lördag, december 20, 2008

Utmärkt att Sacredeus petas som EU-kandidat

Inför det stundande valet till EU-parlamentet har KD petat den före detta parlamentarikern Lennart Sacrédeus från sin rikslista, och istället satt Ella Bohlin som toppnamn. Detta är utmärkt.

I många EU-länder är villkoren för homosexuella fortfarande mycket dåliga. 14 medlemsländer diskriminerar homosexuella par när det gäller den fria rörligheten och rätten att bosätta sig. Litauen är på god väg att införa en lag som förbjuder information om homosexualitet. I Polen trakasseras homosexuella av huliganer, politiker och kyrkan, och demonstrationsrätten gäller endast undantagsvis - men alltid med starka hotbilder och regnande flaskor. Och så vidare.

I ett sådant Europa behövs det sannerligen inte EU-parlamentariker som Lennart Sacrédeus.
Andra artiklar:

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ruben Agnarsson skriver i artikeln att Sacredéus är populär EU-parlamentariker. Men såvitt jag vet är han riksdagsledamot. Kd:s EU-parlamentariker är Anders Wijkman.

lördag, december 20, 2008 11:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

För kristdemokraternas del är det positivt om Ella Bohlin blir förstanamnet på listan. Hon tillhörde den "liberala" falangen när hon var ordförande inom kdu. Liberal inom citationstecken eftersom även den är ganska konservativ men betydligt mer sansad än den falang, högerfalangen, som idag styr kristdemokratiska ungdomförbundet med Charlie Weimers som ordförande.

Ella Bohlin är emot både en könsneutral äktenskapslag och homoadoptions förutom närståendeadoptioner men det är aldrig något som hon prioriteterat att jobba emot. Hon var den förste kdu-ordföranden som besökte en RFSL-Ungdomkongress och höll tal där och fick ganska bra respons från många kongressombud.

Ella Bohlin var ordförande i jämställdhetsgruppen inom kristdemokraterna inför deras stämma (kongress) sommaren 2008. Jämställdhetsgruppen var den första någonsin inom kristdemokraterna som i ett partidokument fördömde heteronormativiteten i samhället.

"Några citat från kristdemokraterna jämställdhetsrapport sid 12-13

"Det finns en bild av att både partiets familjepolitik och jämställdhetspolitik är kärnfamiljfundamentalistisk"

"Men samtidigt måste det också finnas en insikt om att långt ifrån alla lever i mamma-pappa-barn-relationer. En modern kristdemokratisk jämställdhetspolitik måste reagera på alla strukturer och förmållanden som motverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att vår politik även måste innefatta och bemöta jämställdhetsproblem som specifikt drabbar ensamstående och HBT-personer och deras barn"

"Hur många barn till föräldrar som är homosexuella saknas det exakt uppgift om, men man uppskattar att ca 40 000 barn idag lever i så kallade regnbågsfamiljer"

"Utöver detta utsätts många även för diskriminering på grund av sin sexuell läggning. Man utgår ifrån att alla är heterosexuella och HBT-personer blir antingen osynliggjorda eller reducerade till sin sexualitet eller könsidentitet"

Man kan ju med 100 % sannolikhet säga att en jämställdhetsgrupp inom kd med Lennart Sacredeus som ordförande inte haft med den typen av formuleringar i dokumentet. :-)

Bengt Held

lördag, december 20, 2008 12:03:00 em  
Anonymous Anonym said...

Men om Litauen klubbar den lagen, så kan väl den lagen ändå upphävas i Europadomstolen, då den strider mot internationella konventioner om yttrandefrihet, på samma sätt som att Åke Green blev friad med hänvisning till att han målet annars skulle gå vidare till Europadomstolen, där han skulle frias?

lördag, december 20, 2008 12:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Daniel

I princip har du rätt, men för det första är det en lång och krånglig process som lär ta flera år.

För det andra är det inte någon garanti för att Litauen direkt följer beslutet om Europadomstolen förklarar det ogiltigt. Tex så har Europadomstolen för några år sedan förklarat att Litauens förbud mot att juridiskt byta kön inte är förenligt med de mänskliga rättigheterna utan att Litauen för den skull ändrat lagarna.

För det tredje är EU tyvärr av tradition försiktiga med att på allvar hota ett land med sanktioner och som sista åtgärd uteslutning från unionen om ett land inte följer de mänskliga rättigheterna enligt Europadomstolens tolkning. EU har varit mycket tuffa när det gäller att ansökarländer ska avskaffa diskriminerande lagar men när väl ett land är med i unionen är det svårare att göra något åt det.

Jag kan förresten berätta att det till sist blev 66 länder som sa ja till Frankrikes förslag till resolution om mänskliga rättigheter för HBT-personer som vi tidigare diskuterat här på bloggen.

Man kan tycka att 66 länder är dåligt men det är det bästa resultatet hittills. När Norge för ett år sedan lämna en liknande resolution (men mer försiktig än Frankrikes nuvarande förslag) så var det bara 54 länder som sa ja till den.

När Iran avrättade tusentals bögar och lesbiska på 1980-talet (den värsta förföljelsen mot homosexuella sedan det nazistiska Tyskland) så var det i princip bara Nederländernas regering som fördömde det. Visserligen protesterade Sverige också men det var främst emot att Iran använde dödsstraffet som sådant, Sverige och de flesta länder buntade ofta ihop homosexuella, prostituerade och knarklangare som var tre av de grupper som Irans regim då använde dödstraff emot. Det är givetvis fruktansvärt att använda dödsstraff även emot knarklangare och prostituerade men att avrätta folk för vad de genuint är, svarta, homosexuella etc är principiellt något annat där det inte bara handlar om att fördöma avrättningarna i sig utan även att man inte respekterar gruppens mänskliga rättigheter.

De flesta länder som i sista stund sa ja till Frankrikes resolution är från Latinamerika.

Bland Sydamerikas 11 länder sa till sist 9 länder ja till resolution, alla förutom Peru och Guyana. Bland länder i Nordamerika sa Kanada, Mexico, Nicaragua och Kuba ja till resolutionen. Däremot inte USA, Costa Rica, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador och Haiti.

Men det är första gången en MAJORITET bland länderna i Amerika röstat ja till ett sådant här förslag.

I Europa röstade alla länder ja till resolutionen förutom Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Azerbaijan.

Övriga länder som sa ja till resolutionen var Gabon, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mauritius och Centralafrikanska republiken bland länderna i Afrika, däremot inte Sydafrika.

Israel, Nepal, Timor-Leste och Japan sa ja bland länder i Asien. Även Australien och Nya Zeeland sa ja.

Trots allt är det här en seger och något som till sist blev något bättre än förväntat.

Bengt Held

lördag, december 20, 2008 1:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det var mig en märklig skara länder som sa ja respektive nej i FN. :P

Varför sa Sydafrika nej? De har ju en konstitution som fördömer det...

lördag, december 20, 2008 4:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"Det var mig en märklig skara länder som sa ja respektive nej i FN. :P"

Egentligen inte. Nästan alla de länder som sa ja till resolutionen om mänskliga rättigheter är demokratier med yttrandefrihet och föreningsfrihet. Förutom Kuba och möjligen något eller några av länderna i Afrika som sa ja, jag har inte helkoll på om de är demokratier eller inte.

De flesta länder som inte ville säga ja till resolutionen om mängskliga rättigheter för HBT-personer är diktaturer eller halvdemokratier. Men även några stabila demokratier som USA, Ukraina, Indien och Sydkorea.

Generellt så är demokratiska länder mycket mer positiva till HBT-rättigheter än diktaturer.

"Varför sa Sydafrika nej? De har ju en konstitution som fördömer det"

Ja, det är förvånande. Jag vet inte varför.

Bengt Held

lördag, december 20, 2008 6:06:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ifall någon invänder mot min definition av demokratier så ska jag säga att man kan kritisera både Israel, Venezuela och några länder till som röstade ja när det gäller brist på respekt för mänskliga rättigheter av olika orsaker. Men i både Israel och Venezuela är det möjligt att byta regim och att kritisera regeringen utan att hamna i fängelse. Det är det inte i diktaturer.

Bengt Held

lördag, december 20, 2008 6:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ciao Dr pösmunk som självmant antagit det påhittade efternamnet:
(Sacre Deus) Alltså, heliga Gud på svenska.

Hybris men som sagt; Ciao och lycka till i det politiska Livet Lennart, kanske ser du din framtid hos SD nu när du är nedgraderad av KD? SD's agenda verkar ligga i linje med dina åsikter menar jag?

tisdag, januari 06, 2009 10:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Undrar vad Litauens lag kommer heta?

"Förbud mot allt yttrande av XXXXXXXXXXXXX."

måndag, januari 12, 2009 11:56:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home