fredag, januari 16, 2009

Ett litet steg mot bättre villkor för hbt-personer i EU. Kanske.

EU-resolutionen jag skrev om igår gick igenom vid en omröstning i EU-parlamentet i onsdags (401 röstade för, 220 emot och 67 lade ner sina röster). Det betyder bland annat att medlemsländerna uppmanas att ge homoexuella par samma rättigheter som heterosexuella. Det som framförallt lyfts upp är rätten till fri rörlighet över EU-ländernas gränser. Resolutionen är inte tvingande, och gäller bland annat även invandring, handikapp och abort.

Enligt Världen Idag röstade den svenske parlamentarikern Lars Wohlin (kd) nej till resolutionen (artikeln finns ännu ej på nätet). Tidningen skriver:

Han anser att den är överflödig och han påminner om att Sverige ratificerat den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter.
– Den konventionen ska vi hålla oss till, menar Wohlin.
Han uppfattar parlamentets resolution som ett uttryck för EU:s klåfingrighet.
– EU ska inte in och klanta i den här frågan, säger han och varnar för ett system där EU:s domstol i framtiden överordnas Europakonventionen och dess domstol.


Wohlin har fel i att resolutionen är överflödig. I många av EU:s länder är hbt-personers rättigheter och villkor kraftigt reducerade.

- I december kom en EU-rapport om att den fria rörligheten och rätten att bosätta sig är begränsad för homosexuella par i fjorton av EU:s medlemsländer (t.ex. Lettland, Estland, Irland, Polen, Rumänien m.fl.).

- I länder som Polen och Lettland stöter homosexuella organisationer alltid på problem när de vill utöva sin yttrandfrihet och demonstrationsrätt. Om demonstrationerna inte förbjuds, så attackeras de.

- I Litauen är demonstrationer för homosexuellas rättigheter illegala. Parlamentet planerar dessutom att förbjuda positiv information om homosexuella relationer, vilket i praktiken skulle innebära att hbt-organisationer förbjuds och att vetenskapliga studier och rapporter måste censureras.

Och så vidare. Det är uppenbart att den befintliga lagstiftningen och konventionen för mänskliga rättigheter inte räcker till när det gäller hbt-personer. Det är obegripligt att man utifrån fakta om hur homosexuella har det i många av EU:s medlemsländer kan hävda att den nu antagna resolutionen är "överflödig", som kristdemokraten Lars Wohlin gör. Men givetvis får han inga följdfrågor om detta av Världen Idags reporter Jonas Adolfsson...

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jaha, då är det med andra ord bara att sitta och vänta på att alla heteroäktenskap ska vissna och dö.

fredag, januari 16, 2009 6:21:00 em  
Blogger Jay said...

Sen har vi ju det faktum att vi länge hävdat att hbt-rättigheter och t.ex. rätten till ett äktenskap handlar om mänskliga rättigheter, vilket de kära kd:arna har tyckt också var överflödigt!

Nu sällar man sig till "våra" argument och menar att det skulle räcka med konventionen om mänskliga rättigheter, väl medvetna om att tillämpningen av denna konvention är ... tja, icke-existerande i många länder, även i EU.

När ska de någon gång vara ärliga i sin argumentation?

lördag, januari 17, 2009 11:00:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Globetrotter

Jag håller med dig i sak, att en könsneutral äktenskap handlar om lika rättigheter men det är viktigt att säga att resolutionen från EU-parlamentet INTE kräver att alla EU-länder inför en könsneutral äktenskapslag, homoadoptioner, inseminationer för lesbiska etc. Därför skulle även tex kristdemokrater kunna rösta ja till den utan problem.

Problemet med Europakonventionen är två. Dels att homosexuella, bisexuella och transpersoner (sexuell läggning och könsidentitet) inte explicit är omnämnda i konventionen (vilket många andra typer av diskriminering är), dels som du själv skriver att många länder i Europa struntar i konventionen.

Därför är det mycket positivt att det nya Lissabonfördraget (EU:s "konstitution") innehåller ett explicit förbud mot diskriminering pga sexuell läggning. Förhoppninsgvis kan man fixa så att även Irland till sist säger ja så att den kan börja gälla inom EU. Paradoxen är att många till vänster i Sverige attackerar Lissabonfördraget men i verkligheten så stärks både arbetet mot diskriminering och för fackliga och sociala rättigheter i Lissabonfördraget.

Men även arbetet på FN-nivå är viktigt. Problemet där är liknande, HBT är inte explicit med i FN:s förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 och många länder menar att HBT-personer inte har skydd enligt den förklaringen.

Därför är ett alternativ att Sverige ska börja lobba för en HBT-konvention i FN. Det är inte möjligt få majoritet i FN för det idag men viktigt att starta arbetet.

Vad tycker då riksdagspartierna? Ja, när det gäller HBT-rättigheter inom EU är det oftast en bred enighet i svenska riksdagen. Den borgerliga regeringen (där kd som bekant är en del) jobbar inom EU dels för att alla länder ska förbjuda diskriminering även utanför arbetsmarknaden (alltså vid försäljning av varor och tjänster, sjukvård, bostäder etc) precis som man redan idag har ett sådant krav när det gäller förbud mot diskriminering pga kön och etnicitet. Dels så jobbar den svenska regeringen för att EU:s länder ska erkänna varandras homoäktenskap, partnerskap etc så att det blir fri rörlighet med samma partnerrättigheter för samkönade par som för olikkönade par. Den borgerliga regeringen har även tidigare lobbat för att centret mot diskriminering och intolerans i Wien ska jobba mot homofobi vilket EU sa ja till härområet. S, v och mp stödjer regeringen när det gäller den typen av arbete.

När det sedan gäller arbetet på FN-nivå är alla riksdagspartier för tex det uttalande som man gjorde i december (som Vatikanen sa nej till).

Det som är kontroversiellt är om Sverige ska börja jobba för en HBT-konvention i FN. Vi har redan konventioner mot diskriminering pga kön, etnicitet etc och häromåret sa FN ja till en konvention om rättigheter för funktionshindrade. Sveriges regering och socialdepartementet stödde det senare.

Socialdemokraterna bytte åsikt och sa hösten 2008 ja till att Sverige bör jobba för en HBT-konvention. Sedan tidigare är centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet för reformen. Det är nu alltså egentligen en majoritet i riksdagen för att Sverige ska börja jobba för en HBT-konvention.

Däremot så säger ännu moderaterna och kristdemokraterna möjligen till att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

När det gäller om Sverige ska arrangera och vara värd för en internationell konferens om HBT-rättigheter är situationen likadan i riksdagen, s, c, fp, v och mp är för medan m och kd säger möjligen.

De som är intresserade kan lobba och kontakta moderaterna och kristdemokraterna i riksdagens utrikesutskott eller kontakta utrikesdepartementet där de politiska anställda är moderater.

Länk till riksdagens hemsida utrikesutskottets ledamöter.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?org=UU&nid=1305&rdlstatus=samtliga&s=1&sort=i

Inom moderaterna i utrikesutskottet är det Mats Sander som främst är ansvarig för HBT-rättigheter inom utrikespolitiken. Han är själv för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN och arrangera en internationell HBT-konferens men har ännu inte fått sitt parti med sig. Kontakta honom och berätta vad du tycker och att det är viktigt att Sverige ännu tydligare jobbar för HBT-rättigheter i andra länder.

Eller maila och ring någon av de andra ledamöterna i utrikesutskottet.

Andra m-ledamöter i utrikesutskottet är Göran Lennmarker, Gustav Blix, Ann-Marie Påhlsson, Walburga Habsburg-Douglas och Christian Holm. Av dem så är Gustav Blix och Christian Holm tydligt HBT-vänliga precis som Mats Sander.

Ansvarig kristdemokrat i utrikesutskottet är Alf Svensson.

Berätta för centerns och folkpartiets ledamöter att det är bra att deras partier är för en HBT-konvention i FN men att det nu är viktigt att de också prioriterar att jobba för det i förhandlingarna med m och kd.

Länk till regeringens utrikesdepartement.

http://www.regeringen.se/sb/d/1670

Även där är mail och telefonnummer.

Ett tips.

Bengt Held

lördag, januari 17, 2009 3:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det finns många minoriteter som inte nämns explicit i konventionen. Om man skulle börja med det, skulle det alltid finnas förbisedda minoriteter, som inte tas med. Konventionen skulle då kunna tillämpas så att minoriteter, som inte räknas upp, ställs utanför konventionens skydd. Därför motsätter jag mig ett särskilt omnämnande av hbt. Jag motsätter mig också - av samma orsak - ett särskilt omnämndande av bekännelsetrogna kristna.

Konventionen är bra som den är. Den gäller i samtliga europeiska länder, men inte utanför Europa. Det är nog ett större problem för hbt (utanför Europa) än att de inte är expolicit omnämnda i konventionen.

söndag, januari 18, 2009 2:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lars Flemström

1. Vilka minoriteter som av tradition ofta blivit diskriminerade är det som inte är med i konventionen?

2. Varför skulle man ha med gruppen bekännelsetrogna kristna när det är ett explicit förbud mot diskriminering pga religion både i Europakonventionen och FN:s förklaring om de mänskliga rättighetera. Det är alltså inte jämförbart. Jämför istället med att någon då skull kräva att sportbögar explicit ska vara med i konventionerna? Då hade jag likadant sagt att det räcker med ett förbud mot diskriminering pga sexuell läggning, det skyddar även sportbögar.

3. Det är främst en HBT-konvention i FN jag vill ha. Om det Lissabonfördraget börjar gälla så blir det ett bra skydd i alla EU-länder.

Bengt Held

söndag, januari 18, 2009 3:59:00 em  
Anonymous Anonym said...

1. Funktionshindrade,

2. Eftersom jag inte anser att man ska ha med gruppen bekännelsetrogna kristna saknas anledning att besvara frågan. Diskriminering eller försök till diskriminering av bekännelsetrogna kristna förekommer ständigt.

3. FN-deklarationen om mänskliga rättigheter hindrar inte att kristna utsätts får svår förföljelse i flera länder. Vem skulle då skyddas av en hbt-konvention i FN? Ingen.

Jag anser inte att listan på särskilt skyddsvärda minoriteter ska utökas, utan tvärtom vore det bra med en generalkausul. Sammanslagningen av de olika diskrimineringsombudsmännen till en enda är ett steg i rätt riktning.

söndag, januari 18, 2009 9:46:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lars

Om du talar om Europakonventionen så kan det nog vara sant att varken sexuell läggning och funktionhinder är med men så många fler vanliga diskrimineringsorsaker som inte är med kan jag inte konstatera, alltså är det inte praktiskt omöjligt lägga till både sexuell läggning och funktionshinder utan att få krav att man måste lägga till ytterligare en massa möjliga orsaker till diskriminering. Men som jag skrev så tycker jag Lissabonfördraget kan ge bra skydd när det gäller sexuell läggning. Dock är tyvärr inte könsidentitet med där.

Annars jobbar jag som jag skrev för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Givetvis betyder inte en sådan konvention att all förföljelse försvinner. Det är väl ingen som förväntar sig det. Men det ger en viktig signal, annars hade väl inte Sverige och många andra länder jobbat för att FN häromåret fick en konvention mot diskriminering pga funktionshinder. Det är dags för även en HBT-konvention i FN.

Att ha generella konventioner är i för sig sympatiskt men problemet är att när man inte explicit har med olika diskrimineringsorsaker så är det många länder som förnekar att de mänskliga rättigheterna gäller för HBT-personer och andra minoriteter.

Bengt Held

söndag, januari 18, 2009 10:17:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home