torsdag, mars 26, 2009

Sd-sympatiserande skolelever generellt mer homofientliga än muslimska elever.

I mitt förra bloggmeddelande "Därför är främlingsfientliga partier ofta emot HBT-rättigheter" om sverigedemokraterna och andra "nationalistiska" partier så antydde Roger i en kommentar att sverigedemokrater är betydligt mer homovänliga än muslimer. Eftersom det är en principiellt intressant debatt publicerar jag mitt svar om det som en egen ny artikel här.

Att sverigedemokraterna värnar HBT-personer mot muslimsk homofientlighet är en vanlig skröna från folk inom högerpopulistiska grupper. Men låtsas som att sd-politiker egentligen är homovänliga och toleranta - jämfört med muslimerna. Det är bara då som sd-politiker brukar uttala sig positivt om homosexuella, när man kan använda det som vapen mot muslimska grupper. Visst är det viktigt att granska muslimsk homofientlighet. Det ska inte vara tabu att göra det. Både jag och Tor har skrivit om det här på bloggen. Annars är ju konservativa muslimer och sverigedemokrater eniga i sitt arbete emot både homoäktenskap och internationella homoadoptioner. Där är islamister och sd kompisar alltså.

Nu har vi dessbättre viss statistik på attityder bland skolelever Där kan vi bedöma och jämföra homofientlighet bland olika grupper.

Myndigheten Forum för levande historia gjorde 2004 en rapport "Intolerans" om attityder bland elever på högstadiet och gymnasiet. Rapporten visar förekomsten av islamofobi, antisemitism och homofobi inom olika grupper av elever i svenska skolor. Varje elev har fått kryssa för kön, religionstillhörighet, etnicitet, politiska åsikter, föräldrars yrke etc.

Sedan har eleverna fått svara på ett antal värderingsfrågor t.ex. om de skulle tänka sig att bo granne med någon skötsam muslim, jude och homosexuell.
(Varje svar har getts olika värden där 4 betyder "helt intolerant" medan 0 betyder "helt tolerant")

Här är de mest homofoba elevgrupperna enligt rapporten.

Elever som sympatiserar med Nationalsocialistisk front 2,34
Nationaldemokrater 2,27
Sverigedemokrater 1,86
Elever på individuella programmet 1,85
Muslimer 1,38
Utländsk bakgrund 1,30
Pojkar 1,26
Från Sydeuropa 1.16
Elever vars föräldrar är ej facklärda arbetare 1,13
Från länder utanför Europa 1,13

Här är de mest homovänliga elevgrupperna.

Syndikalister 0,29
Vänsterpartister 0,54
Miljöpartister 0,54
Kpml (r) 0,54
Flickor 0,57
Elever vars föräldrar är fria yrkesutövare med akademikeryrken 0,61
Studieförberedande program 0,62
Elever vars föräldrar är högre tjänstemän 0,62
Judar/buddhister/hinduer 0,74
Elever som går tredje året på gymnasiet 0,77

Det här visar att både elever som sympatiserar med sd och de som är muslimer är mer homofoba generellt än de flesta andra grupper. Men intressant nog är sd-eleverna i medel mer negativa än de muslimska eleverna.

Det här tyder på att det är en myt att sd-sympatisörer generellt skulle vara någon garant för homovänlighet gentemot muslimer. Det är problem inom båda grupperna.

Samtidigt som det givetvis är både sd-sympatisörer och muslimer som är HBT-vänliga. Det vore lika fel att bunta ihop alla sverigedemokrater och påskriva dem något kollektivt ansvar för vad vissa av dem säger och har för attityder som det är att bunta ihop alla muslimer.

Varje individ har ansvar för sina attityder.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Tack för spännande läsning!

Jag passar även på att skicka en stor kram till syndikalisterna, snacka om försprång.

torsdag, mars 26, 2009 11:40:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Clapham

Tack själv för berömmet.

I ärlighetens namn ska jag säga att när det gäller grupper som syndikalister och nationaldemokrater så blir det ju mycket få från respektive grupp, så det är ju inte statistiskt säkerställt och så. Men tendensen är ju tydlig.

Så här blev resultatet om man har med alla politiska grupper. Om alla i en grupp svarar helt homovänligt blir medelvärdet 0 medan om alla i gruppen svarar helt icke-homovänligt så blir medelvärdet 4.

Syndikalisterna 0,29
Vänsterpartiet 0,54
Miljöpartiet 0,54
Kpml (r) 0,54
Socialdemokraterna 0,86
Folkpartiet 0,89
Centerpartiet 0,89
Moderaterna 1,02
Kristdemokraterna 1,11
Sverigedemokraterna 1,86
Nationaldemokraterna 2,27
Nationalsocialistisk front 2,34

Återigen vill jag skriva att mindre avvikelser mellan olika grupper inte är statistiskt säkerställda, det är tendenserna som är viktiga. Intressant att kd-sympatisörerna inte är så mycket mer negativa än medelvärdet även de är mest negativa bland riksdagspartisympatisörerna.

Medelvärdet bland alla elever var 0,91.

Så här blev resultatet bland olika religiösa grupper.

Judar-buddister-hinduer 0,74
Kristna 0,83
Ej religiösa 0,94
Muslimer 1,38

Intressant att gruppen kristna i den här rapporten är både homovänligare än medelvärdet och homovänligare än gruppen ej religiösa. Det kan vara ett tecken på att homofientliga attityder inte är lika vanliga bland yngre kristna som bland äldre.

Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet, vissa andra rapporter har angett att icke-religiösa elever är mer homovänliga än kristna (och muslimer).

fredag, mars 27, 2009 12:27:00 fm  
Blogger Roger Svensson said...

@ Bengt Held

Den här undersökningen säger ju egentligen ingenting alls om inställningen till homosexuella bland olika partiers sympatisörer. Just gruppen skolelever kan ju knappast på något sätt anses vara representativa för hela befolkningen! Att den statistiska osäkerheten är så pass stor (vilket du också påpekar i en kommentar) gör att man inte ens kan säga något säkert om inställningen bland skolelever som sympatiserar med mindre partier.

Att värdekonservativa, muslimer eller ej, i stor utsträckning är tveksamma/negativa till t.ex. homoäktenskap och internationella homoadoptioner är ju en helt annan sak än att förespråka kriminalisering/dödstraff för homosexuella handlingar vilket islamister gör. Just dessa islamistiska idéer har relativt stort stöd, 28%, bland invandrare från muslimska länder enl. en undersökning från Danmark.

Bengt Held: ” Det här tyder på att det är en myt att sd-sympatisörer generellt skulle vara någon garant för homovänlighet gentemot muslimer. Det är problem inom båda grupperna.”

Hmm, varför skulle någon visa speciell homovänlighet just gentemot muslimer och varför anser du att homovänlighet är ett problem? Vad man kan säga är nog snarast att ”högerpopulister” mer är homosexuellas vänner av typen fiendens fiende när det kommer till att bekämpa islamistiska idéer då vänsteranhängare, och vissa ”liberaler”, oftast väljer att förringa problemen eller tiga för att inte anklagas för ”islamofobi” eller ”främlingsfientlighet”.

fredag, mars 27, 2009 4:26:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Bra försök Roger men tyvärr, jag måste göra dig besviken.

När jag skriver att vissa siffror inte är statistiskt säkerställda syftar jag på marginella grupper som syndikalister och nationaldemokrater vars sympatisörer kan räknas i promillen av befolkningen. Men sverigedemokrater var inte då och är inte idag en marginell grupp bland befolknignen och bland skolelever.

Tvärtom är det mycket som tyder på att partiet både hade och har högre stöd bland skolelever än flera av riksdagspartierna. Vi talar om kanske 6-10 % som sympatiserar med sd bland elever. Att då sd hamnar så högt som dubbelt medelvärdet i ett intoleransindex är anmärkningsvärt. Medan de flesta grupper hamnar hyfsat nära medelvärdet är sverigedemokrater, nationaldemokrater och nationalsocialistisk front de tre grupper är längst från medelvärdet. Och då åt det negativa hållet.

Tror du verkligen det är en slump att de tre "nationalistiska" partiernas sympatisörer hamnade så nära varann i indexet och var så extremt negativa jämfört med de flesta andra grupper. Det är du nog ganska ensam om då att tolka det så.

Vilken opinionsmätning kan du själv hänvisa till som visar att sverigedemokrater skulle vara toleranta och homovänliga? Du hänvisar ju bara till en opinionsmätning från Danmark. Om muslimer.

Hur många av sd-sympatisörerna i Sverige vill kriminalisera homorelationer? Har du något att referera till där Roger?

"Just dessa islamistiska idéer har relativt stort stöd, 28%, bland invandrare från muslimska länder enl. en undersökning från Danmark."

Jag menar inte att du talar osanning men har du någon länk till den där danska rapporten. Eller vad rapporten heter. Vi vet ju annars att allvarlig intolerans bland vissa muslimska grupper är ett problem. Precis som allvarlig intolerans bland en del kristna grupper.

Men nog blir det besynnerligt att ett parti som ideologiskt är emot att homopar ska ha lika rättigheter som heteropar, ett parti vars partisekreterare kallat homosexualitet för en perversion, ett parti som aldrig officiellt uttalat sig positivit om homosexuellas rättigheter varken i Sverige eller något muslimskt land skulle vara garanten för HBT-rättigheter.

Alla riksdagspartier, från m till v, har fördömt tex förföljelsen av homosexuella i Iran och Saudiarabien medan sd har varit tyst där. Men det är väl intressantare att kritisera vissa muslimer i Sverige eftersom det ger mer poäng i debatten om invandringspolitiken.

Man kan också konstatera att inget muslimskt samfund i Sverige vad jag vet officiellt föreslagit att avskaffa partnerskapslagen för homopar. Det är bara katolska kyrkan (och möjligen Maranata) som framfört de extrema åsikterna. Och katolska kyrkan är ju som bekant ett kristet samfund.

Din anklagelse om att liberaler inte skulle säga något om islamismen är också i sak fel. Tvärtom har tex både folkpartiet och moderaterna varit mycket tydliga i rapporter och debattartiklkar och kritiserat intoleranta värderingar bland delar av befolkningen i tex förorterna.

Inom vänstern har tex Mona Sahlin (s) gjort den typen av uttalanden som minister för några år sedan.

Visst kan man kritisera tystnaden och undfallenheten gentemot muslimska extremister bland vissa delar i det svenska samhället. Kanske främst v och mp har en tendens att vara tysta emot muslimsk homofientlighet. Men vad jag vet har heller aldrig någon v- och mp-politiker sagt att homofientlighet skulle vara acceptabel bland muslimer.

Jag vidhåller alltså att sverigdemokraterna och konservativa muslimer har mycket gemensamt inom HBT-politiken. Båda grupperna menar att heterosexualitet är "finare" än homosexualitet, båda grupperna har problem med att vissa individer bland dem gör homofientliga uttalanden och kallar homosexuell kärlek för en "perversion!.

Men du Roger tycks mena att homosexuella och bisexuella inte förtjänar lika rättigheter (äktenskap, adoptioner etc), inte förtjänar respekt för gayparader och liknande.

Istället ska homosexuella och bisexuella vara så glada och så nöjda med att sverigedemokraterna faktiskt inte vill kriminalisera och totalförbjuda homorelationer i privata hem.

Men de allra flesta av oss homosexuella och bisexuella har högre krav än så. Vi förväntar oss mer än att våra relationer ska vara tillåtna. Vi förväntar oss respekt och legitimitet för samkönad kärlek, lika rättigheter till äktenskap och samma skydd mot diskriminering som etniska minioriteter. Vi förväntar oss att de partier som är med i riksdagen tydligt uttalar att samkönad och olikkönad kärlekt är lika mycket värd.

Tyvärr lär varken sd eller konservativa muslimska grupper göra sådana positiva uttalanden. Därför ska både sd och konservativa muslimska grupper kritiseras. Så enkelt är det egentligen.

söndag, mars 29, 2009 1:53:00 em  
Blogger Roger Svensson said...

@ Bengt Held

Bra försök Bengt :-; Min huvudinvändning var man INTE kan dra några som helst slutsatser om t.ex. åsikterna bland Sd:s sympatisörer i allmänhet genom en undersökning bland enbart skolelever. Det är ju faktiskt DU som har bevisbördan här! Vilken opinionsmätning kan du hänvisa till som visar att sverigedemokraternas väljare skulle vara ”intoleranta” och ”homo-ovänliga”? Hur många av sd-sympatisörerna i Sverige vill kriminalisera homorelationer? Har du något att referera till där Bengt?

Rapporten gjord av Danmarks statistikmyndighet för den liberala tankesmedjan CEPOS finns här: Länk

Som jag skrev så anser jag att vara negativ/kritisk till t.ex. samkönade äktenskap och homoadoptioner är en helt legitim ståndpunkt (vare sig man är muslim eller ej). Man är ju principiellt inte mer ”diskriminerande” eller emot ”allas lika rättigheter” då än om man är negativ/kritisk till t.ex. månggifte. Jag anser också man skall ha rätten att ogilla gayparader, eller för den delen homosexualitet rent allmänt. Vad som däremot INTE på något sätt är acceptabelt i ett civiliserat samhälle är att kriminalisera homosexuella handlingar, inskränka homosexuellas yttrande/demonstrationsfrihet eller att använda våld mot homosexuella.

Vad du, och andra homo/bisexuella, vill ha är ju en helt annan sak än de grundläggande rättigheter ni har absolut rätt att förvänta er andra skall respektera. Att förvänta sig att alla partier skall ställa upp på era krav är ungefär lika dumt som att en sverigedemokrat skulle ”förvänta sig” att alla skulle ställa upp på deras krav. Vad man däremot har rätt att förvänta sig är att andra skall respektera ens yttrandefrihet och att man inte skall riskera att bli utsatt för våld eller bestraffning pga. sina åsikter eller sin sexuella läggning. Till skillnad mot islamister så respekterar ju t.ex. Sd fullt ut dessa grundläggande rättigheter för homosexuella.

Jag hävdade inte att vissa ”liberaler”, och vänsteranhängare, aktivt stödjer islamister, utan att det visar en påfallande undfallenhet mot deras idéer och försöker förringa allvaret. Du t.ex. tycks ju nästan jämställa islamister som vill kriminalisera homosexuella handlingar med dem som är negativa/tveksamma till homoadoptioner …

söndag, mars 29, 2009 4:47:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

söndag, mars 29, 2009 6:37:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Roger

"Min huvudinvändning var man INTE kan dra några som helst slutsatser om t.ex. åsikterna bland Sd:s sympatisörer i allmänhet genom en undersökning bland enbart skolelever."

Du har rätt i att siffrorna från skolrapporten och grupperna inom skolan inte MÅSTE vara reprsentantiva för grupperna i hela beolkfningen. Men är det en slump att de tre "nationalistiska" partiernas sympatisörer är mest negativa?

Vem som har bevisbördan kan ju diskuteras. Du har här uttalat att sd-sympatisörer generellt inte har homofientliga åsikter. Hur vet du det? Vad hänvisar du till då?

Jag följer själv noga partiernas åsikter inom HBT-området och det är tydligt att kd och sd ideologiskt är mer negativa till samkönade relationer än de flesta andra politiska partier av betydelse i Sverige.

Jag har också följt bloggkommentarer på sd:s hemsida och ofta har det varit närmast hatiska kommentarer mot HBT-rörelsen och ibland även emot homosexuella som grupp. Inte heller bloggkommentarerna måste vara representativa för sd-sympatisörerna i sin helhet. Men det jag noterat hittills är tyvärr negativa tecken både när det gäller sd:s politik i sak och att det är vanligt med homonegativa kommentarer på sd:s hemsida och på sd-bloggar.

Vilka tecken har du själv hittat på att sd-sympatisörer generellt skulle vara homovänliga? Partiet har ju tex inte något uttalanden i sitt preliminära program inför EU-valet om att tillåta gayparader, tillåta bögar och lesbiska att jobba inför försvaret, att tillåta transsexuella att juridiskt byta kön, i de länder i Europa där det ännu är förbjudet. Men visst, de flesta av de länderna är ju kristna så de fokuserar sd hellre på problem i Turkiet, något som också är viktigt men Turkiet är verkligen inte ensamt i Europa om att allvarligt diskriminera HBT-personer.

"Att förvänta sig att alla partier skall ställa upp på era krav är ungefär lika dumt som att en sverigedemokrat skulle ”förvänta sig” att alla skulle ställa upp på deras krav."

Jag förväntar mig att ett parti som är homovänligt, och du kallar tydligen sd för ett homovänligt parti, ska respektera att samkönade ska ha samma rättigheter när det gäller tex äktenskap eftersom vi som är homo och bi betalar samma höga skatter som de som är hetero gör. Då ska också våra rättigheter vara desamma.

Medan du tycks mena att homosexuella ska vara nöjda om ett parti inte vill förbjuda homorelationer. Men hallå, det är väl så givet att homorelationer ska vara tillåtna i en demokrati och ett fritt samhälle att sd inte ska ha beröm för att de har den åsikten.

Sd har givetvis rätt att vara emot homoäktenskap men jag har i en demokrati lika mycket rätt att skarpt kritisera dem för det och kalla den politiken för diskriminerande.

"Jag hävdade inte att vissa ”liberaler”, och vänsteranhängare, aktivt stödjer islamister, utan att det visar en påfallande undfallenhet mot deras idéer och försöker förringa allvaret."

Delvis har du rätt när det gäller vänstern, kanske även en och annan liberal, men du kan väl inte ha missat att såväl m, fp och s gjort olika utspel de senaste åren om att ställa krav på invandrare, att diskutera problem i förorter etc. Oavsett vad man tycker om de där utspelen så visar det ju att det förs en debatt men visst borde det diskuteras ännu mer. Du har rätt i att vissa inom HBT-rörelsen och vänstern hellre kritiserar tex Svenska kyrkan men låter bli att fördöma de muslimska grupper som är mycket värre. Men din antydan att det bara är sd som skulle diskutera det är helt fel.

Och när kritiserade sd senast något kristet samfund som gjort homofientliga utspel tex katolska kyrkan som vill avskaffa partnerskapslagen eller när Vatikanen jobbar emot en FN-resolution om att avskaffa förbud emot homorelationer som ännu existerar i ca 90 länder. Sd har inte något som helst genuint engagemang för homosexuellas rättigheter, då hade man inte varit för att avskaffa partnerskapslagen fram till 2003. Hade man haft ett genuint engagemang hade man kritiserar kristna homofientliga samfund också som tex katolska kyrkan. Istället använder som sagt sd homorättigheter som ett vapen emot muslimer.

"Du t.ex. tycks ju nästan jämställa islamister som vill kriminalisera homosexuella handlingar med dem som är negativa/tveksamma till homoadoptioner"

Nix. Och jag är tydligt engagerad emot islamister. De är jämförbara med nazister, de är emot demokrati och pluralism. Men de flesta muslimer är inte islamister. Och sd:s politik är heteronormativ och fel den också. Att islamister och nazister är värre än sd gör inte sd:s politik bra. Det gör inte heller sd till ett trovärdigt parti i kampen mot homofientlighet.

söndag, mars 29, 2009 6:41:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home