onsdag, december 17, 2008

Rörd och imponerad av Gårdfeldts styrka

Igår meddelades att det äktenskap som prästen Lars Gårdfeldt och hans man ingått i Kanada inte är giltigt i Sverige, utan att de framgent skall betraktas som registrerade partners. Beslutet fattades av Regeringsrätten, och var väl tämligen väntat.

De som motsätter sig homoäktenskap hävdar i debatten ofta att partnerskap och äktenskap är juridiskt likvärdiga, och att homoäktenskapsreformen således är onödig. Men så sent som förra veckan kom en EU-rapport om att personer som lever i partnerskap inte på långa vägar har samma möjligheter som heterosexuella att röra sig fritt över EU:s gränser eller bosätta sig på samma villkor. Diskrimineringen av homosexuella är odisputabel. Jag är djupt imponerad och rörd över Lars Gårdfeldts mod och styrka att använda sig själv och sitt eget privatliv som exempel i kampen för lika villkor och rättvisa.

Men bakslaget för Gårdfeldt och hans man innebär inte ett bakslag i själva äktenskapsfrågan. Igår presenterades nämligen även hur regeringen kommer att lägga fram de propositioner och motioner som kommer att leda till en könsneutral äktenskapsbalk. Den beräknas träda i kraft den 1 maj 2009. Dagen skriver:
I morgon lägger regeringen fram sin "grundproposition" om äktenskapet. Den föreslår vissa ändringar i äktenskapsbalken, men säger inte något om samkönade relationer.

C, m och fp kommer - det beslutade man på sina riksdagsgrupper på tisdagseftermiddagen - att skriva en kompletterande motion tillsammans, den ska vara klar senast 16 januari. Civilutskottet har bildat en särskild grupp som ska hantera frågan.

[...]

I sak innehåller överenskommelsen mellan de tre partierna ingenting nytt. Det blir vigselrätt för trossamfunden men ingen vigselplikt, och att detta fastställt i lag. Det blir en ny reglering av Svenska kyrkans präster, alla måste söka vigselrätt. En detaljfråga som återstår att utreda är om de som i dag har registrerat partnerskap automatiskt ska bli gifta.

Dagen skrev fler intressanta artiklar om äktenskapsfrågan igår, bland annat en bra intervju med Lars Gårdfeldt och kommentarer från prästen Anna Sophia Bonde.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Bra och relevant artikel.

Jag passar på att lägga in en länk till den helt fabulösa och roliga Prop 8 the musical som på ett bra sätt synliggör frågorna kring omröstningen i California nyligen:

Enjoy!

http://www.funnyordie.com/videos/c0cf508ff8/prop-8-the-musical-starring-jack-black-john-c-reilly-and-many-more-from-fod-team-jack-black-craig-robinson-john-c-reilly-and-rashida-jones

onsdag, december 17, 2008 11:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

SENASTE NYTT!!

Äntligen! Grundlagsutredningen föreslår idag (i enighet) ett förbud mot diskriminering pga sexuell läggning i regeringsformen.

Det var iofs ett principiellt intressant ärende men Gårdfeldt var dömd att förlora eftersom vi idag i Sverige inte har något förbud i regeringsformen 2 kapitlet mot diskriminering. Det kapitlet är juridiskt bindande för domstolar dvs de ska ogiltigförklara en lag som är oförenlig med den delen av regeringsformen.

Idag kl 10.00. har faktiskt Grundlagsutredningen presenterat sitt förslag. Ett av de nya förslagen som alla riksdagspartiernas representanter är eniga om i utredningen, är att införa ett förbud i regeringsformen 2 kapitlet mot diskrimienring p.g.a. sexuell läggning.

De föreslår följande formulering.

"Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning."

Det som är nytt i paragrafen jämfört med den gamla från 1980 är de sista orden "eller med hänsyn till sexuell läggning".

Därmed blir, om riksdagen säger ja vilket den sannolikt gör, Sverige näst först i Europa med ett sådant diskrimineringsförbud som skyddar homosexuella och bisexuella. Hittills är det bara Portugal som har en sådan lag. Utanför Europa är det Sydafrika, Equador och Thailand.

Vad betyder då ett sådant diskrimineringsförbud som domstolarna måste följa? Ja, även om det vore osannolikt att riksdagen skulle införa förbud för homosexuella och bisexuella att jobba inom försvaret (som det är i vissa länder) så hade det med ett sådant diskrimineringsförbud blivit en ogiltig lag.

Betyder det att samkönade par med en sådan lag skulle få absolut rätt att ingå äktenskap även om riksdagen inte sagt ja till den reformen? Dvs hade Gårdfeldt fått rätt i domstol med en sådan lag, som Sverige alltså sannolikt får om några år? Det är i sig svårt att bedöma eftersom Sverige har en tradition av att domstolar är försiktiga med att ogiltigförklara lagar från riksdagen. Det fungerar inte som i USA där domstolarna ofta är betydligt friare i sina tolkningar.

Men för att helgardera sig emot att domstolar skulle kunna tvinga riksdagen att införa en könsneutral äktenskapslag (i praktiken kan det vara kd som krävt det här för att säga ja till det) så vill Grundlagsutredningen ha med följande paragraf dessutom.

"Utan hinder av 2 kap. 12 § behåller äldre föreskrifter, som innebär särbehandling på grund av sexuell läggning, sin giltighet tills vidare. Sådana föreskrifter får ändras även om ändringen innebär fortsatt särbehandling."

Idag är det i Sverige bara äktenskapslagen som diskriminerar homosexuella och bisexuella bland lagarna. Så i praktiken skulle det betyda att Sverige kan behålla nuvarande äktenskapslag bara för heteropar. Eller rättare sagt att riksdagen själv avgör om den ska införa en könsneutral äktenskapslag eller inte.

Men som jag tolkar det så kan när Sverige väl har infört en könsneutral äktenskapslag, en enkel riksdagsmajoritet inte besluta att avskaffa rätten för samkönade par att ingå äktenskap. Inte heller avskaffa rätten för samkönade par att adoptera eller avskaffa rätten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker.

Men det avgörande är hur man tolkar vad som är diskriminerande. Vissa menar ju att nuvarande äktenskapslag inte är diskriminerande emot homopar. Även om jag inte håller med så är det inte givet hur en domstol skulle tolka det.

Det här är dock en tydlig seger för arbetet för rättigheter för homosexuella och bisexuella.

Bengt Held

onsdag, december 17, 2008 11:36:00 fm  
Anonymous Anonym said...

En sak till som visar hur historiskt det här. I och med dagens offentliggörande av utredningsförslaget om ett diskrimineringsförbud pga sexuell läggning i regeringsformen betyder det sannolikt att Sveriges riksdag 2010 sagt ja till SAMTLIGA lagkrav från RFSL och svensk HBT-rörelse. när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella. Dvs då har riksdagen sagt ja till exakt samma rättigheter för samkönade och olikönade par och riksdagen har sagt ja till att homosexuella och bisexuella har exakt likadant skydd mot hets, hatbrott och diskriminering som etniska minoriteter.

Hade någon frågat mig på 1990-talet om det hade varit möjligt få igenom alla reformerna fram till 2010 hade jag kalla vederbörande för optimist.

Sedan är det många reformer kvar när det gäller transpersoners rättigheter men de jobbar vi för så det kan bli resultat även där.

Bengt Held

onsdag, december 17, 2008 11:48:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det är naturligt att benämna alla parrelationer för äktenskap.
Såväl tidigare ingånga parnerskap
som äktenskap kyrkliga som borgerliga är lika mycket värda.

Gör man detta så är steget inte långt till civilregistrering av alla parförhållanden och benämna dem äktenskap.
Juridiken är viktigast för enhetlig tillämpning av den nya lagen.

onsdag, december 17, 2008 1:03:00 em  
Blogger Johan K said...

Heja Gårdfeldt!

Har alltid uppskattat honom och hans engagemang. Det enda jag inte höll med honom tidigare var åsikten att det var rätt att anmäla Åke Green för hets mot folkgrupp.

Hans avhandling "Hatar Gud bögar" är ett måste för alla läskunniga på planeten.

onsdag, december 17, 2008 4:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intervjun med Gårdfeldt var verkligen bra. Bonde försöker styra uppmärksamheten till vidare fält än vad homosexuella gör i sängen, men hon är lite väl vag.

onsdag, december 17, 2008 5:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

ab (och alla andra): Bloggen "senapsfrön och fikonspråk" (av svenskkyrklig, liberal småbarnspappa) har en intressant kommentar till Bonde och Gårdfeldt, här: http://senapochfikon.blogspot.com/2008/11/jag-har-en-drm.html


För den som inte vill läsa hela kan jag lyfta fram det som i mina ögon är intressantast med den. Dels påpekar han att det för Gårdfeldt är en livsavgörande fråga, medan den för Bonde är teoretisk. Och att Bonde visserligen säger att det borde vara viktigare att som kristen fråga sig hur Gud vill att man själv ska leva än att bekymra sig över hur Gud vill att andra ska leva - men sen ändå har åsikter om hur hon menar att Gud menar att homosexuella ska leva. Så det där med att låta andra kristna avgöra själva gäller tydligen inte fullt ut...

torsdag, december 18, 2008 8:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Gårdefeldt är lustig och direkt olämplig som präst, inte för att han är homosexuell utan för att han utalat stöd för icke långvariga sexuella realtioner. Är man präst ska man framhålla fasta, trogna relationer med EN person, inte promiskuitet.

lördag, januari 03, 2009 1:42:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home