fredag, februari 27, 2009

Off topic 2: Varning för ProMedia Kontor & Data

Jag vill varna för ProMedia Kontor & Data, som försöker lura folk att köpa obeställda mjukvarupaket genom att skicka ut inbetalningskort som ser ut som fakturor med förfallodatum och allt. En kollega fick nyligen en av dessa bluffaktoror. Jag hoppas på en snabb insats från Sverker Olofsson och Plus. Här skriver branschorganet Dagens Media om saken.

torsdag, februari 26, 2009

Omar, Myrdal och stjärtgossetillvaron

Två av Sveriges mest lysande haverister, Jan Myrdal och Muhammed Omar har slagit ihop sina dissidentskallar på sistnämndes blogg. Omar intervjuar Myrdal om liberalerna, homosexualiteten, kapitalismen, stjärtgossetillvaron och terrorn, vilket självfallet ger upphov till många godbitar att sätta tänderna i.

Myrdal påstår felaktigt att lagen om könsneutrala äktenskap kommer att tvinga religiösa samfund att förrätta vigslar, samt att judiska församlingar skulle vara motståndare till homoäktenskap (judiska centralrådet förklarade sig i höstas vara för förslaget om könsneutrala äktenskap). Han påstår att det är kapitalismen som är den drivande kraften bakom upplösningen av äktenskapet och familjen. (De konservativt kristna hävdar att det är socialismen...)

Han framhåller vikten av att kunna ärva varandra i ett förhållande, men går inte närmare in på varför han vill förvägra homosexuella den möjligheten. Han störs av att homosexuella demonstrerar i Stockholm och menar att homosexualitet är ett beteende, och inte en läggning.
- Om folkmeningen vore avgörande så skulle det inte finnas några synliga bögar i Sverige. (Det framgår inte om Myrdals åsikt och Folkmeningen är densamma.)

Omar ifrågasätter att homosexuellas möjligheter att demonstrera fritt skulle kunna tjäna som mätare för hur pass demokratiskt ett land är. Han hävdar att elfte september-attentaten var ett ”insiderjobb”, och resonerar kring att iranska kärnvapen skulle kunna gynna världens kärnvapenbalans. Han frågar Myrdal om det är rätt att ställa moraliska krav på tredje världens motståndsrörelser, med anledning av att vissa vänstermänniskor inte tycker att Hamas och Hizbollah är tillräckligt snälla mot homosexuella. Myrdal svarar:

- När man frågar dig om hur du kan stöda Hamas som inte är tillräckligt toleranta mot homosexualitet och så vidare så kan du svara: Var Engelbrekt det?

Ett svar som bara inte bara en formidabel uppvisning i relativistisk idioti, utan som också i ett slag slänger tillbaka den islamistiska motståndskampen till en 1400-talsnivå. En ondskefull liberal hade förmodligen inte kunnat göra det bättre...
(Texttips från Andreas O.)

Off topic: aborter

Först tänkte jag skriva att Lisa Magnussons Aftonbladetkrönika Abort stoppar ett hjärta som slår - än sen? är gränslöst korkad och grotesk. Och det tycker jag visserligen. Samtidigt måste jag se medgivande om att ingreppet de facto innebär att ett hjärta stoppas, som ett stort framsteg i abortdebatten, som allt för länge präglats av ställningskriget mellan cellklumpsfundamentalister och ja-till-livet-aktivister.

En riktigt bra text i ämnet är Johannes Forsbergs Expressenkrönika från i höstas: Abort är svårare än svenskar tror.

Det förekommer säkert många smärtfria tonårsaborter, min flickväns var inte en sådan. Inte bara för att den var ganska sen, eller för att sjukhuspersonalen var kallsinnig, utan också för att insikten om vad som faktiskt hänt var genuint och oväntat deprimerande både för henne och mig.

Hon ångrade aldrig att hon inte födde barn, jag har heller aldrig önskat något annat, däremot ångrade vi att vi inte hade tänkt oss för. Vi tänkte att det värsta som kan hända är abort och det är ju ingen stor sak.

Ingen har riktigt slagit fast orsaken till svenska ungdomars nonchalans. Det beror i alla fall inte på sexuell frihet. I Nederländerna, ett av världens minst bigotta länder, är tonårsaborterna en femtedel så få som i Sverige. Det sägs också att den svenska statistiken kan bero på dålig sexualundervisning i jämförelse med till exempel Finland. Och att killars makt är anledningen. Så är det nog.

Men jag tror också att siffrorna avspeglar den svenska debatten. Man får sällan höra att aborter kan vara jobbiga. En abort känns därför som en väldigt försumbar risk. Och i samma skälvande ögonblick tänker man inte heller på risken för könssjukdomar.


Min personliga syn på aborter är att de är en rättighet som måste utnyttjas med ansvar - precis som alla andra rättigheter. Jag har svårt att se avbrytandet av en graviditiet som annat än släckandet av ett liv, men att det under vissa medicinska och sociala omständigheter måste betraktas som det minst dåliga alternativet. Beslutet ska oinskränkt ligga hos kvinnan. Diskussionerna om i vilket ögonblick livet uppstår, och när ett foster ska betraktas vara ett barn är ointressanta hårklyverier.

måndag, februari 23, 2009

Två Oscars till "Milk"

Sean Penn fick i natt en Oscar för bästa manliga huvudroll i filmen Milk, som handlar om USA:s förste öppet homosexuelle folkvalde politiker. Filmen fick även Oscar för bästa originalmanus och just nu cirkulerar manusförfattaren Dustin Lance Black tacktal i hbt-bloggosfären. Jag kan inte heller låta bli:

When I was 13 years old, my beautiful mother and my father moved me from a conservative Mormon home in San Antonio, Texas to California and I heard the story of Harvey Milk. And it gave me hope. It gave me the hope to live my life, it gave me the hope to one day live my life openly as who I am and that maybe even I could fall in love and one day get married.

(He chokes up, audience begins to applaud.)

I want to thank my mom who has always loved me for who I am, even when there was pressure not to. But most of all, if Harvey had not been taken from us 30 years ago, I think he’d want me to say to all of the gay and lesbian kids out there tonight who have been told that they are less than by their churches or by the government or by their families that you are beautiful, wonderful creatures of value and that no matter what anyone tells you, God does love you and that very soon, I promise you, you will have equal rights, federally, across this great nation of ours. (Wild applause from the audience.) Thank you, thank you, and thank you God for giving us Harvey Milk.


Nu ska jag luta mig tillbaka och njuta av den extrema kristenhetens bittra raljerande om hur Hollywood är köpta av den homosexuella maffian, och gör allt för att anamma dess osande och ondskefulla agenda.

fredag, februari 20, 2009

Vad har tandlöshet med livsstil att göra?

Idag varnar Ulf Ekman för kristusbilder som saknar belägg i Bibeln.

Snart kommer Jonas Gardells bok om en tandlös och analfabetisk Jesus ut. Här finns det mycket att se upp med och att omedelbart sakligt ifrågasätta. Det finns nämligen alltid underliggande skäl till att man vill förändra Jesus – så att han passar ens egen livsstil. Han är inte till för det, utan för att radikalt utmana och förvandla allas vår livsstil.


Ekmans slutsats är intressant av flera skäl:

1. Var i Bibeln finns det belägg för att Jesus var läskunnig och hade intakt tandrad?

2. Gardell försöker knappast förödmjuka Jesus med sin framställning, utan baserar den snarare på historiska antaganden om läskunnighet och tandstatus för vanliga män i Nasaret för tvåtusen år sedan. Jesus var, precis som Ekman understryker utöver Guds son även sann människa. Han kom från en enkel familj, och gick på toaletten vid behov (och använde definitivt INTE toalettpapper).

3. Ekmans tes är att Gardell har förändrat Jesusbilden så att den ska passa hans livsstil. Men på vilket sätt passar tandlöshet och analfabetism in med homosexuell livsstil?

4. Vad tycker Ekman om kristusbilder där Jesus framställs som svart, färgad eller indian? Underminerar den typen av bilder evangeliet?
5. Ekman glömmer klädsamt bort att kristendomen (och judendomen och islam) i allra högsta grad är religioner som är formade för att passa heterosexuella män som bak i byxa. Det är klart att man inte behöver ifrågasätta bilden av Jesus, när den är traditionellt är formad för att harmoniera med ens egna behov och preferenser.

torsdag, februari 19, 2009

80 % i Svenska kyrkans styrelse är för kyrkliga homoäktenskap.

Här följer en rapport som Bengt Held har sammanställt om var partierna och ledamöterna i Svenska Kyrkans styrelse står i äktenskapsfrågan. (Rapporten har redan blivit nyhet i t.ex. Dagen.)


1. Inledning

I januari 2009 skickade kyrkostyrelsens arbetsutskott ut ett förslag på remiss om att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par. Det betydde inte att arbetsutskottet automatiskt sa ja till förslaget men de ville ge folk inom Svenska kyrkan möjlighet att debattera förslaget och lämna sina yttranden. En nyhet var dock att ärkebiskop Anders Wejryd i samband med remissen berättade att han personligen nu är för homoäktenskap. Så sent som december 2007 var han negativ till reformen och menade då liksom de flesta i kyrkostyrelsen att ordet äktenskap bör reserveras för olikkönade par.

Eftersom ärkebiskopen bytt åsikt de senaste åren är det ju möjligt att även många i andra i kyrkostyrelsen gjort det. Attityderna när det gäller samkönade relationer har ju svängt ganska mycket åt det positiva hållet. Jag har därför i januari-februari i år ringt runt till ledamöter och suppleanter i kyrkostyrelsen, totalt 30 personer. Vad tycker de om förslaget att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par?

Jag ska först säga att jag inte talat med riktigt alla ledamöter. Eftersom de två kyrkostyrelserepresentanterna Hans Wallmark (moderaterna) och Lennart Sacredeus (kristdemokrater i Svenska kyrkan) så tydligt engagerat sig i debatten mot homoäktenskap så placerade jag dem på nej utan att ringa dem. Även ärkebiskopen och hans suppleant, biskopen Esbjörn Hagberg, har tydligt redovisat sina åsikter i den offentliga debatten och därför har jag inte heller kontaktat dem. När det gäller de socialdemokratiska ledamöterna så är det den nomineringsgrupp som tidigast i kyrkostyrelsen sa ja till homoäktenskap och de fem ledamöterna röstade enigt för det december 2007. Jag har därför bara ringt till två av deras ledamöter för att fråga om alla de 10 socialdemokraterna i kyrkostyrelsen är eniga om att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par. De två ledamöterna har båda svarat ja. Orsaken till att jag inte ringt till övriga 8 är för att något effektivisera arbetet.

I övrigt har jag talat i telefon med ledamöter och suppleanter. Alla av dem har känt till debatten om förslaget från kyrkostyrelsens arbetsutskott om att förrätta äktenskap för samkönade par. Många av dem har tydligt sagt att deras svar är preliminära, att de kan ändra åsikt senare. Svaren bör därför tolkas med viss försiktighet. Men majoriteten för homoäktenskap är så tydlig att det vore närmast sensationellt om kyrkostyrelsen inte skulle säga ja vid sitt möte i juni då de slutgiltigt ska lämna sitt förslag inför kyrkomötet i september-oktober 2009. Det är kyrkomötet som avgör Svenska kyrkans officiella åsikt om samkönade äktenskap.

Som bekant är det kyrkoval i september i år. Men valet då kan inte påverka kyrkomötet i höst eftersom de nya kyrkomötesledamöterna inte startar sin mandatperiod förrän 2010. Det är alltså nuvarande kyrkomötesledamöter som ska rösta om förslag till homovigslar i höst.

Till sist ska jag förtydliga att jag givetvis har respekt för att det här är en teologisk debatt inom Svenska kyrkan som för många är komplicerad. Jag förväntar mig att riksdagsledamöter som är för allas lika värde röstar ja till en könsneutral äktenskapslag i riksdagen. Då handlar det om medborgerliga rättigheter. Däremot så kan ju ingen kräva att något samfund, inte heller Svenska kyrkan eftersom det nu inte är någon statskyrka, ska säga ja till homovigslar utan det måste ju vara en intern process för dem där den teologiska debatten är central. Det jag gör i den här rapporten är att redovisa åsikterna bland de som är med i Svenska kyrkans styrelse och att det kan inspirera till debatt.

2. Resultat

Det är en kompakt majoritet för homovigslar inom Svenska kyrkans styrelse. Av de 30 representanterna i kyrkostyrelsen så är 24 (80 %) för att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par, 5 är emot och en ledamot säger möjligen till förslaget. Det är ett tecken på att förslaget med all sannolikhet får majoritet vid kyrkomötet som alltså är det forum som slutgiltigt avgör ärendet.

I kyrkostyrelsen så är förutom ärkebiskopen (och hans suppleant, biskopen i Karlstad) representanter för sex olika nomineringsgrupper med. Nomineringsgrupper kallar man de "partier" som har listor med kandidater inför kyrkovalen. Hur tycker då de olika nomineringsgruppernas representanter i kyrkostyrelsen? Jo, inom flera nomineringsgrupper är det enighet inom kyrkostyrelsen om att säga ja till homovigslar. Så är det bland Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartister i Svenska kyrkan. De två från Kristdemokrater i Svenska kyrkan är båda emot förslaget.

Oenighet råder däremot inom Moderaterna och nomineringsgruppen Partipolitiskt obunda inom Svenska kyrkan (Posk) där folk har olika åsikter om homovigslar även om majoriteten i båda grupperna säger ja till det.

Ärkebiskop Anders Wejryd är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par medan hans suppleant i kyrkostyrelsen, biskopen i Karlstad, Esbjörn Hagberg, är emot förslaget.

3. Nomineringsgrupperna och kyrkostyrelsen om att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par.

Ledamot: Ärkebiskop Anders Wejryd Ja
Suppleant: Biskopen i Karlstad Esbjörn Hagberg Nej

Socialdemokraterna
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Alla de 10 representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Moderaterna
Har som nomineringsgrupp ännu inte någon officiell åsikt. Moderaternas partistyrelse ska anta ett program inför kyrkovalet senare i år. Som parti är annars moderaterna för en könsneutral äktenskapslag.
Av de 6 representanterna i kyrkostyrelsen säger 4 ja och 2 nej.

Centerpartiet
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Alla de 4 representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Partipolitiskt obundna i kyrkan (posk)
Har som nomineringsgrupp ännu inte någon officiell åsikt.
Av de 4 representanterna i kyrkostyrelsen säger 3 ja och 1 säger möjligen.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par
Båda de två representanterna i kyrkostyrelsen säger nej.

Folkpartister i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.
Båda de två representanterna i kyrkostyrelsen säger ja.

Några andra nomineringsgrupper som har ledamöter vid kyrkomötet i höst men som inte är med i kyrkostyrelsen:

Frimodig kyrka
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Öppen kyrka
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Miljöpartister i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Sverigedemokraterna
Är emot att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par.

Vänstern i Svenska kyrkan
Är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par

Jag redovisar i kapitel 5 i den här rapporten alla nomineringsgrupper som har ledamöter vid kyrkomötet i höst.

4. Jämförelse "partipolitiker" och "icke-politiker" i Svenska kyrkan.

Ibland sprider de som är emot homoäktenskap budskapet att det är teologiskt ointresserade partipolitiker i Svenska kyrkan som vill tvinga på samfundet samkönade äktenskap trots att de som inte är politiker oftast skulle vara emot reformen. Som min rapport visar så är det en myt när man granskar kyrkostyrelsen. För enkelhetens skull så kallar jag även ledamöterna från Folkpartister i Svenska kyrkan och Kristdemokrater i Svenska kyrkan för partipolitiker eftersom de har en partikoppling i namnet och oftast är engagerade även inom respektive parti.

Bland de 24 i kyrkostyrelsen som är för att Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap för samkönade par så har 20 (83 %) partipolitisk koppling. Bland de 5 i kyrkostyrelsen som är emot homoäktenskap så har 4 (80 %) partipolitisk koppling. Det är två representanter i kyrkostyrelsen som även är riksdagsledamöter och är med och röstar i riksdagen senare i vår om en könsneutral äktenskapslag. Båda två, Hans Wallmark (m) och Lennart Sacredeus (kd) är emot att Svenska kyrkan ska förrätta samkönade äktenskap. Det här visar alltså att det är en myt att partipolitiker och icke-partipolitiker skulle ha helt olika åsikter om homoäktenskap och att den förstnämnda gruppen generellt skulle vara mycket mer positiv till reformen.
Tvärtom så har det visat sig att de som främst jobbar emot reformen oftast själva är partipolitiker.

Man kan givetvis vara emot partipolitiseringen av Svenska kyrkan av andra orsaker. Själv så tycker jag det är fel att nomineringsgrupper i Svenska kyrkan har någon som helst koppling till olika partier men det är ju en helt annan debatt som inte har med äktenskapsdebatten att göra.

5. Lista på alla nomineringsgrupper och deras antal ledamöter vid kyrkomöten 2006-2010.

Socialdemokraterna 71
Moderaterna 45
Centerpartiet 41
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 34
Kristdemokrater i Svenska kyrkan 17
Folkpartister i Svenska kyrkan 15
Frimodig kyrka 7
Öppen kyrka 7
Miljöpartister i Svenska kyrkan 4
Sverigedemokraterna 4
Vänstern i Svenska kyrkan 3
Gabriel 1
Kyrklig samverkan i Visby 1
Seniorpartiet 1

Totalt 251

6. Relevanta länkar

Svenska kyrkan
http://www.svenskakyrkan.se

Ledamöterna och suppleanterna i Svenska kyrkans styrelse
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=40936&ptid=0

Kyrkans tidning (tidning för Svenska kyrkan)
http://www.kyrkanstidning.com

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Socialdemokraterna-i-Svenska-kyrkan

Moderaterna i Svenska kyrkan
http://www.moderat.se/web/kyrka.aspx

Centerpartiet i Svenska kyrkan
http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=65591

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
http://www.posk.se/viewNavMenu.do?menuID=7

Kristdemokrater i Svenska kyrkan
http://www.svenskakyrkan.kristdemokrat.se

Folkpartister i Svenska kyrkan
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/AreaContentPage____12222.aspx

Frimodig kyrka
http://www.frimodigkyrka.se

Öppen kyrka
http://www.oppenkyrka.se

Miljöpartister i Svenska kyrkan
http://mp.se/templates/mct_77.aspx?number=81699&avdnr=12579

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan
http://www.fadernaskyrka.se

Vänstern i Svenska kyrkan
http://www.visk.se/default.aspxBengt Held
Malmö

tisdag, februari 17, 2009

Våld logisk följd av antigayaktivism

Den 27 juli förra sommaren fick Tennessee Valley Unitarian Universalist Church i Knoxville betala ett högt pris för sin inkluderande och homovänliga inställning. En beväpnad man, Jim David Adkisson, tog sig in i kyrkan och öppnade eld. Två personer dödades och sju skadades. Adkisson misslyckades med att skjuta sig själv och brottades ner av församlingsmedlemmar, varefter han greps av polis. (Här rapporterade jag om dådet.) I början av februari dömdes han till två livstidsstraff för attacken.

Nu har det manifest (PDF) Adkisson efterlämnade i sin bil före morden offentliggjorts. Här nedan lägger han ut texten om kyrkan [UU] han valde att attackera:

Don’t let the word church mislead you. This isn’t a church, it’s a cult. They don’t even believe in God. They worship the God of Secularism. These sick people aren’t Liberals, they’re Ultra-Liberals. This is a collection of sicko’s, weirdo’s + homo’s. The UU church is the Fountainhead, the veritable wellspring of anti-American organizations like Moveon.org, Code Pink, and other un-American groups.

Those people are absolute Hypocrits. They embrace every pervert that comes down the pike, but if they find out your a conservative, they absolutely Hate you.

[...]

I’d like someone to do an exposé on this church, it’s a den of un-American vipers. They call themselves “Progressive.” How is a white woman having a niger baby progressive? How is a man sticking his dick up another man’s ass progressive?


Adkissons dåd är fullkomligt logiskt. Tror man på den antigaypropaganda som den kristna högern pumpar ut i det amerikanska samhället, så krävs det drastiska metoder i kampen mot homosexualisterna och liberalerna.

Tragedin i Knoxville har skrämmade paralleller med yxdådet mot en RFSL-anställd i Stockholm våren 2007. Även i detta fall såg sig gärningsmannen nödgad att agera för att protestera mot homorörelsen. Utdrag ur Facundo Unias artikel om dådet:


[Gärningsmannen] anser att föreningen under de senaste tio åren har arbetat mot de mänskliga rättigheterna och att RFSL vill inskränka yttrandefriheten för dem som inte tycker likadant som RFSL.

Hans mål var att skada någon på RFSL för att få igång en debatt genom att göra en manifestation som inkluderade våld. Han har inget emot homosexuella men man ska ha rätt att kritisera dem. Han tycker att lagen har gått för långt när den skyddar homosexuella och han vill värna om det fria ordet.

Dådet är fullkomligt logiskt för den som är marinerad i antihomosexuell skrämselpropaganda. För om man tror att antigayideologerna har rätt när de hävdar

...ja då är det inte bara logiskt att attackera RFSL med yxa – det är i det närmaste en demokratisk plikt.

Om devalverande av maktsymboler

Symbolernas devalvering, skriver professor Anders Piltz om i en text i dagens Dagen. "Utställningen Ecce homo för drygt tio år sedan, och Muhammedteckningarna 2005, aktualiserade frågan hur långt man kan gå i vanhelgande av det som andra anser heligt."

Det är bekämmande att Anders Pilz, som är en lärd öch from man, väljer att se på Ecce Homo med sina exkluderande glasögon. Ecce Homo gestaltar viljan att bli inkluderad och sedd, precis det som framgår i titeln - Se människan. Men Piltz tycks inte vilja se, utan talar om bildsviten i termer av förakt, rädslor och aggressioner. Ecce Homo skildrar Jesus omgiven av hbt-personer. Hur skulle det kunna vara vanhelgande?

Han förklarar att Ecce Homo och Muhammedkarikatyrerna är kränkande för kristna och muslimer, och jämför med familjefoton:

[D]e representerar de personer de avbildar. Varför har man den älskades bild i plånboken? Han man handskas med bilden visar vad man tänker om den avbildade.


Detta är ett synnerligen haltande resonemang. Det är absurt att jämföra Gud, Muhammed och Jesus med en farmor, mormor eller lillasyster. Hur hårda nypor en farmoder än hade när hon var i livet, hade hon inte makt att utrota mänskligheten, som bibelns Gud har. En lillasyster har inte makt att få ett fikonträd att skrumpna på fläcken. Folk avrättas inte i någon mormoders namn.

Muhammed och Jesus är, förutom allt det där fina och kärleksfulla Piltz skriver om, några av världens kraftfullaste maktsymboler. Och ingen bärare av makt ska vara immun mot kritik och ifrågasättande. Det är den som protesterar mot att någon vänder och vrider på en maktsymbol, som de facto devalverar den, eftersom han eller hon därigenom antyder att den är sårbar och inte alls så allsmäktig som det påstås.

fredag, februari 13, 2009

Världen Idag och förnekandet av det uppenbara

På sin blogg idag spelar Siewert Öholm upp den berömda Bagdad Bob-charaden som går ut på att förneka att Livets Ord och Ulf Ekman har en särställning på Världen Idag.

Ekman är styrelseordförande för tidningen, flitig annonsör, ledarskribent, ofta förekommande nyhetsstoff och har till och med nominerats till ärkebiskop på ledarsidan. Så fort samfundet eller Ekman hamnar i blåsväder eller granskas i media rycker Världen Idag ut i blint försvar, t.ex. när Upsala Nya Tidning refererade till intern ekonomisk kritik (oktober 2007), eller efter en granskning i SVT-programmet Existens (mars 2007). Världen Idag ägnar mycket utrymme åt att granska och kritisera andra religioner, samfund och församlingar, men har aldrig skrivit ett kritiskt, granskande eller ifrågasättande ord om Livets Ord eller Ekman.

Jag säger inte att per automatik behöver vara fel med starka band mellan tidningar, samfund och enskilda individer – bara man är öppen och ärlig med det. Det finns inget komprometterande med att ha med Livets Ord att göra, vilket verkar vara tidningens märkliga premiss varje gång saken aktualiseras. Världen Idag skulle vinna mycket i förtroende av att sluta förneka det uppenbara.

torsdag, februari 12, 2009

Skrämmande kamp mot lika rättigheter

Idag skriver Dagen om de enorma summor som samlades in för (och emot) Proposition 8 i Kalifornien:

Över 670 miljoner kronor donerades för att stödja eller fälla den omdebatterade "Proposition 8" som gör det omöjligt för homosexuella par att gifta sig i Kalifornien, enligt AP.

Lagen, som gick igenom i november, engagerade många kristna grupper som motsatte sig samkönade äktenskap och Mormonkyrkan (Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga) spenderade runt 1,5 miljoner på att hjälpa igenom den, skriver Seattle Times.


Det är svagt av Dagen att (som vanligt) inte nämna något om att äktenskapsfrågan USA och äktenskapsfrågan i Sverige är två helt olika saker. För svenska bögar och flator är det ingen stor sak (om man inte vill arbeta, studera eller bosätta sig utomlands, det vill säga). I USA däremot, är de juridiska skillnaderna mellan homosexuella och heterosexuella par mycket stor. Som jag så ofta har skrivit här på bloggen, har homosexuella par t.ex. inte rätt till sjukförsäkring och andra trygghetsförmåner på samma villkor som heterosexuella. Tragedin i Florida härom året, där en lesbisk kvinna nekades att besöka sin parner på hennes dödsbädd för att sjukhuset och delstaten inte erkände henne som familj, är en extrem, men helt logisk följd av att homosexuella hålls utanför den äktenskapliga gemenskapen. Äktenskapsfrågan i USA handlar om trygghet och grundläggande rättigheter för den enskilde. Den handlar om juridiska och ekonomiska villkor. Detta är ett oerhört relevant faktum, som varje seriös tidning som skriver om saken borde nämna.

Om man granskar den illvilliga propaganda som den kristna högern i USA pumpar ut, är det dock lätt att förstå att deras skrämselretorik går hem. American Family Association storsatsar just nu på en kampanj som går ut på att framställa homosexuella som samhällets i allmänhet och kristenhetens i synnerhet, fiende nummer ett. Deras president Don Wildmon har just släppt boken Speachless - silencing christians, och i dagarna sänds en film med samma namn på TV-stationer i USA. Notera tonläget AFA:s reklambrev för filmen:

The TV Special will reveal the truth about:

- The claim that homosexuals are born that way and cannot change.
- The negative impact on children resulting from schools promoting the gay lifestyle,
Protected minority status for homosexuals.
- Same-sex marriage, and
- Legislative initiatives like Hate Crime and the Employment Non-Discrimination Act.
And, it will:

- Attack the major lies of militant gay activists head-on.
- Alert viewers about what’s at stake for the family if they get what they want.
- Present helpful information to stop the radical homosexual political agenda.


Box Turtle Bulletin sablar Jim Burroway ned filmen med sedvanlig skärpa:

“Speechless” is a veritable tour-de-force of false accusations that the “homosexual agenda” seeks to destroy Christianity.

[...]

All of this effort is directed towards convincing Americans that Christians are under assault by “homosexualists”, and that if we’re not all careful everyone will be “forced” to accept LGBT people as citizens deserving of civil rights, freedom from bullying, assault and murder, or even the simple right to visit dying partners in hospitals.

[...]

“Speechless” is the latest attempt among anti-gay activists to portray Christians as a persecuted minority, even though they make up more than three-quarters of the population — and a rather religious population at that.

"Kristdemokraterna i Svenska Kyrkan" distanserar sig från KD

Idag skriver Dagen om att "Kristdemokraterna inom Svenska kyrkan" har skaffat en ny logotype för att ännu tydligare markera att man är fristående från moderpartiet. Detta borde glädja KD, med tanke på det konspiratoriska, pseudovetenskapliga och oerhört fientliga antihomosexuella raljerandet som förekommer på förbundets sajt.

Jag uppmärksammade detta i oktober förra året (efter tips av Bengt), och när jag gjorde ett återbesök för några veckor sedan noterade jag en brasklapp i sajtens Åsiktshörna, om att åsikterna som vädras "inte nödvändigtvis delas av varje övrig skribent eller för den delen vara förbundets officiella hållning". Jag säger inte att brasklappen har kommit dit på grund av att jag skrev om de sanslösa utfall som förekom på sajten, men noterar ändå att händelserna sammanfaller någorlunda.

Här repeterar jag några godbitar ur Nils O Anderssons text "SÄG INTE JA TILL VÄLSIGNELSE AV HOMOSEXUELLA RELATIONER. 20 argument":

Gaylobbyns företrädare i RFSL arbetar inte för att etablera en ny teologiskt grundad förståelse av Bibeln eller kyrkans bekännelse. De är endast ute efter legitimitet. För dem är det viktigt att alla centrala normsändare i samhället, däribland kyrkan, bejakar det dom står för. Om kyrkan bidrar till legitimeringen av en homosexuell livsstil genom att introducera en välsignelseakt för homosexuella så är det tyvärr ingen lösning på RFSL´s behov av legitimitet. Deras krav handlar inte bara om homosexuella utan även om bisexuella och ”transpersoner”. Om kyrkan säger ja till en samlevnadsform som inte ges explicit stöd i Bibeln kommer det inte finnas något teologiskt hållbart skäl kvar för att säga nej till någon av alla andra förekommande sexuella preferenser. Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella....

Homosexuella relationer kan endast bli jämställda med heterosexuella i en kultur där den långsiktiga överlevnaden betraktas som likgiltig....

Det är grymt att göra barn till brickor i ett spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner....

Frågan om homosexualitetens plats i kyrkan handlar inte om kärlek utan om sexualitet....

Det finns viktiga men dåligt belysta hälsoaspekter som talar emot att Svenska kyrkan skall uppmuntra långvariga och trofasta homosexuella relationer. Att välsigna innebär att Svenska kyrkan ikläder sig ett ansvar för de hälsorisker som finns inbyggda i det man välsignar....


Dokumentet ligger i sin helhet här (worddokument).

tisdag, februari 10, 2009

Var är yttrandefrihetens försvarare när det verkligen gäller?

Tankepolis!

Censur!

PK-maffia!

Hot mot yttrandefriheten!

Så brukar tongångarna gå hos konservativt kristna opinionsbildare och bloggare när hatbrott, diskriminering och hets mot folkgrupp diskuteras. I alla fall när det handar om homosexuella och muslimer. Men nu, när vi har massor av aktuella exempel på censur och försök till inskränkningar av yttrande- och religionsfriheten, är det märkligt knäpptyst bland dessa opinionsbildare.

Varför är det ingen som försvarar den katolske SSPX-biskopen Richard Williamsons tanke- och yttrandefrihet? Varför är det ingen som försvarar hans rätt att skapa sig en uppfattning om sakernas tillstånd med utgångspunkt av hans tro och övertygelse? Varför kritiserar de kristna tidningarna inte PK-maffians reaktioner mot skånepolisens fantasifulla övningsnamn Oskar Neger och Neger Niggersson? För det kan väl inte vara så att yttrandefriheten bara är viktig att försvara när budskapet råkar sammanfalla med den personliga agendan...?

onsdag, februari 04, 2009

Ni måste våga debattera principen!

I december skrev Dagen om att norska Frälsningsarméns ungdomsförbund mister sitt statsstöd på grund av att homosexeulla samt personer som lever i samboförhållanden inte är välkomna i förbundet. I dag skriver tidningen en uppföljningsartikel med underrubriken "13 kristna organisationer i Norge kan komma att förlora statsbidraget för sin inställning till homosexuella".

Men saken handlar i grunden inte det minsta om homosexualitet - inte ens om homolobbyn, utan om vilka kriterier som organisationer som vill ha statsstöd måste leva upp till. Debatten om homosexualitet är en skendebatt. Det som engentligen borde diskuteras är principen: ska organisationer med en exkluderande människosyn ska ha rätt till statsbidrag? Inget annat är relevant i frågan.

Kommentar till Lars Ewald Lenka

Jag lyckas inte posta kommentarer på Lars Ewald Lenkas blogg, så jag gör det här istället:

Hej Lars Ewald Lenka

Tack för dina vänliga ord om mig som skribent. Jag har några synpunkter på ditt inlägg:

1. Elisabeth Ohlson Wallin framställer i Ecce Homo Jesus omgiven och i sällskap av homosexuella. Vad finns det för anledning att känna sig kränkt över det? Betyder inte ”Ecce Homo” se människan?

2. Islam är förutom en religion en maktstruktur. Muhammed är förutom profet en maktsymbol – kanske den mäktigaste i världen just nu. Givetvis måste konsten få ifrågasätta och utmana maktstrukturer och maktsymboler. Det är antagligen ett av dess viktigaste syften. Islam och Muhammed ska inte vara immun mot konstnärliga angrepp.

3. Åke Green inordnade homosexualitet tillsammans med tidelag och pedofili under begreppet ”sexuella abnormiteter”, och beskrev dessa som en djup cancersvulst på samhällskroppen och tycks mena att detta inte var så farligt. Menar du följaktligen att man inte kränker kristna genom att inordna kristendomen i samma kategori som bedrägeri och psykisk manipulation och sedan klassificerar denna kategori som ”ett avloppsrör av lögner”? Kränker man inte judar om man säger att ”judendomen är samhällskroppens smutsiga luder”?

4. För övrigt har jag varken pläderat för att Åke Green skulle dömas, eller mot hans rätt att säga vad han vill, trots de många uppenbara lögner som genomsyrade hans tragiskt överexponerade predikan.

5. Du länkar till mitt inlägg om Världen Idags artiklar om Åke Greens turné i Etiopien, och skriver att jag villar bort mig i argumenten. Hur? Är det rimligt att skriva okritiskt om en pastor som åker till ett land där homosexuella handlingar straffas med minst ett års fängelse, för att inspirera kyrkan och regeringen att förhindra förbättringar av homosexuellas villkor?

6. Min senaste artikel i Sydsvenskan (som du kallade hetsjakt på KD) handlade om tydliga exempel där människors civilstånd är avgörande för vilka rättigheter och möjligheter till arbete, studier och bosättning inom EU. Jag beskrev scenarion där homosexuella kan tvingas till familjesplittring eller att avstå från erbjudanden om jobb/studier i länder som inte erkänner deras civilstånd. Jag frågade om KD på EU-nivå kommer att verka för att dessa orättvisor försvinner. Vad är det som är rabiat med detta?