tisdag, mars 31, 2009

Bra namn på apologetiskt nätverk

Den konservativt kristna lobbyn blir allt mer organiserad. För ett år sedan bildades Claphaminstitutet, som har varit ytterst flitiga med debattartiklar och annan opinionsbildning under året. Och i helgen bildades ett nytt apologetiskt nätverk i Stockholm. Apologetik definieras som det intellektuella försvaret för kristen tro, och nätverket fick det mycket passande namnet Apologia, som kommer ur grekiskans ord för försvar.

"Mycket passande", skrev jag för att ordet apologia också är ursprunget till engelskans apology. Med tanke på den konservativa kristenhetens hjärtlösa hållning gentemot t.ex. homosexuella genom historien, kommer nog de flesta associera till den engelska aspekten av ordet när de ser namnet...

5 Comments:

Blogger Michael G. Helders said...

Själv tycker jag Stefan Gustavsson är en duktig teolog, även om jag tycker han är lite hycklete när det kommer till homosexualitet (vi delar samma teologisk grund, så han borde ha kommit till samma slutsatser som mig själv tycker jag).
Sen undrar jag- sen när blev tanken på att Gud universum skapare blev människa, som sedan dog på ett kors för våran synder logisk?
Va säger Bibeln om logiken till den kristna tron?:
1 Kor 1:18
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.
1 Kor 1:21
Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.

Eller använde sig Paulus av sin logiska förmåga?:
1 Kor 2:1
När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er.

1 Kor 2:2
Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.

och:
1 Kor 1:17
Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.

tisdag, mars 31, 2009 6:18:00 em  
Blogger Unknown said...

Synnerligen fånigt att göra en koppling till det engelska ordet, när föreningens namn syftar på det ni nämner - det grekiska grundordet. Föreningen heter Apologia, och inte Apology. Försvar och inte ursäkt. Ni skulle behöva en apologia för er kritik av namnet och ge en apology för den ologiska kopplingen.

onsdag, april 01, 2009 10:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Både namnet och apologia.se är upptaget...sedan 2003....av en musikgrupp tror jag bestämt.....

onsdag, april 01, 2009 10:31:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Martin
Jag tycker inte att det är en särskilt krystad koppling. Det är helt enkelt den koppling som ligger närmast till hands. Att den dessutom visar sig ha relevans för sammanhanget, gör den förvisso än mer adekvat.

torsdag, april 02, 2009 11:27:00 fm  
Blogger Unknown said...

Om man kan påvisa en hjärtlös hållning till homosexuella människor för den föreningen så visst. Man måste skilja på sak och person, som i alla andra frågor, vilket gör kopplingen inadekvat.

torsdag, april 02, 2009 4:48:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home