torsdag, december 25, 2008

Om undertexten i Påvens uttalande

Gert GelotteKatolsk Vision skrev en mycket intressant kommentar i tråden Påven behöver inte vantolkas för att framstå som hjärtlös, som jag tar mig friheten att publicera i sin helhet.

Vänner,

Katolsk Observatör har låtit göra en fullständig översättning till engelska av påvens nu beryktade tal till kardinalerna. Det kompletta talet finns på
hemsidan

Jag citerar här det det avsnitt som väckt sådan uppståndelse:

“Since faith in the Creator is an essential part of the Christian Creed, the Church cannot and should not limit itself to transmitting to its faithful only the message of salvation. She has a responsibility for Creation, and it should validate this responsibility in public. In so doing, it should defend not just the earth, water and air as gifts of Creation that belong to everyone. She should also protect man from destroying himself. It is necessary to have something like an ecology of man, understood in the right sense.

It is not outdated metaphysics when the Church speaks of the nature of the human being as man and woman, and asks that this natural order be respected.This has to do with faith in the Creator and listening to the language of creation, which, if disregarded, would be man’s self-destruction and therefore a destruction of God’s work itself. That which has come to be expressed and understood with the term ‘gender’ effectively results in man’s self-emancipation from Creation (nature) and from the Creator. Man wants to do everything by himself and to decide always and exclusively about anything that concerns him personally. But this is to live against truth, to live against the Spirit Creator.

The tropical rain forests deserve our protection, yes, but man does not deserve it less as a Creature of the Spirit himself, in whom is inscribed a message that does not mean a contradiction of human freedom but its condition. The great theologians of Scholasticism described matrimony - which is the lifelong bond between a man and a woman - as a sacrament of Creation, that the Creator himself instituted, and that Christ, without changing the message of Creation, welcomed in the story of his alliance with men. Part of the announcement that the Church should bring to men is a testimonial for the Spirit Creator present in all of nature, but specially in the nature of man, who was created in the image of God.”


Eftersom påven inte använder orden homosexuell, eller homosexualitet anklagas nu hans kritiker för att sprida falska rykten. Det är naturligtvis struntprat. Dock hade det varit bra om fler hade hållit isär citat från referat och slutsatser.

Citatet ovan kan rimligen inte förstås på något annat vis än att påven anser att homosexualitet, och annat som överskrider det han uppfattar som av Gud givna könsroller, är ett hot mot mänskigheten. Samt att dessa könsroller behöver skyddas analogt med hur regnskogarna behöver skyddas för att vi inte skall förstöra jorden.

Att påven uttrycker sig akademiskt gör inte saken bättre. Hans tal inspirerar och uppmanar implicit till fortsatt diskriminering av homosexuella. Brytala typer som knackar bögar i parken kommer kanske inte att läsa det, men väl politiker som söker skäl för fortsatt exkludering av homosexuella ur samhällets normalitet. Och via den sortens lagstiftning kan nog till sist även mer handfasta personer finna inspiration.

De som bidrar med intellektuella argument för diskriminering och förtryck samt de som väljer att tiga och se på vidgar utrymmet för våld mot minoriteter.

Gert Gelotte

9 Comments:

Blogger hapax said...

Om jag finge fem minuters audiens med påven skulle jag vlja påminna honom om vad Jesus sa om sin tids transpersoner:

"Det finns sådana som är eunucker av födseln och sådana som av människor har gjorts till eunucker och sådana som själva gjort sig till eunucker för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta." (Matt 19:12)

Eunuckerna var antikens transpersoner, ett föraktat tredje kön av män som inte var riktiga män. Dessa tar Jesus som en förebild för lärjungarna.

Jesus är alltså dels medveten om att det inte finns någon absolut könsdikotomi i naturen och skapelsen. Det finns de som faller mellan kategorierna man och kvinna. Och dels fördömer han inte dessa personer som avvikare, utan framhåller att det i deras erfarenhet finns något att ta till sig och lära sig av.

På det hela taget framstår Jesus som modernare än sin sentida ställföreträdare i Rom när det gäller både genusfrågor och medkänsla.

fredag, december 26, 2008 9:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Fastän han själv är medlem i Katolska kyrkan, fronderar Gelotte mot denna kyrka i nästan alla frågor, där densamma är överens med andra traditionella kristna riktningar (ortodoxa, lutheraner och frikyrkliga).

Dessutom fronderar han mot de specifikt katolska dogmerna om påven och kyrkan. Han är medförfattare till en artikel i Dagen 19 december, där han företräder en närmast frikyrklig nattvardslära, som strider inte bara mot den katolska, utan även mot den ortodoxa och lutherska nattvardsläran. Vad blir kvar av kristen tro, om man är mot nästan allting som denna tro håller för uppenbarat av Gud?

Att Gelotte även nu går i klinch med påven (det är inte första gången) är föga förvånande, och stärker väl i själva verket ståndpunkten att påven har blivit feltolkad.

Ändå tycker jag mig finna ett stort korn av sanning i det som Gelotte skriver (markerat av mig):

"Citatet ovan /ur påvens tal/ kan rimligen inte förstås på något annat vis än att påven anser att homosexualitet, och ANNAT SOM ÖVERKRIDER DET HAN UPPFATTAR SOM AV GUD GIVNA KÖNSROLLER, är ett hot mot mänskigheten."

Ja, man kommer nästan att tänka på Åke Greens uttalande om "dessa perversiteter" - där det framtår som oklart om pastorn syftade på all homosexualitet, eller speciella former av homosexuell utlevelse - men där meningen uppenbarligen var att homosexuualteten eller de speciella formerna av homosexuell utlvelse inte ensamma räckte till för att orsaka jordbävningar i Sverige etc. Utan vi heterosexuelal måste nog hjälpa till också.

Homosexuella brukar ju emellanåt framhålla att de heterosexuella är tillräckligt många för att klara den biologiska fortplantningen, varför det inte är de homosexuellas fel om mänsklighetgen går under. Påvens uttalande kan likvaväl uppfattas som en kritik mot oss heterosexuella för att vi - trots att vi har de läggningsmässiga förutsättningarna - inte hanterar våra könsroller som vi borde.

Åtminstone här i västerlandet har vi i alltför hög grad sökt den sexuella njutningen, och alltså "emanciperat" sexuallivet från familjelivet och fortplantningen. I andra delar av världen fungerar visserligen de biologiska fortplantningen, men med barnens uppväxt i trygga familjer är det sämre.

Andemeningen i påvens tal uppfattar jag som att inte ens vi människor, skapelsens krona, kan frigöra oss från vår natur. Förutom att oplanerade graviditer inträffar, drabbas vi av sjukdomar, åldrande och annat som vi inte kan råda över, men kanske borde ha en bättre beredskap för. Vi borde kanske återupptäcka gamla religiösa tänkesätt, som "Herren gav och Herren tog".

Det är ganska lågt att reducera påvens tal till en fråga om huvudsakligen eller enbart de homosexuella.

lördag, december 27, 2008 1:24:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Den sexuella njutningen står inte på något sätt i motsats till familjelivet. Ett fungerande och njutningsfullt sexliv fördjupar och förstärker en relation och får den att fungera bättre på andra plan. Det är bisarrt att kristenheten gör allt för att skambelägga och problematisera en sådan gåva och prima katalysator.

lördag, december 27, 2008 7:23:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vänner.
Lars Flemström brukar i olika sammanhang ikläda sig rollen av expert på vad som är centralt i katolsk tro. Men eftersom det är klent beställt med både kunskaper och perspektiv blir resultatet vanligen bisarrt. Så även denna gång.
Gert Gelotte

lördag, december 27, 2008 11:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Den sexuella njutningen står inte på något sätt i motsats till familjelivet."
Som jag förstod det var det just det Lars Flemström ville säga.


"Ett fungerande och njutningsfullt sexliv fördjupar och förstärker en relation och får den att fungera bättre på andra plan."
Inte nödvändigtvis. Men det är så Gud har tänkt att det ska fungera.

"Det är bisarrt att kristenheten gör allt för att skambelägga och problematisera en sådan gåva och prima katalysator."
Jag har aldrig, sedan jag blev kristen, upplevt att kristenheten har skambelagt goda gåvor. Däremot finns det missbruk av goda gåvor, som vi vill bli fria från, och jag tror till och med självaste påven i viss mån lider av sådana missbruk.

Hoell

lördag, december 27, 2008 11:49:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Nu blir även jag misstolkad, fastän jag inte är någon påve. (Det är bara som den sanne uttolkaren av katolsk tro, Gert Gelotte, tror...)Jag syftade på det förhållandet att både kommersiella och kulturradikala intressen vill separera den sexuella njutningen från familjeliv och fortplantning.

lördag, december 27, 2008 3:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag upphör aldrig att fascineras av hur man kan använda religion, och religiösa texter till.

Tydligen kan man ta ut de citat och de texter som man själv behagar och som passar ens egna åsikter och syften. Hur man tolkar texterna beror på läsaren. Vilka texter som man ska fokusera mest på och ägna mest tid, bestämmer läsaren.

Vad jag vet står det väldigt lite, i förhållande till mängden text, om sex och könsroller i Bibeln, ändå ägnas så otroligt mycket tid åt detta. Man vrider och vänder på korta textstycken för att försöka tolka.

Jag är inte troende, men eftersom så lite i Bibeln är skrivet om sex och könsroller tror jag inte att det var något som prioriterades eller var det som är Bibelns huvudbudskap eller syfte.

Måhända handlar huvudbudskapen i Bibeln och den kristna tron om helt andra saker?? Och är det meningen att Bibelns texter ska användas för att ställa olika grupper i samhället mot varandra?

Och är det meningen att människor ska gå med Bibeln i hand och peka ut ANDRA människors brister och fel, istället för att identifiera och försöka arbeta med sina egna?

Men visst kan det vara ett sätt att blunda och fly bort från sina egna "synder", och fokusera på en "synd" som man själv pga medfödd egenskap (heterosexualitet) inte kan begå (homosexualitet).

Kanske är det en orsak till att vissa (inte alla) heterosexuella kristna så gärna ägnar tid åt att fördöma homosexuella, eftersom det är en "synd" som de själva faktiskt inte riskerar att begå?

Det hade varit jobbigare om lika mycket tid skulle ägnas åt synderna girighet eller högmod, eftersom det kan vem som helst begå, och där går det inte lika lätt att peka ut en viss grupp i samhället.

/Emma

lördag, december 27, 2008 6:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Some christians dont want you to play for the prisinors. Well then there not christians"

Från filmen walk the line (filmen om Johny Cashs liv).

Naturligtvis är ALLT i bibeln (mer eller mindre) riktat mot läsaren... Det finns inga uppmaningar till korståg eller protester emot te x hs. Däremot uppmaningar till LÄSAREN att leva ett "heligt liv" följa Gud osv. Ett kristet ordspråk: när du pekar på andra pekar de flesta av handens fingrar mot dig, dvs som Jesus säger "Du som ser flisan i din broders öga men inte bjälken i dit eget öga".

Min erfarenhet är dock INTE att man går och pekar ut andras synder... det är ren dumhet och fördom enligt mig att tro att kristna gör så.

Tor skrev:
"Ett fungerande och njutningsfullt sexliv fördjupar och förstärker en relation och får den att fungera bättre på andra plan. Det är bisarrt att kristenheten gör allt för att skambelägga och problematisera en sådan gåva och prima katalysator."

Oj vad du generaliserar.... Det är möjligt att vissa grupper gör det ja, men MIN erfarenhet är tvärtom. Jag har fått livsbejakande undervisning om sexualitet och den glädje det kan medföra MEN inom de gränser (äktenskapet) som Gud sagt för att bevara oss från en hel del saker. Det om något är livsbejakande. Dock är det på inget vis min uppgift att bedömma hur andra låter den sexualiteten ta sig uttryck.

fredag, januari 02, 2009 3:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det är ganska lågt att reducera påvens tal till en fråga om huvudsakligen eller enbart de homosexuella."

Betydligt lägre är det av Lars Flemström att försöka mildra påvens uttalande genom att hävda att det däri även dolde sig viss kritik mot oss heterosexuella. Så vad om det nu gjorde det? Det gör inte påvens förlegade syn på homosexualitet mindre klandervärd. Oavsett hur många brister du uppmärksammar hos dig själv är du inte fri att diskriminera andra.

onsdag, januari 07, 2009 2:25:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home