? Det är ju inte tänkbart att det finns något i jag berättar. Jag är ju Åke Green.

Gonatt.

torsdag, juli 24, 2008 6:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu har i varje fall Pride ändrat reglerna. Nu är det bara brott mot säkerhetsföreskrifterna i scendiket som kan leda till indragen acreditering.

torsdag, juli 24, 2008 6:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mia

"För hur skulle någon som anför något minsta kritiskt mot queerrörelsen kunna vara annat än det...?"

Jag skrev

"Jag tycker själv queer ibland blivit ett pk-ord där folk ibland inte riktigt vet vad de menar men det låter bra. Jag tycker också att det existerar en viss intolerans bland vissa som gillar queerteorier. Ibland kombinerat med ett förakt för kärnfamiljer."

Alltså är även jag kritisk emot delar av queerteorierna. Men du sprider en myt om att Prideansvariga och Queerteoretiker tycker följande.

Från ditt förra meddelande.

"Jag håller mig miltals borta från aggressiva, offermartyriserande queertvärsäkra människor. Som att vi andra inte vart med om del också.. nä, man ska vara homosexuell, korthårig genusteoretiker."

De som verkligen är querteoritetiker skulle aldrig säga man ska en viss sexuell läggning. Enligt dem så existerar det inga tydliga sexuella läggningar och kön.

Det är möjligt du tycker jag klappar dig på huvudet dnär jag säger det. Men det är ju din ensak om du reagerar så när jag berättar vad som är en central del i queerteorierna.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 6:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja det är ju min ensak, dumma lilla jag. Du får ju säga vad du vill till folk som du aldrig har träffat. Jag å min sida, jag sprider bara myter. Jag ljuger ju och har aldrig ens träffat nån queer person. Va bra att du berättade Hur Allting Är. Jag är ju bara en heteronormativ inskränkt lögnare så varför skulle nån bry sig om min historia.

Nä hörrni, skit i min historia! Det är Bengt som vet att berätta hur det egentligen är här idag!

torsdag, juli 24, 2008 6:39:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mia

"Jag är ju bara en heteronormativ inskränkt lögnare"

På tal om lättkränkta queerteoretiker.....

Eftersom jag tydligen inte kunnat förklara för dig det som är centralt inom queeteorier så kan du ju läsa på wikipedia infon där.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Queerteori

Eller kontakta de som verkligen hyllar queerteorier och kolla vad de egentligen menar. Du hittar nog en del vid Europridefestivalen om du är i Stockholm. Ring annars till någon RFSL-avdelning så kanske de kan förmedla en kontakt.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 6:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Åh, RFSL, vad är det?

Lättkränkt. Ja Bengt, i din världshistoria så börjar väl livet just den dag man träffar dig. Nu är det ju så att jag följer (trots allt) min egen tideräkning och enligt den så är detta knappast första gången någon försöker läxa upp mig i dessa frågor. Det var liiite därför jag skrev här till att börja med.

Men fortsätt gärna att berätta vad queeranhängare står för och fortsätt att förneka att någon annan kan ha några andra erfarenheter. Du kanske mår bra av det.

torsdag, juli 24, 2008 7:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mia

"Men fortsätt gärna att berätta vad queeranhängare står för och fortsätt att förneka att någon annan kan ha några andra erfarenheter."

Men då har du ju möjlighet att hänvisa till det du menar är rätt definition av vad queerteorier är.

Du har ju möjlighet att länka till någon artikel eller queerteoretisk förening. Jag har redan hänvisat till wikipedias definition. Kan du hitta någon annan länk som du tycker är mer sanningsenlig om queerteorierna så är det inget som förbjuder dig att sprida den infon här.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 9:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt. Jag har skrivit att jag övergett queervärlden sedan jag funnit den aggressiv, bigott och med stor lust att dela upp världen i "vi och dom". En definition enligt ordboken spelar ju alltså ingen roll här.

Det är klart, var jag den sortens person som ville käbbla och skicka länkar och vinna debatter så skulle jag säkert göra det. Nu har jag istället delat med mig något av min frustration i det livs levande livet - obs, inte att finna i Wikipedia - då jag redan för längesedan insett att livet inte består av akademiska frågor.

Men det måste ju funka jättebra för dig att skicka dina länkar till exempelvis de rättrogna religiösa. De brukar också vara bra på att skicka citat hit och dit, men mycket dåliga på att lyssna.

torsdag, juli 24, 2008 9:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mia

Jaha. Det är väl ömsesidigt då. Jag tycker du är mycket dålig på att lyssna. Tex skrev du att jag menar att man inte får ifrågasätta queerteorier vilket inte är sant. Jag skrev själv att jag delvis är kritisk emot dem.

Ingen kan ju förneka dig att ha haft dåliga erfarenheter av vissa queerpersoner. Jag tycker själv en del av queerteoretikerna är osympatiska och intoleranta.

Men min poäng är att det centrala inom queerteorin är att ifrågasätta kön och sexuell läggning.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 10:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Är inte med på varför rubriken är onödig vantolkning, varför sulaimans vid-skolning är relevant och om du tycker lyftandet av "reglerna" var bra eller ej.

fredag, juli 25, 2008 9:18:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag som homosexuell känner mig chockad över de militanta förhållningsreglerna av presschefen för Pride och beklagar djupt att den så kallade "queer rörelsen" verkar ha fått ökat inflytande över Pride.

Jag har sagt det förut och säger det igen: Jag och alla mina homosexuella vänner skulle mycket hellre sitta på en middag med Göran Hägglund än tillbringa en halvtimmas samtal med en "rabiat queer anarko feministisk militant flata" tex.

Sverige är det land i världen där dessa queer ivrare har lyckats kidnappa frågor om homosexuellas rättigheter och få det till att handla om könslöshet snarare än att det handlar om att man bli förälskade i personer av samma kön.

Om vi homosexuella tillåter "queer ivrarna" att ta mera plats så kan jag förutspå ett par rejäla kliv bakåt vad gäller opinionens inställning till homosexuella i framtiden.

fredag, juli 25, 2008 10:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Militanta förhållningsregler?!?!?!

När man ber journalister använda vanligt sunt förnuft och ta hänsyn till vett o etikett vad det gäller människors integritet?

Pressfrihet i alla ära, men frihet under ansvar borde man få kräva av journalister också, det är ju människor de rapporterar om, människor av kött o blod och känslor, människor med integritet.

fredag, juli 25, 2008 10:58:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Björn

"Sverige är det land i världen där dessa queer ivrare har lyckats kidnappa frågor om homosexuellas rättigheter och få det till att handla om könslöshet snarare än att det handlar om att man bli förälskade i personer av samma kön."

Vi brukar tycka lika men här gör vi det inte helt.

Hade Europride varit en festival för homosexuella och bisexuella och inga andra grupper så hade ditt resonemang kunnat vara riktigt.

Men nu är det även en festival för transpersoner. Därav att man har med det där med att respektera könsidentitet.

Gillar man inte det får man ju jobba för att svensk gayrörelse återigen blir en hb-rörelse (och nej jag syftar inte på att RFSL syslat med hembrännning kanske jag ska säga om någon journalist från någon konservativt kristen tidning läser det här medddelandet)som den var fram till ungefär 2001.

Men nu är som sagt transpersoner en del av HBT-rörelsen. Homosexuella, bisexuella och transpersoner. Därav får man ju visa respekt för folks könsidentitet och inte ta för givet åt folk om de definierar sig som män, kvinnor eller något annat.

Problemet är sedan kanske att vissa blandar ihop sexuell läggning med könsidentitet trots att det är helt olika saker. Majoriteten av transpersoner är heterosexuella.

Men jag är ganska säker på att kampen för homo- och bisexuellas respektive transpersoners rättigheter kan gynna varann. I ett samhälle där man inte har tydliga könsroller och förväntningar så blir det lättare få respekt för samkönade relationer.

För 20 år sedan var många som var negativa till homosexuella som frågade "vem spelar mansrollen och vem spelar kvinnorollen i homosexuella relationer?". Den frågan är inte lika vanlig idag. En orsak kan vara att vi fått ett mer jämställt samhälle generellt där vi inte har lika tydliga könsroller. Jag menar att det gagnar svensk gayrörelse. Givet som sagt att folk vet att sexuell läggning och könsidentitet är olika saker.

Bengt Held

fredag, juli 25, 2008 11:17:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Ek
Jag tycker att det var bra att Pride-organisationens pressregler kritiserades, men det gör inte att jag anser att reglerna skall vantolkas när de refereras. Den typen av vantolkningar är vanligare i Världen Idag än i Dagen, och därför tyckte jag att journalistens bakgrund på VId var relevant.

fredag, juli 25, 2008 12:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men vad är det som är en "onödig vantolkning"? Det vill jag förstå.

fredag, juli 25, 2008 1:14:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Inga journalister har förbjudits att kalla pridedeltagare för man eller kvinna.

fredag, juli 25, 2008 1:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men om man i reglerna säger (sa) "förhåll dig till reglerna eller bli avvisad" är inte det ett förbud då?

fredag, juli 25, 2008 3:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ek

Journalister förbjuds inte och har aldrig förbjudits att skriva att någon är man eller kvinna. Den regel som Europride nu dessbättre ändrat till en rekommendation är att journalister inte bör skriva att en person är man eller kvinna utan att först kolla med personen vad den har för könsidentitet.

Vill bögen Nils bli kallad man är det och har det aldrig varit några problem att skriva i någon tidning att han är man och homosexuell om journalisten och Nils blivit ense om att det är så han identifierar sig själv. Om däremot journalisten inte kolla och skriver att han är homosexuell för att han håller armen om en annan man som han älskar kan det bli fel. Han kanske är bisexuell och vill då inte bli kallad för homosexuell. Likaväl som han inte velat bli kallad för heterosexuell om han besökt Europride med en flickvän.

Det här är väl egentligen inte några krångligheter. Inte krånligare än att en journalist på en mp-kongress inte beskriver alla som han intervjuar som kongressombud utan att först kolla om de verkligen är kongressombud. Kanske det bara är en nyfiken ickemiljöpartistisk medborgare som inte vill bli presenterad som mp-kongressombud i tidningen.

Bengt Held

fredag, juli 25, 2008 5:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ojojoj vilket gnäll över queer-rörelsen, eller är det feminismen som är mest skrämmande? :)

Queerpersoner, transpersoner och feminister är en del av Pride-rörelsen nu. Om ni inte gillar deras "tugg" så är det bara att prata och debattera med dem. Ni har kanske missat att queer är en ny rörelse (eller rörelser) och i ständig påverkningsbar förändring.

Göran

lördag, juli 26, 2008 1:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Mia / Bengt:

Bengt, jag tycker du missförstår Mia med flit alternativt inte lyssnar. När hon skriver "Alla SKA vara homosexuella" är det i alla fall solklart för mig att hon inte menar att det ingår i officiell queerteori, utan att det är en känsla hon får av aggressiva och inskränkta queer-människor. (Som du själv säger - en del är ju faktiskt det.)

Dessutom håller jag med om - så här utifrån - att du är oerhört nedlåtande, med en lätt road, överlägsen ton. Varför tror du hon behöver någon undervisning av dig? Jag tycker det framgår av hennes kommentar att hon varit ett stöd för hbt under en lång tidsperiod. Utan att känna Mia gissar jag att hon redan kan det där.

Du skulle ha retat gallfeber på mig också. (Tack - jag behöver inga länkar.)

söndag, juli 27, 2008 2:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ab

Det är möjligt jag feltolkat Mia delvis. Det jag reagerade emot var att jag tyckte hon generaliserade om queermänniskor och dessutom anklagade dem för något som är oförenligt med queerteorierna.

Däremot borde jag kanske inte blandat in det där med att det är en myt bland homofober att homosexuella har som mål att alla ska bli homosexuella. Även om det är sant så konstaterar jag att i den här debatten blev det kanske provocerande mot min meddebattör.

Här har du förresten en länk till RFSL.

www.rfsl.se

:-)

Bengt Held

söndag, juli 27, 2008 5:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Du läste hennes inlägg med ett filter för ögonen och reagerade på signalord i stället för att se helheten. Not unusual inom ett fält där man debatterat länge och börjar gå på autopilot.

söndag, juli 27, 2008 5:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag håller inte med Bengt om allt, men hen skriver de mest sakliga och tydliga inläggen jag läst på internet.

Att bli arg för att någon är tydlig är rätt onödigt.

Göran

söndag, juli 27, 2008 7:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

AB

Ja, du läser nog också inlägg med filter för ögonen ibland. Det gör väl alla. Internet försvårar ju också eftersom vi inte kan se kroppsspråk etc.

Faktum är att jag var ganska säker på att Mia bluffade först om att hon jobbat i gayrörelsen eftersom jag tyckte det var så mycket okunskap och generaliseringar. Men nu gissar jag att hon talade sanning men formulerade sig helt annorlunda än vad jag skulle skrivit om samma sak.

Tack Göran. Mest sakliga och tydlig inläggen på internet. Hade du skrivit det i pappersform hade jag sparat brevet och visat för mina vänner. :-)

Ärligt talat så blandar väl de flesta av oss saklighet med generaliseringar ibland. Typ ungefär som att alla människor både har positiva och negativa sidor.

Bengt Held

söndag, juli 27, 2008 7:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

"AB

Ja, du läser nog också inlägg med filter för ögonen ibland. Det gör väl alla."

Just därför är det bra med samtal och diskussioner!

Mia, som jag såg det i alla fall, var helt enkelt trött och arg och besviken, och att läxas upp gjorde henne inte gladare. När man behöver kasta en kastrull i väggen är det inte läge för någon förnumstig person att stå och hålla föredrag! ;)

söndag, juli 27, 2008 8:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Mia, som jag såg det i alla fall, var helt enkelt trött och arg och besviken"

Ja, det var det jag också konstaterade senare. Det var främst en personlig besvikelse efter att ha haft dåliga erfarenheter. Inte främst någon seriös queeranalys som jag först förväntade mig och bemötte det som. Så visst talade vi förbi varann. Återigen så är det här delvis ett internetproblem. Hade jag sett Mia på riktigt hade jag nog snabbare kunnat konstatera att det var en besvikelse det handlade främst om. Och människor har givetvis rätt att vara besvikna efter dåliga erfarenheter.

Bengt Held

söndag, juli 27, 2008 9:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Slutet gott, allting gott!

söndag, juli 27, 2008 10:27:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home