fredag, mars 13, 2009

Lätt att kritisera synder man själv inte kan begå

Signaturen Emma sätter fingret på spiken i diskussionen till inlägget Katolska kyrkan förtydligar exkluderande hållning:

Frågan är varför en del kristna just ägnar så mycket tid åt att förfasa sig åt homosexualitet, när det finns så många andra "synder" man kunde försöka bekämpa? Kan det vara för att det är bekvämt att peka på en viss synd som man inte själv kan begå, eftersom man råkat bli född som heterosexuell? Det är angenämare att peka på andra människors synder än sina egna.

12 Comments:

Anonymous Anonym said...

Fast för man lite historisk statistik är nog korrelationen låg mellan antihomosexualitet och en given egen sexualitet. Men visst kan Emmas förklaringsmodell säkert gälla för vissa kritiker, förslagsvis genuint religiösa sådana där det verkligen är synden och inte syndaren som är fokus.

fredag, mars 13, 2009 10:12:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Emmas synpunkt illustrerar enligt min mening själva motorn bakom det mesta av agerandet i denna fråga från konservativt* kristet håll.

/Gregorius Rex

*) Läs kristen homofientlighet. Det finns som bekant åtskilligt med homosexuella kristna som både är konservativa i stort, utan att för den del mena att man måste leva i celibat.

fredag, mars 13, 2009 11:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ett tydligt exempel är ju att katolska kyrkan nyligen rekommenderade katoliker att inte skicka sms en dag i veckan som en solidaritetsåtgärd för att det är kris. (jag har för mig det var så) Det är ju närmast patetiskt med vilken försiktighet man kritiserar materialism jämfört med "sexualitetssynder."

Hade katolska kyrkan varit trovärdig i sin ideoligiska renlärighet så borde man rekommendera att alla som äger mer än 100 000 :- i pengar eller annat (förutom sin bostad) borde skänka allt till människor i fattiga länder. Berlusconi i Italien är bland de rikaste i Europa vad jag vet. Inte någon som helst kritik mot honom för det från katolska kyrkan. Inte heller mot hans tviveaktiga metoder för att nå politisk makt och använda sitt ägande för att gynna sig själv.

Historsikt har katolska kyrkan och andra kyrkor inte haft några problem att alliera sig med giriga godsägare och de som varit närmast makten i samhället. Trots Bibelns tydliga antimaterialistiska budskap.

Själv tycker jag inte det är problem i sig att folk tjänar pengar och blir rika om man samtidigt bekämpar fatttigdomen men jag låtsas ju inte vara någon som ska följa Bibelns budskap närmast bokstavligt som katolska kyrkan menar sig göra.

Sexualitet

Allt sex utanför det heterosexuella äktenskapet är oacceptabelt. Kampanjer emot det igen och igen.

Girighet

Var vänlig att inte skicka sms på fredagar som en solidaritetsåtgärd i kristider

Katolska kyrkans hyckleriet och sexfixering i ett nötskal.

Bengt Held

fredag, mars 13, 2009 12:10:00 em  
Anonymous Anonym said...

Din kritik mot Katolska kyrkan är faktiskt orättvis. Såvitt jag vet är Berlusconi exkommunicerad (bannlyst) för att han har skiljt sig från sin kyrkvigda hustru och gift om sig med en annan kvinna.

Jag känner inte närmare till om Katolska kyrkan har kritiserat Berluscone-regeringens politik. Du verkar utgå från att den inte har gjort det, för att att du inte har fått vetskap om eventuell kritik genom media.

Katolska kyrkan framhåller ett liv i självvald materiell fattigdom som ett ideal. Detta präglar bl.a. klosterlivet. Girighet räknas i Katolska kyrkan som en dödssynd. Media har fokuserat på homofrågorna. Från min barndoms Svenska kyrkan minns jag att prästerna ständigt dundrade med rika människors girighet.

Jag tror att du drar alla "konservativt" kristna över en kam, och det ligger ju i etiketten "konservativ". Du skriver att det finns "konservativa" homosexuella som inte lever i celibat. Jag tror t.o.m. att det finns "konservativt" kristna homosexuella som inte lever i celibat.

Antingen syndar man på nåden, d.v.s. räknar med Guds förlåtelse, eller också förnekar man att det man gör är en synd - trots att man i allt övrigt har en bekännelsetrogen tro. Det är de inte ensamma om. Det är t.o.m utmärkande för "tidsandan" att förneka att det man själv gör är synd.

Som nämnts stämplar Katolska kyrkan girighet som en dödssynd, men visst finns det katoliker som är giriga och förtränger att det är en synd. I stort sett hela den svenska frikyrkorörelsen förnekar att girithet är synd, utan hyllar tvärtom ekonomisk framgång som en Guds belöning för ett rättfärdigt liv. Bortsett från de rent kriminella medtoderna, ser man inget problematiskt i detta.

Den "konservtiva" kristna tro, som under hundratals år har praktiserats av de stora folkkyrkorna, oavsett ortodox, katolsk eller luthersk lära, har aldrig ställt ett syndfritt liv som villkor för frälsning och evigt liv. Hade så varit fallet, hade ju Jesus inte behövt dö på korset för våra synders skull.

fredag, mars 13, 2009 5:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Lars

"Din kritik mot Katolska kyrkan är faktiskt orättvis. Såvitt jag vet är Berlusconi exkommunicerad (bannlyst) för att han har skiljt sig från sin kyrkvigda hustru och gift om sig med en annan kvinna."

Det visste jag inte, men det visar ju bara ännu tydligare hur fixerad vid sexualitet katolska kyrkan är. Katolska kyrkan kritiserar ett omgifte men säger inte något om hans girighet och korruption tydligen.

Det jag vet är att katolska kyrkan har nära band med Berlusconis högerallians i Italien, inte formellt men informellt. Ingen i Italien lär betvivla vilken sida som katolska kyrkan vill ska vinna parlamentsvalen där.

Bengt Held

fredag, mars 13, 2009 6:45:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt,
jag vet inte om Katolska kyrkan har sagt något om Berlusconis maktutövning och girighet. Att du och jag inte känner till om någon kritik har uttalats mot detta, bevisar inte att kritik inte har förekommit. Vi måste också göra klart att enbart det förhållandet att man är stormrik inte är ett bevis på girighet.

Media fokuserar hela tiden på Kalska kyrkans inställning i sexualmoralfrågor, vilket ger en snedvriden bild av K. kyrkan. K. kyrkan är konsekvent i sin förkunnelse, och lär att äktenskapsvigseln är ett sakrament (helig handling av särskilt slag), som man - liksom dopet - bara kan mottaga en gång i livet. Inom den lutherska kyrkan råder delade meningar om äktenskapsvigseln kan anses vara ett sakrament.

fredag, mars 13, 2009 7:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Katolska kyrkan kritiserar ett omgifte men säger inte något om hans girighet och korruption tydligen."

Varför kasta sten i ett glashus?

Vatikanen har väl inte rent mjöl i påsen själva vad det gäller girighet och korruption?

Det som Emma tar upp har jag själv upplevt från värdekonservativa kristna.

Det var en kvinna som en gång frågade mig om jag visste vad bibeln säger om sex mellan två av samma kön, mitt svar var:
"ja det vet jag, ungefär detsamma som sex mellan mellan olikkönade utanför äktenskapet, på prat om det har ni bestämt datum för bröllopet?"
Av nån underlig anledning ville hon inte vidareutveckla diskussionen om synd och sexualitet efter det.

fredag, mars 13, 2009 7:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ett av kännetecknen för "konservativt kristen" homofientlighet är att man konsekvent vägrar ta intryck av de homosexuellas erfarenheter.

Tills detta har vänts i sin motsats kan deras synpunkter inte tas på allvar. De äger ingen trovärdighet.

/Gregorius Rex

fredag, mars 13, 2009 10:33:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tillägg till föregående inlägg:

Vad somliga anser vara synd eller ej, är fullständigt ovidkommande i sammanhanget.

/Gregorius Rex

fredag, mars 13, 2009 10:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Gud sätter allt i människan under synd, inte endast homosexualitet.

Den kristna som försöker leva nära Jesus- ser så klart också sin egen synd.
Nu råder det ju en religiös moral kristendom här i landet, hade man återgått till det gamla och heliga- så hade det nog varit andra "bullar".
En annan orsak till fokus på HBTQ frågorna har ju med att göra att denna gruppen arbetar så aktivt för sekualisering.

lördag, mars 14, 2009 1:37:00 em  
Anonymous Anonym said...

WOW! "Allt i människan" är synd (enligt ovamnstående talare). Allt som är mänskligt är alltså äckligt, fult, fel, orent och syndigt. ALLT. Vilken helt underbar människosyn! Det är verkligen märkligt att de kristna kyrkorna i Sverige tappar så mycket medlemmar varje år när de har en sådan positiv syn på människan!

...OBS SARKASM!....

lördag, mars 14, 2009 1:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

"En annan orsak till fokus på HBTQ frågorna har ju med att göra att denna gruppen arbetar så aktivt för sekualisering."

Nu får du väl ge dig, sekularisering av samhället har pågått sen lång tid tillbaka, årtionden innan ens de "sekulära" politikerna var villiga att friskförklara homosexuella.

Sekularisering kan spåras tillbaka till reformationstiden, runt 1200-talet. Och på sätt och vis kan man ju hävda att Martin Luther med sina teser också en "sekularist".

Sverige är ett sekulariserat samhälle sen många årtionde tillbaka, staten är, och ska vara, neutral i trosfrågor, och ingen människa ska påtvingas en religion eller att följa religiösa seder och traditioner, det är att vara sekulär, och därför kan jag som kristen också vara sekulär i samhällspolitiska frågor.

Och så tänk på att religionsfriheten som vi har i Sverige hade vi inte haft om Sverige inte varit ett sekulariserat samhälle, likså alle de fri och rättighter som vi idag åtnjuter.

lördag, mars 14, 2009 4:44:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home