fredag, september 19, 2008

Motsägelsefull argumentation i äktenskapsfrågan

Jag framför härmed ett stort tack till Världen Idag för att de så effektivt och generöst desarmerar motståndet mot könsneutral äktenskapslagstiftning. Dagens ledare Glöm barnen, eller?, är en formidabel uppvisning i retoriska självmord och motsägelser. Först hänvisar tidningen till sin sifo-undersökning från i våras, som visar att "87 procent av det svenska folket svarar ja på frågan om barn så långt som möjligt har rätt att växa upp med sina biologiska föräldrar” (och därmed följdaktligen också borde motsätta sig adoptioner, en aspekt av konklusionen som tidningen inte tog ansvar för). Senare i artikeln gör tidningen dock en helomvädning:


Det viktigaste skälet för att bevara äktenskapsbegreppet som det ser ut nu, är inte opinionen, utan barnen.

Hur var det nu? ÄR opinionen viktig, eller inte?

Att lyfta fram barnperspektivet som det viktigaste skälet för att bevara äktenskapsbegreppet är samma sak som att säga att man inte har några invändningar mot könsneutral äktenskapsbalk, eftersom en utebliven sådan inte på något sätt minskar "risken" att barn hamnar i familjer med homosexuella föräldrar. Homosexuellas möjligheter att skaffa barn är fullständigt frikopplad från äktenskapslagstiftningen.

Tror man på att äktenskapet är ett konstruktion som gynnar barn, borde man argumentera för att alla barn ska kunna omfattas av denna konstruktion, även de i homofamiljer.

28 Comments:

Blogger Michael G. Helders said...

Hej Tor,

Hur ser du på miljö och barn?- Jag kommer ihåg när jag växte upp, hade vi en i klassen som hade homosexuella föräldrar, denne blev själv homosexuell- och i 20 års åldern "blev" han återigen heterosexuell.
Uppväxten för denne var häller inte oproblematisk, utan redan i ung ålder en snäv syn på sexualitet (mycket sex lekar), detta ledde till att vi andra blev rädda för honom (inte pga hans föräldrar). Och tror detta kan vara en bidragande orsak till psykiska besvär.

Själv ser jag inte barn som en rättighet, har man fått barn innan man kom "ur skåpet" ska man ju självklart få behålla dem, och försätta vara förälder. Men jag ställer mig starkt kritisk till surrogat och adoption. Då kan man ju fråga sig va skillnaden ligger, men här handlar det om för mig- om de naturliga rollerna hos mor och far.

Nja möjligheterna att skaffa barn är ju inte helt ukopplad från äktenskapslagstiftningen. Exempel genom ömsesidig underhållsplikt.

Tack också för din hälsning, ser fram emot att läsa ditt svar, och försätta den konversation vi har startat på.

fredag, september 19, 2008 9:59:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

1. Min extremt heterosexuella uppväxt gjorde inte mig heterosexuell. Miljö spelar säkert roll, men hur pass avgörande den är, är förmodligen oerhört individuellt.

2. Det var ju storsint av dig att du tycker att homosexuella ska få behålla sina biologiska barn :-) Men varför tycker du inte att ett barn till en homosexuell ska kunna adopteras av dennes partner? Varför ska inte dessa barn ha rätt till två vårdnadshavare?

3. Vilka är de naturliga rollerna hos mor och far?

4. Hur menar du med ömsesidig underhållsplikt? På vilket sätt anser du att en könsneutral äktnskapslagstiftning förändrar homosexuellas möjligheter att skaffa barn, jämfört med dagens lagar?

fredag, september 19, 2008 10:08:00 fm  
Blogger Michael G. Helders said...

1. Ju- jag vet, men lite därför jag frågar- istället för att påpeka- det andra var bara en bakgrund till min fråga. Jag tror man är fött med sin sexuella lägning.
2. Planlagt surrogat tycker jag blir fel, då tar man sig en rättighet som man i naturliga fall inte har. Men är det så att man har fått barn utanför sitt eget förhållande, är det ju självklart man ska ta sitt ansvar.
3. Nu är jag ingen genusvetare, men på det här området- är nog min ideal bild- en 50 talls kärnfamilj. Jag är ganska konservativ när det kommer till familj. För nog återkomma här, så påläst är jag inte- sa bara min åsikt :)
4. Ja det var bara ett exempel på att barn och äktenskapslagstiftningen är inte helt seperat.

Nu ska jag till doktorn, för återkomma!

:)

fredag, september 19, 2008 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kefas

"Men jag ställer mig starkt kritisk till surrogat och adoption."

Du är alltså emot adoptionier helt och vill förbjuda dem för både samkönade och olikkönade par? Det var ju en radikal åsikt men då är du ju i alla fall konsekvent. Tycker man att ett barn i alla situationer har rätt till sin biologiska pappa och mamma så kan man ju inte vara för att skicka runt barn hundratals mil mellan olika länder. Det värst är att de flesta adoptionsföreningar i Sverige har om inte formella så informella kopplingar till kristna grupper.

"nog min ideal bild- en 50 talls kärnfamilj"

Det är ju i sig inget fel på att vilja ett barn ska bo med sin biologiska papp och mamma men fungerar heteroparen så idag? Det effektivaste kanske istället vore att förbjuda heterosexuella par med barn att skilja sig om du vill nå ditt mål?

Bengt Held

fredag, september 19, 2008 11:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Till er som ogillar att homosexulla har barn så är det några alternativ.

1. Avskaffa homoadoptionslagen från 2002 och lagen om insemination av lesbiska kvinnor från 2005.

2. Tvångsomhänderta alla barn som redan existerar i homofamiljer.

Att däremot behålla äktenskapslagen som den är idag eller införa en könsneutral äktenskapslag gör varken till eller från när det gäller möjligheten för samkönade par att skaffa barn.

Ni gömmer er bakom barnen när det egentligen är era egna nojor om att homopar ska "förstöra" äktenskapet som är problemet.

Bengt Held

fredag, september 19, 2008 11:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hur var det nu? ÄR opinionen viktig, eller inte?

Endast om man har opinionen med sig, i annat fall är den irrelevant och ett tecken på att befolkningsopinionen har blivit påverkad av en maffia liknande organisation, typ homo-maffian.

fredag, september 19, 2008 11:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Till Kefas; Angående underhållsskyldighet. Du är säkert medveten om att en far (liksom en mor, förstås) är underhållsskyldig gentemot sitt/sina barn helt oavsett om han någonsin varit gift med mamman eller ej. Eller visste du inte detta? På samma sätt är den som blivit förälder genom närståendeadoption av sin partners barn, liksom den som blivit förälder genom att partnern blivit gravid genom insemination också underhållsskyldig tills barnet är myndigt. Detta gäller nu, alldeles utan könsneutralt äktenskap. Om äktenskapet skulle göras könsneutralt - vilket jag välkomnar - så gör det varken homo- eller heterosexuella föräldrar vare sig mer eller mindre underhållsskyldiga mot sina barn än de är idag. Underhållsskyldigheten är faktiskt den enda "barnrättighet" (eller snarare skyldighet) som ingått i partnerskapslagen sedan begynnelsen - den fanns där innan rätten att bli juridisk förälder till de barn man var underhållsskyldig gentemot fanns...

fredag, september 19, 2008 1:20:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Bengt Held:

Det beror ju helt enkelt på var man sätter ribban. Om man sätter ribban utifrån hur samhället ser ut i dag, och va som i dag fungerar i praktiken- vill man ju få ett enkelt sätt att forma lagar och rägler.
Om man istället ser på va saknas i dagens samhälle? Hur kommer det sig att våran barn och ungdommar mår sämre än någonsin? Va spelar familjen för roll i sådana frågor? - etc etc etc, då vill man ju sätta ribban högre, båda för heterosexuella som homosexuella.

Jag tycker foster familj och adoption är bra. Men här tycker jag målet borde vara den klassiska kärn familjen...

Nu är jag hård, och som du påpekar inte konstant...Jag väntar själv barn utanför äktenskapet, har inte gift mig än, har inget radhus, har ingen volvo, har inte möjlighet att vara hemma med barnet när det kommer etc etc- så jag själv kommer inte att leva som ett idealisk kärn familj den första tiden- även om det är mitt önska och målsättning.

Barn är känsliga, och själv om det vi gör i dag inte för några större konsenkvenser så kan det snabbt få det i framtiden. Det vet jag själv, då jag själv har arbetat en hel del med barn och unga som behandlings assistent.

fredag, september 19, 2008 2:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kefas

"Hur kommer det sig att våran barn och ungdommar mår sämre än någonsin?"

Det är inte säkert det är så. Delvis är det så att vi talar mer om barns problem och orsaken till det är vi mer värnar barns rättigheter. Att barn skulle mått bättre på 1930-talet när många svalt, bodde 10 personer i en tvårumslägenhet och där pappan utan problem kunde banka sin fru och barnen halvt ihjäl på fyllan varje lördag är inte någon idealisk situation för barnen. I många avseenden har barn det bättre än någonsin både kunskapsmässigt, när det gäller delaktighet och möjligheter att välja.

Men många är stressade givetvis och en orsak är att vissa föräldrar inte har tillräckligt tid med barnen. Eller rättare sagt vårdnadshavarna. För det är viktigt för barn att ha trygga vuxna i sin närhet. Det kan vara ett bögpar, ett flatpar eller ett heteropar som adopterat barnet förutom då de som bor i kärnfamiljer.

Ett annat problem är att det är mycket stök på vissa skolor vilket givetvis också stressar många barn.

Du lär få svårt att koppla vissa barns dåliga mående till att Sverige infört partnerskap och homoadoptioner.

Det är bra att ha ideal, jag menat inte man ska anpassa lagar alltid till vad folk gör, men man måste också se verkligheten. Det är en trend i hela västvärlden att familjer inte lever som på 1950-talet. Och viktigt att notera att många kvinnor då mådde dåligt inom äktenskapet men de kunde inte skilja sig därför att de skulle få dåligt rykte och få svårt att försörja sig. Många blev slagna utan att söka hjälp eftersom det då betraktades som ett "internt familjeproblem".

Den där Sörgården på 1950-talet var främst bra för heterosexuella etniskt svenska män med bra löner. Men du kanske har lätt för att identifiera dig med den gruppen.

Bengt Held

fredag, september 19, 2008 10:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Samkönade par bör ha rätten att prövas som föräldrar- och övriga former av vårdnadshavare för barn och ungdomar inom Sverige och övriga Norden, men all övrig import av rasfrämlingar måste förbjudas och ytterst strängt kriminaliseras.

Inga fler Lena Sundströms, Tobias Hubinettes och Kenny "Hjältar" på svensk Fosterjord!!

/Randor

lördag, september 20, 2008 2:47:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag antar att du förstår att nationalsocialistiska omsorger för homosexuellas väl och ve klingar lite väl ihåliga? Man märker mycket tydligt när man görs till slagträ och används som verktyg för att angripa andra.

lördag, september 20, 2008 8:38:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Randor, jag tänker inte försöka hindra dig från att kommentera på bloggen, men jag vill understryka att jag starkt ogillar din tölpaktiga retorik och den extrema respektlöshet du visar gentemot andra människor. Dessutom är nationalsocialistiska argument totalt tandlösa och obsoleta i en civiliserad debatt. Därför ser jag helst att du avstår från att skriva i fortsättningen. Men som sagt: jag tänker inte försöka hindra dig.

lördag, september 20, 2008 4:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

kefas

Det är så typiskt konservativa MÄN att framhålla 1950 - talets påstådda idyll! Frågan är hur många kvinnor i den yngre generationen som skulle vilja ha tillbaka de könsrollsmönster och samhälle som fanns då? Tror du verkligen att vi kvinnor vill det, kefas? Underordna oss och vara hemmafru?

Nog för att många kvinnor och män lever i stor stress i vardagen, men betyder det att vi drömmer oss tillbaka till ett 1950 - tal? Var allt verkligen gulligt och bra då? Vems 1950-tal?

Oavsett går det inte att återskapa ett samhälle som redan tillhör det förgångna.

I dagens Sverige har tjejer bättre betyg än killar och studerar på universitet i större omfattning än killar, visste du det kefas? Om man har flera års univ.studier vill man förmodligen arbeta med det man utbildat sig till, och inte vara hemmafru resten av livet!

Av oss som är i barnafödande ålder nu har många själva gått på dagis och fritids och har positiva erfarenheter av det! Vi har erfarenheter av att både mamma och pappa har arbetat och tjänat pengar. Många har blivit uppmuntrade av sina föräldrar att i sin tur utbilda sig till något man vill arbeta med, även tjejer.

Vi har inte blivit uppfostrade att tjejer ska vara hemma och sköta om barn och hem och killar ska utbilda sig och arbeta. Det är nog få kvinnor, kefas, som vill ha det så! Vi vill inte ha tillbaka gamla könsrollsmönster från 1950 - talet!

Min fasta övertygelse är att det inte är en persons sexuella läggning som avgör huruvida man blir en bra förälder eller inte. Alla heterosexuella blir inte med automatik goda föräldrar! Barn behöver vuxna som har förmåga att se deras behov och som kan uppfylla dem, som kan ge dem kärlek och uppmärksamhet och förstår att barnet är en egen individ.

Jag tror att de flesta vill att deras barn ska växa upp med dem, men ibland händer det saker som gör att det inte blir så. Idag är det många separationer och skilsmässor, men numera får de flesta delad vårdnad om barnen så att barnen inte tappar kontakten med den ena föräldern (fadern) som förr i tiden.

Homosexuella har i alla tider fått barn, och det kommer de att fortsätta att få. Det har inget att göra med lagstiftning!

Barn till homosexuella är säkert i högre grad planerade och väldigt önskade. "Problemet" är inte att homosexuella får barn, utan att det finns människor som du, kefas, som inte anser att homosexuella föräldrar är lika goda föräldrar och därför inte bör ha barn. Det kan leda till mobbning om man för över de värderingarna till sina egna barn som möter de här barnen med homosexuella föräldrar i skolan.

Men kan du kefas, ge några reella skäl till varför homosexuella inte bör ha barn?? Vad är det som diskvalificerar dem? Barn till homosexuella kan i likhet med barn till skilda heterosexuella, ha regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar, och t ex bo hos dem varannan vecka.

/Emma

lördag, september 20, 2008 5:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ok, Tor jag lovar behärska mig om jag skriver mer här. Har varit på lite dåligt humör under en tid, beklagar retorik, ton och ordval. I vanliga fall brukar jag uppfattas som relativt resonabel av de flesta kategorier av människor. Men jag vill dock understryka att de som bär på mest hat och illvilja mot sina medmänniskor trots allt är många av de sk nya svenskarna och en del i hbt lobbyn. Att man reagerar starkt beror på omständigheter, i många fall olyckliga sådana. Jag går inte runt och kallar homosexuella för "bögjävlar" eller mörkhåriga och/eller mörkhyade "svarskallar" eller "negrer". Men många av dessa har inga problem med att kalla svenskor för "jävla svennehora" och svenskar för "svennebög". Misshandeln i Södertälje den 6 September visar detta med all önskvärd tydlighet. Hoppas du greppar min poäng.

/Randor

lördag, september 20, 2008 9:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag antar att du förstår att nationalsocialistiska omsorger för homosexuellas väl och ve klingar lite väl ihåliga? Man märker mycket tydligt när man görs till slagträ och används som verktyg för att angripa andra.

Så sant så, speciellt som man vet att när väl de har gjort av med utseendemässiga "rasfrämlingar" så fortsätter de med andra som inte passar in i deras, av mytologi influerade, fantasi om renrasiga arier.

måndag, september 22, 2008 8:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Randor

Hej! Är det ok att vara öppet bög eller lesbisk inom ND?

Göran

måndag, september 22, 2008 9:39:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Göran:

Ingen aning. Är inte medlem i ND. Har sympatier åt det hållet men är inte engagerad i någon organisation/parti. Men för min del får man gärna var öppet homosexuell i Sverige. Även invandrare får bo och verka i Sverige så länge de följer lagar och normer och helst försörjer sig på egen hand. Men av egen erfarenhet vet jag att de flesta är bidragsnarkomaner som ter sig till sina landsmän och lever gott på hederliga "svennars" bekostnad.

Här får du svar på vad ND anser om hbt människor och deras relationer.

http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=54

http://www.nd.se/faq/fraga.asp?fragaID=53

/Randor

måndag, september 22, 2008 8:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna: Anledningen till att många nationella är kritiska till hbt folk beror på att "ni" oftast är lierade med sionister, 68:or och sk nya svenskar. Daniel Poohl och Mikael Ekman på Expo tex samarbetar ju och har direkta kontakter med diverse sionister och vänsterextremister, typ AFA mfl. Jag tror ni skulle få ett betydligt bättre bemötande och respekt om ni gav oss en chans att införa vår samhällsform, istället för att motarbeta det. Jag tror tex ND vid ett ev. makttillträde skulle behandla er värdigare än när "Abdulla" och hans pack har koloniserat hela Sverige. Infört Shariagar osv. Men valet är ert pris som det är för de straighta.

/Randor

måndag, september 22, 2008 10:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

Randor

"Daniel Poohl och Mikael Ekman"

Är de där två bögar? Eller är de bara en del av en "böglobby"?

"Jag tror tex ND vid ett ev. makttillträde skulle behandla er värdigare än när "Abdulla" och hans pack har koloniserat hela Sverige."

Du inbillar dig så mycket du.

Nu har vi ju faktiskt en minister, Nyamko Sabuni (fp) och en riksdagsman, Mehmet Kaplan (mp), med muslimskt ursprung. Båda är för en könsneutral äktenskapslag och att homosexuella ska ha skydd av lagar mot hets och diskriminering.

Nd vill däremot förbjuda homosexuellas föreningar, förbjuda gayparader, återigen definiera homosexualitet som en sjukdom, ja de tom vill förbjuda homosexuella relationer i privata hem.

Faktum är att nd är mycket likt islamisterna när det gäller homorelationer. Av erfarenhet vet man att partier som nd ofta blir ännu värre när de väl fått makten i ett land. Det skulle kunna bli avrättningar av homosexuella.

Nazisterna i Tyskland hade en liknande politik mot homosexuella som nd idag har innan 1933 men de sa aldrig då att man senare skulle placera homosexuella, judar, romer etc i koncentrationsläger. Det blev deras politik först några år efter att de fått makten.

Så fungerar ofta hatets ideologier. När inte allvarlig förföljelse fungerar och är tillräckligt för att nå ideologins ideal så blir det till sist avrättningar som blir en "enkel" metod för att försöka få bort de grupper i samhället man ogillar.

Liknande var det i Iran efter revolutionen 1979. De hade en liknande politik som nd idag har i Sverige. 1981 började man avrätta homosexuella. Inga högerextremister i Europa protesterade emot det.

Bengt Held

tisdag, september 23, 2008 1:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sedan är det så kul de här jämförelserna mellan nd och islamister (de som är för sharialagar), vilken grupp som är värst.

Det är ungefär som att folk ska fundera vilken sjukdom som är värst, pest eller kolera.

Både högerextrema grupper och islamistiska grupper ska bekämpas med all kraft. Så enkelt är det med det.

Sverige har många demokratiska och HBT-vänliga partier och grupper. Det är de som är alternativen att välja mellan, inte två extremistideologier.

Bengt Held

tisdag, september 23, 2008 1:34:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Held: Skulle gärna vilja ha några adekvata källhänvisningar till det du påstår, inte mist om ND och deras "framtida sk" politik. Bra att du åtminstone inser att muslimer när de blir i majoritet i Sverige kommer att utgöra en stor fara för såväl dig som för mig. Angående att Herr Hitler skulle ha varit någon bov av stora mått motbevisas inte minst här:

http://vho.org/S/b/fs/index.html

Att homosexuella skulle ha farit mer illa än andra tyskar motbevisas ytterst nyanserat, orkar tyvärr inte leta rätt på kapitlet just nu tyvärr, läs gärna hela verket själv så kanske du lär dig någonting.

För övrigt så var inte frågorna ställde till dig och du plockade de delar du önskade, typiskt för AFA:iter och kroknäsor som dig

/Randor

tisdag, september 23, 2008 2:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Held:

"Daniel Poohl och Mikael Ekman"

Är de där två bögar? Eller är de bara en del av en "böglobby"?"

Både och kan man säga. Läs vad jag skrev adresserat till Sanna.

http://www.info14.com/2001-12-30-banditvanstern_omaskerad.html

Skrolla ner en bit tills du finner respektives namn.

/Randor

tisdag, september 23, 2008 2:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Randor

Bifogar mailsvar 5 oktober 2006 från Jan Ermefjäll (nd) om partiets homopolitik.

Bengt Held

"SV: Påminnelse: Ditt partis åsikter om HBT-reformer.‏
Från: Jan Ermefjäll (jan.ermefjall@nd.se)
Skickat: den 5 oktober 2006 01:48:36
Till: 'Bengt Held' (heldbengt@hotmail.com)

Hej Bengt!

Ursäkta att du inte fått svar tidigare, partisekreteraren har haft semester och därefter varit överhopad med arbete.

Jag svarar lite under dina frågor nedan.

Med vänliga hälsningar

Jan Ermefjäll

ND-Riks, E-post: jan.ermefjall@nd.se

Nationaldemokraterna, Box 42021, 126 12 STOCKHOLM

E-post: info@nd.se, Telefon: 08-745 08 13

Hemsida: www.nd.se, Plusgirokonto: 20 56 18-2

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bengt Held [mailto:heldbengt@hotmail.com]
Skickat: den 3 oktober 2006 18:34
Till: info@nd.se; nils-eric.hennix@nd.se; steve.ahlberg@nd.se; marc.abramsson@nd.se; vavra.suk@nd.se; robert.almgren@nd.se; karl-erik.nilsson@nd.se; markus.andersson@nd.se; elisabeth.alind@nd.se; elin.lovgren@nd.se; rickard.carlberg@nd.se; thomas.olsson@nd.se
Ämne: Påminnelse: Ditt partis åsikter om HBT-reformer.

Hej!

Jag har nu skickat flera mail till nationaldemokraterna för att kolla vad ni har för åsikter inom HBT-politiken alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Eftersom ni har med många artiklar om det på partiets hemsida så borde det inte vara något problem att berätta tex om ni vill tillåta gayparader och att RFSL ska kunna existera som förening.

När man kollar er hemsida är det ju tydligt att HBT-politiken engagerar partiet.

Hittills har ingen svarat. Därför skickar jag ännu en påminnelse.

Sverigedemokraterna svarade inom några dagar.

Alla partier jag skickat mailen till har svarat förutom nationaldemokratena och kommunistiska partiet fd kpml (r).

Mvh

Bengt

Jag har kollat nationaldemdokraterna hemsida om HBT-reformer. Alltså reformer för homo- bi- och transpersoner. Ni är ju negativa till många
reformer. Nd har även kritiserat Prideparaden i Stockholm.

Därför har jag följande frågor.

Enligt nd:s hemsida så är ni emot homoäktenskap, partnerskap för homopar,
homoadoptioner, insemination för lesbiska, att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda HBT-personer, att homosexuella flyktingar ska kunna få asyl i Sverige som konventionsflyktingar, ett förbud mot diskriminering av HBT-personer i regeringsformen.


Stämmer det att ni är emot alla de reformerna?

[Jan Ermefjäll] Svar: Det stämmer att vi är emot dessa så kallade reformer.
T.ex. ett äktenskap är per definition avsett att vara mellan en man och en kvinna.

Vidare måste man se till barnets bästa och inte till vuxnas egoistiska intressen.

Vi anser att homosexuella skall bemötas med vänlighet och att de behöver vägledning.

Homosexualitet som fenomen är orsakat av könsförvirring under uppväxtåren, och homosexuella är därmed ingen folkgrupp.

1. Är Nationaldemokraterna för att frivilliga homosexuella relationer mellan vuxna ska vara tillåtet?

(Sverige tillät homosexuella relationer 1944)

Ja, nej eller partiet har ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej.min uppfattning är att homosexuella bör leva i celibat för sitt eget bästa. Homosexuella behöver vägledning och hjälp i hur man kan bli fri från homosexuell fixering.

2. Är nd för att samma åldersgräns ska gälla för homosexuella relationer och heterosexuella relationer. (Idag är åldersgränsern 15 år för båda typerna av relationera. Fram till 1978 var åldersgränsen 18 år för homosexuella relationer och 15 år för heterosexuella relationer.)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Se tidigare svar.

Om nej, vilken åldersgräns vill ni det ska vara för homosexella relatation?

3. Ni har kritiserat Prideparaden. Anser nd att HBT-rörelsen ska ha laglig
rättighet att anordnda HBT-parader och demonstrationer?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, dessa manifestationer är skamliga och har inget berättigande.

4. Är nd för att tillåta föreningar för HBT-personer som tex RFSL?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, vi anser att RFSL bedriver propaganda för abnorm sexuell lössläppthet och droger.

5. Anser nd att homosexualitet ska vara en sjukdom enligt socialstyrelsen. (1979 beslutade socialstyrelsen att homosexualitet inte är någon sjukdom)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Ja. Enligt relevant vetenskap och beprövad erfarenhet är homosexualitet att betrakta som en psykisk sjukdom.

En homosexuell livsstil innebär dessutom klart ökad sjukdomsbenägenhet, kortare livslängd med mera, jämfört med en heterosexuell livsstil.

6. Är ni för att sambolagen även ska gälla för homopar? (Riksdagen sa ja till en sambolag för homopar 1988, sedan 2003 är sambolagen likadan för
homopar och heteropar)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej, se tidigare svar.

7. Är ni för ett förbud mot diskriminering av HBT-personer inom arbetsmarknaden och vid försäljning av varor och tjänster? (Idag är det förbjudet att diskriminera homosexuella och bisexuella. Det är tillåtet att diskriiminera transpersoner)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Ingen särlagstiftning för homosexuella behövs.

8. Men ni att skolor ska informera om homosexualitet?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Skolor skall endast befrämja sexuellt ansvarstagande och varaktiga relationer mellan personer av motsatt kön.

9. Ska Sverige jobba för HBT-personers rättigheter i andra länder (Idag är
homosexuella relationer förbjudna i ca 70 länder)

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar: Nej

10. Ska homosexuella flyktingar kunna få asyl i Sverige?

Ja, nej eller ingen åsikt?

[Jan Ermefjäll] Svar. Nej"

tisdag, september 23, 2008 3:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Och här är Jan Ermefjälls kompletterande svar i ett senare mail.

Bengt Held

"SV: SV: Påminnelse: Ditt partis åsikter om HBT-reformer.‏
Från: Jan Ermefjäll (jan.ermefjall@nd.se)
Skickat: den 5 oktober 2006 23:30:17
Till: 'Bengt Held' (heldbengt@hotmail.com)


Hej Bengt!

Vi har inte studerat och diskuterat frågan så ingående att jag kan besvara den. Om vi skall ha en återgång till den lag som gällde före 1944 skall betoningen ligga på vägledning och hjälp åt homosexuella snarare än straff,tror jag. Ur samhällets perspektiv vore det önskvärt att en homosexuell livsstil motarbetas och förebygges. En homosexuell livsstil är olycklig även förindividen.

Med vänliga hälsningar

Jan Ermefjäll

ND-Riks, E-post: jan.ermefjall@nd.se
Nationaldemokraterna, Box 42021, 126 12 STOCKHOLME-post: info@nd.se, Telefon: 08-745 08 13Hemsida: www.nd.se, Plusgirokonto: 20 56 18-2 -

----Ursprungligt meddelande-----Från: Bengt Held [mailto:heldbengt@hotmail.com] Skickat: den 4 oktober 2006 21:52Till: jan.ermefjall@nd.seÄmne:

RE: SV: Påminnelse: Ditt partis åsikter om HBT-reformer.

Hej!

Om jag tolkar det rätt så vill nd förbjuda homosexuella relationer även om det är frivilliga relationer mellan vuxna i privata hem. Alltså ett totalförbud. Vad menar nd det ska bli för straff för de som har homosexuella relationer i privata hem? Fängelse? Böter?

Är det här partiets officiella åsikter? Det är alltså inte bara dina personliga åsikter.

Bengt"

tisdag, september 23, 2008 3:40:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Held: Först och främst så har jag påpekat vid flera tillfällen att jag INTE har något med rörelsen ND att göra. Vidare rör detta sig om en enstaka man som knappast har något reelt inflytande över deras riksledning vari centrala beslut för organisationen som helhet fattas:

http://www.nd.se/foretradare/default.asp

"Vem som helst" i vilken organisation/parti som helst kan gå ut och säga i princip "vad som helst". Det handlar om enstaka individer kort och gott. Minns du Janne Josefessons reportage från år 2002? Knappast några neger och/eller judeälskare bland dessa Renrasiga Svenska sossar och moderater då de till sin förtret väl trodde att de slapp pk mikrofonerna!

Som sagt: Jag kan varken säga bu eller bä i frågan. Jag halkade av en ren slump in på denna blogg och insåg (tyvärr försent) att den mer eller mindre enbart behandlade hbt problematik. För egen del är jag varken starkt för eller mot hbt folk i dess olika former/konstellationer. Jag kritiserar Massmördarinvandringen till Sverige ytterst därför att den är det främsta fysiska, materiella, psykologiska och rasliga hotet mot den Svenska Rasens fortbestånd. Homosexuella är en ytterst minimal och marginaliserad grupp av individer vilka varken kan och/eller (förmodligen?) vill Förinta det Svenska Folket, då skulle ni/de ju Förinta en del av er egen själ. Därför är jag tolerant gentemot er, liksom jag är tolerant gentemot dementa, adhd-diagnostiserade, cp-skadade, rullstolsburna, missbrukare och övriga mer eller mindre invalidiserade själar.

/Randor

tisdag, september 23, 2008 4:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Held:

Och om nu ND skulle ha en annan egentlig agenda än den de gör sig skyldiga till offentligt i dagsdatum, varför offentligör dom då inte denna? I tex Tyskland och Rwanda är det olagligt, och därmed straffbart att beteckna sig som nationalsocialist till följd av respektive sk "folkmord". Men i Sverige är detta dock fullt lagligt. NSF vinner fler och fler röster för varje år och för varje val. Nej, det är nog du som är mytomanen bland brickorna hör. Njut fullt ut av en genuint lång, reslig, finlemmad, blond och blåögd dansare av något slag på din sons/dotters aulagolv på skolavslutnigen istället för varelser/kräk som främst liknar det det man presterar då man har haft ont i magen och innehållet snabbt behöver komma ut. Och helst vill man ju inte ha stopp i toan heller, enkelbiljett med andra ord.

/Randor

tisdag, september 23, 2008 6:52:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

OK Randor. Du kan inte hålla den civiliserade ton som är eftersträvansvärd här. Eftersom du klart och tydligt klargjort att du inte är särskilt intresserad av hbt-frågor, så hade jag uppskattat om du lade din dyrbara tid på andra forum. Dina teorier och inlägg är helt enkelt inte relevanta för denna bloggens ämnesfält.

tisdag, september 23, 2008 8:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag delar Tors åsikt.

Bengt Held

tisdag, september 23, 2008 11:08:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home