måndag, oktober 13, 2008

Tio år sedan Matthew Shepard mördades

Igår var det tio år sedan Matthew Shepard avled av de skador han fick efter att ha misshandlats av två jämnåriga ynglingar i Laramie, Wyoming. Det var Shepards homosexualitet som gjorde honom till lovligt byte för förövarna. De rånade och slog ihjäl honom.

Bloggen Box Turtle Bulletin har de senaste dagarna publicerat en artikelserie om fallet, länkarna finns i botten av det här inlägget. Läs också gärna Johan Hiltons mycket drabbande reportage i boken No tears for queers.

Men läs också vad den kristna högerns uppslagsverk Conservapedia skriver om fallet:

Homosexual activists converted this drug-related killing into a hate crime even though the prosecution never described the killing as a hate crime.


De stämplar mordet som knarkrelaterat, och ogiltigförklarar de antihomosexuella motiven helt. Precis som Världen Idag gjorde i fallet med "Smeden" i somras, när han dömdes för mord respektive mordförsök på två homosexuella män. Den konservativa kristenheten löser problem genom att låtsas som att de inte finns.

31 Comments:

Blogger minutz3 said...

Väldans tråkigt om det nu skulle vara det han blev mördad för.
Det kanske vi aldrig får reda på.
Oavsett så förstår jag dock inte varför straffet skall vara annorlunda beroende på vem det sker gentemot. Är t.ex. en turk mer värd än en svensk? Eller hur menas egentligen, ty i och med lagen "hets mot folkgrupp" så är det, såvitt jag förstått, så att straffet blir värre p.g.a. att det riktas mot en person som "är" någonting som lagstiftarna ser som extra utsatt.

Då är vi inte längre lika inför lagen.

tisdag, oktober 14, 2008 3:35:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hatbrott och hets mot folkgrupp är invecklade frågor och jag har inte bildat mig en slutgiltig uppfattning om den typen av lagar.

Jag tycker dock inte att det är orimligt att den som misshandlar dig endast för att du är katolik straffas hårdare, än den som misshandlar dig för att stjäla din Dracula-dräkt.

tisdag, oktober 14, 2008 4:15:00 em  
Anonymous Anonym said...

Smeden själv var ju uppenbarligen homo- elelr bisexuell, i likhet med Thomas Quick, hur kan det då vara ett hatbrott om man utsätter den minoritet man själv tillhör för våld?? Eller är det helt enkelt så att om en homosexuell utsätts för våld så är det ett hatbrott, oavsett skälet?? Tänk om huvudmotivet till den unge brittens tragiska död var knarkrelaterat, är det då fel att skriva det??

olof den andre

tisdag, oktober 14, 2008 8:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Olof den andre

Du menar då en lesbisk kvinna som hade hatat män och däröfr raggat heteromän och lovat sex och börjat binda dem för att sedan försöka mörda männen eller råna dem därmed varit heterosexuell eller bisexuell.

Har du något exempel på där den sk Smeden har haft sex och inget annat med en annan man? Han erkänner ju själv att han sökte råna bögar och helst smygbögar därför att han gissade de inte skulle polisanmäla det. Och vad var då lättare än att börja låtsas vara intresserad av sex och att binda dem.

Tänk om det är en myt att judar blev utrotade av Hitler, de var ju kanske bara ett arbetsläger, är det fel att skriva det? Inget är ju säkert eller hur?

Vi vet ju hur både homolobbyn och judelobbyn är eller hur....

Bengt Held
Varning från socialstyrelsen. Ironi kan allvarlig skada din hälsa om den kombineras med alkohol.

tisdag, oktober 14, 2008 9:55:00 em  
Blogger minutz3 said...

Tor Billgren: mig veterligt så räknas varken kristna generellt eller katoliker mer specifikt som en av dessa grupper som åtnjuter Hets Mot Folkgruppslagen. Det är dessutom ett missvisande namn. På vilket sätt är t.ex. muslimer en folkgrupp? Kommer de från Islamland?

Fortfarande vill jag hävda att ett brott, är ett brott är ett brott.
Skall vilken "folkgrupp" personen råka tillhör vara grundande för straffet?

Jag tänker mig att det finns många gånger då förövaren faktiskt inte vet om detta. En annan sak är väl om det faktiskt är ett av motiven, men då måste man ha belägg för detta. Jag vet dock inte exakt hur det fungerar i realiteten i rätten, så jag kanske inte bör uttala mig egentligen.

onsdag, oktober 15, 2008 7:48:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

minutz 3

Hetslagen och hatbrott avser ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse och sexuell läggning.

Katoliker omfattas av lagen på exakt samma sätt som t.ex. homosexeulla.

Själva förutsättningen för att det ska kunna klassas som hatbrott är just att förövaren känner till offrets sexualitet eller religion, eftersom det är denna faktor som är själva motivet för brottet.

onsdag, oktober 15, 2008 9:23:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Olof II

Förövarnas flickvänner vittnade om att de inte hade varit påverkade av droger vid tiden för mordet.

onsdag, oktober 15, 2008 10:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Minutz3 har både delvis rätt och fel.

Så här är det, mina vänner.

1. Hetslagen och hatbrott är INTE två identiska saker.

2. Hets är att sprida hatpropaganda mot tex svarta, judar och homosexuella.

"16 kap. 8 § Hets mot folkgrupp
(Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:892)

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2002:800)."

Nästan alla demokratiska länder har hetslagar. USA är ett av få länder som inte har det. Alla riksdagspartier är idag för hetslagen.

3. Hatbrott kan i princip vara vilket brott som helst, misshandel, rån, klotter, hets mot folkgrupp etc där syftet är att kränka någon pga vederbörandes etnicitet, sexuell läggning, religion etc.

"29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift
(Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:892)

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas....

7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.
Det existerar alltså inte något specifikt "hatbrott" i lagboken utan det är motivet till ett brott som avgör om det är ett hatbrott."

Drygt hälften av länderna i EU har någon typ av hatbrottslagar dvs att man anger möjlighet till straffskärpning vid hatbrott mot minoriteter. Alla riksdagspartier i Sverige är för lagen.

2. Formellt är all hets mot någon pga vederbörandes etnicitet, sexuella läggning etc åtalbart. Och formellt kan straffskärpningsregeln också användas likadant.

Men i praxis så skydda lagarna MINORITETER. I praktiken används alltså inte lagarna vid hets eller hatbrott mot etniska svenskar, heterosexuella, kristna etc.

Man kan ju iofs diskutera om kristna verkligen är i majoritet idag. Det kanske borde vara atister-agnostiker istället men varken hets mot kristna eller ateister-agnostiker lär leda till åtal.

Däremot skulle sannolikt lagarna kunna tillämpas mot katoliker eftersom det är en minoritet som historiskt varit diskriminerad i Sverige även om det väl inte är så vanligt idag.

3. Det är inte alla brott mot homosexuella, judar, svarta etc som är hatbrott. Folk som tillhör de här minoriteterna kan givetvis precis som andra vara brottsoffer av andra orsaker tex att personliga konflikter, stöld av ekonomiska orsaker etc. Då används aldrig hatbrott som motiv. De allra flesta brott mot individer i minoritetsgrupper är inte hatbrott.

3. Däremot har riksdagen avgjort att brott i syfte att kränka minoriteter är extra allvarliga eftersom de inte bara riktar sig mot individerna som är offer för brottet utan riktar sig mot alla inom en minoritetsgrupp. Den typen av brott menar man också är emot allas lika värde som är en demokratisk princip.

Man har också när det gäller hetslagen kunna konstatera att spridande av allvarlig hatpropaganda i tex Tyskland på 1930-talet avhumaniserade viss grupper (främst judar) vilket var en förberedelse för att få en acceptans bland befolkningen för folkmord. Liknande saker hände i tex Ruwanda på 1990-talet.

4. Det är alltid åklagaren som har att bevisa att motivet till ett brott är ett hatbrott. Tyvärr slarvas det ibland med här. I vissa andra fall kan det vara svårt att bevisa att det är ett hatbrott även om man gissar att det är det. När någon följde drygt 400 polisanmälningar om hatbrott mot homosexuella och bisexuella för något år sedan visade det sig att bara 24 av dem ledde till åtal. Av dem så var det bara 2 (7 % av 24) som det i domen explicit angavs att det var ett hatbrott och att de orsakade en straffskärpning.

Det blev tyvärr ett långt meddelande men det är en del att säga i den här ibland komplicerade debatten där folk talar förbi varann och vissa inte vet vad som är ett hatbrott.

Bengt Held

onsdag, oktober 15, 2008 10:35:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor

"Förövarnas flickvänner vittnade om att de inte hade varit påverkade av droger vid tiden för mordet."

Dessutom så hade det ju mycket väl kunnat vara ett hatbrott även om de använt droger. Många av de ansvariga för hatbrotten i Sverige är ju berusade. Det betyder inte att det är spritflaskan som är skyldig (ingen har väl tvingat i dem spriten?) eller att det är en slump att de attackerar någon homosexuell eller svart och skriker homofientliga respektive rasistiska tillmälen när de slår honom eller henne.

Bengt Held

onsdag, oktober 15, 2008 11:10:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tycker nog det tveksamt med denna hatbrottslagstiftning. Värderar vi människor lika, borde väl ett visst brott alltid vara lika allvarligt, och dömas därefter, oavsett mot vem som brottet begicks. Men visst, det är inte helt enkelt. Dessutom kan ju brott begås mot tex homosexuella utan att förövaren kännt till personens läggning. Och många av brotten mot homosexuella begås dessutom av andra homosexuella - hur många av dessa brott räknas in bland hatbrotten.

Jag tycker det viktigaste är att bekämpa alla typer av brott med samma intensitet, oavsett kön, sexuell läggning och religionstillhörighet.

torsdag, oktober 16, 2008 4:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

"Dessutom kan ju brott begås mot tex homosexuella utan att förövaren kännt till personens läggning."

Då är det inte ett hatbrott.

Det avgörande är vilket motivet till brottet var. Straffskärpningslagen är till för de brott där ett avgörande motiv är att kränka någon pga vederbörandes etnicitet, religion, sexuella läggning etc. Däremot måste det inte vara ensamt motiv. Den som rånar bara judar kan fällas för hatbrott även om syftet med brotten förutom att kränka judar även var att få pengar.

"Och många av brotten mot homosexuella begås dessutom av andra homosexuella - hur många av dessa brott räknas in bland hatbrotten."

Det är inte hatbrott givetvis. En bög slår ju inte en annan bög i syfte att kränka honom för att han är bög. Inte heller slår en svart man en annan svart man i syfte att kränka honom för att han är svart.

Det är när majoritetsgrupper begår brott mot minoriteterna som det kan vara hatbrott. Observera att även invandrare och homosexuella kan vara i majoritet i ett visst avseende (en homosexuell som är etnisk svensk, en invandrare som är heterosexuell etc) och därmed åtalas för hatbrott.

Att motivet kan påverka brottet är i sig inte unikt för hatbrott. Det är en många andra omständigheter som kan påverka straffen. Tex ger planerade brott ofta längre straff än impulsbrott.

Bengt Held

torsdag, oktober 16, 2008 7:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om "Smeden" själv var homo, hur kan det då vara ett hatbrott?
Det har jag inte sett svaret på...

Jag var vid ett tillfälle på väg till mitt regemente efter en permis och tog som vanligt tåget.
På Stockholm C gick jag på urinoaren där en man började göra närmanden.
Han var inte otrevlig men påstridig och ville ha sex.
Jag lyckades få bort honom och han gick ut och försvann.
Om jag hade slagit till honom så hade det kunnat bli ett hat brott...?

Om han istället hade tagit sig in och rånat mig på min plånbok och sen gått ut så hade det varit ett rån.

Hade jag slagit till honom så hade det varit i självförsvar...?

Jag tycker det är komplicerat.

Tydligen skall jag som man i större grad än tidigare få acceptera att män kan tafsa på mig utan att
jag får försvara mig (som jag då vill)...

För mig är det en oerhörd kränkning.

Om en man ELLER KVINNA börjar tafsa på mig utan att jag vill det.

fredag, oktober 17, 2008 12:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ap.se

"Om "Smeden" själv var homo, hur kan det då vara ett hatbrott?
Det har jag inte sett svaret på..."

Du hade kunnat läsa svaret i meddelandena här eftesom jag förklarade det i ett tidigare meddelande.

Men jag skriver det igen.

"Har du något exempel på där den sk Smeden har haft sex och inget annat med en annan man? Han erkänner ju själv att han sökte råna bögar och helst smygbögar därför att han gissade de inte skulle polisanmäla det. Och vad var då lättare än att börja låtsas vara intresserad av sex och att binda dem."

En heterosexuell man blir inte bög för att han låtsas vara sexuellt intresserad av män i syfte att sedan slå dem eller råna dem. Inte ens om han börjar ha viss sex med den andre mannen.

Tvärtom är det vissa heterokillar som använder just kontaktförsök och låtsas vara bögar för att hitta någon de ska kränka.

"Han var inte otrevlig men påstridig och ville ha sex.
Jag lyckades få bort honom och han gick ut och försvann.
Om jag hade slagit till honom så hade det kunnat bli ett hat brott...?"

Det hade varit ett brott givetvis. Kanske även ett hatbrott. Varför skulle du slå till honom för att han envist frågade om sex om han inte hotade dig? Det är ju helt absurt. Är du så otrygg i din heterosexualitet? Har man rätt att slå till människor hur som helst för att man tycker de är jobbiga? Gör du likadant på jobbet om det är en konflikt och någon vägrar ge sig? Du slår till vederbörande?

Hade du slagit till vederbörande om det varit en kvinna som betett sig så mot dig? Visserligen betedde sig mannen illa mot dig men det existerar något som heter proportationalitetsprincipen.

Inte ens om mannen hade lagt armen om dig hade du haft rätt att slå till honom. Då hade du fått fösa undan honom. För så hade du väl gjort om en kvinna lagt armen om dig utan att du velat det.

"Hade jag slagit till honom så hade det varit i självförsvar...?"

Självförsvar för vadå? Var du rädd du skulle bli våldtagen mitt på stationen bland alla vittnen? Kunde du inte värja din kropp? Var mannen bodybuilder och du klen?

Om mannen tafsar på dig är det en annan sak. Men återigen gäller proportationalitetsprincipen.

Klappar en man eller kvinna dig på låret? Då kan du väl fösa undan handen bryskt? Det hade jag gjort om någon man eller kvinna klappat mig på låret utan att jag velat det. Varför göra det mer komplicerat än det är.

Många heteromän har mördat andra män för att homomännen har inviterat, flirtat med, gett förslag, lagt armen om heterokillen etc. Det är givet att det är hatbrott.

När läste du senast att bögar mördat en kvinna för att hon lagt armen om honom? Eller för att hon gett förslag eller inviter?

När läste du senast att lesbiska kvinnor mördat en man för att han lagt armen om henne eller gett inviter?

Varför kan inte alla heterokillar använda samma folkvett som bögar och lesbiska i motsvarande situationer.

Vill du slå en kille för att han ger dig skamliga förslag då har du problem med bögnoja som du bör bearbeta. Däremot har du precis som andra rätt till kroppslig integritet och ska inte acceptera att någon tafsar dig i skrevet mot din vilja.

Bengt Held

fredag, oktober 17, 2008 10:09:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Benke:

Här handlade det om en man som inte gav sig utan gång på gång försökte igen.
Inte otrevligt men när man för 50-11:e gången säger nej och puttar undan honom...

Men jag är ju hetero och Benke är allas etiska kompass. Bara att lyda!
Annars sätter Benke sin homofobstämpel på en.
Snart tar bläcket slut...

fredag, oktober 17, 2008 11:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag heter Bengt. Försök behandla mig och andra med respekt. Det blir bättre dialog då. Själv så har du inte guts nog att ha med ditt eget namn.

Om du inte vill ha något råd eller åsikt från oss andra vad skriver du här för då? Varför raljera om "etisk kompass"? Det är väl just etiken vi diskuterar. Jag har inte något monopol på vad som är rätt etik men jag säger vad jag tycker. Acceptera det. Eller struna i att skriv här om du inte vill bli emotsagd.

Om någon flirtar med dig och inte accepterar ett nej.

1. Gå därifrån.
2. Tillkalla någon vakt.

Vad vinner du på att slå någon som inte hotar dig?

Om det varit en ihärdig försäljare som inte accepterat ett nej, hade du slagit till honom eller henne då? Eller gått därifrån?

Så yes, om du blir så provocerad av att någon flirta med dig och dessutom envist stanna kvar istället för att gå därifrån då har du homofobproblem.

Det är mycket bläck kvar. Det är många killar som har bögnoja.

Bengt Held

fredag, oktober 17, 2008 12:28:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Tack för din klockrena och tålmodiga argumentering i frågan, Bengt.

fredag, oktober 17, 2008 1:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag ska säga att det är givetvis kränkande och irriterande med folk som inte accepterar ett nej.

Och jag tillhör dem som förstår att Glenn Hysen slog till en man som på en urinoar tog på hans penis. Det är många bögar som också slagit till en sådan man.

Men då är det ju ett sexuellt övergrepp vi talar om.

Att flirta med någon, att tjata om sex med någon, att lägga armen om någon eller klappa någon på låret är en annan sak. Det kan vara obehagligt men är inte någon ursäkt för våld.

I de allra flesta situationer börjar man med att använda verbala metoder. Våld är acceptabelt i extrema situationer men någon oönskad flirt är inte en sådan situation.

Själv så minns jag när jag var typ 26 år och en man i 40-årsåldern började prata med mig på ett gayställe i Malmö. Vi hade ett ganska trevligt samtal 10 minuter.

Han frågade sedan nästan innan stängningdags om jag ville följa med honom hem. Jag var helt ointresserad av honom och sa, nej jag ska åka hem till mig när stället stänger.

Och så började han "men varför det? du kan väl följa med en stund?" etc

Nej, sa jag, men du får ha en trevlig kväll.

När han frågat typ 8 gånger blev jag ordentligt förbannad och skrek till honom "Är du trög eller? Varför skulle jag vilja följa med en gubbe som dig hem? Det ska räcka att jag säger till dig en gång, din tönt". Sedan gick jag därifrån. Inte hade min kväll blivit bättre om jag slagit till honom.

Jag fick delvis min hämnd några veckor senare då jag av en slump träffade honom i ett omklädningsrum till en simhall. Jag sa högt till honom så det hördes i hela omklädningsrummet "nej, men hej så roligt att se dig här och inte där vi brukar ses". Han (som nog var smygbög) såg nervös ut och skyndade ut från omklädningsrummet, sannolikt rädd att jag skulle avslöja något om vårt senaste möte om han stannade kvar.

Bengt Held

fredag, oktober 17, 2008 1:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt, du talar om teori. I verkligheten går det ju inte att avgöra med någon säkerhet hur mycket en våldsman visste om offrets sexuella läggning. Jag tror, och ingen kan väl veta, att det är en rätt hög andel av dessa brott som felaktigt klassas som hatbrott utan att vara det. För det räcker ju inte att våldsverkaren säger att jag hade ingen aning ...

fredag, oktober 17, 2008 6:35:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

När några häromåret granska nästan 400 anmälda hatbrott mot homosexuella så visade det sig att bara 24 av dem ledde till åtal och domstolsförhandlingar och av dem var det 2 som enligt domen ledde till straffskärpning pga hatbrott.

2 av nästan 400 polisanmälningar. Det låter verkligen som att svenska domstolar klassar brott som hatbrott hit och dit. Not.

I ett svenskt rättssystem är det åklagaren som ska göra det sannolikt att det var ett hatbrott. Det är problematiskt i sig att bevisa, men desto viktigare att polis och åklagar verkligen anstränger sig att förmedla tecken på att det var hatbrott tex att den som är ansvarig för brott skrek homofientliga saker vid brottet.

Intressant att vissa konservativa som annars är enagerade mot brottsligheten här försöker dämpa och bagatellisera brotten, det var nog inget hatbrott, det var nog inte så planerat, det var nog en slump, domstolarna dömer kanske ut för stränga straff för att vara politiskt korrekta....

Så resonerar sällan konservativa när det gäller brottslighet i övrigt.

Bengt Held

fredag, oktober 17, 2008 10:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tja,

bengt Held, Om man är bög så bör man inte närma sig andra män innan man är säker på att de delar ens perversioner. Kvinnor svarar inte med våld mot män eftersom de har en statistiskt belagd stor chans att förlora en konflikt där våld kommer till användning, en man har däremot 75% chans att vinna en sådan konflikt, om en bög då ger sig på en annan man med sexuella inviter så an det ju inte vara så förvånande vad han drabbas av.

olof den andre

fredag, oktober 17, 2008 10:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om bögen smeden rånade andra bögar för att de hade pengar?? Om Thomas Quick dödade andra människor för att de var heterosexuella?? Om några heterofober dödades på grund av att de på något sätt kom i konflikt med sina vedergällare av andra grunder än sexuella. ganska talande att Held ser sexuella motiv i alla människors handlande.


olof den andre

fredag, oktober 17, 2008 10:29:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

olof den andre

På vilket sätt ser Held sexuella motiv i alla människors handlande? Hur menar du?

fredag, oktober 17, 2008 10:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

att det skulle finnas ett sexuellt motiv i det om skrivna fallet är inte alldeles självklart. Ändå utgår Held från det som sanning trots att han inte var där, precis som jag inte var närvarande vid smedens förbrytelser.

olof den andre

fredag, oktober 17, 2008 10:58:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

vilket är det omskrivna fall du avser?

fredag, oktober 17, 2008 11:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Olof den andre

"Om man är bög så bör man inte närma sig andra män innan man är säker på att de delar ens perversioner."

Själv håller du dig till din heterosexuella perversioner. Och du är riktigt pervers när du sprider ditt fåniga homohat. Det kan inte vara lätt ha sådan bögnoja.

"Kvinnor svarar inte med våld mot män eftersom de har en statistiskt belagd stor chans att förlora en konflikt där våld kommer till användning, en man har däremot 75% chans att vinna en sådan konflikt, om en bög då ger sig på en annan man med sexuella inviter så an det ju inte vara så förvånande vad han drabbas av."

Du menar människor ska strunta i om det är etiskt eller inte att använda våld mot någon annan utan bara bedöma hur chansen är att vinna. Grattis, det där är en naziideologi. Att använda våld blir en stratetisk bedömning, inte en etisk.

Men så¨var det ju också vissa kristna i Hitler-Tyskland som tyckte det var bra att han gjorde sig av med både homosexuella och judar.

Dina åsikter att homosexuella får skylla sig själv gör dig till en vidrig person.

Och jag har läst i media om fallet och vad den dömde sagt i polisförhör.

Eller du menar folk inte kan säga något om de inte varit närvarande själv? Intressant filosofi. Kanske något ni homohatare då ska börja med när ni sprider historier om vad bögar och lesbiska gjort och inte gjort.

Var du själv närvarande när böggänget gängvåldtog en kristen konservativ präst igår enligt Dagens nyheter? Nej, då så. Uttala dig inte då. Det är kanske inte sant. Nu pratar vi om något annat.

Bengt Held

lördag, oktober 18, 2008 12:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt, nej - jag bagatelliserar verkligen inte några brott - vare sig de är hatbrott eller inte. Förstår inte hur du läser mitt inlägg. Det man dock kan diskutera är den oerhörda fokus som just hatbrott mot homosexuella fått, trots att den stora majoriteten av alla hatbrott är av annat slag. BRÅ använder en siffra på 10.000 hatbrott av "homofobisk" karaktär, antalet anmälda brott är runt 700, och de som då fälls enligt dina uppgifter endast en mycket liten del. Frågan är vad alla dessa 10.000 hatbrott är, utöver kampanjmaterial för RFSL.

Återigen - alla våldsbrott ska bekämpas, med samma intensitet oavsett vad som antas vara motivet - det är att visa respekt för alla människors lika värde - både inför lagen och inför varandra.

lördag, oktober 18, 2008 1:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Wadis

Det är givetvis ett mörketal för hatbrott precis som för andra brott. Kanske ett extra mörkertal för hatbrott bland homosexuella eftersom många inte vill anmäla det eftersom de inte är öppet homosexuella inför sin omgivning vilket skulle kunna bli känt om det blev en polisanmälan och åtal mot någon.

Det är ju därför den sk Smeden kunde hålla på att råna olika bögar utan att bli anmälen. Inte förränn han till sist mördade en och nästan mördade en annan blev han åtalad.

Han har också i polisförhör sagt att försökte hitta bögar som inte var det offentligt eftersom de inte skulle anmäla brottet.

Bengt Held

lördag, oktober 18, 2008 1:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

wadis

Att du upplever att det skrivs mycket om hatbrott mot homosexuella beror förmodligen på att det är en väldigt nytt begrepp. Hets mot folkgrupp med avseende på sexuell läggning är också en ny lag. Det är inte märkligt att det blir mycket fokus på nya lagar när de prövas för första gången.

lördag, oktober 18, 2008 5:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag kan precis som Tor hålla med om att det varit mycket fokus på hatbrott i media de senaste åren. En orsak förutom det Tor skriver är att det nu blivit mer konsensus bland seriösa debattörer om att våld mot homosexuella är oacceptabelt. Fram till 1990-talet var det vanligt att man bagatelliserade eller tyckte homosexuella fick skylla sig själva eller att det inte vara så allvarligt.

Men som sagt straffskärpningsreglen används sällan av domstolar. I media kan det verka som att de flesta brott mot homosexuella leder till högre straff än mot heterosexuella men så är det inte. Det är sällan så ens när det är tydligt att det varit ett hatbrott. Polis och åklagare är ofta dåliga på att redovisa det som tyder på att det var ett hatbrott. Men det håller på att bli bättre. Kunskapen om hatbrotten ökar nu inom rättsväsendet.

Tyvärr har ju transpersoner inte något ordentligt och explicit skydd av hatbrottslagarna. Två partier i riksdagen, m och kd, har ännu inte sagt ja till att inkludera transpersoner i straffskärpnings- och hetslagen.

Ni som vill påverka m och kd kan kontakta de två partiernas ledamöter i riksdagens justitieutskott eller kontakta justitiedepartementet där de politiska anställda är moderater.

Bengt Held

lördag, oktober 18, 2008 6:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

I en situation där man blir svårt äcklad och kränkt för man väl sällan några etiska diskussioner inom sig innan man försöker ta sig ur situationen, om äcklet är tillräckligt starkt kvardröjande så slutar det kanske inte där, med att man bara försöker ta sig ur en trängd situation.

Jag ska inte sänka mig till Bengt Helds erbarmligt låga diskussionsnivå och komma med personangrepp, han har ju redan noterat ett bottenmärke när Goodwins lag når sin tillämpning i ett av hatinläggen mot mig ovan.

Vilka är för övrigt mina heterosexuella perversioner, Bengt?? Vet du det??

olof den andre

tisdag, oktober 21, 2008 9:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Olof den andre

Redan när du kallar homosexualitet för perversion så sänker du dig till en "erbarmligt låg nivå och ett bottenmärke".

Sedan blir du sur när andra kontrar med samma retorik mot dig själv för att visa hur fånig den typen av retorik är.

Bengt Held

onsdag, oktober 22, 2008 9:41:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home