tisdag, mars 31, 2009

Sverige blev tydligen mångkulturellt oktober 2008.

Göran Hägglund, ordförande i kd, gjorde som bekant en helomvändning oktober 2008.

Fram till dess menade kristdemokraterna, föreningen Bevara äktenskapet, olika konservativa religiösa grupper etc att om inte äktenskapet är kvar i lagboken och då reserverat för olikkönade par, då skulle Sverige hamna i kris och förfall.

Men då förklarade Hägglund att det bästa vore att helt ta bort ordet äktenskap från lagboken. Syftet var att försöka hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap.

Och vad hände då? Jo, likt en skock får så tvärvände de flesta som dittills engagerat sig emot en könsneutral äktenskapslag. Mest komiskt var att föreningen "Bevara äktenskapet" började jobba för att avskaffa äktenskapet från lagboken. Och konservativa blev de främsta vännerna av sekularisering, annars brukar de som bekant sällan propagera för det.

Nu senast är det Yvonne Andersson, riksdagsledamot för kristdemokraterna som i tidningen Dagen berättar följande

Det går inte ha ett mångkulturellt samhälle och en
civilrättslig stat utan att äktenskapet är det, säger hon.


Det där är alltså intressant eftersom varken hon eller kd sa något om en civilrättslig lag fram till hösten 2008. Men kanske Sverige blev mångkulturellt oktober 2008. Det som tidigare var ointressant, ja nästan omöjligt blev nu inte bara bra utan närmast ett måste. Det kan möjligen vara förklaringen till kd:s tvärvändning.

Missionsprovinsen och kärleken

Jag skulle precis stänga av datorn och avrunda arbetsdagen med en Amarula på terrassen, när jag råkade se Dagen skriva om Missionsprovinsens pinfärska biskopsbrev om äktenskapet. Jag bara ögnat igenom det och kommer inte med några kommentarer nu. Läs det gärna själv så länge, det är vimlar av motsägelser, praktfulla fördomar, halsbrytande antaganden och selektivt exkluderande bibeltolkningar. Håll till godo med denna så länge:

En del av mänskligheten, oklart hur stor, grips i stället av känslor till någon av sitt eget kön. Detta kan dock inte leda till kärlek i samma utsträckning som mellan man och kvinna.

Bra namn på apologetiskt nätverk

Den konservativt kristna lobbyn blir allt mer organiserad. För ett år sedan bildades Claphaminstitutet, som har varit ytterst flitiga med debattartiklar och annan opinionsbildning under året. Och i helgen bildades ett nytt apologetiskt nätverk i Stockholm. Apologetik definieras som det intellektuella försvaret för kristen tro, och nätverket fick det mycket passande namnet Apologia, som kommer ur grekiskans ord för försvar.

"Mycket passande", skrev jag för att ordet apologia också är ursprunget till engelskans apology. Med tanke på den konservativa kristenhetens hjärtlösa hållning gentemot t.ex. homosexuella genom historien, kommer nog de flesta associera till den engelska aspekten av ordet när de ser namnet...

Får kd-ledamöterna rösta fritt om äktenskapslagen?

Tidningen Dagen har flera artiklar på sin hemsida om att riksdagen imorgon röstar ja till en könsneutral äktenskapslag. Mycket av debatten handlar om ledamöterna ska få rösta fritt eller måste följa sina partiers åsikter. Det är ju en intressant debatt i sig men av någon orsak så verkar tidningar som Dagen främst vara intresserade av den där friheten när det gäller homosexuellas rättigheter.

Hade t.ex. riksdagsledamöterna fått rösta fritt om att tillåta kommuner att införa vårdnadsbidrag så hade ganska många ledamöter från folkpartiet, några från centern och kanske även en och annan moderat röstat nej (eftersom de är emot vårdnadsbidrag) och det hade nog inte blivit majoritet vid riksdagsomröstningen. Är det någon som gissar att Dagen skulle hyllat de där borgerliga avvikande ledamöterna efter omröstningen för att de haft civilkurage att rösta enligt sina egna åsikter istället för partiets? Vi vet svaret, det hade blivit ramaskri från Dagen och konservativt kristna om illojalitet etc.

Dessutom sprids det återigen myter så här dagen före riksdagsomröstningen.

Yvonne Andersson, riksdagsledamot för kristdemokraterna säger i Dagen
De valde att stressa fram ett beställningsjobb från
partiledarna i stället för att lyssna in opinionen i samhället.

Fakta är ju tvärtom att en betydande majoritet, ca 70 %, i opinionsmätningar visat sig vara för en könsneutral äktenskapslag.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot för centern, uttalar sig i tidningen Dagen

Han säger sig inte ha forskat i hur många inom partiet som står bakom KD:s linje men säger att det garanterat finns fler. Majoriteten är dock inte hotad.

Sannolikt bluffar Danielsson eller gissar trots att han inte vet. Jag kontaktade alla centerledamöter sommaren 2007. Då var Danielsson ensam om att vara emot en könsneutral äktenskapslag medan två andra från centern var tveksamma. När jag återigen kontaktade c-ledamöterna december 2008 så var alla för en könsneutral äktenskapslag förutom just Staffan Danielsson. Men förmodligen vill han nu inte känna sig så ensam och vill därför hänvisa till andra. Dock har ingen c-ledamot förutom Danielsson gjort något som helst negativt uttalande om reformen i media.

När jag kontaktade riksdagsledamöterna december 2008 så var det här den andel som hade samma åsikt som sitt parti. (alltså nej till en könsneutral äktenskapslag för kd och ja till reformen för övriga partier)

Folkpartiet 100 %
Vänsterpartiet 100 %
Socialdemokraterna 98 %
Centerpartiet 97 %
Miljöpartiet 96 %
Kristdemokraterna 88 % (en av partiets ledamöter var för reformen medan två sa möjligen)
Moderaterna 80 %.

Kd var alltså det mest oeniga partiet näst efter m när det gäller en könsneutral äktenskapslag.

Får de avvikande kd-ledamöterna rösta som de vill?

Det parti som är mest intresserat av att alla av dess ledamöter röstar likadant imorgon är nog kristdemokraterna.

Imorgon är en annan dag. Del 1.

Som homokillen Christer Björkman sjöng i melodifestivalen. Men imorgon är också en historisk dag. Då säger Sveriges riksdag med mycket stor majoritet ja till ett totalt likställande av rättigheter för samkönade och olikkönade par. De röstar för att äktenskapslagen ska bli könsneutral från och med 1 maj 2009.

Äktenskapsdebatten är inte ny om någon gissade det. Redan 1953 krävde RFSL (som då jobbade för homosexuella, idag även för bisexuella och transpersoner) officiellt en könsneutral äktenskapslag. Men då menade givetvis de allra flesta att det var en helt orealistisk reform. Media bedrev närmast kampanjer mot homosexuella och inget politiskt parti uttalade sig positivt om homosexuellas rättigheter. Tvärtom menade alla riksdagspartier då att homosexualitet var ett problem i samhället.

Det var först på 1960-talet som den politiska debatten startade, men då utanför riksdagen. 1964 ordnade folkpartiets ungdomsförbund (fpu, nu heter de luf)) en konferens om sexualitet där homosexuellas situation debatterades. Det var då extremt kontroversiellt. I slutet av 1960-talet började även delar av "1968-vänstern" att diskutera homosexuellas rättigheter.

Då startade även debatten om homoäktenskap inom fpu och 1973 sa de unga folkpartisterna definitivt ja till reformen.

Samma år lämnade vänsterpartiet kommunisterna (vpk, nu heter de vänsterpartiet) förslag i riksdagen om att "sexuellt avvikande" skulle få "registrera sin samlevnad" precis som heterosexuella par. Riksdagens lagutskott kritiserade dem för att de använde orden "sexuellt avvikande" om homosexuella men däremot sa riksdagen nej till vpk:s förslag om en samlevnadslag för både samkönade och olikkönade par. Istället ville övriga riksdagspartier behålla äktenskapslagen reserverad för heteropar.

Däremot så startade då debatten i riksdagen om att reglera ogifta olikkönade och samkönade pars relationer i någon typ av sambolag. Det blev en följetong i många år och först 1987 blev det en sambolag för heteropar och 1988 en annan sambolag (med färre rättigheter) för homopar.

I "Homosexutredningen" som presenterade sina resultat 1984 hade vpk:s representant föreslagit rätt till äktenskap och adoptioner för homopar. Men partiet var oenigt om adoptionsmöjligheten, dessutom var det mycket kritik mot äktenskapet som många i partiet menade var en "borgerlig institution". Därför föreslog vpk istället att riksdagen skulle "likställa familjerätten för heterosexuella och homosexuella par". Övriga partier röstade nej men socialdemokraterna och folkpartiet sa ja till sambolagen för homopar liksom några ledamöter från moderaterna och centern. Miljöpartiet var inte med i riksdagen då men var positivt till en sådan sambolag. Kds (nu heter de kristdemokraterna) var helt emot varje juridiskt erkännande av homorelationer, alltså även emot en sambolag.

1988 sa vpk:s ungdomsförbund kommunistisk ungdom (nu heter de ung vänster) ja till äktenskap för homopar.

Men för 20 år sedan, 1989, var det alltså bara två politiska föreningar, folkpartiets ungdomsförbund och kommunistisk ungdom, i Sverige som tydligt var för samkönade pars rätt till äktenskap. Utanför riksdagen var RFSL och RFSU för reformen. RFSU är som bekant en förening som jobbar sexualpolitiskt både för homosexuella och heterosexuella.

To be continued.... I del 2 berättar jag om utvecklingen efter 1989.

Rättighetsfrågor berör hela samhället

Imorgon röstar Riksdagen i frågan om könsneutral äktenskapslag, och i Dagen försöker Världen Idag-krönikören och riksdagsmannen Staffan Danielsson (c) förklara hur det har kunnat gå så, i hans tycke, fel:
- Det är uppenbart att RFSL varit mycket lyckade i sin kampanj.

Det är så oerhört vanligt att en utveckling man inte gillar eller samtycker till skylls på yttre faktorer, och den populäraste faktorn i politiska sammanhang brukar just vara ”lobbygrupper”. Men hur föreställer man sig egentligen då att förändringsarbete går till? Utpressning? Beskyddarverksamhet? Ibland får man intrycket av att vissa debattörer tror att lobbyorganisationer har magiska egenskaper, eller försätter makthavarna i hypnos under de parlamentariska besluten, så att de röstar mot sin egentliga vilja.

Den felaktiga premissen i sammanhanget är att hbt-personers rättigheter bara skulle vara något som angår hbt-personer och vissa lobbyorganisationer. Inget kunde vara mera felaktigt. Rättighets- och rättvisefrågor rör inte bara den grupp som för tillfället är på tapeten, utan HELA samhället. Apartheidsystemet (inga övriga jämförelser) var ingalunda en smärtsam fråga enkom för Sydafrikas svarta och färgade, utan självfallet även i högsta grad för landets vita, privilegierade grupper. Det handlade om i vilken typ av land de ville leva i.

Den främsta motorn i förbättringarna för homosexuellas villkor är inte RFSL, utan att den av kristenheten skapade och upprätthållna stigmatiseringen av homosexualitet till stor del har försvunnit. Homosexuella har blivit synligare i samhället. Lagstiftarna, makthavarna och gemene man har fått möjlighet att träffa homosexuella i levande livet. Det har dykt upp homosexuella i bekantskapskretsen, på arbetet – och kanske till och med i familjen. Homosexualitet är inte längre ett abstrakt begrepp, utan något som kläs i kött och blod av verkliga människor – vänner och kollegor som man håller av och älskar. I jämförelse med dessa faktorer, är RFSL:s lobbyarbete och kampanjande en bagatellartad parentes. .

måndag, mars 30, 2009

Vet missionskyrkan om att moderaterna är lika "sexliberala" som RFSL?

Jaha, då har en pastor i missionskyrkan i Vårgårda i Västsverige beslutat säga nej till att RFSL ska få ge en föreläsning i lokalen. Motiveringen är att folk kan tro att missionskyrkan delar RFSL:s syn på sex om de tillåter den där föreläsningen. Det berättar den kristna tidningen Dagen.

Alingsås tidning förtydligar

Det var Vårgårda kommun som önskade hyra missionskyrkans lokaler för en HBT-information av RFSL, då Kulturen där man först skulle ha förläsningen var dubbelbokad. Det var alltså inte RFSL som själva vände sig till missionskyrkan. När missionspastor Peter Andersson fick reda på att det var riksförbundet RFSL som skulle ha föreläsning sa han nej till att hyra ut.

Två perspektiv och kommentarer.
1. Missionkyrkan har inte någon skyldighet att hyra ut sin lokal till vem som helst.
Det är ju givet att en religiös församlings lokal inte är någon allmän samlingslokal. Precis som ett politiskt partis lokal inte heller är till för alla. Vänsterpartiet är till exempel inte skyldigt att hyra ut sina lokaler åt Svenskt näringsliv.
Nu kompliceras det här ju iofs av att missionkyrkan faktiskt hyr ut sina lokaler till kommunfullmäktige, vilket jag tycker är ganska besynnerligt om de nu har en strikt policy. De tycker alltså inte det är ett problem att vissa kommunfullmäktigeledamöter där kan sprida budskap tvärs emot deras egna åsikter tex politiska budskap som fördömer deras eget samfund.

Men principen gäller ju trots det, om de inte bedriver lokaluthyrning som kommersiell verksamhet så avgör de själva vilka de vill hyra ut åt.

Men av de som nu fördömer missionskyrkan, hur många hade fördömt ett muslimskt samfund som inte hade velat att RFSL hade en föreläsning där? Är det så att muslimer egentligen är så efterblivna och reaktionära att man inte kan ställa samma krav på dem att vara homovänliga som man ställer på t.ex. missionskyrkan? Jag menar att det egentligen är en kränkande attityd emot muslimer.

De som kräver att missionskyrkan bör acceptera präster som är ihop med någon av samma kön, välsigna homorelationer och tillåta RFSL att hyra sina lokaler bör i konsekvensens namn även kräva att muslimska samfund och moskéer bör acceptera imamer som har sex med någon partner av samma kön, välsigna två arabiska män som ingått partnerskap och tillåta RFSL att hyra moskéns konferensrum för en föreläsning om sexualitet. Kanske man kan ha med broschyrer på arabiska också då.

De som är tydligast och oförsonligast med sin kritik mot homofoba präster duckar ofta och är tysta när imamer diskriminerar och utestänger homosexuella. Tystnaden är ett svek emot alla HBT-muslimer som ofta har en svår situation men sällan får något stöd av de "radikala" grupper som ängsligt (och felaktigt) fått för sig att de kanske är rasister om de ställer samma krav på muslimska samfund som på kristna samfund.

2. Moderaterna (och de flesta andra riksdagspartier) är lika "sexliberala" som RFSL.

Det andra perspektivet (och hyckleriet) är att missionspastorns kritik mot RFSL är besynnerlig. Han menar att RFSL är för en så fri sexualitet att det inte är förenligt med det egna samfundets sexualvärderingar. Vad är det då för radikala och extrema åsikter som RFSL har? Jo, att människor själv ska avgöra med vem de ska ha sex och med hur många när det handlar om vuxna människor som gör det frivilligt. Att människor själv bör avgöra om de vill ingå äktenskap, vara sambo eller ha sex med en ny partner varje helg. Att staten inte ska ha någon värdering om att den ena livsstilen skulle vara bättre än den andra. Monogami eller raggande varje helg, det avgör du själv så länge du är ärlig mot en eventuell partner och ni båda accepterar hur er relation fungerar.

Men samma värdering har faktiskt sex av riksdagspartierna, alla förutom kristdemokraterna som idag är ensamma i riksdagen om att staten ska gynna (det heterosexuella) äktenskapet och rekommendera folk att ha stabila relationer. Övriga riksdagspartier menar klokt nog att det är inte något för politiker att uttala sig om utan att det får individer själv avgöra.

Moderaterna (och sossarna etc) är alltså ideologiskt lika "sexliberala" som RFSL. Sedan talar RFSL mycket mer om sexualitet än m eftersom RFSL fokuserar på sexualpolitik medan moderaterna har åsikter inom de flesta områden.

Men sannolikt skulle inte den där missionspastorn neka moderaterna att hyra sin lokal med hänvisning till att partiet är så extremt sexliberalt. Alltså lika sexliberalt som RFSL.

Queer Magazine & Community

Jag vill tipsa om relativt nystartade Queer Magazine & Community, som beskriver sig som en "fristående och porrfri social nätverkssajt för HBTQ-personer och våra vänner". Adressen är www.queermagazine.se.

Nazireferenser i Världen Idag: #15

15.
2009-03-30: FN:s omänskliga felaktigheter
Gammel-nazister och nynazister och mycken media i arabvärlden kör med samma stereotyper och uppmanar till våld mot judar.

Fotnot: Detta är visserligen ett adekvat påstående, men eftersom kontexten är generaliserande och antimuslimsk, kvalar referensen in på listan.

söndag, mars 29, 2009

Storbritannien förbjuder hets mot bögar och lesbiska!

Då är det till sist avgjort. Parlamentet i Storbritannien säger ja till den socialdemokratiska regeringens förslag att förbjuda hets mot homosexuella och bisexuella. Men det har varit mycket protester mot lagförslaget, även från delar av brittisk gayrörelse.

Så här säger Christopher Biggins, öppet homosexuell skådespelare.

- Showbiz, camp theatrics and dazzling wit helped to pave the way for gay rights. They should be cherished, not suppressed. It is bitterly ironic that, in the name of tolerance, the government should be marching towards such a culture of intolerance.


Även andra kända brittiska homosexuella har varit negativa. En av dem är Peter Thatchell, gayaktivist och grön socialist, som är helt emot hetslagen eftersom den enligt honom hotar yttrandefriheten. Och när det brittiska parlamentet för några år sedan förbjöd hets mot religiösa minoriteter så protesterade vissa muslimer offentligt emot det med liknande argument, det måste vara tillåtet att skriva raljerande saker om muslimer.

Det här visar att den brittiska debatten är delvis annorlunda jämfört med i Sverige. I vårt land är det sällan eller aldrig representanter för någon invandrarförening eller HBT-förening uttalat sig kritiskt emot att hetslagen faktiskt kan inskränka yttrandefriheten. Istället har man ofta betett sig som att man helst vill att så många som möjligt ska bli dömda till fängelse bland de som säger mycket negativa saker eller raljerar om den egna minoritetsgruppen. Jag menar att det vore bra om fler i svenska invandrar- och HBT-föreningar offentligt kunde problematisera lagen om hets mot folkgrupp.

Konservativa partiet Tory har velat ha en klausul i lagen för att göra det svårare att åtala och döma folk för hets mot homosexuella. Trots att jag alltså är ganska skeptisk till för långtgående hetslagar så tycker jag det är bra att de konservativa förlorade omröstningen i parlamentet. Det hade varit helt fel att ha en yttrandefrihetsklausul för vissa typer av hets men inte för andra. Det hade gett en signal om att hets mot homosexuella inte är lika allvarlig som hets mot svarta, judar och muslimer.

Därför är det bra att socialdemokraterna och liberalerna i det brittiska parlamentet tillsammans sa ja till en hetslag som är likvärdig för olika minoritetsgrupper.

Hur lagen sedan tillämpas är en annan sak. Biggins har en poäng när han säger att yttrandefriheten historiskt har gynnat minoritetsgrupper. Att HBT-personer, judar och svarta idag har det relativt bra i Västeuropa (trots att det är problem kvar givetvis) är p.g.a. yttrandefriheten, inte trots den. Det kan ibland vara värt att konstatera när någon pastor, imam eller sverigedemokrat säger något extremt negativt och olämpligt.

fredag, mars 27, 2009

Det är eftersträvansvärt att finnas till

Socialminister Göran Hägglund (kd) har orsakat heta känslor efter en intervju i TV4 som bland annat handlade om barn i homosexuella familjer. Här ligger de aktuella uttalandena (via Politkerbloggen):

Om två homosexuella män och två lesbiska kvinnor vill skaffa barn ihop – är det en bra idé?
- Jag tycker att det är en bra idé att barn får växa upp med både kvinnor och män – eller kvinna och man ska vi väl säga. Det är min utgångspunkt.

Vill du uppmuntra att homosexuella skaffar barn?
- Nej, inte på det viset som jag tror att du frågor om. Nämligen om jag tror att det är bra att barn växer upp i enkönade förhållanden. Får jag välja så tror jag att det är bättre att barn växer upp tillsammans med en kvinna och en man. Precis som vi brukar säga att det är bra att det finns både manliga och kvinnliga förskollärare så tror jag att det är bra på samma sätt.

Du brukar säga att det är viktigt med en mamma och en pappa. Är det inte bra med två mammor och två pappor – dubbelt upp?
-Vi vet från utvecklingspsykologin att barn knyter först an till en person och sedan utvidgas världen inom familjekretsen. Barns värld börjar i det lilla och blir större. Det ligger i människans natur.

Vill du avråda homosexuella par från att skaffa barn?
- Jag tror inte att det är riktigt bra om det blir oklart vem som är min mamma eller pappa. Någon är biologiskt ursprung till det här barnet. Det spelar en roll för oss människor. Det andra är att jag tror att det är bra om man växer upp hos sin mamma och sin pappa.

Men ska man avråda homosexuella från att skaffa barn?
- Avråda och avråda. Det är inte förbjudet och det händer. Men jag tror att det bästa för barnen är att växa upp med mamma och pappa. Det är eftersträvansvärt.

RFSL har i två pressmeddelanden (här och här) angripit Hägglund hårt, och skriver bland annat att han har sagt till ”hundra tusentals svenska barn att deras familjer är mindre önskvärda i det samhälle där han ansvarig för sociala frågor”. RFSL:s ordförande Sören Juvas utvecklar:

- Han säger till alla barn som inte lever i traditionella biologiska kärnfamiljer att deras familjer visserligen inte borde vara förbjudna men att de är sämre än andra barns.

Juvas antyder också att Hägglund borde omplaceras för sina uttalanden.

Jag finner diskussionen märklig och fullständigt meningslös och har följande synpunkter:

1. Har Göran Hägglund sagt att regnbågs- eller skiljsmässofamljer familjer är ”mindre önskvärda” i samhället? Nej. Han har sagt att han tror att det är eftersträvansvärt för barnen att växa upp med mamma och pappa. RFSL måste lära sig att skilja på verb och substantiv.

2. RFSL gör sig dumma när de närapå förnekar att barn kan ha funderingar och intresse kring sitt ursprung, och att dessa funderingar kan vara viktiga för barnet.

3. MEN både intervjun och RFSL:s kritik bortser från ett centralt faktum, som gör debatten meningslös. För vad det handlar om här är framför allt barn som blir till genom assisterad befruktning, eller att lesbiska par ”går ihop” med bögpar och skaffar barn med dem. Barnen vi talar om hade över huvud taget inte funnits till om det inte hade varit för de samkönade paren och deras barnlängtan. Och vad är grubblerier om sitt biologiska ursprung mot alternativet att inte existera alls?

Botten passerad...Titta på bilden. Den illustrerar Ruben Agnarssons ledare "Reinfeldts pyrrhusseger" i dagens Världen Idag. Artikeln handlar om homoäktenskapet och att riksdagen nu "avskaffar äktenskapet mellan man och kvinna". Syftet bakom homoäktenskapet påstås vara att "upplösa familjen som samhällets grundval". Den politiska processen bakom lagen jämförs (för femtioelfte gången) med inrättandet av rasbiologiska institutet 1921. Och så vidare. Vi har läst allt det där förut, gång på gång. Och det är samma lögner, samma demoniserande retorik, samma motsägelsefulla och ihåliga logik, samma falska analogier, samma skandalösa propaganda. Och så bilden...

Nazireferenser i Världen Idag: #13 - #14

13.
2009-03-27: Reinfeldts pyrrhusseger
Den strömlinjeformade debatten [om homoäktenskapet] för tankarna till den tankekontroll som pågår i diktaturer och totalitära stater.

14.
2009-03-27: Reinfeldts pyrrhusseger
Historien visar oss att tidsandan kan få politiker att fångas av de mest absurda idéer. Det var en enig riksdag som år 1921 beslutade om ett rasbiologiskt institut i Uppsala – motionen som låg till grund för det nazistiska beslutet var undertecknad av statsministern Per Albin Hansson (S).

Om kristen antigayaktivism i Expo

Tidskriften Expo publicerar idag på sin webb en artikel där jag skriver om det tragiska fenomenet med kristna ledare som turnerar runt i tredje världen för att sprida skräckpropaganda och lögner om homosexualitet. Det är något av en sammanfattning av allt jag skrivit om den antihomosexuella konferensen i Uganda och Åke Greens Etiopienbesök.

torsdag, mars 26, 2009

Sd-sympatiserande skolelever generellt mer homofientliga än muslimska elever.

I mitt förra bloggmeddelande "Därför är främlingsfientliga partier ofta emot HBT-rättigheter" om sverigedemokraterna och andra "nationalistiska" partier så antydde Roger i en kommentar att sverigedemokrater är betydligt mer homovänliga än muslimer. Eftersom det är en principiellt intressant debatt publicerar jag mitt svar om det som en egen ny artikel här.

Att sverigedemokraterna värnar HBT-personer mot muslimsk homofientlighet är en vanlig skröna från folk inom högerpopulistiska grupper. Men låtsas som att sd-politiker egentligen är homovänliga och toleranta - jämfört med muslimerna. Det är bara då som sd-politiker brukar uttala sig positivt om homosexuella, när man kan använda det som vapen mot muslimska grupper. Visst är det viktigt att granska muslimsk homofientlighet. Det ska inte vara tabu att göra det. Både jag och Tor har skrivit om det här på bloggen. Annars är ju konservativa muslimer och sverigedemokrater eniga i sitt arbete emot både homoäktenskap och internationella homoadoptioner. Där är islamister och sd kompisar alltså.

Nu har vi dessbättre viss statistik på attityder bland skolelever Där kan vi bedöma och jämföra homofientlighet bland olika grupper.

Myndigheten Forum för levande historia gjorde 2004 en rapport "Intolerans" om attityder bland elever på högstadiet och gymnasiet. Rapporten visar förekomsten av islamofobi, antisemitism och homofobi inom olika grupper av elever i svenska skolor. Varje elev har fått kryssa för kön, religionstillhörighet, etnicitet, politiska åsikter, föräldrars yrke etc.

Sedan har eleverna fått svara på ett antal värderingsfrågor t.ex. om de skulle tänka sig att bo granne med någon skötsam muslim, jude och homosexuell.
(Varje svar har getts olika värden där 4 betyder "helt intolerant" medan 0 betyder "helt tolerant")

Här är de mest homofoba elevgrupperna enligt rapporten.

Elever som sympatiserar med Nationalsocialistisk front 2,34
Nationaldemokrater 2,27
Sverigedemokrater 1,86
Elever på individuella programmet 1,85
Muslimer 1,38
Utländsk bakgrund 1,30
Pojkar 1,26
Från Sydeuropa 1.16
Elever vars föräldrar är ej facklärda arbetare 1,13
Från länder utanför Europa 1,13

Här är de mest homovänliga elevgrupperna.

Syndikalister 0,29
Vänsterpartister 0,54
Miljöpartister 0,54
Kpml (r) 0,54
Flickor 0,57
Elever vars föräldrar är fria yrkesutövare med akademikeryrken 0,61
Studieförberedande program 0,62
Elever vars föräldrar är högre tjänstemän 0,62
Judar/buddhister/hinduer 0,74
Elever som går tredje året på gymnasiet 0,77

Det här visar att både elever som sympatiserar med sd och de som är muslimer är mer homofoba generellt än de flesta andra grupper. Men intressant nog är sd-eleverna i medel mer negativa än de muslimska eleverna.

Det här tyder på att det är en myt att sd-sympatisörer generellt skulle vara någon garant för homovänlighet gentemot muslimer. Det är problem inom båda grupperna.

Samtidigt som det givetvis är både sd-sympatisörer och muslimer som är HBT-vänliga. Det vore lika fel att bunta ihop alla sverigedemokrater och påskriva dem något kollektivt ansvar för vad vissa av dem säger och har för attityder som det är att bunta ihop alla muslimer.

Varje individ har ansvar för sina attityder.

Apartheid-teologi

En av de viktigaste komponenterna för legitimerandet av apartheid.


Så beskriver historieprofessorn Hermann Giliomee den holländska reformerta kyrkans teologi kring raserna i sin mäktiga bok The Afrikaners. Över huvud taget var den kristna tron en viktig och central del av den nationalistiska identitet som låg till grund för apartheidsystemet, som infördes i Sydafrika 1948. Det var inte förrän 1982 som de reformerta kyrkornas världsallians förklarade teologin som rättfärdigade apartheid som synd och kättersk. 1986 öppnade sig kyrkan för ickevita, men det var först 1990, när apartheid redan var på väg att lösas upp som kyrkan tog avstånd från systemet och erkände sin del av skulden för de grymheter som begåtts. Alla uppskattade dock inte denna omvändning. Mellan 1987 och 1990 lämnade 130.000 personer den reformerta kyrkan till förmån för den nybildade Afrikaanse Protestantse Kerk.

Apartheidteologin grundades främst på historien om Babels torn, 1 Mos 11:6-9, som berättar om hur människorna höll på att bygga ett torn som skulle räcka ända upp till himlen. Detta gillade inte Gud:

"De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger." Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.


Teologerna tolkade detta som att Guds intention är att olika människoslag ska hållas isär. Teorin fick stöd i Apostlagärningarna 17:26:

Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo.


Han har fastställt de gränser inom vilka de skall bo. Inte särskilt förhandlingsbart, eller hur…?

De allra flesta kristna skakar förstås på huvudet åt allt det här och frågar sig hur man kunde rättfärdiga ett system som apartheid med hjälp av Bibeln – ett system som gick stick i stäv med hela kristendomens grundtanke. Det tragiska är att det tyvärr inte är lika många kristna som skakar på huvudet när präster och pastorer fördömer homosexualitet med hjälp av exakt samma metod: Helt utan hänsyn till betydelser och nyanser i grundtexten, mejslar de ut ett antal Bibelcitat ur sina respektive sammanhang och skapar ett budskap som omkullkastar resten av kristendomen. Den enorma, positiva kraft som kärleken utgör sätts i ett slag inom parentes.

Men omvändelsen av den holländsk-reformerta kyrkan i Sydafrika visar att det finns anledning att vara optimistisk – förändring ÄR möjlig.

onsdag, mars 25, 2009

Därför är främlingsfientliga partier ofta emot HBT-rättigheter.

Sverigedemokraterna, Dansk folkeparti, Front National, Lega nord....

Partier med "nationalistisk" ideologi. Eller man kan kalla dem för främlingsfientliga. Deras retorik handlar ju oftare vad de är emot (sånt som enligt dem är främmande kultur) än vad de gillar med det egna landet.

Men vad tycker nationalistiska partier om homosexuella? Och vad är orsaken till deras åsikter om HBT-personer? Sverigedemokraterna skriver på sin hemsida att ett av deras "fokusområden" är familjen. Där hittar vi bl.a. följande formulering.

Sverigedemokraterna vill:

Slå vakt om kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som samhällets bas.


Det här är ju ett ganska traditionellt konservativt budskap även om det är diskriminerande emot samkönade par. Men vissa sd-politiker har sagt värre saker än så. Björn Söder är inte vem som helst i partiet, han är partisekreterare. Sd:s motsvarighet till sossarnas Baylan och moderaternas Schlingmann alltså.

Så här skrev Söder förra sommaren i partiets tidning Sd-kuriren.

Pride hyllas av den politiskt korrekta eliten som tillsammans med den mycket framgångsrika och numera inflytelserika homolobbyn försöker normalisera sina sexuella avarter....Vad är det som säger att den sk normaliseringen slutar med att homo-, bi- och transpersoner (hbt-personer) skall ”normaliseras”? Varför inte personer som begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med underåriga)?

Det svenska samhället är idag i total upplösning. Pendeln har helt enkelt slagit över. Det som är onormalt ses helt plötsligt som normalt.... Fotbollsspelaren Glenn Hysén invigningstalade idag på det perversa homosexevenemanget Stockholm Pride.


Det här är givetvis klassisk homofientlig retorik. Homosexuella är ett hot mot samhället, ett hot mot majoriteten av befolkningen. Och som vanligt så jämför man homosexuella vuxna par med pedofiler som är ansvariga för övergrepp på barn. Det borde vara helt oacceptabelt att göra den typen av kränkande uttalanden för ett parti som i vissa opinionsmätningar får mer än 4 % och kan hamna i riksdagen efter valet 2010. Dessutom hänvisar han hur till hemskt det är att man idag inte offentligt får håna bögar och lesbiska utan att själv få hån tillbaka av demokratiska människor.

I ärlighetens namn ska jag säga att Söder inte är representativ för partiet i sin helhet. Deras ordförande Jimmie Åkesson har inte gjort några liknande uttalanden. Inte heller någon annan i deras nuvarande partistyrelse vad jag vet. Men att en partisekreterare gör det är illa nog. Att övriga i partiledningen utan några offentliga protestester accepterar att han formulerar sig så extremt och kränkande som han faktiskt gör är ännu allvarligare.

Men är det här en slump? Nix. Jag följer noga HBT-debatten i de flesta av Europas länder. I nästan alla länder så är det två typer av grupper och partier som är mest negativa till HBT-reformer, dels konservativt kristna (förutom givetvis i Albanien och Turkiet där det är konservativa muslimer), dels olika nationalistiska och främlingsfientliga partier och grupper.

Varför är då extremnationalistiska partier så ofta även HBT-fientliga? Svaret kan tyckas enkelt. Har man fördomar om en grupp (invandrare) så är det lätt att ha fördomar om andra minoriteter (HBT-personer). Och så är det säkert ofta. Även om vissa människor är HBT-vänliga men samtidigt främlingsfientliga och vice versa. Men generellt så visar attitydmätningar att folk som har fördomar om en minoritet ofta har fördomar och negativa attityder till andra minoriteter.

Trots det så menar jag att förklaringen nog inte är riktigt så enkel. Även ideologiska nationalister borde ju kunna respektera HBT-personer som tillhör den egna etniska gruppen. Blonda bögar och lesbiska skulle kunna vara en del av nationalistidealet i Norden. Visserligen så får inte samkönade par barn tillsammans biologiskt (något som är viktigt i nationalistpartiers propaganda) men nationalistiska grupper brukar ju kunna acceptera heteropar som inte kan eller vill få barn med varann.

Nej, om man granskar de nationalistiska partiernas ideologi så kan man hitta en annan förklaring. Nationalisterna vänder sig emot det som de menar skapar "oordning" i samhället, sådant som orsakar det Björn Söder kallar "normupplösning". Just ordning och reda tycks vara mycket viktigt för nationalistpartier. Det budskapet hittar man i land efter land från olika främlingsfientliga grupper. Det är en av deras argument emot mångkultur, att det orsakar förvirring och kaos i samhället. Det är ett svart-vitt resonemang, antingen så är man som "oss" hederlig, ärlig, vill jobba etc eller så är man som "de främmande", kriminella, ohederliga etc. Mångfald och olikhet blir ett problem.

Visst vill vi väl alla ha en viss ordning i samhället, att folk ska följa lagar och liknande, men i nationalistpartiernas version så blir det där ordningskravet mycket mer extremt än så.

Och likadant blir det inom familjepolitiken. HBT-personer skapar "oordning" jämfört med sd:s idealssamhälle där alla bor i kärnfamiljer. Och bisexuella vet man ju inte var man har egentligen. Transpersoner skapar oordning och förvirring när det gäller könen. Och så håller det på i deras retorik.

Det som demokratiska partier brukar mena är en tillgång, att folk är olika och lever på olika vis blir enligt extremnationalistpartierna istället ett hot mot samhällets ordning och normer.

Där någonstans hittar vi nog en viktig orsak till att nationalistska främlingsfientliga partier i land efter land i Europa jobbar emot en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner, ibland även emot rätten till gayparader och lagar mot diskriminering.

Om några månader, i början av juni, är det val till Europaparlamentet. Det är ingen slump att den högerextrema gruppen där (som sd sannolikt blir en del av om de skulle komma in i EU-parlamentet) är den grupp som är mest negativ till HBT-rättigheter vid omröstningar där.

Visst är Sverigedemokraterna idag inte ett tydligt homofientligt parti som de var fram tills för några år sedan. Även de har säkert blivit påverkade av de mer liberala attityderna i samhället. Delvis är det nog också en anpassning av budskapet, det blir svårare hamna i riksdagen med ett för extremt program. Sd är till stor del ett populistiskt parti.

En del bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det är inte något att hymla med. Precis som en del invandrare sympatiserar med homofientliga partier.

Ofta säger HBT-personer som gillar sd att för dem är inte HBT-politiken det viktigaste utan andra saker tex att byta invandringspolitik. Men även om Sverigedemokraterna idag visar en acceptans för homosexuella så blir det tydligt att HBT-personer inte är en del av deras ideal. Och om vinden vänder igen, om homofientligheten ökar igen precis som i mitten av 1980-talet när hiv-spridningen ökade och bögar fick skulden för det, hur tryggt är det då att ha sd vid sidan.

Det är som bekant när det är tufft i debatten i samhället som en minoritets situation verkligen prövas och vem som dess vänner är. Sd lär inte vara en av de där vännerna då.

Antigayretorik 2.0

Idag kan jag meddela den glädjande nyheten att Bengt Held börjar skriva inlägg på Antigayretorik. Han är sedan flera år en välkänd och uppskattad röst på bloggen genom sina kommentarer och hbt-nyhetsbrev.

Det kan vara på sin plats att påpeka att bloggen inte har någon redaktionell policy vad åsikter beträffar. Vi som skriver gör det självständigt och utifrån våra individuella ståndpunkter. Bara så att ni vet. Välkomna att diskutera!

Skribenterna på Antigayretorik är alltså:


Tor Billgren. Journalist, radioproducent och konstkritiker. Började kommentera antihomosexuell retorik 2004 och startade Antigayretorik i augusti 2005. Gift med Erik och bor sedan januari 2009 i Stellenbosch, Sydafrika.


Bengt Held. Har sedan 1998 gjort olika rapporter om riksdagspartiernas HBT-politik, om HBT-rättigheter i Europas länder etc. Bor i Malmö. Har socialliberala värderingar. Är förutom politik också mycket intresserad av musik.

Exodusläger i Stockholm i sommar

Den 27 mars har musikalen Gaycamp premiär på Frölunda Kulturhus, Göteborg. Handlingen kretsar kring ett läger dit ungdomar skickas av sina föräldrar för att "botas" och avprogrammeras från sina homosexuella känslor. Den största aktören bakom denna typ av läger är exgay-organisaionen Exodus International, som också är den huvudsakliga inspirationskällan till musikalen.

Under researcharbetet framkom det att Exodus är med och arrangerar ett riktigt avprogrammeringsläger i Stockholm skärgård i sommar (läs mer i QX.se:s intervju med manusförfattarna). Jag har inte hittat någon mer information om saken, men har kastat ut revar i alla tänkbara riktningar. Vet någon av läsarna vilka mer som kan ligga bakom? Jag tvivlar på att Medvandrarna har något med saken att göra, eftersom de såvitt jag har förstått har brutit med Exodus International.

Besök gärna exgay-överlevaren Peterson Toscanos blogg, samt sajten Beyond Exgay som är ett forum för homosexuella med traumatiska exgay-erfarenheter.

tisdag, mars 24, 2009

Ut med människorna, in med biblarna!

Jag och min, numera, man finner ett särskilt nöje i spontana och ganska oplanerade semesterresor i bil. Vi har bilat i Provence (fem gånger), Andalusien, Bandol, Devon & Somerset, samt Västra- och Östra Kap-provinsen, och kryssat mellan byar och småstäder och tagit oss dit humöret burit oss. Trots att vi har bott på otaliga småhotell och pensionat är vi alltid lite nervösa när vi skriver in oss i liggaren, eftersom vi ju är två män som bokat ett rum med dubbelsäng. Någon enstaka gång har personalen ursäktat sig och trott att det har rört sig om ett misstag (när vi förklarade att det inte var ett misstag bad de om ursäkt igen...) En gång har vi nekats att sova tillsammans (på ett skitigt hotell i Marseille).

När jag läser i Dagen om hotellägarna Peter och Hazelmary Bull, som endast välkomnar gifta heterosexuella par sina i dubbelrum, är jag mycket glad över att vi aldrig har behövt uppleva utsattheten och förnedringen av att trötta och utpumade efter en hel dags bilkörning, bli nekade tak över huvudet när vi som mest behövt det.

Paret Bull baserar sitt reglemente på antaganden om att det kommer att äga rum sexuella aktiviteter i rummet. De lägger sig alltså i saker som hör till privatlivet, saker som de inte har rätt att lägga sig i. Med sina regler tror de sig kunna hindra synder från att begås i deras hotell, men ack vad de bedrar sig. Vad är det som säger att det gifta, heterosexuella paret inte ägnar hela natten åt experimentella sadomasoschistiska sexlekar?

För två år sedan gjorde kristna bloggare och opinionsbildare ett stort nummer av att en stor hotellkedja städat undan Biblarna ur sina hotellrum. Vad kan vi förvänta oss för reaktioner och aktioner nu, när ett hotell i England utstänger människor från sitt hotell. Vad är värst? Att utstänga en bok, eller att utstänga en medmänniska? Jag är säker på att mina kristna cybervänner har ett bra svar på den frågan.

måndag, mars 23, 2009

Det ständiga duckande i hets- och hatbrottsfrågan

I helgen bloggade Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehag om yttrandefrihet och hatbrottslagar. Diskussionen är viktig, men som alltid i Världen Idag blir den värdelös eftersom tidningen inte lägger frågan på bordet utifrån ett helhetsperspektiv. Är det hets- och hatbrottslagarna i sig som är problemet? Eller är det att hbt-personer och muslimer inkluderas i lagarna? Ska lagarna bort? Eller ska hbt-personer och muslimer strykas ur dem? I början av året försökte jag få ett svar på dessa principiellt centrala och till synes mycket enkla frågor av tidningens ansvarige utgivare, Ruben Agnarsson, men han undvek att svara. Varför ska det vara så svårt?

Här ligger mina frågor, och ickesvaren:

Var står Världen Idag i frågan om lagen om hets mot folkgrupp?

Agnarsson tar fakta om fängelsestraff "med en nypa salt"


PS. Tunehags utgångspunkt i artikeln är rätten att få uttrycka sin syn på olika typer av homosexuellt sex. Man blir nästan lite nyfiken...

lördag, mars 21, 2009

Ruben, David och Jeremia

Förra torsdagen passade Ruben Agnarsson på att exploatera den katastrofprofetia som David Wilkerson publicerade för några veckor sedan, genom att koppla de väntade olyckorna till Sveriges Riksdags kommande beslut om könsneutral äktenskapslag. Idag lägger han ytterligare en sten till det profetmonument han håller på att bygga över sig själv genom blogginlägget Sanningen är ofta kontroversiell - just för tillfället, där han jämför sina analyser med profeten Jeremias:

Jeremia blev säkert betraktad både som en dysterkvist och en konspirationsteoretiker av dåtidens politiska överhet. Men lika kontroversiell som sanningen var just för tillfället i den aktuella situationen, lika korrekta visade sig de analyser som Jeremia förmedlade vara i efterskott.

Idag är hans bok kanoniserad och en av världens mest lästa.

Visst är det bra med självförtroende, men det måste väl ändå finnas en gräns...?

onsdag, mars 18, 2009

Påvens mördande hiv/aids-policy


Den sydafrikanske satirikern Zapiros kommentar till Vatikanens hiv/aids-policy. Här ligger min recension av Zapiros senaste satirsamlig, The Mandela Files.

Så har Påven åter förödmjukat sina 1,4 miljarder anhängare genom att upprepa sin fullständigt absurda hiv/aids-policy.

Att detta görs inför hans första resa till den afrikanska kontinenten är inte bara upprörande, stötande och djupt omoraliskt, utan också gränsande till kriminellt. Titta närmare på Dagens notis om saken:

- Aids är ett problem som inte kan lösas enbart med pengar, som man inte kan komma till rätta med genom distributionen av kondomer som till och med förvärrar problemet, sa påven.

Lösningen ligger enligt påven i "ett andligt och mänskligt uppvaknande" och "vänskap med dem som lider".

Afrika söder om Sahara är den region i världen som är värst drabbad av aids.

Under 2007 fanns 35 procent av de personer som smittades med hiv det året och 38 procent av alla aidsrelaterade dödsfall i södra Afrika.

Förra året skrev omkring 60 katolska grupper ett öppet brev till påven, där de uppmanade honom att omvärdera Vatikanens inställning till preventivmedel.

Förbudet mot kondomer "utsätter miljoner människor för risken att smittas av aids" stod det bland annat i brevet.


Lägg märke till att Dagen är väldigt försiktig med siffrorna. Det är som att tidningen försöker skona Påven och sina katolska läsare – att den konkreta verkligheten där man räknar riktiga människor av kött och blod blir för grotesk när man sätter den i relation till Påvens uttalande. Men här kommer lite relevanta siffror:
60 % av världens hiv-smittade finns i Afrika – en kontinent som bebos av 12 % av världens befolkning. Värst drabbat är Botswana, där 30 % av befolkningen har viruset. I Sydafrika, där jag befinner mig, antas kunna uppgå till 12-13 %. Var åttonde person jag möter på gatorna antingen bär på viruset, eller har utvecklat aids. 2006 hade 29,1 % av landets gravida kvinnor hiv och 1,4 miljoner barn är föräldralösa till följd av sjukdomen (bara i Syafrika, alltså).

Det som borde vara uppenbart för alla är att det är fråga om är ett akut nödläge. Folk dör, familjer splittras, barn växer upp utan föräldrar, den redan hårt belastade sjukvården tvingas lägga hundratals miljoner på bromsmediciner – om de överhuvudtaget finns att tillgå. För att stoppa epidemin och de omätbara tragedierna som den för med sig måste man tillgripa alla till buds stående medel. Alla till buds stående medel. Den mordiskt felaktiga premissen bakom den katolska kyrkans motstånd till kondomer är att den ena metoden skulle utesluta den andra. Detta är självfallet felaktigt.

Här i Sydafrika förespråkar myndigheterna den så kallade ABC-policyn:

Abstain (avstå)
Be faitful (var trogen)
Condomize (använd kondom)

En enkel, självklar, logisk och ansvarsfull policy som syftar till att rädda liv. Vatikanens policy syftar endast till att tillfredsställa de egna dogmerna.

Fast jag är ändå optimistisk när det gäller världens katoliker. Jag tror att de för smarta för att följa Påvens absurda rekommendationer. Jag tror att de förstår att Påvens uttalande bara är en tragisk konsekvens av det bisarra rollspel han är en del av – något han måste säga… Jag tror, och vet, att även katoliker är begåvade med integritet och individuellt omdöme. När tiotusentals människor dör av sjukdomen varje dag, har mänkligheten sannerligen inte råd med Vatikanens koketterande med vad de anser vara moral.

tisdag, mars 17, 2009

Dagen skriver bara halva sanningen om konferensen i Uganda

Den 6 mars skickade jag ett mail till Dagen för att göra tidningen uppmärksam på den skandalösa antihomosexuella konferens som just då hölls i Uganda, med bland annat Scott Lively på talarlistan. Jag bifogade denna länk, som bland annat handlar om Lively och hans extrema hållning i homofrågan, samt det faktum att han är förintelserevisionist. Idag skriver Dagen om konferensen - dock inte utifrån mailet jag skickade, utan utifrån en artikel i The Christian Post, som visserligen innehåller viss kritik, men på det hela taget slätar över hela historien. Dagen beskriver Scott Lively så här i sitt referat av artikeln:

Bland deltagarna fanns några amerikanska gäster som talade om sin syn på orsakerna till homosexualitet och hur homosexualitet kan behandlas.

En av dem var Scott Lively, ledare för Defend the Family International, som enligt uppgift ska ha sagt att han stöder Ugandas regering i dess kriminalisering av homosexualitet, men att han anser att det är bättre med behandling än med fängelse, eftersom syftet är att de homosexuella ska tillfriskna, inte straffas, skriver Christian Post.


Att beskriva Livelys tal och hållning i homofrågan med dessa ord är en helt sanlös underdrift, gränsande till lögn. Dagen nämner inte att han i själva verket hetsade grovt mot homosexuella och bland annat påstod att homorörelsen har en ondskefull agenda och har som mål att göra hela världen homosexuell. Att homosexuella har infiltrerat och styr viktiga samhällsinstitutioner. Att homosexualitet har mycket gemensamt med pedofili och att homorörelsen sysslar med att "rekrytera" barn och unga. Utdrag ur talet ligger här.

Att i sammanhanget hoppa över det faktum att han är förintelserevisionist är minst sagt häpnadsväckande. Livelys språngbräda ut i antigayrörelsen var boken Pink Swastika, där han hävdar nazismen var en homosexuell rörelse, och att om dagens homorörelse inte stoppas, kommer den att omvandla världen till ett nytt Nazityskland.

I slutet av Dagen-artikeln hävdas att Don Schmierer, styrelseledamot i Exodus International, deltog i konferensen för att framföra ett "alternativt budskap med en medkännande, bibliskt syn på homosexualitet". Det finns inga som helst belägg för att han gjorde det. Tvärtom.

Mailet jag skickade den 6 mars innehöll även information om att Åke Green var på en liknande konferens i Etiopien förra året, där han höll tal om "riskerna med homorörelsens framfart". Detta i ett land där homosexuella handlingar är kriminella och straffas med minst ett års fängelse. Det skulle vara mycket intressant att få veta varför Dagen utelämnat denna ytterst relevanta parallell.

Här ligger Box Turtle Bulletins senast inlägg om konferensen.

måndag, mars 16, 2009

Kristna skyddas också av hatbrottsparagrafen

En TV-pastor i London har misshandlats, skriver Dagen. Tre gärningsmän överföll honom och hotade honom med hänvisning till hans kristna TV-show. Polisen behandlar fallet som ett hatbrott, vilket förefaller vara korrekt. Bland kommentarerna på Dagens sajt hittar jag följande citat av LasseB:

Här i vår lilla ankdamm som kallas Sverige så har det blivit så i den politiska korrekthetens namn att det bara är vissa grupper som kan utsättas för hatbrott, oftast grupper som inte på det ena eller andra sättet ingår i det som kallas det normala, vad nu det är.

Men en muslim kan bli utsatt för hatbrott av en kristen, en homosexuell kan bli utsatt för hatbrott av en heterosexuell. Men tänk om hatat även går åt andra hållet då bör det väl straffas på ett likvärdigt sätt, något som tyvärr inte förekommer i Sverige.


Nonsens, nonsens och åter nonsens. Lagen skyddar kristna på exakt samma villkor som muslimer och homosexuella. Brottsbalkens 29:e kapitel lyder:

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas (...) om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet.


Jag vet inte var vanföreställningen om att lagen bara skulle skydda homosexuella och muslimer kommer från, men den har onekligen slagit rot ordentligt. I grunden ligger förmodligen den starka och vanligt förekommande driften att vilja vara dissident.

fredag, mars 13, 2009

Argentina avskaffar förbud för homosexeulla i försvaret

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =


Argentina avskaffar förbud för homosexuella att jobba inom försvaret. Latinamerika är det område som det senaste decenniet haft den snabbaste utvecklingen när det gäller HBT-rättigheter.

För en svensk kanske det inte är bland de mest dramatiska nyheterna att Argentina nu har avskaffat förbudet för homosexuella att jobba inom försvaret. Men det visar att det är en utveckling inom HBT-området inte bara i Europa utan även i andra delar av världen. Och det område som har haft den snabbaste utvecklingen när det gäller attityder de senaste åren är faktiskt just Latinamerika.

I Latinamerika har Guyana och en del ö-länder söder om Kuba ännu totalförbud för samkönade relationer. Annars är det idag bara ett land i området som förbjuder homosexuella att jobba inom försvaret, Brasilien. Det är bara ett land som har olika åldersgränser för homo- och heterorelationer, Chile. Givetvis är de ländernas diskriminerande lagar helt oacceptabla i sig men jämfört med för något decennium sedan så är det en dramatisk förbättring av den juridiska situtionen för homosexuella och bisexuella i området.

Även politiskt har fler och fler länders regeringar erkänt att HBT-rättigheter är mänskliga rättigheter. Juni 2008 hade OAS (Organisation of American States) en konferens. 34 länders representanter gjorde då ett uttalade om att det är viktigt att bekämpa diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Även flera av de länder som har totalförbud mot homorelationer sa ja till uttalandet vilket givetvis är extremt hycklande men det är också ett tecken på det håller på att bli en politisk norm i Amerika precis som i Europa att i alla fall officiellt vara emot diskriminering av homosexuella och bisexuella.

Sedan är det givetvis mycket hatbrott, diskriminering och fördomar kvar i området. Katolska kyrkan sprider homofientliga uttalanden i många länder. På Jamaica och Haiti sprider även politiker hat offentligt mot bögar och lesbiska. Många
homosexuella och bisexuella har det svårt i Latinamerika. Ofta är situationen för transpersoner ännu värre där många i praktiken tvingas jobba som prostituterade eftersom de har svårt att få andra jobb.

Brasilien är det land i världen där flest HBT-personer blir hatbrottsmördade i relation till folkmängden. Samtidigt så visar opinionsmätningar att majoriteten av befolkningen är HBT-vänlig och de flesta är för någon typ av partnerskapslag. 5 miljoner (sic) var med i gayparaden i Sao Paulo 2008, garanterat var även några heterotyper där.

Länk till brittiska gaysiten Pinknews och dess artikel om OAS-konferensen 2008 som gjorde ett uttalande emot diskriminering av HBT-personer

Länk till brittiska gaysiten Pinknews och dess artikel om gayparaden i Sao Paulo 2008.
Bengt Held

Allt fler storföretag i USA förbjuder diskriminering

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Andelen storföretag i USA som förbjuder diskriminering av HBT-personer har ökat dramatiskt de senaste åren. Konservativa politiker är ansvariga för att situationen inom den offentliga sektorn ofta är betydligt sämre.

Ny statistik från USA visar att det nu är hela 85 % av de 500 största företagen i USA som i sina interna policys har förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Motsvarande andel som har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet är 35 %. Utvecklingen har varit närmast explosionsartad när det gäller intresset för transpersoners rättigheter bland storföretagen i USA. För 9 år sedan, år 2000, var det nämligen bara 0,5 % av de 500 största USA-företagen som hade diskrimineringsförbud när det gäller könsidentitet, motsvarande siffra för sexuell läggning var då 51 %.

Det här betyder inte att de flesta storföretag har antidiskrimineringspolicys främst för att vara vänliga mot HBT-personer även om det nog är viktigt för många av dem. Orsaken är istället ofta att man kunnat konstatera att mångfald helt enkelt är lönsamt. De företag som förlorar duktiga medarbetare för att de inte blir respekterade som de är, de företagen förlorar ofta också pengar. Inget fel i det resonemanget. Kan man kombinera arbete för lika rättigheter med att jobba för lönsamhet så är det ju bara bra.

Men vi kan konstatera att bland USA:s delstater så är det ännu bara ca 40 % som har förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och ca 24 % p.g.a. könsidentitet. Storföretagen i USA har alltså ofta en mer progressiv policy än den politiskt styrda offentliga sektorn. Det här visar att de konservativa republikaner som är emot den typen av lagar inte bara är ointresserade av att jobba för den mänskliga rättigheten att inte bli diskriminerad utan även riskerar att göra en dålig affär för skattebetalarna när de riskerar förlora duktiga medarbetare.

Man kan ju konstatera att svenska företag sällan är lika tydliga som de i USA emot diskriminering av HBT-personer. Visserligen så är företagens sociala roll större i USA eftersom t.ex. sjukförsäkringar ofta betalas av dem men det hade ju varit bra om fler svenska företag hade tydliggjort sitt intresse för att jobba emot diskriminering av HBT-peresoner. Och kanske även svensk HBT-rörelse borde intressera sig mer för det. Politik och det riksdagen avgör är viktigt, men det är det också vilken policy olika större företag i Sverige har.

Länk till artikel på brittiska gaysiten Pinknews om att många storföretag i USA har förbud mot diskriminering av HBT-personer.
Bengt Held

Namnlag i Danmark förenklar för transpersoner

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Danmarks inför en liberalare namnlag som förenklar för transpersoner att byta förnamn. Nu måste Sveriges regering äntligen starta den tidigare lovade utredningen om en ny namnlag.

Danmarks borgerliga regering har presenterat ett förslag till en ny namnlag som förenklar för transpersoner. Det krävs idag en könsoperation för att i Danmark få byta till ett namn som är "typiskt för det motsatta könet". Istället ska Sexologisk klinik kunna ge dispens från de vanliga reglerna för kön och namn även till transpersoner som inte vill opererar sig. Ett liknande system har Norge sedan 2003.

Den danska HBT-föreningen LBL och de danska oppositionspartierna (några liberala partier och partierna till vänster) är för en helt könsneutral namnlag och menar att det är fel att en myndighet först ska godkänna sådana namnbyten för transpersoner. Det främlingsfientliga partiet Dansk folkeparti är ensamt om att vara emot regeringens förslag om att förenkla namnbyten för transpersoner. Även om det tyvärr inte blir någon helt könsneutral namnlag så blir det alltså en liberalisering.

Annat är det i Sverige där vi ännu har en konservativ namnlag där det är krav på operation för att en transperson ska få byta till "ett namn som är typiskt för det motsatta könet". Och här har vi inte ens fått någon namnlagsutredning ännu trots att rikdagen i enighet har krävt det sedan 2001. Både den förra socialdemokratiska och den nuvarande borgerliga regeringen har struntat i det kravet. Visserligen säger nu justitiedepartementet att man planerar att starta en sådan utredning i vår men sådana löften har de gjort tidigare utan att det blivit något av med det. Det är dags att den borgerliga regeringen nu påbörjar en utredning av namnlagen och ger direktiv till den om att den även ska granska situationen för transpersoner.

Om Norge och Danmark kan fixa förenklingar för transpersoners byte av förnamn borde även Sverige kunna göra det.

Länk till hemsidan för folketinget (det danska parlamentet) och regeringsförslaget om en ny namnlag.


Länk till LBL (den danska motsvarigheten till RFSL) och dess uttalande där man kritiserar den danska regeringen för att den inte säger ja till en helt könsneutral namnlag.

Bengt Held

SD hycklar om homoäktenskap

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Sverigedemokraterna har varit ovanligt tysta i debatten om en könsneutral äktenskapslag. Men när partiordföranden Jimmie Åkesson väl uttalar sig är han något hycklande.

Det är kanske en del av er som noterat Sverigedemokraternas tystnad i debatten om en könsneutral äktenskapslag. Det trots att partiet annars är tydligt emot reformen och syns mer i media än förr. Man kan givetvis bara spekulera i orsaken till att sd sällan uttalar sig om äktenskapslagen. Själv så talade jag om det sommaren 2008 med partiets pressekreterare Martin Kinnunen som angav som förklaring att det är få av partimedlemmarna som ringer eller mailar till kansliet och vill att sd ska prioritera att jobba emot homoäktenskap. Och det kan säkert vara så. Opinionsmätningar visar att de allra flesta i Sverige är för en jämlik äktenskapslag och kristdemokraternas opinionssiffror har inte förbättrats sedan det partiet började kampanja emot reformen i november förra året.

Men helt tysta har iofs inte sverigedemokraterna varit. I partiordföranden Jimmie Åkessons nyhetsbrev för vecka 45 2008 skrev han bl.a. följande.

"För det första är jag övertygad om att vissa traditioner och normer har ett stort värde för samhället och dess utveckling. Äktenskapet mellan man och kvinna är en oerhört gammal institution, inte bara i vårt land. Det är, tvärtom, något universellt och sedan urminnes tider etablerat inom samtliga världsreligioner. Att kasta bort något så beprövat till följd av framgångsrik lobbyism och utifrån vad som för tillfället anses vara politiskt korrekt vore förvisso väldigt tidstypiskt men samtidigt, med min utgångspunkt, oroande och riskfyllt."

Det är ju intressant att Sverigedemokraterna hänvisar till även icke-kristna religioner som argument emot en könsneutral äktenskapslag. Annars brukar ju partiet berätta hur hemska muslimer är, att muslimer inte anpassar sig till hur samhället är idag etc. Men nu duger det alltså att hänvisa till traditioner även inom andra religioner för att stoppa en viktig jämlikhetsreform. Intressant också (och här resonerar sd likadant som kd) att man på allvar menar att det är ett argument i sig att något är en tradition. Så är det givetvis inte. Flera länder däribland Nederländerna, Belgien och Spanien har sedan flera år en könsneutral äktenskapslag och inte ens sd-politiker kan med trovärdighet kunna visa att det skulle orsakat några som helst problem i samhället där.

Åkesson skriver också i nyhetsbrevet.

Homosexuella par har sedan något decennium tillbaka möjlighet att ingå partnerskap - ett slags civilrättsligt avtal som ger samma juridiska skydd som äktenskapet. Därmed har det svenska samhället visat acceptans för homosexualitet och att även homosexuell kärlek ska vara legitimerad i lag.Det Jimmie Åkesson inte berättar är att Sverigedemokraterna entydigt var EMOT parnerskapslagen när riksdagen sa ja till den 1994. Ja, partiet ville faktiskt fram till 2003 avskaffa lagen och därmed hade de som redan ingått partnerskap blivit ogifta igen juridiskt. Snacka om extrem och omänsklig politik. Därför blir det något hycklande att nu hänvisa till hur bra partnerskapslagen fungerar idag som alternativ till en könsneutral äktenskapslag.

Länk till Sverigdemokraternas hemsida. För att hitta nyhetsbrev 45-2008 klicka på "Åkesson om...."


Bengt Held

Heteronormen och mobbing

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Ny rapport från Skolverket visar att många elever som avviker från heteronormen blir mobbade. Trots det är det få skolor som har diskussioner om heteronormen.

I början av mars presenterade Skolverket sin rapport "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?". Den visar att mobbing av elever som avviker från heteronormen är vanligt på många skolor. Trots det är det få skolor som bryr sig om att starta diskussioner där man ifrågasätter och problematiserar själva heteronormen. Istället blir det en debatt om att "acceptera folk som är annorlunda" vilket givetvis är nog så viktigt. Förutom då de skolor som helt ignorerar problemen. I sitt pressmeddelande om rapporten skriver skolverket

"Barnen och eleverna känner inte till lagstiftningen och har ofta inte medverkat i att ta fram planerna, vilket de har rätt till. Intervjuerna visar att okunskapen inte beror på ointresse. Barnen och eleverna har ett stort engagemang i värdegrundsfrågor och många förslag till förebyggande åtgärder."

Här måste många rektorer och lärare känna ett större ansvar än idag. Om skolor inte diskuterar problemens orsaker, snäva normer, så blir man aldrig heller helt framgångsrik när det gäller att bekämpa symptomen, diskriminering och kränkningar av de elever som avviker från t.ex. heteronormen.

Länk till Skolverkets hemsida och dess rapport "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?"

Bengt Held

Moderata kyrkopolitiker positiva till homoäktenskap

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Moderaterna i Svenska kyrkan säger ja till att samfundet bör förrätta äktenskap för samkönade par.

Fredagen 20 februari antog moderaternas partistyrelse det kyrkopolitiska programmet för partiet infor kyrkovalet i september i år. När det gäller homoäktenskap hade partistyrelsen i princip två alternativ, antingen att säga ja till det eller att inte ha med något i programmet med hänvisning till att det är olika åsikter bland partiets kyrkopolitiker. (Eller ha med någon otydlig formulering i programmet)

Men partiet väljer dessbättre att säga tydligt ja. Från programmet.

"Inom moderaterna finns olika sätt att se på välsignelser men som parti förespråkar vi att även homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan."

Därmed har följande nomineringsgrupper sagt ja till att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartister i Svenska kyrkan, Öppen kyrka, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan. De har tillsammans 186 ledamöter vid kyrkomötet i höst

Följande nomineringsgrupper har sagt nej till att Svenska kyrkan bör förrätta äktenskap för samkönade par, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, Sverigedemokraterna. De har tillsammans 28 ledamöter vid kyrkomötet i höst. Sedan har nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna inte någon officell åsikt om homoäktenskap.

Det betyder också att alla nomineringsgrupper med partipolitisk koppling nu skaffat samma åsikter som sina respektive partier. Dvs kristdemokrater och sverigedemokrater är negativa till homoäktenskap medan övriga är positiva till reformen. Det gäller både i samhället i sin helhet och inom Svenska kyrkan.

Skulle alla rösta som sina nomineringsgrupper så skulle det alltså bli jordskredsseger för ja till homoäktenskap i Svenska kyrkan. Nu är ju vissa nomineringsgrupper oeniga och en del kyrkomötesledamöter avviker nog från sin grupp vid omröstningen men mycket tyder på att det blir en tydlig majoritet för ett ja till homoäktenskap vid kyrkomötet i höst.

Kanske dags för vissa samkönade par att börja planera för kyrkbröllop 2010.

Länk till moderaternas hemsida och meddelandet om partiets kyrkopolitiska program.
Bengt Held

V och mp menar att blodgivarregler diskriminerar

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår att riksdagen uttalar att nuvarande blodgivningsregler diskriminerar män som har sex med män.

Även i riksdagen har nu blodgivningsreglerna för bögar blivit omdebatterade. När riksdagens socialutskott behandlade området hälso- och sjukvårdspolitik för några veckor sedan så lämnade vänsterpartiet och miljöpartiet en reservation (alternativt förslag) om blodgivningsreglerna. V och mp erkänner i sin reservation att det inte är riksdagen som avgör reglerna men vill att man trots det bör uttala att nuvarande regler är diskriminerande mot män som har sex med män.

Som väntat så säger inte den borgerliga majoriteten ja till det, i riksdagen så har man som policy att regeringspartier i princip aldrig röstar ja till några motioner eller förslag från oppositionen. Det oavsett vilken regering det är. Jag är själv kritisk mot den policyn men det är en helt annan debatt. Inte heller socialdemokraterna ansluter sig till
v-mp-reservationen.

Annars vet jag att alla riksdagspartier förutom kristdemokraterna principiellt menar att dagens totalförbud för män som har sex med män att bli blodgivare är fel. De flesta av de partierna vill nog trots det undvika ett officiellt uttalande eftersom det kan tolkas som att de blandar sig i socialstyrelsens arbete. Kd hänvisar till att man inte har någon egen åsikt utan att det är socialstyrelsen som avgör det.

Det är bra att v och mp lämnar en reservation som gör att dagens diskriminerande regler blir tydliggjorda. Men paradoxalt nog är det kanske också lämpligt att majoriteten säger nej till reservationen. Skulle det bli majoritet i riksdagen för ett officiellt uttalande är det risk att det skulle kunna användas av tex läkarföreningen för transfusionsmedicin som ett argument för att det är politiker som avgjort socialstyrelsens nya blodgivningsförslag och inte medicinsk expertis.

Riksdagen debatterar hälso- och sjukvårdspolitik 19 mars. Det blir då eventuellt en omröstning om blodgivningsreglerna.

Länk till socialutskottets förslag om hälso- och sjukvårdspolitik. Vänsterpartiets och miljöpartiets förslag att riksdagen bör uttala att dagens blodgivningsregler är diskriminerande är med i reservation 13.


Bengt Held

Socialstyrelsen vill avskaffa blodgivarförbud

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Socialstyrelsen vill avskaffa nuvarande totalförbud för män som har sex med män att bli blodgivare. Men både Sveriges kommuner och landsting (SKL) och läkarföreningar är negativa till bögar som blodgivare, delvis med absurda argument.

Så har då socialstyrelsen äntligen skickat ut ett förslag till nya blodgivningsregler på remiss. Det mest kontroversiella förslaget är att tillåta män som har sex med män att ge blod om vederbörande inte haft sex med en annan man de senaste sex månaderna. Eftersom det tre månader efter att någon fått hiv alltid är möjligt att konstatera sjukdomen vid ett hiv-test så är det en tydlig säkerhetsmarginal med sex månaders karenstid. Notera dessutom att de flesta heterosexuella fritt kan ge blod förutom om man haft sex med någon ny partner de senaste tre månaderna.

Reglerna är alltså betydligt mer restriktiva för bögar än för heterosexuella även med socialstyrelsens nya förelsag. Vissa menar att det är diskriminerande. Men eftersom hiv är betydligt vanligare bland män som har sex med män än bland heterosexuella så kanske det är motiverat med olika regler. Det är inte någon mänsklig rättighet att få ge blod, däremot en rättighet att få friskt blod.

Men det är besynnerligt att många remissinstanser trots socialstyrelsens balanserade förslag är negativa. Ofta är resonemanget att säga nej till socialstyrelsens förslag "för säkerhets skull". Med den motiveringen skulle man ju kunna avgöra att bara folk (hetero eller homo) som aldrig någonsin haft sex ska få ge blod. Men det är det ju ingen remissinstans som föreslår.

Men låt oss granska några av remissinstansernas argument i övrigt.

Svensk förening för transfusionsmedicin (en läkarförening) närmast antyder att det är någon typ av "homolobby med diskrimineringsargument" som gjort att politiker inom socialstyrelsen tvingat på nya regler emot medicinsk expertis inom myndigheten. Ja, de skriver inte direkt så givetvis men det är budskapet i deras remissvar. De berättar att politiker (styrelsen för socialstyrelsen) december 2007 sa ja till ett "inriktningsbeslut" om att män som har sex med män ska få bli blodgivare. Det som läkarföreningen inte skriver är att socialstyrelsens medicinska expertis då redan i ett helt år utrett om man ska avskaffa totalförbudet för bögar att ge blod. Och deras utredning ledde till att de menade att det är motiverat med en karenstid på sex månader. Politikerna inom socialstyrelsen sa sedan ja till det.

Svensk förening för transfusionsmedicin framför även det något udda argumentet att erfarenhet från andra länder skulle visat att det ofta är meningslöst att ha karenstidsregler eftersom folk inte är ärliga och följer reglerna. Det är ju intressant för om folk generellt inte är ärliga så kan vi ju avskaffa alla regler för blodgivning. Folk kan ju ljuga om sin situation t.ex. heterosexuella som förnekar att de haft en ny partner de senaste tre månaderna trots att de haft det. Eller menar verkligen läkarföreningen att homosexuella skulle ljuga oftare än heterosexuella? Förutom att de inte lär ha bevis för det så är det homofientligt att antyda det.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är något mer resonerande i sitt remissvar men även där är en del absurditeter. De skriver att det är en risk att Sverige inte kan sälja blodplasma till andra länder om vi tillåter män som har sex med män att bli blodgivare. De menar också att EU i praktiken förbjuder det. Man låtsas alltså som om Sverige inför något helt nytt och radikalt i Europa. Fakta är att flera länder i Europa, varav några EU-länder, redan tillåter bögar att ge blod, Spanien, Italien och Polen är några av dem. Ingen remissinstans kan hänvisa till att något av de länderna fått hinder att sälja blodprodukter. Men det som är intressant är också hur mycket diskussioner om pengar det är i många remissinsvaren. Då är plötsligt inte patientsäkerheten och möjligheten att få fler blodgivare det viktigaste utan istället de kommersiella perspektiven och spekulationer om förluster i pengar.

Nej, det är tydligt att flera remissinstanser har argument som antingen är halvsanningar eller som är inkonsekventa. Förhoppningsvis så säger socialstyrelsen som planerat ja till de nya blodgivningsreglerna i april i år. Då kan de nya reglerna börja gälla från och med i sommar. En diskriminerande regel avskaffas och Sverige får fler friska blodgivare.

Länk till socialstyrelsens meddelande om sitt remissförslag om nya blodgivningsregler

Länk till socialstyrelsens information på sin hemsida om blodgivningsregler. Konsekvensutredningen om att avskaffa totalförbudet för män som har sex med män att bli blodgivare är med där.
Bengt Held

"Homolobbyns agenda är att göra hela världen gay"

Förra helgen hölls, som jag tidigare rapporterat, en antihomosexuell konferens i en av världens mest homofientliga länder, Uganda. Konferensen fick tyngd och legitimitet av att en av Exodus International styrelsemedlemmar, Don Schmierer, deltog. Här kommer ett referat av en annan av de amerikanska deltagarna Scott Livelys tal, som ger en bra uppfattning om konferensens moraliska och intellektuella kvalitetéer.

Först handlar det om gayrörelsens taktik i Uganda och resten av världen:

They gay movement is very evil and we must stop it immediately.You have a gay movement in Uganda that is operating at a high level, which you must bear in mind. This gay movement around the world has a handbook that they use and that is what the Ugandan gay movement is using now. You must be ready to stop this gay agenda. And don’t think that fighting the gay movement is the solution — you will be fighting a losing battle because this movement has come to stop humanity. They have a clear vision, mission and strategies. The only way to defeat them is to compete with them. Their movement is 70 years old and that’s why they don’t care about you. They know you will die soon and they will replace you and take over the nation. They have decided to recruit the youth.

You have a lot of work to do. Homosexuality is immoral and we cannot sit back and see immorality controlling nations. Homosexuality is equivalent to paedophilia in many ways. Homosexuals cannot control their sexual desires and behaviors. If all of us acted upon our desires and feelings then where would the world be? Families would break up because of adultery. People would continue to molest children, etc.


På en fråga från publiken om varför det är så viktigt att hindra människor från att bli homoseuella, svarade Lively:

It’s very important because the homosexual agenda is to turn the whole world gay.


En annan fråga handlade om varför WHO har strukit homosexualitet från listan över mentalsjukdomar. Lively svarde:

Gay people have penetrated all international bodies to their advantage; they are the ones in all important places/positions because of their political agenda. Editors of national newspapers, TV chiefs… Remember I told you they have a very clear vision, mission and strategies.


Där har ni antigayretoriken som i en liten ask. Varsågoda!

Den heterosexuella livsstilen i fokus

I dagens Världen Idag riktar Tuve Skånberg, direktor för den kristna lobbyorganisationen Claphaminstitutet, skarp kritik mot den heterosexeulla livsstilen.

Som man skäms jag över mäns efterfrågan av prostitution och sexslaveri! I hela världen köps, säljs, transporteras och hålls fyra miljoner människor tillfånga varje år. I EU faller över 500 000 personer offer varje år för denna människohandel. [...] Den allt mer liberala synen på könshandel märktes tydligt i samband med fotbolls-VM 2006, då bordeller byggdes för att husera upp emot 40 000 prostituerade. Många av kunderna var svenska män.


Det är skrämmande siffror, och det är bra att Skånberg tar bladet från munnen i denna viktiga fråga och vågar kritisera "sina egna".

Felicia Svaeren blir chefredaktör på Världen Idag

Världen Idag har varit utan chefredaktör sedan i höstas, då Carin Stenström av hittills okänd anledning slutade på tidningen. Igår meddelades att hennes efterträdare blir Felicia Svaeren, 27 år, som tidigare varit anställd och på sistone medverkat på frilansbasis.

Valet av Svaeren är överaskande och glädjande. Hon är engagerad i ungdoms- och nykterhetsfrågor och har hittills inte utmärkt sig på det antigayretoriska planet. Jag önskar Felicia Svaeren lycka till och hoppas innerligt att hon har kraft och mod att stå emot den antihomosexuella populism som alltid varit Världen Idags signum, och därmed göra tidningen till en seriös opinionsbildare. Hon tillträder i maj.
= = =
Dagens artikel om saken ligger här.

Lätt att kritisera synder man själv inte kan begå

Signaturen Emma sätter fingret på spiken i diskussionen till inlägget Katolska kyrkan förtydligar exkluderande hållning:

Frågan är varför en del kristna just ägnar så mycket tid åt att förfasa sig åt homosexualitet, när det finns så många andra "synder" man kunde försöka bekämpa? Kan det vara för att det är bekvämt att peka på en viss synd som man inte själv kan begå, eftersom man råkat bli född som heterosexuell? Det är angenämare att peka på andra människors synder än sina egna.

torsdag, mars 12, 2009

Katastrofer väntar landet...

Vi har hört det så oerhört många gånger förr. Estoniakatastrofen var en konsekvens av partnerskapslagen. Tsunamin var en konsekvens av tolerans mot homosexualitet, liksom elfteseptember-attackerna och Katrinakatastrofen. Så går det om ett land är upproriskt mot Gud. Då tar han sin hand från landet och släpper lös katastrofer.

Idag skriver Ruben Agnarsson ett blogginlägg om att införandet av könsneutral äktenskapslag kommer att innebära katastrofer. Han har framfört liknande hot förut, se t.ex. den här kommentaren. "Är Sverige redo för konsekvenserna?", frågar han sig:

Det behöver därför sägas att vi med detta beslut kommer att frånsäga oss Guds beskydd och välsignelse, som har varit grunden för Sveriges välgång i århundraden, och som har befriat och beskyddat vårt land och folk från krig, olycka och svårigheter.


Det är uppenbart att Agnarsson med sitt blogginlägg vill dra paralleller till den profetia som profeten David Wilkersson nyligen publicerat på sin blogg.

En katastrof som kommer att skaka om hela världen är nära förestående. Den kommer att bli mycket skrämmande. Alla kommer att skälva - även de mest gudfruktiga bland oss.

I tio år har jag varnat för att tusen eldsvådor kommer att blossa upp i New York City. De kommer att uppsluka hela storstadsområdet, inklusive delar av New Jersey och Connecticut. Stora städer runt om i USA kommer att få uppleva upplopp och rasande eldsvådor - sådana som vi såg i Watts, Los Angeles, för många år sedan.

Det kommer att bli upplopp och eldsvådor i storstäder över hela världen. Det kommer att ske plundring - även på Times Square i New York. Vad vi nu upplever är inte en konjunkturnedgång, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. I Psaltaren 11 står det skrivet:

"När grundvalarna raseras, vad kan det rättfärdige göra?" (vers 3)

Gud dömer de förödande synderna som har begåtts i USA och i andra länder. Han håller på att förstöra de sekulära grundvalarna.

[...]

Vad ska den rättfärdige göra? Vad händer med Guds folk?

Först ger jag ett praktiskt råd som jag har tagit emot för egen del. Om möjligt, lägg upp ett förråd för 30 dagar med livsmedel som inte förstörs, hygienartiklar och annat nödvändigt. I större städer kommer livsmedelsbutikerna att tömmas på en timme när tecknen på den förestående katastrofen blir synliga.

För vår andliga reaktion har vi bara två möjligheter. De stakas ut i psalm 11. Vi flyr "som en fågel till bergen". Eller, som David säger, "Herren är i sitt heliga tempel, Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människan" (vers 4). "Hos Herren tar jag min tillflykt" (vers 1).

Jag kommer att säga till min själ: Ingen anledning att fly, ingen anledning att gömma sig. Detta är Guds rättfärdiga verk. Jag skådar Herren på tronen. Hans ögon är fyllda av mild, kärleksfull ömhet som vakar över varje steg jag tar. Jag litar på att han räddar sitt folk undan översvämningar, eldsvådor, katastrofer och prövningar av alla slag.

Lägg märke till att jag inte vet när dessa händelser inträffar. Men jag vet att det inte är långt borta. Jag har lättat mitt hjärta inför er. Gör vad ni själva vill med detta meddelande.

Gud välsigne och bevare er!


Nej, självfallet vet han inte NÄR dessa händelser inträffar. Och självfallet kan han inte berätta exakt VAD det är som ska hända. Då skulle man ju i efterhand kunna konstatera att han haft fel. Profetior av det här slaget fungerar som kvällstidningarnas horoskop, och fyller exakt samma funktion. Man häver ur sig något extremt luddigt, som kan appliceras på tusentals händelser, för att i efterhand kunna säga "Vad var det jag sa?". Gäsp.

Förresten: När har Herren skonat "sitt folk" undan "översvämningar, eldsvådor, katastrofer och prövningar av alla slag", som Wilkerson hoppas på? Gjorde han det under Tsuniamin? Estoniakatastrofen? Katrina? Nej, den som verkligen tror på Wilkersons profetia gör nog bäst att likt en fågel "fly till bergen". Dra till skogs eller ut ur landet, Agnarsson, om du verkligen tror på det du skriver.

onsdag, mars 11, 2009

Nazireferenser i Världen Idag: #11 - #12

Här kommer dagens skörd av nazireferenser i Världen Idag:

11.
2009-03-11: Att rädda eller ta liv
Hitlers dödshjälpsprojekt stoppades tillfälligt efter reaktioner från kyrka och anhöriga...

12.
2009-03-11: Rökning och religion förbjudet
Vi känner till det från Hitler-Tyskland och ser även sambandet mellan förtal och desinformation i turkisk media och diskriminering och förföljelse av kristna...