torsdag, februari 12, 2009

"Kristdemokraterna i Svenska Kyrkan" distanserar sig från KD

Idag skriver Dagen om att "Kristdemokraterna inom Svenska kyrkan" har skaffat en ny logotype för att ännu tydligare markera att man är fristående från moderpartiet. Detta borde glädja KD, med tanke på det konspiratoriska, pseudovetenskapliga och oerhört fientliga antihomosexuella raljerandet som förekommer på förbundets sajt.

Jag uppmärksammade detta i oktober förra året (efter tips av Bengt), och när jag gjorde ett återbesök för några veckor sedan noterade jag en brasklapp i sajtens Åsiktshörna, om att åsikterna som vädras "inte nödvändigtvis delas av varje övrig skribent eller för den delen vara förbundets officiella hållning". Jag säger inte att brasklappen har kommit dit på grund av att jag skrev om de sanslösa utfall som förekom på sajten, men noterar ändå att händelserna sammanfaller någorlunda.

Här repeterar jag några godbitar ur Nils O Anderssons text "SÄG INTE JA TILL VÄLSIGNELSE AV HOMOSEXUELLA RELATIONER. 20 argument":

Gaylobbyns företrädare i RFSL arbetar inte för att etablera en ny teologiskt grundad förståelse av Bibeln eller kyrkans bekännelse. De är endast ute efter legitimitet. För dem är det viktigt att alla centrala normsändare i samhället, däribland kyrkan, bejakar det dom står för. Om kyrkan bidrar till legitimeringen av en homosexuell livsstil genom att introducera en välsignelseakt för homosexuella så är det tyvärr ingen lösning på RFSL´s behov av legitimitet. Deras krav handlar inte bara om homosexuella utan även om bisexuella och ”transpersoner”. Om kyrkan säger ja till en samlevnadsform som inte ges explicit stöd i Bibeln kommer det inte finnas något teologiskt hållbart skäl kvar för att säga nej till någon av alla andra förekommande sexuella preferenser. Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella....

Homosexuella relationer kan endast bli jämställda med heterosexuella i en kultur där den långsiktiga överlevnaden betraktas som likgiltig....

Det är grymt att göra barn till brickor i ett spel som handlar om vuxnas behov av att legitimera sina perversioner....

Frågan om homosexualitetens plats i kyrkan handlar inte om kärlek utan om sexualitet....

Det finns viktiga men dåligt belysta hälsoaspekter som talar emot att Svenska kyrkan skall uppmuntra långvariga och trofasta homosexuella relationer. Att välsigna innebär att Svenska kyrkan ikläder sig ett ansvar för de hälsorisker som finns inbyggda i det man välsignar....


Dokumentet ligger i sin helhet här (worddokument).

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tor

Har du "pinglat" artikeln i Dagen? När jag kollar artikeln så är din blogg inte med där.

Det intressanta är ju att kristdemokraterna i Svenska kyrkan är så extrema i relation till de flesta andra grupper.

Som bekant är det ju nu en debatt om Svenska kyrkan ska förrätta äktenskap av samkönade par. Men även många som är emot det, tex moderaten och kyrkostyrelseledamoten Hans Wallmark, är ju för att Svenska kyrkan ska respektera homosexuella relationer och kunna ge dem samkönade par någon typ av välsignelse.

Likadant är det i den största nomineringsgruppen i Svenska kyrkan som inte har någon partikoppling, Posk, där nästan alla är för accepterande av homorelationer även om de har olika åsikter om man ska kalla det äktenskap.

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan menar däremot att homosexuella relationer i sig är en synd och att homosexuella bör leva i celibat, liknande åsikter har Sverigedemokraterna och den opolitiska gruppen Frimodig kyrka. Men de tre grupperna fick tillsammans inte fler än ca 10 % av rösterna i förra kyrkovalet. Det visar hur extrema Kristdemokrater i Svenska kyrkan är inom samfundet.

Ett annat exempel är att Alf Svensson i ett uttalande sa att han resonerade med sig själv om att lämna Svenska kyrkan när den beslutade välsigna partnerskap för några år sedan. Jag kan inte tolka det som annat än att Svensson tycker att Svenska kyrkan helt bör säga nej till varje acceptans av homorelationer. Som kuriosa kan man ju tycka det är intressant att Alf Svensson aldrig känt sig tvungen att lämna Svenska kyrkan för alla andra saker som borde vara kontroversiella för en del, Svenska kyrkans ofta Palestinavänliga och Israelkritiska åsikter eller att man samlat så mycket ägodelar inom sitt samfund trots att man fördömer materialism. Men det bekymrar tydligen inte Alf Svensson ens i närheten så mycket som att samfundet ska visa respekt för samkönade kärlek. Då blir Affe sur.

Det här visar att ett antal (sannolikt inte majoriteten, men en betydande minoritet) kd-politiker egentligen tycker homosexuella relationer i sig är en synd även om de är kloka nog att inte säga det i sitt partis namn idag.

Och givetvis måste det ju ofta påverka deras åsikter om en könsneutral äktenskapslag. Men istället härnvisar de till "barnets bästa" trots att en könsneutral äktenskapslag inte påverkar familjelagarna alls. Oavsett om riksdagen i vår säger nej till en jämlik äktenskapslag eller behåller partnerskapslagen så är adoptionslagen helt jämställd för samkönade och olikkönade par och inseminationslagen helt jämställd för lesbiska och olikkönade par. Och homopar har samma möjlighet att tillsammans bli vårdnadshavare för ett barn som olikkönade par.

Den som vill jobba emot homosexuellt föräldraskap kan alltså strunta i äktenskapslagen och istället försöka ändra de övriga nämnda lagarn även om det inte lär lyckas eftersom en kompakt majoritet idag i riksdagen (alla utom kd) är för dem.

Bengt Held

torsdag, februari 12, 2009 11:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Den typ av argumentation som Nils O Andersson använder sig av baserar sig på tanken om "det sluttande planet" - om man inte säger absolut nej till homoäktenskap befinner man sig med ens på ett sluttande plan där man till slut tvingas säga ja till allt. Detta är en falsk bild eftersom man i verkligheten ALLTID befinner sig på ett sluttande plan i en demokratisk stat som Sverige. Vad som anses acceptabelt avgörs i demokratisk ordning och är föränderligt över tid.

Om vi tar det konkreta fallet äktenskapslagstiftning så är det naturligtvis fritt fram att föreslå vilken förändring som helst. Men bara för att EN förändring genomförs innebär det inte automatiskt att alla andra också får sin vilja fram. Varje förslag till förändring bedöms för sig, såväl i äktenskapsfrågan som i andra frågor.

Det finns alltså ingen fördämning som brister vid ett enskilt beslut om förändring och som gör det omöjligt att stoppa alla andra, sämre förslag till förändringar. Det spelar ingen roll om det gäller ideologi eller teologi. En teolog som resonerar sig fram till ett stöd för homoäktenskap utifrån sin tolkning och prioritering av Bibelns många och motsägelsefulla budskap behöver ju inte komma till samma slutsats gällande någon annan idé.

/Jonas

torsdag, februari 12, 2009 1:43:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det sekulära samhället skall behandla alla människor lika
när det gäller parförhållanden
avsedda för livslångt förhållande.

Kyrkorna får för min del göra som de vill. Men det vill inte politikerna de kommer via sin rösttyngd i Kyrkomötet att besluta för Kyrkans del hur de vill ha det.
Däremot är jag ingen vän av Svenska Kyrkans att Kyrkomötet är styrt av våra politiska sekulära partier. Vad Biskopsmötet beslutar väger ganska lätt.

torsdag, februari 12, 2009 5:23:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag läste några av medlemsbladen som finns på hemsidan och där framgår det tydligt att Kristdemokrat i Svenska kyrkan samarbetar med Kristdemokraterna. Det här med logobyte känns mest som ett spel för gallerierna för att KD inte öppet ska förknippas med sitt "kyrkoförbund".

torsdag, februari 12, 2009 5:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alla som är för homosexuella fulla rättigheter, som de själva genom RFSL anger, är goda människor.

Alla vi andra är dåliga människor, homofober.

Så öppet och demokratiskt debattklimat har vi i Sverige 2009!

söndag, februari 15, 2009 10:21:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hur demokratiskt är det att arbeta för att begränsa och försämra rättigheter för vissa?

måndag, februari 16, 2009 6:30:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home