fredag, mars 13, 2009

Felicia Svaeren blir chefredaktör på Världen Idag

Världen Idag har varit utan chefredaktör sedan i höstas, då Carin Stenström av hittills okänd anledning slutade på tidningen. Igår meddelades att hennes efterträdare blir Felicia Svaeren, 27 år, som tidigare varit anställd och på sistone medverkat på frilansbasis.

Valet av Svaeren är överaskande och glädjande. Hon är engagerad i ungdoms- och nykterhetsfrågor och har hittills inte utmärkt sig på det antigayretoriska planet. Jag önskar Felicia Svaeren lycka till och hoppas innerligt att hon har kraft och mod att stå emot den antihomosexuella populism som alltid varit Världen Idags signum, och därmed göra tidningen till en seriös opinionsbildare. Hon tillträder i maj.
= = =
Dagens artikel om saken ligger här.

19 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Men jag tror dessutom starkt på äktenskapet mellan man och kvinna och jag är övertygad om att inte all kärlek är bra kärlek" är ett citat som kanske ger en liten vink om var hon står...
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=3020&Itemid=30

fredag, mars 13, 2009 11:14:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Jag vet, jag läste den artikeln såväl när den publicerades, som alldeles nyligen. Jag inbillar mig inte ett ögonblick att Svaeren är homovänlig - det jag noterar i inlägget är att hon hittills inte har klafsat runt i de antigayretoriska sumpmarkerna. Att vara emot homoäktenskap innebär inte per automatik att man är antigaypopulist.

fredag, mars 13, 2009 11:21:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hejsan! Måste ju bara göra ett inlägg här. Vad menar du med antigayretoriska sumpmarkerna? När blir man antigaypopulist, vad har du för kriterier?

fredag, mars 13, 2009 3:56:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Rojas, och välkommen.

Antigaypopulist är den som hämtar argument och inspiration från de antigayretoriska sumpmarkerna. Här kommer några kännetecken:

1. För antigaypopulisten räcker det ofta inte att vara negativ till homosexuellas rättigheter, utan det också är viktigt att demonisera homosexuella och misstänkliggöra homorörelsen, t.ex. genom att påstå att den har en dold pedofil agenda, att syftet med dess verksamhet är att rasera samhället, samt att rekrytera barn och ungdomar in i homosexualiteten.

2. Det konspiratoriska draget är viktigt för antigaypopulisten. Man hävdar att de homosexuella infiltrerar samhällsfunktioner och institutioner för att gynna sig själv och andra homosexuella på bekostnad av heterosexuella och kristna.

3. Just den polariserade världsbilden är viktig. Det handlar om VI och DOM. VI - de heterosexuella och kristna. DOM - de homosexuella, omoraliska. Retoriken hämtar ofta terminologi från vålds- och krigssammanhang. I USA talar man om "The battle for traditional marriage", "The cultural war" och så vidare. Konsekvensen av retoriken blir förstås att homosexuella framstår som samhällets och det godas fiender.

4. Retoriken är ofta centrerad kring sex, och då särskilt analsex. Faktum är att inga människor är så analfixerade som just antigaypopulister.

5. Rena lögner, statistikbedrägerier och vetenskapsförfalskning tillhör tyvärr inte ovanligheterna. Man försöker inte övertyga med sanna argument, utan med sannolika argument, det vill säga sådant som en förströdd läsare kan rycka på axlarna åt och säga "Tja, varför inte...?"

6. För mer konkreta exempel hänvisar jag till sajter som exempelvis:

Americans For Truth about Homosexuality

American Family Association

EMASO

Family Research Institute

Världen Idag

fredag, mars 13, 2009 5:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det handlar om VI och DOM. VI - de heterosexuella och kristna. DOM - de homosexuella, omoraliska."

Tor beskriver det väl. Men jag komplettera med att det inte bara är kristna som ägnar sig åt antigaypopulism. Det säger inte heller Tor men han hade det som exempel.

Även vissa muslimska grupper använda antigaypopulism och dessutom vissa nationalistiska-högerextrema grupper.

Bengt Held

fredag, mars 13, 2009 6:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Intressant resonemang om Antigaypopulist som hämtar sina som du säger antigayretoriska sumpmarkerna. Vet väl inte om de är några supermakter du talar och refererar till, alla har väl olika syn på vad en supermakt är.

Resonemanget om vi och dom är intressant, de kommer alltid finnas ett vi och dom. Vi har en värld som just nu har en dominans av heterosexuella människor. De gör att man utgår från ett heteroperspektiv och ser inte detta som något negativt då de flesta är heterosexuella. Att säga att homosexuella är en avvikelse i samhällsnormen är ju inte fel, vetenskapen själv säger att de är en avvikelse. Sedan kan man tycka massa saker om denna grupp, men man kan inte undan gå att de är en avvikelse eftersom samhällsnormen är heterosexuallitet.

"The battle for traditional marriage",
Att äktenskapet har blivit könsneutralt är för min en stor besvikelse, om man nu är så emot kristendomen varför inte välja ta bort ordet och göra giftermålet till en civilprocess. I Sverige hade vi en bra partnerskapslag och gav samma rättigheter till de homosexuella som ville ingå partnerskap.

Jag tycker att de vore en skam för Sverige om i en näste steg ska börja tvinga kyrkor att gifta alla. Jag menar om jag nu vore en präst/pastor skulle jag inte viga ett homosexuelltpar de skulle gå emot min trosuppfattning varför ska man tvinga präster/pastorer att göra något som går emot deras trosuppfattning. Förstår inte heller varför homosexuella vill söka sig till kyrkan då man vet att man inte kan välsigna ett sådant äktenskap då de går emot man tror på. Nu gäller de här inte alla kyrkor de som kan tänka sig att viga/välsigna är präster inom svenska kyrkan.

lördag, mars 14, 2009 3:14:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"vetenskapen själv säger att de är en avvikelse"

Har du någon länk till det? Eller du bara gissar?

Dessutom, har "vetenskapen" en enhetlig åsikt om olika saker?

"avvikelse eftersom samhällsnormen är heterosexuallitet."

Det där är ju ett cirkelresonemang. Man ska behåller heteronormen i samhället eftersom homosexualitet är en avvikelse, och homosexualitet är en avvikelse därför att det är samhällsnormen.

Det är möjligt att byta till en norm som värderar heteorsexualitet och homosexualitet likadant, att inget är bättre eller sämre av det, bara olika.

Ungefär som att statsvetare inte brukar säga att det är finare att vara sosse än miljöpartist bara för att sossarna är mångdubbelt fler.

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 3:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

"Att äktenskapet har blivit könsneutralt är för min en stor besvikelse, om man nu är så emot kristendomen varför inte välja ta bort ordet och göra giftermålet till en civilprocess."

Vad har äktenskapet med kristendomen att göra? Äktenskap fanns före kristendomen, det finns utanför kristendomen. Faktum är att här i Sverige var äktenskapet något som den kristna kyrkan tvingade sig på. Det var en sekulär tillställning i flera århundraden efter att kristendomen gjort intåg i Sverige; folket motsatte sig i det yttersta att kyrkan tog över det.

Så om man nu ska göra om det till en civilprocess, finns det ingen anledning att slopa namnet. Tvärtom.

lördag, mars 14, 2009 8:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag hänvisar till Anna-Liisa Närvänen, Associate Professor in Social and Cultural Analysis Linköpings Univeritet.

Goffman, Erving, Stigma: Den avvikandes roll och identitet

Hilte, Mats, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion osv kan ge dig en massa literattur, har nyligen läst en kurs om Normalitet och avvikandets villkor,

lördag, mars 14, 2009 1:04:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rojas

Tack för länkarna. Ska kolla dem senare. Men jag vidhåller att "vetenskapen" inte har någon enhetlig åsikt. De är dessutom färgade av sin omgivning, inklusiver rådande fördomar. Därmed säger jag inte att de du hänvisade till måste vara fördomsfulla men det är ju ett faktum att inrättandet av ett rasbiologiskt institut vetenskap på 1920-talet. Man ska alltid ha en sund skepticism mot vetenskap vad det än gäller. Precis som man ska ha en sund skepticism mot genusforskare som tvärsäkert säger att kön bara är en social konstruktion. Ofta finns det inte EN enkel sanning utan många perspektiv.

Så sent som på 1970-talet så förnekade alterantivt tystades det bort att homosexualitet är vanligt bland många djurarter. Idag är det vanligt inom vetenskapen att erkänna att det är en sexuell mångfald även bland djur. Homosexualitet är normalt i samma mening som det är normalt att bo i städer eller ha en dator även om inget av det historiskt varit en norm bland människor.

"Jag tycker att de vore en skam för Sverige om i en näste steg ska börja tvinga kyrkor att gifta alla."

Du slåss mot väderkvarnar. Det är ungefär som att säga att eftersom den borgerliga regeringen nu ska tillåta privata butiker att sälja receptfria varor så vore det en skam att i nästa steg tvinga alla buriker att sälja sådana produkter. Teoretiskt kan både samfund och ICA-butiker bli tvingade till sånt men vänta med dina bekymmer tills den debatten blir aktuell.

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 2:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hur kan du jämföra ICA med människors trosuppfattning? ICA har ingen tros uppfattnig, ICA skulle allt bli glada av att sälja. Så att jämföra ICA och Kyror funkar inte.. så ditt resonemang blir välidigt dåligt.

All vetenskap som kommer fram kan ifrågasättas då man kan se vetenskap utifrån olika perspektiv, då kan man ju fråga sig om de finna en Absolut sanning. Så den vetenskap du hänvisar kan man ifrågasätta. Finns då inget som heter objektivitet eftersom man speglas av sina fördomar och sin förförståelse.

lördag, mars 14, 2009 6:32:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rojas

"Hur kan du jämföra ICA med människors trosuppfattning? ICA har ingen tros uppfattnig, ICA skulle allt bli glada av att sälja. Så att jämföra ICA och Kyror funkar inte.. så ditt resonemang blir välidigt dåligt"

Nej, det är din förmåga att kunna konstatera vad som är relevant i en jämförelse som är dålig.

Min poäng är att bara för att man TILLÅTER något blir det ju lätt fånigt att sedan försöka skrämmas med att nästa steg är att det blir obligatoriskt. Det gäller vigslar för samfund och det gäller försäljning av receptfria medel i vanliga butiker. INGA JÄMFÖRELSER I ÖVRIGT.

"Så den vetenskap du hänvisar kan man ifrågasätta. Finns då inget som heter objektivitet eftersom man speglas av sina fördomar och sin förförståelse."

Jag skrev ju själv att man bör vara sunt skeptisk till all forskning eftersom det ibland är samhället värderingar som styr forskarnas och påverkar dem och kanske främst hur de redovisar sina resultat. Det betyder inte att man ska strunta i vetenskap och forskning men man kan konstatera att något sällan är helt färdigutrett.

För övrigt tycker jag debatten om homosexualitet (eller barnlösa heterorelationer etc) är avvikande eller inte är ointressnat. För mig är det inte något negativt att vara avvikande från majoriteten. Jag har samma respekt för en människa som har grönt hår (vilket är mycket ovanligt) jämfört med en som har brunt hår. Vad tillför det att kalla folk för avvikande? Ger det någon kvalitetsstämpel att INTE vara avvikande? Är verkligen då socialdemokratern mycket mer normala, naturliga och rejälja än kristdemokrater som ju är avvikande politiskt i meningen en liten minoritet?

Är du själv besatt att vara normal Rojas? Att ängsligt kolla på folk runt omkring så du inte avviker från det som är normen? Att du försöker "vara som de flesta andra"? Blir du lycklig av det? Eller av att göra det DU vill? Ja, jag känner dig inte Rojas så jag vet inte. Du kanske har kurage nog att strunta i normer och göra dig till lags för andra istället för vad du själv vill.

Bengt Held

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 7:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Till bloggbesökarna här.

Det är inte viktigt att vara "normal". Var hur avvikande och annorlunda som DU vill så länge du inte skadar andra. Individens rätt att vara annorlunda än majoriteten (det må vara kläder, mat, sex, religion, hudfärg, intressen etc) är centralt i ett fritt och demokratiskt samhälle.

Det är bara ängsliga och rädda människor som till varje pris känner de måste vara "normala" i varje situation.

Förresten vem avgör vad som är normalt? Det har ju ändrat sig historiskt och varierar kulturellt också.

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 7:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag är inte betatt att vara normal jag använder inte själv ordet. Att skapa ngåot till normalt är väldigt svårt men att skapa normer som i sin tur blir en normalitet är inte så svårt att säga det är samhället.
Att vara avvikare är inte något negativt och de har jag inte sagt heller, jag som är kristen är en avvikande person då de finns en norm om säger att inte ska vara kristen.
Det är klart man ska respektera andra människor, alla har vi ett lika vårde.



Det är bara ängsliga och rädda människor som till varje pris känner de måste vara "normala" i varje situation.
Betyder de enligt dig att normal är något negativt?

lördag, mars 14, 2009 7:47:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rojas

"Betyder de enligt dig att normal är något negativt?"

Nej, jag är väl själv precis som de flesta människor "normal" i vissa avseenden, "avvikande" i andra avseenden i relation till samhällsnormen och det som är vanligast. Men jag undviker använda ordet normal för det är så godtyckligt och ofta används det enligt devisen

det jag själv gillar = normalt
det jag själv ogillar = onormalt

Sedan är det ju människor som hyllar det som är onormalt och annorlunda och närmast är rädda att vara konventionella (det är en del sådana inom HBT-rörelsen även om de är ganska få, och även en del heterosexuella) men även de är ganska jobbiga eftersom de låter andra styra hur de ska bete sig. Bl.a. har folk från den gruppen kritiserat Pride och gaykulturen för att den blivit för "folklig" och "mainstream" ungefär som om det vore något självändamål att gaykulturen ska vara extrem och ofolklig i relation till samhällsnormen.

Ett exempel är ju den lätt fåniga debatten om att bögar och flator som bor i radhus och lever Svenssonliv ägnar sig åt någon anpassning till heteronormen. Ungefär som att någon homogen skulle avgöra att det inte är lämpligt att bo i radhus, du måste ha heterogen för det. Tvärtom kan ju homopar som bor i ett radhusområde och lever konventionellt visa mer civilkurage (och mer påverka andras attityderer) än den som bor i ett kollektiv på Södermalm i Stockholm bland folk som redan hyllar HBT-kulturen och mångfald.

Den som till varje pris ska vara queer och onormal i varje situation låter andra avgöra sitt beteende. Om de flesta börjar gilla något som man själv gör måste man ju då sluta med det själv för man vill ju inte "anpassa sig till normer".

Var dig själv alltså och strunta i om du följer eller inte följer normerna.

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 9:05:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Rojas

1. Jag använde inte ordet supermakter i mitt inlägg, utan sumpmarker.

2. Att världen domineras av heterosexuella människor förutsätter väl inte att mänskligheten ska vara uppdelade i ett vi och ett dom? Homosexualitet och heterosexualitet är inte varandras motsatser eller antiteser. Min kritik mot antigaypopulismen har sin grund i att den är exkluderande, att den bygger upp en mur kring Det Goda Samhället mot de homosexuella. Jag menar att den muren inte behöver finnas.

3. Du är varmt välkommen att kalla homosexualitet för en avvikelse, jag bryr mig inte det minsta. Jag är oerhört ointresserad av diskussioner om vad som är normalt och naturligt. De flyter oftast ut i en relativistisk sörja där det i slutänden blir pinsamt tydligt att det som upphöjs till normalt harmonierar med ens egna preferenser, precis som Bengt påpekade. Själv brukar jag se homosexualitet som en variation.

4. Du skriver: ”om man nu är så emot kristendomen varför inte välja ta bort ordet och göra giftermålet till en civilprocess”. Vem är ”man”. Nu gör du själv vi och dom-uppdelningen. Du sätter homosexualitet i motsats till kristendomen. Det är en fullständigt felaktig utgångspunkt.

5. Ingen kommer att tvingas viga homsexuella.

söndag, mars 15, 2009 11:13:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tor, tack för lyckönskningarna! Varma hälsningar, Felicia

måndag, mars 16, 2009 12:00:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Hej Felicia, kul att du tittade in. Ja det ska bli mycket spännande att följa tidningen!

måndag, mars 16, 2009 4:00:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ska bli välidgt intressant att följa Världen idag, hoppas på en bättring!

tisdag, mars 17, 2009 12:04:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home