måndag, december 22, 2008

Historielöst i Dagen

I en ledare i Dagen förra veckan raljerade Elisabeth Sandlund över att det inte förekommer något om homosexuella par i psalmboken:

Det är intressant att konstatera att endast två av de sex psalmerna kan sjungas vid de samkönade vigslar som, mänskligt att döma, inom snar framtid kommer att äga rum i Svenska kyrkan och kanske också i andra kyrkor. Det är ännu mera tankeväckande att de psalmer som måste utmönstras (nr 83, 85, 410 och 411) är de fyra senast tillkomna.


Istället för att raljera borde Sandlund våga fråga sig varför det är så här? Är det för att homosexuella frivilligt har avstått från möjligheten att ingå äktenskap? Eller är det för att homosexualitet har förtalats, förföljts och stigmatiserats av samhället - och särskilt av den kristna kyrkan, som i kristendomens namn istället borde ha förbarmat sig och visat förståelse gentemot de förföljda? Genom historien har kristenheten gjort precis tvärtom.

Hon beklagar även det hon kallar medias tystnad i äktenskapsfrågan:

Frågan verkar i dagsläget vara överlåten till de kristna tidningarna, som om följderna för samhället av det beslut som är på väg att fattas vore en intern kristen angelägenhet. I stället handlar det om ett vägval som riskerar att leda till mycket allvarligare konsekvenser för vår gemensamma framtid än de som kan bli följden av ny lagstiftning om fildelning, för att ta ett exempel på ett ämne som får betydligt större spalt- och sändningstidsutrymme.

Hon utvecklar dock inte vad det kan vara för mycket allvarliga konsekvenser, utan det får liksom eka som ett implicit hot i den läsarnas inre...

Resten av artikeln är hårklyverier om formailan kring lagstiftningsprocessen. Det är precis som vanligt, alltså. Under partnerskapsdebatten i Riksdagen 1994 var det få motståndare som debatterade i själva sakfrågan, utan man hänvisade ständigt till saker runt omkring, t.ex. brister i utredningen och formuleringar i motionen. På detta sätt slipper man ta i den känsliga huvudfrågan, och bäst av allt: man slipper också ta ansvar för att man de facto förespråkar särbehandling och ojämlikhet.


Uppdatering kl 11.30

Därmed inte sagt att Elisabeth Sandlund nödvändigtvis skulle förespråka detta. Sandlund är annars en nyanserad och lyhörd debattör. Det är röster som Sandlunds jag som opinionsbildare på andra sidan vanligen värdesätter mest.

15 Comments:

Blogger Sus--IE said...

Jag är besviken på Elisabeth Sandlund. Trodde inte att hon hade dessa åsikter som hon gång på gång ger uttryck för

måndag, december 22, 2008 10:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Själv tyckte jag att det var en mycket märklig logisk kullerbytta att först konstatera att de enda vigselpsalmerna som uttryckligen utesluter samkönade par är de som tillkommit de allra senaste decennierna - för att sedan använda det som en slags illustration på hur det endast är i nyare tid som vigseln skulle kunna handla om andra än heterosexuella... Vore det inte en mer logisk slutsats, utifrån psalmboken, att det faktiskt är ett relativt nytt fenomen att betona kön i vigselceremonin? Det vill säga de som gör arbetet mot samkönade äktenskap till, mer eller mindre, centralfrågan i kristendomen har inte precis de uråldriga källorna på sin sida...

PS. Sus--IE: Bara av ren nyfikenhet, varför trodde du inte att Elisabeth Sandlund hade dessa åsikter? Jag, som inte kände till henne innan hon började på Dagen, har alltid förknippat henne med de åsikterna. Men jag antar att du känner till något annat om henne, och blir nyfiken på vad.

måndag, december 22, 2008 11:05:00 fm  
Blogger hapax said...

Mycket allvarliga konsekvenser för vår gemensamma framtid. Det är inte lite det. Finns det någon som har inlevelseförmåga nog att förklara vad Sandlund menar? Eller är det en retorisk fras som inte medger följdfrågor?

måndag, december 22, 2008 11:55:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Får jag påminna om Rut och Noomi, en av de vackraste kärlekshistorierna i bibeln, och den vackraste kärleksförklaringen enligt många litteraturhistoriker, en kärleksförklaring som ligger till grunden för de traditionella löfterna man ger vid kyrkovigseln.

Rut 1:16
"..Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt."

Psalmer är inget som i sig har med bibeln att göra, dessutom om vi hårddrar många psalmers ursprung så är de också ett tecken på den kristna traditionen att stjäla från andra traditioner och göra det till sin egen.
En stor del av psalmerna är omgjorda folkliga koraler som inte hade nåt med kristendomen att göra, några till och med handlade om de gamla asa-gudarna innan omvandlingen till kristliga psalmer.

måndag, december 22, 2008 1:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Sandlund är annars en nyanserad och lyhörd debattör."

LOL.

måndag, december 22, 2008 2:17:00 em  
Blogger Sus--IE said...

Hej R!
Jag hörde en gång en väldigt bra föreläsning av Sandlund, som jag kände mig upplyft av. Har för mig att hon då var redaktör för Kyrkans Tidning, en tidning som jag anser vara mer nyanserad än Dagen. Den bild jag fått av Sandlund tidigare är alltså en annan än den jag ser nu.
jag inbillade mig att hon helt enkelt var mer vidsynt då.

måndag, december 22, 2008 6:04:00 em  
Blogger Sus--IE said...

För övrigt anser jag att Sandlund är lite ute och reser när hon ger sig på psalmerna i psalmboken som argument mot könsneutralt äktenskap. Dessutom har hon fel. I Svenska kyrkans psalmböcker finns sammanlagt närmare ettusen psalmer om man lägger ihop alla i psalmboken, tillägget, psalmer i 90-talet och psalmer i 2000-talet. Hon glömde nog de två sistnämda samlingarna. Av alla de här psalmerna är det åtta stycken som anges som direkt vigselpsalmer, vilket inte hindrar att man kan använda många andra som är alldelses utmärkta i sammanhanget. När man använder sig av psalmer är det ofta så att man inte sjunger alla verser. De åtta vigselpsalmerna har sammanlagt 26 verser i FEM av dessa nämns kvinna och man. Vilket i och för sig inte gör dem oanvändbara ändå. Men det finns alltså 21 verser kvar att sjunga som är definitivt könsneutrala.
Och som sagt det finns sedan en stor samling övriga psalmer att välja mellan till sin vigsel.
För övrigt finns många olika teologiska inriktningar i psalmboken och alla psalmer passar inte alla, men urvalet är tillräckligt.
Det som är viktigare än psalmboken är väl i så fall bibeln.
I bibeln finns många fina ställen om kärleken - de flesta könsneutrala; några ställen som handlar om kärlek mellan två personer av samma kön: såväl kvinna och kvinna som man och man; några andra om kärleken mellan man och kvinna.
Varken bibel eller psalmbok är ett hinder för könsneutralt äktenskap.
Det stora hindret är människors fördomar; att vi är på väg att bryta något som länge varit normerande.
Som jämförelse kan man kanske tänka på att lika svårt var det när man skulle ta bort slaveriet. Bibeln användes som argument mot det. Nu ser vi inte längre ställen i bibeln som förordar slaveri - men på 1800-talet gjorde man!

måndag, december 22, 2008 7:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu hör visserligen Sandlund inte till en baptistisk kyrka, men Dagen ägs av sådana. Och frågan är vad företrädare för dessa skulle ha sagt om någon i en debatt om dopsyn påpekat att det saknades psalmer för vuxendop, vilket visade att det inte gick för sig?

måndag, december 22, 2008 8:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är naturligtvis fånigt att dra upp psalmer som argument i en diskussion om könsneutrala äktenskap. Det har ju inte varit tillåtet för samkönade par att gifta sig i kyrkan förut. Hon begriper mycket väl varför "könsneutrala" vigselpsalmer lyser med sin frånvaro i psalmboken.

Det är bekvämt av Sandlund att inte precisera vilka "allvarliga konsekvenser för vårt samhälle" som hon menar att en könsneutral äktenskapslag kommer att innebära. Drar hon till med sådana påståenden så borde hon förklara vad hon menar, och ge konkreta exempel. Istället blir det upp till läsarens fantasi att göra det.

Det är lite otäckt att insinuera att könsneutrala äktenskap på något sätt innebär ett hot mot samhället.

/Emma

måndag, december 22, 2008 9:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Om någon kristdemokratisk politiker eller annan skulle sprida myten i din lokaltidning att en könsneutral äktenskapslag betyder tvång för samfund att viga samkönade par kan du hänvisa till följande från regeringens proposition om de delar som alla regeringspartier är ense om.

"Samfundet och samfundets vigselförrättare har anförtrotts en uppgift
som innefattar myndighetsutövning. När detta bemyndigande utnyttjas
har de skyldighet att följa de författningsregler om vigsel som finns. Det
ligger i sakens natur att det därutöver inte kan ställas krav på att trossamfunden
ska tillhandahålla vigselförrättningar för alla som önskar det. Det
är uppenbart att detta skulle vara svårt att förena med den fria trosutövningen
och den frivillighet som det nuvarande systemet bygger på.
Någon skyldighet att förrätta vigslar bör därför inte införas för trossamfunden
eller trossamfundens vigselförrättare. Som utredningen föreslår
finns det däremot skäl att i äktenskapsbalken förtydliga den nu gällande
ordningen att en sådan skyldighet inte finns."

Om någon kd-politiker eller annan hänvisar till "barnets bästa" som argument emot en könsneutral äktenskapslag kan man hänvisa till att en barnexpertsförening lämnat ett remissyttrande i sak om en könsneutral äktenskapslag och de säger ja till reformen. När riksdasgen röstade ja till homoadoptioner 2002 så citerade kd ofta "barnexperterna" men nu är det inte lika intressant eftersom de där barnexperterna är för en könsneutral äktenskapslag.

Från regeringens proposition

"Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Rädda Barnen menar att det är
viktigt att homosexuella föräldrar får möjlighet att låta barnen växa upp
inom samma rättsliga samlevnadsform som heterosexuella föräldrar.
Rädda Barnen anför även att det dels kan ha direkt effekt på barnen i
dessa familjer att uppfatta att samhället godkänner och jämställer deras
föräldrar med andras, dels kan antas att det i förlängningen leder till en
positiv attitydförändring, till gagn för barnen. Länsstyrelsen i Gävleborgs
län anför att diskussionen kring äktenskapet som en viktig samhällelig
institution för barnafödande och barns uppväxt – och att det därför är
viktigt att värna om äktenskapet mellan kvinnor och män – får anses
ohållbar utifrån flera aspekter. Att äktenskapet endast ska vara till för
dem som skaffar sig barn har aldrig varit ett krav som förts fram tidigare,
framhåller länsstyrelsen. Länsstyrelsen anmärker också att barn till
homosexuella särbehandlas om deras föräldrar inte har samma möjligheter
som heterosexuella föräldrar."

Det definitivt sämsta argumentet från remissinstanser emot en könsneutral äktenskapslag som redovisas i propositionen måste vara "invandrare kan inte hantera en könsneutral äktenskapslag för då blir de så förvirrade".

Från propositionen

"Flera av de samfund som yttrar sig
anser att det finns en risk att det skulle vara svårt för personer som
nyligen har flyttat till Sverige att ta till sig ett könsneutralt äktenskapsbegrepp
och därmed en risk att den gruppen fjärmar sig från andra delar
av samhället."

Hehe vilken analysförmåga. Bäst är väl att vi i Sverige då också förbjuder hädande mot islam, att vi förbjuder nakenhet på film och TV, att vi förbjuder alkohol (i vissa länder är det ju förbjudet), att vi säger att män ska bestämma över kvinnor och kunna slå sina barn.

För annars kan ju de där invandrarblattarna bli så förvirrade och marginaliserade....

Förutom att argumentet är idiotiskt så är det kränkande mot de många invandrare som faktiskt är toleranta och många av dem är själva homosexuella och bisexuella för övrigt.

Bengt Held

måndag, december 22, 2008 11:32:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det är som Emma säger inte klokt att insinuera att homosexuella äktenskap skulle innebära en fara för vårt samhälle.
Däremot kan det vara skadligt om samhället villkorar vigselrätten och accepterar väjningmöjligheter.
Antingen köper man paketet som det är eller beslutar man om civilregistrering och överlåter åt kyrkorna att välsigna.
Det viktigaste är att lagstiftningen är samma för alla par.

tisdag, december 23, 2008 1:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Nu är det ju inte bara insinuationer utan också direkta påståenden som utmålar homosexuella som ett lika stort hot mot mänskligheten som miljöförstöring för jorden.

Kolla gärna in påvens jultal på:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4062369.ab

Personligen har jag alltid ansett att mänsklighetens borde räddas från påven och Vatikanen i synnerhet.

tisdag, december 23, 2008 2:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är besviken på Elisabeth också, fast inte av samma anledning som ni här kanske. Och så tycker jag att hon är lite för kraftig och borde ta hand om sig bättre för hon ser inte ut att må bra.

Anna-Greta

måndag, december 29, 2008 10:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jaha.

måndag, december 29, 2008 10:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jodå.

Anna-Greta

tisdag, december 30, 2008 9:54:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home