tisdag, oktober 07, 2008

Clapham 2: "Kristen höger"

I samband med att Broderskapsrörelsen förra veckan publicerade sitt kristna vänstermanifest för att distansera sig till vad de kallade högerkristna (se föregående inlägg), har den kristna lobbyorganisationen Claphaminstitutet initierat en debatt om höger och vänster inom kristenheten.
Claphaminstitutet [är] politiskt oberoende och vi tar avstånd från att etiketteras som kristen höger. Vi vill och har rätt att definiera oss själva och bedömas utifrån våra egna meriter. Att bunta ihop alla svenska kristna som inte är klasskampskämpande socialister under etiketten "kristen höger" är bara billig retorik för att kunna koppla samman dem med den svenska bilden av den amerikanska "kristna högern" som skulle stå för stöd för dödsstraff, nationalism, långa fängelsestraff, liberala vapenlagar, förbud mot aborter och homosexualitet, stöd till Irakkriget och så vidare.

Vilket begrepp man ska använda för att beskriva "högerkristenheten" är något som har diskuterats tidigare här på bloggen, t.ex. i inlägget Radikal? Höger? Konservativ? Det kom många förslag: radikalkristna, extremkristna, värdekonservativa, världenidagkristna, radikalkonservativt kristna, etc.

Jag skrev så här för att förklara min syn på ordet högerkristen, och hur jag själv förstår det:

För mig har höger i detta sammanhang inte det minsta med höger i betydelsen borgerlig att göra (lika lite som i högerextremism). Det är viktigt att skilja skalorna åt och inte blanda ihop de politiska och religiösa med varandra. Höger har inget på förhand definierat innehåll, utan betecknar endast en position (eller riktning) på en viss skala. Innehållet på just den positionen är helt beroende på vilken skala det är frågan om. Ibland kan innehållet sammanfalla mellan skalorna, men det är i så fall som jag ser det högst slumpmässigt.

9 Comments:

Blogger Noa Resare said...

Vad sägs om etiketten irrationell kristenhet? Hmm.. kanske en smula värdeladdat. "Kristenhet som tar avstånd från rationella argument gällande skillnaden mellan stat och kyrka"?

Näe, nu är jag mest bara bitter.

tisdag, oktober 07, 2008 9:05:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag köper ditt förslag rakt av. Mailar genast Tuve S och föreslår beteckningen. "Claphaminstitutet för irrationell kristenhet".

tisdag, oktober 07, 2008 9:11:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Allvarligt talat blir jag lite nyfiken på hur Skånberg och Clapham ser på abort, nationalism och lagstadgade rättigheter för icke-hetrosexeuella.

Min erfarenhet från Stockholm Vineyard (där Tuve Skånberg var och predikade en gång, om kampen i riksdagen för "våra frågor") en ganska stark känsla av värdegemenskap med den "riktiga" kristna högern i USA. Detta manifesterades främst när det gällde synen på lagstiftning i "privatmoralfrågor" som registrerat partnerskap och möjlighet till abort.

tisdag, oktober 07, 2008 9:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hmm...

Om höger och vänster skall användas i en svensk kontext på det kristna området är det nog egentligen mer korrekt att definiera ex pingst som vänster och sv kyrklig som höger, iaf så som höger vänster använts tidigare inom nämnda kontext.

tisdag, oktober 07, 2008 11:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är inte bra att tala om "kristen höger". Då låter det som om de skulle rösta på högerpartier, vilket givetvis inte är sant.

Som mattias sa är vänsterpartiet det som pingstkyrkan helst röstar på.

/
John Galt

onsdag, oktober 08, 2008 9:25:00 fm  
Blogger Michael G. Helders said...

Men detta är ju löjligt Tor och Noa.

Här har ni lite youtube klipp från den kristna högern i USA:
http://www.youtube.com/watch?v=dD2Hyiitpys
http://www.youtube.com/watch?v=W6rSjrBhUIA (Ted som själv är homosexuell- eller gillar åtminstone bög sex)
http://www.youtube.com/watch?v=w6Tx_EqVmzw

Känner ni verkligen igen detta i Sverige?

onsdag, oktober 08, 2008 10:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

På tal om höger och vänster.

Vad jag vet så är det många inom pingsrörelsen som röstar på kd.

Men för att visa hur vanskligt talet om kristen höger är så kan jag berätta att de två partier som historiskt haft det svårast värva frikyrkofolk är högern-moderaterna och kommunisterna-vänsterpartiet.

Högern-moderaterna har av traditions haft en stort stöd bland kyrkligt engagerade inom Svenska kyrkan men inte inom frikyrkorna.

Sannolikt är det två orsaker till det senare.

Många inom frikyrkorna har varit och är socialt engagerade, de har tyckt att moderaterna svikit de grupper som har det svårt i samhället.

Många inom frikyrkorna är engagerade i nykteriströrelsen och moderaterna är det riksdagsparti som har den liberalaste alkoholpolitiken och vill tillåta alkoholförsäljning i privata butiker.

Att kommunisterna-vänsterpartiet haft det svårt är givetvis för att man tidigare var ett tydligt ateistiskt parti.

Socialdemokraterna hade också ganska svårt bland gruppen förr men idag har partiet nästan lika många sympatisörer bland frikyrkofolket som bland befolkningen i sin helhet.

Jämför man hur frikyrkofolk idag röstar så blir blockfördningen nästan hälften-hälften enligt statistik. Dvs drygt hälften röstar borgerlig men nästan hälften röstar röd-grönt. Men ännu så har m och v sämre siffor jämfört med befolkningen i sin helhet. Kd har mycket högre siffror än bland hela befolkningen.

Folkpartiet som traditionellt haft betydande stöd bland frikyrkor har idag där ungefär samma stöd som bland övriga befolkningen.

Till sist vill jag återigen (jag gjorde det i våras när vi hade en liknande debatt) publicera siffor som visar att homofienlighet är ett problem bland ALLA partiers sympatisörer. Siffrorna anger attityder bland hela befolkningen, och inte separat för frikyrkor, men de kan vara nog så intressanta. Istället för att låtsas som att homofientlighet bara är ett problem bland "andra partiers" sympatisörer borde alla riksdagspartiers politiker och sympatisörer vara självkritiska. Homofientlighet existerar både till höger och till vänster inom befolkningen i Sverige.

Observera att siffrorna är från 2003, attityderna är sannolikt generellt något mer homovänliga idag.

"Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier har gjort en uppföljande undersökning av vad svenska folket anser om homosexuella.

Det finns sju svarsalternativ från "Tycker alltigenom bra om homosexuella" till "Tycker alltigenom dåligt om homosexuella". Ett mellanalternativ är "Tycker varken bra eller dåligt om homosexuella". Det sistnämnda svaret behöver ju inte tyda på någon intolerans utan att man tycker att homosexuella är som folk är mest.

Däremot måste ju rimligen negativa åsikter tyda på homofientlighet. Och i så fall är 24 % i Sverige homofientliga. 34 % har positiva åsikter medan 34 % tycker varken bra eller dåligt om homosexuella.
Mest toleranta är ungdomar, kvinnor, fp- mp- och v-sympatisörer samt akademiker. Från diskrimineringssynvinkel så är det givetvis inte bra att egna företagare är en av de grupper där homofientlighet är vanligast.

Andel inom olika grupper som har negativa åsikter om homosexuella.

Miljöpartister 11 %
Folkpartister 17 %
Vänsterpartister 18 %
Socialdemokrater 28 %
Moderater 30 %
Centerpartister 32 %
Kristdemokrater 40 %."

Bengt Held

onsdag, oktober 08, 2008 11:54:00 fm  
Blogger Noa Resare said...

Kefas, vad är som är löjligt? Att fråga sig hur stor ideologisk överensstämmelse som finns mellan till exempel Focus on the Family och Claphaminstitutet?

Jag har aldrig påstått att de skulle vara identiska i lära eller uttryck med New Life Church i Colorado, men har ändå en magkänsla om att det ideologiska avståndet mellan Clapham och de evangelikala kretsar i USA som normalt beskrivs som kristna högern är mindre än man tror.

onsdag, oktober 08, 2008 1:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det jag syftade på var inte en partipolitisk höger -vänster, som jag för övrigt anser är en väldigt konstig skala.

lördag, oktober 11, 2008 4:25:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home