måndag, oktober 13, 2008

Det falska skrotning-av-äktenskapet-argumentet

Ett återkommande tecken på världenidagkristenhetens desperation inför en könsneutral äktenskapslag är pratet om att det skulle innebära att äktenskapet skrotas. Men det är vilseledande nonsens och falsk propaganda.

Den enda tänkbara premissen för en sådan farhåga, är antagandet att homosexuella är så till den grad skitiga och vidriga, att de förstör äktenskapet som institution med sin blotta närvaro, ungefär som en potatis- och purjolökssoppa skulle fördärvas av att man tömmer dammsugarpåsen i grytan.

När ska Världen Idags läsare och kristdemokraternas väljare förstå att pratet om skrotning av äktenskapet är vilseledande retorik, och ett helt irrelevant scenario i debatten kring könsneutrala äktenskap?

Liam Norbergs debattartikel i Expressen häromdan och referatet i Världen Idag är tydliga exempel på hur man utger sig för att debattera en sak, men i själva verket använder argument från en helt annan debatt.

3 Comments:

Anonymous Johan l said...

Jag trodde att det snarare var så att goda kristkonservativa ser sina äktenskap som definierade enligt: "Ett förbund som nästan bara är till för att hjälpa till med barnanskaffningen, så där får inte homosexuella vara med, haha!".

Dvs man har en syn som gör att deras äktenskapskontrakt kommer att upphöra att vara giltiga i moralisk mening om staten skulle utvidga dem till att omfatta även oss. Det verkar vara den syn som är som mest konsekvent med de argument som har framkommit från kristkonservativt håll här på bloggen.

Kristkonservativ betyder här alla de saker som vi inte riktigt vet om vi ska kalla de flesta av våra motståndare som är kristna för.

måndag, oktober 13, 2008 11:52:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Varför inte benämna varje parförhållande som ingås för GIFTEMÅL. Alla par som accepterat Statens äktenskapsbevis är en juridiskt noterad enhet ETT GIFT PAR..
Kyrkorna får sköta sitt.
De måste lära sig att religion är en sak och att det utgör en del av ett sekulärt samhälle.
Jag är troende och aktiv i Svenska Kyrkan.

måndag, oktober 13, 2008 12:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Faktum är det enda förslag som skulle avskaffa äktenskapet i Sverige är det där absurda kompromissförslaget "könsneutral giftermålslag" som Johan Linander (c) riksdagsledamot fört fram. DET är något som föreningen Bevara äktenskapet borde jobba emot eftersom vi då inte har kvar äktenskap i vår lagbok om vi skulle säga ja till det.

Varför är då förslaget fel?

Själva syftet med förslaget är att ett av regeringspartierna inte tycker samkönade par är värda att ingå äktenskap och att det därför är viktigt att byta ord. Det är kränkande mot de samkönade par som vill ingå äktenskap.

Sverige hade blivit det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”. Giftermål är att göra något, äktenskapet är en samlevnadsform.

Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 så har par rätt att ingå äktenskap. Däremot har inte förklaringen någon entydig definition om vilka som ska kunna ingå äktenskap förutom att det ska vara vuxna individer och att det ska vara frivilligt.

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap, hade inte påverkat heteropar något som helst,

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål”. Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Länk till Anders Flankings blogg där han som partisekreterare förtydligar att centern säger nej till en "giftermålslag". Det efter att en av partiets riksdagsledamöter, Johan Linander, i media argumenterat för förslaget.

http://andersflanking.blogspot.com/search?updated-max=2008-10-03T12%3A18%3A00%2B02%3A00&max-results=7

Bengt Held

måndag, oktober 13, 2008 1:45:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home