fredag, mars 13, 2009

Namnlag i Danmark förenklar för transpersoner

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Danmarks inför en liberalare namnlag som förenklar för transpersoner att byta förnamn. Nu måste Sveriges regering äntligen starta den tidigare lovade utredningen om en ny namnlag.

Danmarks borgerliga regering har presenterat ett förslag till en ny namnlag som förenklar för transpersoner. Det krävs idag en könsoperation för att i Danmark få byta till ett namn som är "typiskt för det motsatta könet". Istället ska Sexologisk klinik kunna ge dispens från de vanliga reglerna för kön och namn även till transpersoner som inte vill opererar sig. Ett liknande system har Norge sedan 2003.

Den danska HBT-föreningen LBL och de danska oppositionspartierna (några liberala partier och partierna till vänster) är för en helt könsneutral namnlag och menar att det är fel att en myndighet först ska godkänna sådana namnbyten för transpersoner. Det främlingsfientliga partiet Dansk folkeparti är ensamt om att vara emot regeringens förslag om att förenkla namnbyten för transpersoner. Även om det tyvärr inte blir någon helt könsneutral namnlag så blir det alltså en liberalisering.

Annat är det i Sverige där vi ännu har en konservativ namnlag där det är krav på operation för att en transperson ska få byta till "ett namn som är typiskt för det motsatta könet". Och här har vi inte ens fått någon namnlagsutredning ännu trots att rikdagen i enighet har krävt det sedan 2001. Både den förra socialdemokratiska och den nuvarande borgerliga regeringen har struntat i det kravet. Visserligen säger nu justitiedepartementet att man planerar att starta en sådan utredning i vår men sådana löften har de gjort tidigare utan att det blivit något av med det. Det är dags att den borgerliga regeringen nu påbörjar en utredning av namnlagen och ger direktiv till den om att den även ska granska situationen för transpersoner.

Om Norge och Danmark kan fixa förenklingar för transpersoners byte av förnamn borde även Sverige kunna göra det.

Länk till hemsidan för folketinget (det danska parlamentet) och regeringsförslaget om en ny namnlag.


Länk till LBL (den danska motsvarigheten till RFSL) och dess uttalande där man kritiserar den danska regeringen för att den inte säger ja till en helt könsneutral namnlag.

Bengt Held

4 Comments:

Blogger trollhare said...

Imponerande. Det liknar den norska lagen, där man bara behöver hävda att man är "transkönad" så går det igenom. Inte perfekt, men bättre än Sveriges konstiga regler.

fredag, mars 13, 2009 10:42:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, det är verkligen på tiden att Sveriges lagstiftning ändras i namnfrågan!

lördag, mars 14, 2009 10:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Som kompletterande info kan jag berätta följande.

Sannolikt så startar den borgerliga regeringen en namnlagsutredning senare i vår även om det kan bli försenat igen. Preliminärt har justitiedepartementet sagt att utredningen då ska vara färdig i slutet av 2010, alltså att den ska jobba ca 1,5 år. Det betyder att det blir först efter valet 2010 som det blir ett beslut om en ny namnlag.

Så här tycker partierna idag om att tillåta alla transpersoner att fritt byta förnamn även till namn som är "typiskt för det motsatta könet". (officiellt heter det könskonträra namn men det är få som vet vad det betyder)

Ja: C, fp, v, mp
Möjligen: S, m, kd, sd
Nej:

Folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet är för en helt könsneutral namnlag dvs att vilken man som helst ska kunna heta Anna även om han inte är transperson och vilken kvinna som helst heta Anders i liknande situation. I praktiken lär det ju bli extremt få, om några, som byter namn så om de inte är transpersoner. Våra normer i samhället när det gäller kön gör ju att även om det blir juridiskt tillåtet så blir det ofta ett socialt tabu att ha namn från "fel" kön (fel enligt namntraditionen alltså). Men det är ju mer en principdebatt om att myndigheter inte ska avgöra åt individer om de ska få lov att byta till ett visst förnamn eller inte för att de är av ett visst biologiskt kön.

Centern har sagt ja till det alternativ man har i Norge och snart Danmark dvs dispensmöjlighet för alla transpersoner. Sedan vill centern avvakta namnlagsutredningen innan man avgör om man ska säga ja till en helt könsneutral namnlag.

Socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna har ännu inte någon officiell åsikt om det utan hänvisar till den kommande namnlagsutredningen. Det här kan betyda att det är risk att de fyra partierna inte heller i valrörelsen 2010 kan säga något om vad de egentligen tycker om reformen. Här är det viktigt för HBT-rörelsen att försöka pressa dem trots det. Även om de inte måste säga exakt hur lagen ska se ut (det är sådant vi har utredningar till för) så bör de kunna ha vissa principer tex just om transpersoners möjlighet att byta förnamn.

I riksdagen är det civilutskottet som har ansvar för namnlagspolitiken.

Du som är för en namnlag som förenklar för transpersoner och är mindre diskriminerande än idag kan ringa eller maila riksdagsledamöterna för socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna i civilutskottet.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=6104

Det är viktigt att även vi som inte är transpersoner visar solidaritet med den gruppen och lobbar för den här reformen. Att det faktiskt handlar om att vuxna människor själv bäst vet vad de ska ha för namn, om de vill ha ett manligt, kvinnligt eller ett namn som idag används av båda könen.

Extra intressant för socialdemokraternas del är ju att de danska socialdemokraterna sagt ja till en helt könsneutral namnlag med sossarna i Sverige ännu inte har någon officiell åsikt om att förenkla för transpersoner att byta förnamn.

Och för moderaternas del borde det ju egentligen var givet med en liberalare namnlag eftersom de ofta annars talar om individens frihet och att myndigheter inte ska avgöra sånt människor själv kan besluta om för sin egen del.

Kd är väl det parti som är mest negativt till att göra radikala förändringar, de lär inte säga ja till en helt könsneutral namnlag men de borde kunna acceptera en kompromiss som man har i Norge och snart Danmark.

Bengt Held

lördag, mars 14, 2009 3:26:00 em  
Anonymous Anonym said...

Varför kan man inte bara ha en lag som säger att är man över 18 så kan man ta sig vilket namn man vill, bortsett från grovt stötande saker som könsord? Det är bra tycker jag att en person under 18 ska ha ett högre skydd i vilket namn de kan få ha då det vanligen är föräldern/föräldrarna och inte de själva som valt namnet, men när man än myndig och namnet är självvalt så ska det inte spela någon roll tycker jag.

tisdag, mars 17, 2009 11:25:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home