tisdag, mars 31, 2009

Får kd-ledamöterna rösta fritt om äktenskapslagen?

Tidningen Dagen har flera artiklar på sin hemsida om att riksdagen imorgon röstar ja till en könsneutral äktenskapslag. Mycket av debatten handlar om ledamöterna ska få rösta fritt eller måste följa sina partiers åsikter. Det är ju en intressant debatt i sig men av någon orsak så verkar tidningar som Dagen främst vara intresserade av den där friheten när det gäller homosexuellas rättigheter.

Hade t.ex. riksdagsledamöterna fått rösta fritt om att tillåta kommuner att införa vårdnadsbidrag så hade ganska många ledamöter från folkpartiet, några från centern och kanske även en och annan moderat röstat nej (eftersom de är emot vårdnadsbidrag) och det hade nog inte blivit majoritet vid riksdagsomröstningen. Är det någon som gissar att Dagen skulle hyllat de där borgerliga avvikande ledamöterna efter omröstningen för att de haft civilkurage att rösta enligt sina egna åsikter istället för partiets? Vi vet svaret, det hade blivit ramaskri från Dagen och konservativt kristna om illojalitet etc.

Dessutom sprids det återigen myter så här dagen före riksdagsomröstningen.

Yvonne Andersson, riksdagsledamot för kristdemokraterna säger i Dagen
De valde att stressa fram ett beställningsjobb från
partiledarna i stället för att lyssna in opinionen i samhället.

Fakta är ju tvärtom att en betydande majoritet, ca 70 %, i opinionsmätningar visat sig vara för en könsneutral äktenskapslag.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot för centern, uttalar sig i tidningen Dagen

Han säger sig inte ha forskat i hur många inom partiet som står bakom KD:s linje men säger att det garanterat finns fler. Majoriteten är dock inte hotad.

Sannolikt bluffar Danielsson eller gissar trots att han inte vet. Jag kontaktade alla centerledamöter sommaren 2007. Då var Danielsson ensam om att vara emot en könsneutral äktenskapslag medan två andra från centern var tveksamma. När jag återigen kontaktade c-ledamöterna december 2008 så var alla för en könsneutral äktenskapslag förutom just Staffan Danielsson. Men förmodligen vill han nu inte känna sig så ensam och vill därför hänvisa till andra. Dock har ingen c-ledamot förutom Danielsson gjort något som helst negativt uttalande om reformen i media.

När jag kontaktade riksdagsledamöterna december 2008 så var det här den andel som hade samma åsikt som sitt parti. (alltså nej till en könsneutral äktenskapslag för kd och ja till reformen för övriga partier)

Folkpartiet 100 %
Vänsterpartiet 100 %
Socialdemokraterna 98 %
Centerpartiet 97 %
Miljöpartiet 96 %
Kristdemokraterna 88 % (en av partiets ledamöter var för reformen medan två sa möjligen)
Moderaterna 80 %.

Kd var alltså det mest oeniga partiet näst efter m när det gäller en könsneutral äktenskapslag.

Får de avvikande kd-ledamöterna rösta som de vill?

Det parti som är mest intresserat av att alla av dess ledamöter röstar likadant imorgon är nog kristdemokraterna.

14 Comments:

Anonymous Andreas Nilsson, Dagen said...

Tack Bengt för en kompletterande och givande bloggpost.

Frågan om kd-ledamöterna får rösta fritt är befogad och vi ställde den också.
Gruppledare Stefan Attefall svarar:
- Vi har total enighet i det här fallet och har inte behövs ställa oss frågan. Men eftersom det inte är en fråga som berör regeringsförklaringen ser jag ingen anledning att använda någon partipiska.

tisdag, mars 31, 2009 3:40:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ha ha, ett underbart inlägg. Danielssons bluff är pinsam och beklämmande. Här ser vi värdet av att lägga tid på att inhämta fakta. Mycket bra med frågan om kd:s ledamöter får rösta fritt...

tisdag, mars 31, 2009 4:32:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Chefredaktören Elisabeth Sandlund skriver i dagens Dagen-ledare bl. a:

"Något som definitivt måste ske snabbt är de inomkyrkliga diskussionerna om hur äktenskapsfrågan ska hanteras efter riksdagens beslut.
För några samfund är valet måhända smärtsamt men ändå självklart - hellre än att tvingas gå emot sin övertygelse och viga samkönade par avstår man från den juridiska vigselrätten och nöjer sig med att välsigna ingångna borgerliga äktenskap."

1. Sandlund tror att det kommer att bli vigselplikt för religiösa samfund.

2. Sandlund avslöjar en skrämmande ytlighet i sin teologiska åskådning. Kan man inte viga samkönat, kan man naturligtvis inte heller välsigna ett borgerligt ingånget samkönat äktenskap.

Har Sandlund tänkt sig att det ska bli välsignelse-tvång?

tisdag, mars 31, 2009 4:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Motståndarna till könsneutral äktenskapslag är så dåliga förlorare att de vägrar erkänna att majoriteten faktiskt vill ha den nya lagen, och att det sannerligen inte är något påtvingat utan man tycker faktiskt så av egen fri vilja. Att deras åsikt är den som är i minoritet. Visst, de har rätt att vara besvikna, men måste de försöka framställa sig själva som offer som det är synd om.

tisdag, mars 31, 2009 7:29:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Andreas Nilsson, Dagen.

"Frågan om kd-ledamöterna får rösta fritt är befogad och vi ställde den också.
Gruppledare Stefan Attefall svarar:
- Vi har total enighet i det här fallet och har inte behövs ställa oss frågan. Men eftersom det inte är en fråga som berör regeringsförklaringen ser jag ingen anledning att använda någon partipiska."

Hej Andreas!

Bra att du lämnade den kompletterande informationen. De som läst alla artiklarna i Dagen hade ju iofs kunnat hitta det men alla har nog inte gjort det.

Min kritik riktar sig alltså inte mot Dagen i meningen att ni inte skulle ha frågat kd. Men jag tycker hela er problematisering när det gäller kuraget att rösta fritt har som utgångspunkt att ledamöter i ja-partierna ska få rösta nej. Men faktum är att det är lika kontroversiellt, om inte mer, inom kd att imorgon rösta ja till en könsneutral äktenskapslag.

Stefan Attefall talar dessutom inte helt sanning när han säger att det är full enighet, han erkänner ju själv att han aldrig vid något gruppmöte med kd frågat om någon är oenig i sak med partiet när det gäller äktenskap för samkönade par.

Det Attefall menar är nog att ingen anmält till honom som gruppledare att de vill rösta emot sitt parti vid voteringen om en könsneutral äktenskapslag. Och det kan säkert vara sant och har då sannolikt två orsaker. Dels att de tre kd-ledamöter som inte är emot homoäktenskap vet hur kontroversiellt det vore att rösta annorlunda än sitt parti, dels att de nog kan acceptera kd:s "kompromissförslag", en civilrättslig giftermålslag.

tisdag, mars 31, 2009 8:27:00 em  
Anonymous thommy said...

Vad har du hittat siffran 70% av folket är för könsneutrala äktenskap,när 90% inte ens vet vad det betyder eller innebär.
Politiskt dravel och lättböjda lobbyister med journalister i spetsen är nog nära sanningen och bland dem så är det nog 70% positiva av lojala själ eller okunnighet.

tisdag, mars 31, 2009 11:22:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Thommy

Jag hänvisar till följande länk till Svenska dagbladet januari 2008.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_793305.svd

"Sifo ställde 14–17 januari följande fråga till 1000 svenskar: Tycker du att homosexuella par ska få ingå äktenskap och gifta sig eller tycker du att de inte ska få gifta sig?

71 % svarade ja medan bara 24 % svarade nej till homoäktenskap.

När du Thommy inte gillar resultatet så verkar du försöka idiotförklara svenska folket. Annat var det väl när opinionsmätningarna 2002 visade att de flesta då var emot homoadoptioner när riksdagen röstade ja till den reformen. Då dög sannolikt de där opinionsmätningarna.

Tycker man det var hemskt att riksdagen inte följde svenska folkets åsikt om homoadoptioner 2002 så måste man väl då tycka det är hemskt om riksdagen nu hade struntat i svenska folkets åsikter och röstat nej till en könsneutral äktenskapslag.

Själv tycker jag inte riksdagen måste följa alla opinionsmätningar men det blir något besynnerligt när folk ska bortförklara en opinionsmätnings tydliga resultat därför att man ogillar det.

onsdag, april 01, 2009 12:09:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bra inlägg, Bengt.

Det här med partipiska är säkert inte lätt för någon ledamot, de sitter där på mandat från sitt parti samtidigt som de är självständiga politiker. Men du har naturligtvis rätt i ditt ifrågasättande.

Frågan är dock hur opinions-undersökningen hade sett ut om SIFO hade ställt frågan ungefär så här:
Nuvarande partnerskapslag ger homosexuella samma juridiska rättigheter som äktenskap mellan heterosexuella par. Tycker du ändå att Sverige borde införa en könsneutral äktenskapslag?

onsdag, april 01, 2009 9:19:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Lars

Frågor ska vara så neutrala som möjligt om det ska bli ett rättvist resultat. Det du vill göra är att vinkla frågan. Det kan man göra om man vill använda enkätresultatet i propagandasyfte men det var inte Svenska dagbladets syfte när det bställde enkäten från Sifo.

Då kan man ju likaväl ställa följande fråga.

"Vill du att homosexuella par ska kunna ingå äktenskap som många av dem menar är viktigt som symbol för deras kärlek"

Båda frågorna hade varit ledande.

Du tycks gissa att de flesta svenskar inte vet att dejuridiska rättigheterna redan idag är i princip lika. Men det är ju ditt problem då eftersom du och övriga varit dåliga då att få ut det budskapet.

Själv så gissar jag inte att folk är så okunniga. De allra flesta vet att homopar har möjlighet att ingå partnerskap, att bli prövade som adoptivföräldrar etc.

onsdag, april 01, 2009 11:02:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Kanske det. Men svaret på SIFO:s undersökning har också använts i propagandasyfte. Är dock inte lika säker som du när det gäller vilken bakgrundsinformation det statistiska urvalet har haft när man besvarat dessa frågor. Därför ser jag undersökningen som delvis ofullständig. Med statistik kan man få fram mycket om man vill. Det kan mycket väl finnas en majoritet för en könsneutral äktenskapslag men jag är tveksam till om det verkligen handlar om 70 %.

Apropå Hägglunds uttalande i förra veckan så skulle man kunna ha ställt en SIFO-fråga som i så fall inte var ledande (har för mig att detta gjorts på något sätt, men det har säkert du koll på) och som skulle kunna se ut så här: Tycker du att barn bör få växa upp med båda sina föräldrar?
En inte alltför vågad gissning är att Hägglund då skulle få stöd av svenska folket i sitt uttalande.

onsdag, april 01, 2009 11:33:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Lars

"Men svaret på SIFO:s undersökning har också använts i propagandasyfte"

Det hade resultatet gjort vilken sida som än fått majoritet. Men det betyder inte frågan måste vara fel i enkäten.

"Det kan mycket väl finnas en majoritet för en könsneutral äktenskapslag men jag är tveksam till om det verkligen handlar om 70 %."

Det där är ju bara dina spekulation. Någon annan kan gissa att det egentligen är 80 % som är för en könsneutral äktenskapslag. Poängen är att de som menar att reformen inte har folkets stöd har fel. Ingen opinionsmätning har visat att de flesta skulle vara emot en könsneutral äktenskapslag.

"Tycker du att barn bör få växa upp med båda sina föräldrar?"

Du menar man ska förbjuda föräldrar att skilja sig och flytta ifrån varann? Så reaktionär är du nog inte Lars.

Det du kanske syftar på att en majoritet skulle vara emot homoadoptioner. Och jag har redan skrivit att den senaste opinionsmätningen visar att 39 % är för att tillåta homopar att adoptera internationell. Det är den högsta siffran hittills men ännu en minoritet.

Skulle jag betett mig som dig skulle jag ifrågasatt den där opinionsmätning om homoadoptioner men det gör jag inte. Riksdagen är inte något Sifo-institut som måste följa exakt vad en majoritet tycker.

Jag hade varit för en könsneutral äktenskapslag även om det bara varit 40 % som är för reformen. Men förutom alla sakargument så är det nu ett extra bonusargument att reformen har folkets stöd.

onsdag, april 01, 2009 1:11:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Bengt,
Du faller än en gång för frestelsen att göra en absurd tolkning:
"Du menar man ska förbjuda föräldrar att skilja sig och flytta ifrån varann? Så reaktionär är du nog inte Lars".
Nej, det är jag inte. Det sa jag inte heller. Men om jag förtydligar min SIFO-fråga så blir det så här: Anser du att barn har rätt att få växa upp med sin mamma och sin pappa?
Jag har fortfarande inte sagt något om förbud och dylikt.

onsdag, april 01, 2009 2:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är tydligen svårt för en del motståndare till homosexuellas förbättrade villkor i samhället att inse att svenska folket är mer positivt inställda till dessa reformer, än vad motståndarna önskar. Att de som har en accepterande hållning faktiskt är fler än de som ej har det.

Och att nog en hel del har ändrat sin inställning efter att ha lärt känna HBT-personer i sin närhet som kommit ut. Personer som de kanske också känt hela livet men inte vetat om deras sexuella läggning.

Öppenheten avdramatiserar, och några erkänner kanske att de måste omvärdera sina förutfattade meningar som de inser varit felaktiga. Och de blir medvetna om hur diskriminerande vissa lagar är.

Det kan vara lättare att förstå hur fel det blir, om man känner en HBT-person som man kan relatera till, än om man buntar ihop alla till en grupp som finns någonstans långt borta och har en "konstig gemensam livsstil" och som man aldrig (tror sig) kommer i kontakt med.

Så i takt med att öppenheten blir större så tror jag att acceptansen ökar. Man omvärderar sina tidigare inställningar.

onsdag, april 01, 2009 5:16:00 em  
Blogger Johan said...

Thommy sa:
Vad har du hittat siffran 70% av folket är för könsneutrala äktenskap,när 90% inte ens vet vad det betyder eller innebär.

Mitt svar:
Var har du hittat att 90% av folket inte skulle veta vad könsneutrala äktenskap betyder eller innebär?

Lars sa:
Nuvarande partnerskapslag ger homosexuella samma juridiska rättigheter som äktenskap mellan heterosexuella par.

Mitt svar:
"...samma juridiska rättigheter som äktenskap mellan heterosexuella par". Intressant, så du menar att det finns speciella rättigheter för par att ingå äktenskap med varandra :-). Jag trodde inte att partnerbyten kunde ingås på äktenskaplig nivå eller att månggifte var lagligt i Sverige.

Skämt åsido så har ju Tor förklarat tidigare varför det inte är samma juridiska rättigheter för homosexuella partnerskap och heterosexuella gifta par, t.ex. i ett internationellt perspektiv om svenska homosexuella par flyttar utomlands etc. Tar du inte till dig alls av de förklaringar och den argumentation som andra här uttrycker? Och gör du det i så fall för att du skall kunna köra på med samma gamla argument i alla fall?

torsdag, april 02, 2009 12:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home