fredag, mars 13, 2009

Heteronormen och mobbing

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Ny rapport från Skolverket visar att många elever som avviker från heteronormen blir mobbade. Trots det är det få skolor som har diskussioner om heteronormen.

I början av mars presenterade Skolverket sin rapport "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?". Den visar att mobbing av elever som avviker från heteronormen är vanligt på många skolor. Trots det är det få skolor som bryr sig om att starta diskussioner där man ifrågasätter och problematiserar själva heteronormen. Istället blir det en debatt om att "acceptera folk som är annorlunda" vilket givetvis är nog så viktigt. Förutom då de skolor som helt ignorerar problemen. I sitt pressmeddelande om rapporten skriver skolverket

"Barnen och eleverna känner inte till lagstiftningen och har ofta inte medverkat i att ta fram planerna, vilket de har rätt till. Intervjuerna visar att okunskapen inte beror på ointresse. Barnen och eleverna har ett stort engagemang i värdegrundsfrågor och många förslag till förebyggande åtgärder."

Här måste många rektorer och lärare känna ett större ansvar än idag. Om skolor inte diskuterar problemens orsaker, snäva normer, så blir man aldrig heller helt framgångsrik när det gäller att bekämpa symptomen, diskriminering och kränkningar av de elever som avviker från t.ex. heteronormen.

Länk till Skolverkets hemsida och dess rapport "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?"

Bengt Held

2 Comments:

Blogger Lars Ewald Lenka said...

Oerhört viktigt Bengt. Men jag vill understryka vikten av att det oftast handlar om "avvikelser från gällande norm". Visserligen ingår homosexualitet i den "avvikelsen" men det handlar minst lika ofta om andra "avvikelser", att man inte passar in i normen.

Skrämmande dock när ord som "bög" eller "flata" används som direkta skällsord och det förekommer alltför ofta. Här har skolan en stor och viktig utmaning.

fredag, mars 13, 2009 2:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lars

"Men jag vill understryka vikten av att det oftast handlar om "avvikelser från gällande norm". Visserligen ingår homosexualitet i den "avvikelsen" men det handlar minst lika ofta om andra "avvikelser", att man inte passar in i normen."

Du har absolut en poäng. Nu har ju mitt nyhetsbrev fokus på HBT och det är därför jag berättar om heteronormen. Men Skolverkets rapport visar även på andra exkluderande normer inom skolan tex vit hudfärg (ju mörkare hudfärg desto mer "onormal" är du), kristen eller ateist (icke-kristna religioner avviker från normen), icke-funktionshindradnormen (ju fler funktionshinder desto mer "avvikande" är du) etc.

Jag kan tipsa om att läsa hela rapporten från Skolverket. Den diskuterar inte bara heteronormen utan en massa andra normer som exkluderar elever.

Det är också viktigt att säga att heteronormen inte bara drabbar elever som verkligen är HBT. Även tex heterokillar som identifierar sig som killar kan bli mobbade för att de inte har tradionellt manliga intressen som sport utan istället kanske ägnar sig åt teater.

Det är som jag brukar säga, egentligen blir ALLA förlorare till sist när vi har snäva normer. Jag definierar mig själv som etnisk svensk men trots det kan jag även vinna på att vi avskaffar en typisk svensknorm eftersom även jag ibland kan vilja klä mig annorlunda än vad man oftast gör i Sverige för att berätta om ett vardagligt exempel.

Bengt Held

fredag, mars 13, 2009 6:34:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home