lördag, januari 10, 2009

EU:s förföljda hbt-personer har inte råd med Sacrédeus

Världen Idag bedriver för närvarande en omfattande och journalistiskt dubiös kampanj för att Lennart Sacrédeus ska få en plats på kristdemokraternas nomineringslista till EU-parlamentsvalet. Igår kröntes kampanjen med ett stort personporträtt i tidningen. Jag har tidigare uttryckt stöd för petningen av Sacrédeus från partiets nomineringslista, och upprepar härmed det stödet.

En av EU:s största utmaningar är villkoren och de mänskliga rättigheterna för kontinentens minoriteter. Det finns många förföljda och marginaliserade grupper som lever under svåra juridiska och sociala villkor, den senaste skandalen är Berlusconi-regimens behandling av romer i Italien. En annan minoritet som utsätts för systematiska övergrepp är hbt-personer. I många EU-länder tillerkänns gruppen inte ens yttrandefrihet och demonstrationsrätt. I ett sådant läge är det direkt osmakligt att förorda en kandidat som aktivt motsätter sig hbt-personers rättigheter.

Sacrédeus satt i EU-parlamentet i början av 2000-talet och verkade redan då mot förbättrade villkor för hbt-personer. Vid en omröstning 2001 om att EU:s länder skulle jämställa partnerskap med äktenskap röstade han emot med motiveringen:
- Jag vänder mig att man smygvägen vill styra medlemsstaternas lagstiftning på det familjepolitiska området. (källa: Nya Dagen 2001-07-06)

Förslaget antogs visserligen, men Sacrédeus visar med uttalandet att han tar tydlig ställning mot lika juridiska och sociala villkor för homosexuella.

Igår publicerade även Världen Idag en artikel med följande svarta och förskräckande rubrik (finns ej i nätupplagan): EU-länder ska tvingas erkänna abort och homosex. Artikeln handlar om ett förslag om utökning av hbt-personers rättigheter. Jag publicerar artikeln i sin helhet här:

Alla EU-länder ska tvingas erbjuda samma rättigheter till fri abort och homosexualitet. Det är innehållet i en ny resolution som EUparlamentet i veckan tar ställning till.
Bakom förslaget står en ledamot från Italiens kommunistparti Giusto Catania. Med hänvisning till EU:s sociala charter framhålls att rättigheter som erbjuds i ett land också ska erkännas i övriga länder, skriver Lifesitenews. Länder som tillåter partnerskap och äktenskap för homosexuella borde därför ”föreslå riktlinjer för ömsesidigt erkännande av gällande lagstiftning mellan medlemsländer för att garantera att rätten till fri rörlighet inom Europeiska unionen för samkönade par tillämpas på samma villkor som för heterosexuella par”, menar man bland annat.

Från försvarare av familjen och rätten till liv varnas allvarligt för förslaget. Man uppmanar alla som är emot förslaget att kontakta sina ledamöter och uppmana dem att rösta nej.
– Resolutionen är ett försök att tvinga EU:s medlemsländer att erkänna samkönade relationer, fastslår John Smeaton vid brittiska Society for the Protection of Unborn Children.

Ett krav om att samkönade par bör ha samma rättigheter som i vanliga äktenskap presenterades i augusti av EU:s egen byrå för grundläggande rättigheter FRA. Bland dem som känner stor oro inför parlamentets omröstning finns Monsignor Barreiro, chef för Human Life International i Rom. Barreiro som har lång erfarenhet av diplomatiskt arbete i FN anser att utvecklingen är en del i ”ett pågående förfall av EU:s institutioner”.
– Resolutionen är en tydlig indikation på hur EU-parlamentet fjärmar sig från Europas kristna rötter och dess rötter i naturrätt.

Jonas Adolfsson

Den konservativa kristenhetens mäktiga män tydliggör ånyo sin antidemokratiska hållning och ständiga strävan efter ojämlikhet och upprätthållande av sämre villkor för homosexuella. Det är tur att det finns andra kristna makthavare och tidningar...

(Läs mer i Dagen.)


Uppdatering 16 januari

Dagen rapporterar idag att Alf Svensson hamnar på kristdemokraternas EU-lista istället för Sacredeus. Mot bakgrund av att partiet under Svenssons ledning strävade efter att blockera varje förslag till förbättring av hbt-personers villkor, är valet av honom en klen tröst för hbt-personer i länder som Polen, Lettland och Litauen, som ställer sitt hopp till att EU ska förmå regeringarna att tillerkänna dem grundläggande rättigheter.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är dessutom aktuellt nu eftersom EU-parlamentet onsdagen 14 januari i år röstade ja till en resolution om mänskliga rättigheter, där delar handlade om HBT-rättigheter.

402 ledamöter i Europaparlamentet röstade ja, 220 emot och 67 avstod. Tyvärr har jag inte hittat röstningsprotokollet så jag vet inte hur de svenska ledamöterna i EU-parlamentet röstade men oftast röstar alla svenska ja till den här typen av resolution. Även moderater och kristdemokrater trots att de tillhör den konservativa gruppen i EU-parlamentet som brukar antingen säga nej eller avstå vid sådana här voteringar, ibland för att de är emot delar av innehållet, ibland för att de menar det är länderna själv som avgör sina lagar (om deras lagar ska vara diskriminerande eller inte).

Med Sacredeus i EU-parlamentet skulle vi nog återigen få en svensk som röstar som de flesta i den konservativa gruppen till den här typen av resolutioner.

Bengt Held

Från ILGA-Europes hemsida (ILGA-Europe är motsvarigheten till RFSL på Europanivå).

http://www.ilga-europe.org/Europe/Guide/European-Union/EU-institutions/European-Parliament/What-the-European-Parliament-has-done-for-LGBT-rights/European-Parliament-supports-mutual-recognition-of-same-sex-partnerships

"With regard to sexual orientation the report:

72. Takes the view that discriminatory comments against homosexuals by social and political leaders fuel hatred and violence, and calls on the relevant governing bodies to condemn them;

73. Welcomes the publication of the first thematic report by the Fundamental Rights Agency, drawn up at Parliament’s request, on Homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in the EU Member States and asks to Member States and EU institutions to urgently follow the Agency's recommendations or state their reasons for not doing so;

74. Reminds all Member States that, in line with European Court of Human Rights case-law, freedom of assembly may be exercised even if the opinions of those exercising that right go against the majority, and that, accordingly, a discriminatory ban on marches and any failure to meet the requirement to give appropriate protection to those taking part breach the principles guaranteed by the European Court of Human Rights, by Article 6 of the EU Treaty on common EU values and principles, and by the Charter;

75. Calls on those Member States who have adopted legislation on same-sex partnerships to recognise provisions with similar effects adopted by other Member States; calls on those Member States to propose guidelines for mutual recognition of existing legislation between Member States in order to guarantee that the right of free movement within the European Union for same-sex couples applies under conditions equal to those applicable to heterosexual couples;

76. Urges the Commission to submit proposals ensuring that Member States apply the principle of mutual recognition for homosexual couples, whether they are married or living in a registered civil partnership, in particular when they are exercising their right to free movement under EU law;

77. Calls on those Member States who have not yet done so, and in application of the principle of equality, to take legislative action to overcome the discrimination experienced by some couples on the grounds of their sexual orientation;

78. Calls on the Commission to make sure that Member States grant asylum to persons fleeing from persecution on the grounds of their sexual orientation in their country of origin, to take initiatives at the bilateral and multilateral level to stop the persecutions of persons on the basis of their sexual orientation, and to launch a study on the situation of trans-sexual people in the Member States and candidate countries, with regard inter alia to the risk of harassment and violence.

Full text of the Repot is available at

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0479&language=EN"

torsdag, januari 15, 2009 3:12:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home