onsdag, januari 07, 2009

Homoäktenskap alstrar heterosnusk...

Jag hinner inte skriva något nu, men rekommenderar att ni kastar ett öga på Ruben Agnarssons ledarkommentar Hur hamnade vi här? Helt sanslös...

29 Comments:

Anonymous Anonym said...

Att antalet anmälda brott ökar behöver inte vara något negativt. Det skulle t.ex. kunna vara så att fler vågar anmäla, att det är mindre skuldbelagt idag att ha blivit utsatt för övergrepp.

De flesta våldtäkter begås inom äktenskap, vill jag minnas. Gissar att det är betydligt vanligare att det anmäls idag än för x antal år sedan. Frågan är hur stor del kyrkliga falanger har i det.

Vad gäller antalet ökade våldtäktsanmlningar mot barn har det kanske också med ovanstående att göra, men framför allt - gissar jag - beror det på den hyfsat nya lagändringen där man vidgat ramarna för vad som anses vara våldtäkt mot barn.

Kan naturligtvis också vara så att sexualbrotten ökar, men så jäkla solklart är det inte.

Finns givetvis mer att säga om det han skriver, men men.. orka.

// Smitz

onsdag, januari 07, 2009 11:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Fullkomligt bisarrt. Tror han verkligen att sex med djur inte förekom under exempelvis 1700-talet, när inte bara det utan de flesta sexuella handlingar utanför äktenskapet var straffbara? I så fall behöver han läsa lite rättegångsprotokoll från den tiden.

Dessutom är jag så trött på argumentet att vi inte skulle ha en lag mot sexuellt utnyttjande av djur: den heter djurskyddslagen. Det är precis lika olagligt som alltid att begå övergrepp mot djur, lagen skiljer bara inte längre mellan sexuella och andra övergrepp.
Hilda

onsdag, januari 07, 2009 12:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Som vanligt en sanslös artikel från Agnarsson.

Till dig som är bloggbesökare här.

Även om det är politiskt avgjort att riksdagen röstar ja till en könsneutral äktenskapslag så försöker nu flera kristdemokratiska politiker att sprida desinformation. Kanske de skriver något i din lokaltidning. De är viktigt att bemöta deras felaktigheter. Kd ska inte försöka få cred när de sprider sakfel och dessutom jobbat emot en jämlik äktenskapslag. Även om det är en betydande majoritet bland befolkningen för en könsneutral äktenskapslag bör vi jobba för att ännu fler ska säga ja. Positivt om även fler bland den konservativa delen av befolkningen säger ja till reformen (en del av dem är redan för den).

Jag bifogar här mitt insändarsvar (till bl.a. riksdagsledamoten Otto von Arnold (kd)) som tidningen Skånska dagbladet publicerade 23 december 2008.

Du får fritt använda fakta och formuleringar från min insändare om du vill om du skriver något i din lokaltidning. Nog för att jag annars värnar upphovsrätten men inte när det gäller sånt här. :-)

Bengt Held

Svar till Otto von Sydow (kd) Debatt 9.12 och Bertil Jönsson Forum 12.12

I en debattartikel i SkD sprider riksdagsledamoten Otto von Sydow (kd) ett antal myter om äktenskapslagen. Man kan ju annars förvänta sig att en riksdagsledamot borde vara mer kunnig om det vederbörande uttalar sig om i en artikel i media.

För det första skriver Otto von Sydow att begreppet äktenskap "skapades av kyrkor och samfund" och därför bör vi "lämna tillbaka det till samfunden". Fakta är att äktenskap har existerat i Sverige i tusentals år, långt före Sverige blev kristet. Ordet äktenskap är sannolikt från det tyska Ehe som förutom äktenskap även betyder äkta. Det har alltså inte med religion att göra. Det var först sen medeltid som kyrkan började förrätta äktenskap i Sverige och inte föränn 1734 blev kyrkliga vigslar obligatoriska för par som ville gifta sig. 1908 blev det återigen möjligt att gifta sig borgerligt.

För det andra så skriver von Sydow om kristdemokraternas alternativ att det är en lag som respekterar samfundens olika åsikter om vad ett äktenskap är. Därmed antyder han att moderaternas, folkpartiets och centerns alternativ, en könsneutral äktenskapslag, inte skulle visa den respekten. Fakta är att äktenskapsutredningens förslag (som m, c och fp stödjer) vill ge samfunden rätt, men inte bli tvingade, att viga homopar.

För det tredje skriver von Sydow att liberala tidningar och RFSU är för kristdemokraternas alternativ. Fakta är att både de flesta liberala tidningar och RFSU är för en könsneutral äktenskapslag men där bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Det senare är en annan debatt än om äktenskapslagen ska vara könsneutral eller inte.

Själva syftet med kristdemokraternas alternativ är att de inte tycker homopar är värda att ingå äktenskap och att det därför är viktigt att byta ord. Det är kränkande mot de samkönade par som vill ingå äktenskap.

Sverige hade med kristdemokraternas alternativ även blivit det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap. Enligt FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 så har par rätt att ingå äktenskap. Däremot har förklaringen inte någon entydig definition om vilka som ska kunna ingå äktenskap förutom att det ska vara vuxna individer och att det ska vara frivilligt.

Förslaget från äktenskapsutredningen om en könsneutral äktenskapslag, som moderaterna, folkpartiet och centern är för, betyder att det blir en förbättring för homopar utan att det blir någon försämring för heteropar. Med kristdemokraternas alternativ så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Det är inte acceptabelt.

Till Bertil Jönsson som menar att de flesta i Sverige är emot en könsneutral äktenskapslag vill jag hänvisa till att alla opinionsmätningar visat att en betydande majoritet är för reformen. I en Sifomätning från janauri 2008 var 71 % för en könsneutral äktenskapslag.

Bengt Held
Liberal
Malmö

onsdag, januari 07, 2009 1:50:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack Bengt för att du orkar bemöda dig att svara.

Själv har jag tappat allt förtroende för ledamöterna från Krisdemokraterna som i ren desperation spyr ur sig sina lögner och genom dessa spär på och ökar folks fördomar.

KD och kompisarna hos de värdekonservativa kristna i Sverige är sorgliga mer än något.

onsdag, januari 07, 2009 3:00:00 em  
Blogger Jay said...

Oh men fy! Varför skulle jag läsa det där? Jag får lust att skura min skärm med klorin. Eller Vim kanske.

onsdag, januari 07, 2009 4:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vad händer egentligen när sexualiteten systematiskt lyfts bort från en kärleksfull, intim och långvarig relation mellan man och kvinna funderade jag,
Ingenting eftersom sexualiteten har aldrig förnekats, eller lyfts bort från, de män och kvinnor som är kära i varandra, och som eftersträvar en långvarig och kärleksfull relation med någon av motsatt kön, status quo.

..och reflekterade över vad det som kallats den sexuella ”frigörelsen” egentligen har inneburit för vårt land.
Rent konkret har det inneburit att kvinnor idag har rätt till sin egen kropp och sexualitet utom mannen, samt att de som räknas till HBT-gruppen diskrimineras, förtrycks och förföljs i mindre omfattning än för bara några tiotal år sen. Rent historisk kan man säga att kvinnors sexuella frigörelse började på 60-talet och för HBT på 70-talet.

Den sexuella frigörelsen, (märk väl, utan citattecken), handlade aldrig om att sexualisera samhället, inte om att ge kommersiella krafter grön kort att exploatera sexualiteten, det senare handlar väl mer om yttrandefriheten, (vilket Ruben A tycks vara förkämpe av, iaf vad ankommer att demonisera homosexuella), inte heller handlade det om att legitimera sexuella övergrepp vare sig på barn eller djur.

Även om den sexuella frigörelsen har nått långt så finns det mycket kvar att kämpa för, fortfarande idag finns det krafter, främst då från värdekonservativa religiösa samfund, som kämpar emot en naturlig och positiv syn på sexualiteten och människokroppen.

Sex är det bästa och det naturligaste som finns, det vi minst av allt behöver är en återgång till dom lustdödande och omänskliga normerna, sexualitet är mer än fortplantning, mer än biologi, sex är liv, låt oss njuta av livet.

onsdag, januari 07, 2009 7:27:00 em  
Anonymous Anonym said...

Björn

"Tack Bengt för att du orkar bemöda dig att svara."

Tack själv för berömmet.

"Själv har jag tappat allt förtroende för ledamöterna från Krisdemokraterna som i ren desperation spyr ur sig sina lögner och genom dessa spär på och ökar folks fördomar."

Ja, det är beklagligt. Men desto viktigare att vi andra argumenterar emot deras lögner och halvsanningar. Jag skickar inte mina insändarsvar främst för kd-politikernas egen skull (även om några av dem faktiskt är påverkbara) utan för att ge argument och fakta åt vanliga tidningsläsare som kanske inte har så mycket kunskaper om det här annars.

"KD och kompisarna hos de värdekonservativa kristna i Sverige är sorgliga mer än något"

Kristdemokrater kan säga kloka saker också. Om ekonomi, EU, miljö etc. Men när det gäller familjesynen så avviker de idag från övriga riksdagspartier.

Rolf Åbörnsson (fd riksdagsledamot för kd) har för övrigt en ny debattartikel i tidningen Dagen om tolerans.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161562

Eftersom han är fd politiker för ett parti som gjort allt för att jobba EMOT tolerans för homosexuella och bisexuella så blir det något absurt att han ska försöka tala sig väl för ordet tolerans idag.

När har ni läst Åbjörnsson eller andra konservativa kristdemokrater försvara rätten till gayparader i Polen och Litauen?

När har ni läst Åbjörnsson eller andra konservativa kristdemokrater försvara visande av Ecce Homo-utställningar som en del av yttrandefriheten?

Han skriver i artikeln bla att det är den judisk-kristna traditionen som varit garant för demokrati, yttrandefrihet och allas lika värde i Europa. Det är en sanslös historierevisionism eftersom vi vet att de viktigaste kristna samfunden i Europa oftast bekämpat till en början de som jobbat för demokrati och yttrandefrihet. De har även förföljt homosexuella, judar etc. Så var det med det allas lika värde. Sedan har givetvis många kristna individer, och senare vissa samfund, också gjort bra och humanistiska saker. Men Åbjörnsson vill ju egentligen säga att det är Bibeln som gjort Sverige till en demokrati.

Det som är positivt är att idag är det bara kristdemokraterna som har den här retoriken. Både moderaterna och centern har lämnat en konservativ familjepolitik och vurmen för hänvisningar till "kristen etik". Kd är isolerade idag i sitt "Bibeln ger demokrati"-resonemang.

Och de flesta engagerade kristna samfund i Sverige röstar för övrigt INTE på kd. Tyvärr försöker ofta de konservativt extrema kristna försöka göra sig till representanter för alla kristna typ uttalanden "vi kristna tycker" etc. Snacka för dig själv, vill man ibland säga till dem.

Bengt Held

onsdag, januari 07, 2009 9:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Kd är isolerade idag i sitt "Bibeln ger demokrati"-resonemang."

De är inte bara isolerade, dom har fel också. Bibelns moral är först och främst pliktetisk, alltså subjektiv, demokrati bör ha en konsekvensetiks grund, objektiv i den meningen att den handling som är riktigast är den som har den bästa konsekvensen för så många som möjligt.

"Största möjliga lycka åt största möjliga antal" / "bibeln ger demokrati" är en ekvation som inte går ihop helt enkelt.

onsdag, januari 07, 2009 10:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt skriver:

"Och de flesta engagerade kristna samfund i Sverige röstar för övrigt INTE på kd."

Nä det hoppas jag, jag hoppas att samfunden, engagerade eller ej, inte har rösträtt i politiska val;-)

Mattias

torsdag, januari 08, 2009 5:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Mattias

haha det skulle vara ett "i" med i den meningen.

Men ibland verkar det nästan om om Pingströrelsen, Livets ord etc kollektivt röstar på kd trots många där inte är kådisar. :-)

Bengt Held

torsdag, januari 08, 2009 2:56:00 em  
Blogger olof den andre said...

en handlng bör beömas efter vad som är rätt eller fel, inget annat.

"bästa konsekvensen för så många som möjligt" leder också det till tyranni

torsdag, januari 08, 2009 3:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rolf Åbjörnsson (fd riksdagsledamot för kd) och hans kamrater vid det konservativa Claphaminstitet har verkligen något otur med timingen för sin utspel.

Idag rapporterar gaysiten Qx följande.

http://www.qx.se/samhalle/9022/religiosa-ledare-i-etiopien-vill-skarpa-homosexforbudet

"En grupp religiösa ledare träffades den 22 december i Addis Abeba för att framföra kravet på att samkönat sex förbjuds i landets konstitution.

Gruppen representerande protestanter, romersk katolska och ortodoxa kyrkor i Etiopien.
Patriarken för den etiopiska ortodoxa Tewahedo-kyrkan, Adune Paulos, förklarade att samlönat sex är ”dumt, som djur” och att homosexuella bör få lära sig en läxa.
Etiopisk lag förbjuder redan samkönade sexuella kontakter med straff upp till tre års fängelse, enligt Human Rights Watch."

De homofientliga samfunden i Etiopien har ju också fått stöd av ökände Åke Green, hyllad av många konservativt kristna i Sverige.

Från debattartikeln av Rolf Åbjörnsson och Kjell Leijon vid Claphaminstitutet.

"Men det finns andra vägar att gå, betydligt mer fruktbara, för såväl samhälle som för samhällsmedborgarna. Det har den judisk-kristna traditionen tydligt visat på. Därför har vi, än så länge, yttrande- och religionsfrihet, ja, en hyggligt fungerande demokrati."

Det blir ungefär samma trovärdighet i det där som om svenska kommunistpartiet 1956 hade haft en hyllningsdebattartikel i Dagens nyheter till Sovjets kamp för frihet och rättvisa samma dag som dagstidningarna berättat om Sovjets invasion av Ungern.

Ibland har Claphaminstitutet otur.

Bengt Held

torsdag, januari 08, 2009 5:09:00 em  
Blogger Johan said...

Olof den andre

"en handlng bör beömas efter vad som är rätt eller fel, inget annat."

Vad är egentligen rätt och vad är egentligen fel? Finns det nåt absolut svar på den frågan? Knappast. Konservativa kristna kan hävda att det är rätt det som står i bibeln, men det samma hävdar ju t.ex. muslimer om koranen eller maoister om Maos lilla röda etc. Det som betraktas som rätt och fel vad gäller olika handlingar och beteenden etc. i samhället etc. varierar också mellan kulturer, geografiska platser och olika tidsperioder i människans historia (på både små och stora skalor).

Jag vill hävda att det inte är så enkelt att bedöma vad som är rätt och fel. Varför ska då det primärt utgöra bedömningsgrunden, om man nu inte säkert kan säga vad som är rätt och fel?

torsdag, januari 08, 2009 5:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt,

"Och de flesta engagerade [i] kristna samfund i Sverige röstar för övrigt INTE på kd."

Finns det någon statistik på vad de röstar på?

torsdag, januari 08, 2009 7:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

"en handlng bör beömas efter vad som är rätt eller fel, inget annat."

Vad som är rätt och fel är subjektiva bedömningar, och speciellt subjektiva blir dom enligt bibelns pliktetiska morallära.

Därför bör man utgå från om konsekvensen av handlingen är rätt eller fel, mao konsekvensetik.

(Innan nån påpekar det, kristna värderingar är inte nödvändigtvis detsamma som de pliktetiska morallärorna i bibeln, möjligen med undantag för bokstavstrogna kristna).

torsdag, januari 08, 2009 8:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

"På frukten känner man trädet", var det nån som sa, apropå det där med bedömning av handlingar...

torsdag, januari 08, 2009 8:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

TP

Jadå. Från följande rapport publicerad 2008.

"Alliansseger.Redogörelse för 2006 års valundersökning i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet."

http://www.valforskning.pol.gu.se/Publikationer/Rapporter/

Partiernas röststöd bland väljare med olika kyrkogångsfrekvens (min kommentar: att kalla det kyrkogång blir ju problematiskt i ett mångreligiöst samhälle men eftersom kristendomen är så vanlig i Sverige jämfört med övriga religigioner så blir väl de här siffrorna ganska rättvisande)

Så röstade folk som "besöker kyrkan minst en gång i månaden" i valet 2006. Inom parantes valresultatet bland hela befolkningen.

Kristdemokraterna 35 % (6,6 %)
Socialdemokraterna 16 % (35,0%)
Moderaterna 15 % (26,2 %)
Centern 11 % (7,9 %)
Folkpartiet 11 % (7,5 %)
Miljöpartiet 5 % (5,2 %)
Vänsterpartiet 3 % (5,8 %)

Kristdemokraterna har alltså mycket bättre siffror här men inte majoritet. Även centern och folkpartiet har bättre resultat jämfört med hela befolkningen medan främst socialdemokraterna men även moderaterna och vänsterpartiet har sämre resultat. Miljöpartiets har ungefär som bland hela befolkningen.

Sedan kan man ju jämför med de som "aldrig besöker kyrkan".

Socialdemokraterna 36 %.
Moderaterna 24 %
Folkpartiet 9 %
Vänsterpartiet 9 %
Miljöpartiet 7 %
Centern 5 %
Kristdemokraterna 3 %

Intressant är även här har folkpartiet bättre siffror än bland hela befolkningen. Medan fp:s siffror alltså är sämre för de som besöker kyrkan "några gånger om året" eller "en gång om året" som är de två andra svarsalternativen.

Totalt så är alltså främst kristdemokraterna men även centerna väljare betydligt oftare religiösa än hela befolkningen. Medan främst socialdemokraternas och vänsterpartiets men även moderaternas väljare oftare är icke-religiösa än hela befolkningen. Folkpartiets och miljöpartiets väljare är totalt ganska nära hela befolkningen när det gäller att vara religiös.

Men det är också intressant att konstatera i vilka samfund som de som ofta besöker någon kyrka är engagerade. Jag har inte några exakta nya siffror för alla partierna men från motsvarande väljarundersökning från 2002 är följande meningar med.

http://www.scb.se/statistik/me/me0106/2002m00/allm%E4nna%20valen%20kap%204.pdf

"Stödet för kd
är klart större bland frikyrkobesökare (53 procent) än
bland statskyrkobesökare (9 procent). Bland regelbundna
frikyrkobesökare – kristdemokraternas kärnväljare –
röstade sju av tio på kd i 2002 års val."

2002 fick kd 9,1 % vilket betyder att de hade ungefär samma siffra bland statskyrkobesökare som bland befolkningen i sin helhet. Det är alltså bland frikyrkofolket som deras popularitet gör att de får betydligt bättre siffror bland de som "besöker kyrkan minst en gång i månaden"

Bland de som ofta besöker statskyrkan har andra rapporter visat att centern har mycket bra siffror, det är ofta folk från landsbygden i den gruppen, moderaterna har hyfsat bra siffror bland statskyrkobesökare men däremot mycket dåliga siffror bland frikyrkofolk.

Bengt Held

torsdag, januari 08, 2009 8:57:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Korrektiv till 3:e kommentaren uppifrån (svaret till Otto von Sydow); Det är inte alls så att Sveriges Rikes Lag (Enväldets Rikslag, 1686-1736) gjorde "vigseln" obligatorisk, sammanboende gällde i lagen till de sk "Barnlagarna" 1917, dvs att parterna delade säng och säte och att fadern var med vid dopet (modren fick ju inte - hon skulle "kyrktagas" först efter 40 dagar, och dopet skedde inom en vecka).

Alltså Forntidens rätt ( det som ÄB 1987 kallar "sambo" och felaktigt tror är något nytt) gällde i Sverige till 14 juni 1917!

fredag, januari 09, 2009 10:51:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Rättshistorikern Schlyter diskuterar detta c:a 1840 och konstaterar att "vigseln" inte var obligatorisk utan blott en religiös ceremoni.

fredag, januari 09, 2009 10:53:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Schlyter: "Ehuru lagen säger att ett sådant äktenskap [dvs Ä. utan vigsel] skall "fullkomnas med vigsel", hvamed meningen i KykoL. (varutur detta är hämtat) är att presterskapet bör därtill förmana, är det ingalunda lagens mening att någon skall tvingas till denna religiösa handling, utan det får, i händelse af enderas motsträfvighet, bero vid lagens förklarande, att i detta fall barnen äro äkta och den till vigsel benägna parten har giftorätt i den andras egendom"

fredag, januari 09, 2009 11:00:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Citatet ur: Stycken, hörande till läran om äktenskapet, enligt Sveriges äldre och nyare lagar. I Juridiska Afhandlingar af C.J. Schlyter, Första häftet, Upsala: Leffler och Schell, 1836.

fredag, januari 09, 2009 11:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja, vad hopplöst... det är vad som händer när människor uppfinner egna forskningsregler. 'Jag har rätt till min åsikt om att TYCKA kring hur allting är' blir 'jag har rätt till min åsikt om VARFÖR allting är som det är'. Så dumt.

Men vi jobbar på.

Förresten, såg du att Åke Bonnier hoppat av Jesusmanifestationens styrgrupp som du förutspådde i december? Han synade deras bluff helt enkelt. Och Världen idag tiger.

fredag, januari 09, 2009 12:01:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Rättshistorikern Schlyter diskuterar detta c:a 1840 och konstaterar att "vigseln" inte var obligatorisk utan blott en religiös ceremoni."

Här är det olika bud. Jag har hittat annan information på andra ställen. Men notera att jag aldrig skrivit att det vara obligatoriskt att gifta sig för par som bodde ihop. Utan att det bara vara kyrkliga vigslar som var giltiga.

Det där är annars en intressant debatt men det förändrar inte det faktum att kd-politiker har fel när de säger att det är kristna samfund som startade traditionen med äktenskap i Sverige.

Bengt Held

fredag, januari 09, 2009 12:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tidningen Dagen har idag en intressant artikel om varför Lennart Sacredeus inte ens är med på valberedningens förslag till lista inför EU-valet för kristdemokraterna även om han hamnade fyra i provvalet.

Man kan kritisera valberedningen för att de fegar och inte talar klarspråk om sina egentliga motiv, även om jag tycker de gör en rätt bedömning i sak, men det hedrar dem att de vägrar nominera Lennars Sacredeus.

Från artikeln i Dagen.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161686

"det finns också tydliga kritiker. En av dem är Lars Lindén, som i dagarna lämnar sin plats i riksdagen för att jobba på heltid med Rättvisemärkt (Fair Trade).

- Jag tycker Lennart har gjort självmål, säger han. Han har inte visat någon förståelse för att man också måste hålla ihop inom partiet.

Lars Lindén menar att de övriga i riksdagsgruppen ständigt fått "ta Sacrédeus i örat" och har vid ett par tillfällen på partiets gruppmöten fått be om ursäkt för ogenomtänkta uttalanden.

Lars Lindén tror att partiet förlorar fler röster än man vinner på Sacrédeus utspel.
Ett av dem var när Sacrédeus i våras i en SVT-intervju, apropå förslaget om könsneutrala äktenskap, undrade om nästa steg var äktenskap med djur, eller med barn. (* se fotnot) De som bland annat retar i det fallet är att han inte förvarnade Göran Hägglund, som överraskades i Agendastudion av uttalandet.

Sammantaget framträder en bild av att många i partiets ledande skikt inte anser sig ha förtroende för Sacrédeus och att man tröttnat på hans ständiga kritik av partiet, partiledningen i synnerhet."

Det är ju inte någon hemlighet att Sacredeus är den riksdagens mest homofientliga ledamot. Till den homofientliga gruppen i riksdagen hör också hans kd-kolleger Mikael Oscarsson, Uppsala län, Anneli Enochsson, Göteborgs kommun och Yvonne Pettersson, Östergötlands län. Politiskt nära den här gruppen är fd partiordföranden Alf Svensson och Kjell Eldensjö även om de två riksdagsledamöterna inte är lika extrema.

Bland övriga partiers riskdagsledamöter vet jag en som är homofientlig, KG Abramsson, socialdemokratisk ledamot från Västerbotten som offentligt uttalat att det är "homolobbyn" som via "hets" tvingat partier i riksdagen att säga ja till olika reformer som en könsneutral äktenskapslag.

Men tack och lov är de riktigt homofientliga ledamöterna alltså få i riksdagen idag.

Till de som försvarar Sacredeus med att han fick många röster i provvalet kan man säga att om Sven-Olle Olsson i centern (han som var engagerad för att Sjöbo skulle säga nej till flyktingar) hade fått många provvalsröster i något viktigt val för partiet hade då centern gjort fel som inte haft med honom på sin lista?

Extremister som inte respekterar allas lika värde bör hållas borta från demokratiska partiets listor. Så enkelt är det egentligen.

Bengt Held

fredag, januari 09, 2009 1:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rättelse

"Yvonne Pettersson, Östergötlands län"

Yvonne Andersson ska det vara.

Bengt Held

fredag, januari 09, 2009 1:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt,

Tack för att du tog dig tid att besvara min fråga angående röststatistiken.

Speciellt värdefullt är det att få bekräftat att KD är mer eller mindre synonymt med frikyrka.

fredag, januari 09, 2009 1:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tp

"Speciellt värdefullt är det att få bekräftat att KD är mer eller mindre synonymt med frikyrka."

Frikyrkofolket är en viktig väljargrupp för kd men de var inte i majoritet bland partiets väljare 2006.

Man brukar säga att ca 5 % av svenska folket är engagerade i frikyrkosamfund. Det är något som Sveriges kristna råd skriver på sin hemsida. Men vi vet att kd:s har ca 8 gånger bättre siffror inom frikyrkogruppen än bland hela befolkningen.

Det betyder att ca 40 % av kd:s väljare 2006 var engagerade i frikyrkosamfund.

Idag kan siffran vara ännu högre eftersom partiets opinionssiffror är sämre, ca 4 % idag, och det är tendenser som visar att partiet främst behåller sina kärnväljare, konservativt frikyrkofolk, medan kd oftare förlorat sina mer sekulariserade väljare de senaste åren.

Det blir ju också tydligt när Sifo i januari 2008 redovisade att medan ca 75 av sympartisörerna till s, m, c, fp, v och mp var FÖR en könsneutral äktenskapslag så var ca 75 % av sympartisörerna till kd EMOT reformen.

Men det vore orättvist att säga att de flesta kd-sympatisörer är homofientliga. En opinionsmätning från 2003 visade att kd visserligen hade störst andel sympatisörer som ogillade homosexuella, 40 % av kd-sympatisörerna var negativa till bögar och lesbiska, så betyder det ju ändå att 60 % av kd-sympatisörerna var positiva eller neutrala till homosexuella.

Bland hela befolkningen var 26 % negativa till homosexuella.

Den typiske kd-sympatisören är alltså konservativ och heteronormativ. De respekterar homorelationer men tycker heterorelationer ska vara normen och att samkönade par inte ska ha samma rättigheter.

Bengt Held

fredag, januari 09, 2009 2:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rättelse (igen)

"ca 75 av sympartisörerna"

75 % men det kanske ni gissade själv. :-)

Ska också säga att opinionsmätningen om vad folk tycker om homosexuella är från 2003. Det är nog färre idag som är negativa till homosexuella eftersom opinionen blivit liberalare de senaste åren.

Bengt Held

fredag, januari 09, 2009 2:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, för det är ju BÖGARNA som hotar, våldtar och mördar kvinnor i det här samhället... eh.

Vad som helst bara inte heterosexuella män ska behöva se i vitögat att de har något ansvar för det dåliga som sker i samhället. Lite komiskt.

lördag, januari 10, 2009 5:42:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home