tisdag, mars 31, 2009

Sverige blev tydligen mångkulturellt oktober 2008.

Göran Hägglund, ordförande i kd, gjorde som bekant en helomvändning oktober 2008.

Fram till dess menade kristdemokraterna, föreningen Bevara äktenskapet, olika konservativa religiösa grupper etc att om inte äktenskapet är kvar i lagboken och då reserverat för olikkönade par, då skulle Sverige hamna i kris och förfall.

Men då förklarade Hägglund att det bästa vore att helt ta bort ordet äktenskap från lagboken. Syftet var att försöka hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap.

Och vad hände då? Jo, likt en skock får så tvärvände de flesta som dittills engagerat sig emot en könsneutral äktenskapslag. Mest komiskt var att föreningen "Bevara äktenskapet" började jobba för att avskaffa äktenskapet från lagboken. Och konservativa blev de främsta vännerna av sekularisering, annars brukar de som bekant sällan propagera för det.

Nu senast är det Yvonne Andersson, riksdagsledamot för kristdemokraterna som i tidningen Dagen berättar följande

Det går inte ha ett mångkulturellt samhälle och en
civilrättslig stat utan att äktenskapet är det, säger hon.


Det där är alltså intressant eftersom varken hon eller kd sa något om en civilrättslig lag fram till hösten 2008. Men kanske Sverige blev mångkulturellt oktober 2008. Det som tidigare var ointressant, ja nästan omöjligt blev nu inte bara bra utan närmast ett måste. Det kan möjligen vara förklaringen till kd:s tvärvändning.

3 Comments:

Anonymous Lars Flemström said...

Att "Bevarfa äktenskapet" börjat arbeta för att stödja kd och avskaffa äktenskapet från lagboken är inte ett dugg komiskt, utan snarare missbruk av urkund.

"Bevara äktenskapet" är nämligen ingen förening utan ett UPPROP som har skrivits under av 57.158 personer. Jag var en av dem. Det har gått några år sedan jag skrev på. Det var min åsikt då. Och är egentligen min åsikt nu också. Att jag accepterat att riksdagen inte beslutar som jag vill, innebär ju iofs inte att jag har ändrat åsikt. Skillnaden är väl att jag inte är lika starkt emot nu som då. Ändå var jag aningen tveksam, när jag skrev på. Att bevara äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna står ju inte i någon absolut motstättning mot att det görs könsneutralt. Så här löd slutklämmen i uppropet:

"Vi kräver därför att begreppet äktenskap reserveras för relationen mellan en man och en kvinna och att varje förslag att kalla könsneutrala relationer för äktenskap avvisas av Sveriges riksdag och regering."

I uppropet stod ingenting att begreppet äktenskap skulle tas bort ur lagboken, och definitivt ingenting om att vigselrätten skulle tas ifrån de religiösa samfunden, att heterosexuella par skulle berövas möjligheten att ingå juridiskt giltiga äktenskap i kyrkor och samfund.

Om man går med i en förening ger man föreningsstämma och styrelse ett slags ombudsfullmakt att besluta i hela föreningens namn. Man kan däremot inte "gå med" i ett upprop, utan man stödjer den text, som initiativtagarna redan har beslutat om, och föreligger färdig vid undertecknandet. Man ger ingen någon fullmakt att ta ytterligare beslut i frågan, i uppropets (undertecknarnas) namn.

Att man har en aktionskommitté för handhavandet av ett upprop innebär inte att uppropet är en förening med en styrelse. Jag har till och från funderat på om jag skulle begära att få mitt namn struket från uppropet eller om jag skulle göra polisanmälan mot aktionskommittén, sedan man gått ut och sagt att uppropet (dvs vi undertecknare) stödjer de nya turerna i äktenskapsfrågan.

Att avskaffa äktenskapet är ju rena motsatsen mot vad som faktiskt står i uppropet "Bevara äktenskapet". 2008-11-07 har aktionskommittén gått ut med ett nytt dokument, som är underteckat av STEFAN GUSTAVSSON, ordförande Bevara Äktenskapet.

I uppropet presenteras han som ordförande i aktionskommitten för Bevara äktenskapet. Det är inte samma sak som att vara ordförande för Bevara äktenskapet. Det kan ingen vara, eftersom den föreningen inte finns.

Förutom att han har gjort en helomvändning i sakfrågan, från att bevara till att avskaffa äktenskapet, kör han med en biologiskt utläggning om Charles Darwin, som i vart fall skapelsetroende kristna inte kan ställa upp på. Jag har inte givit Gustavsson någon fullmakt att i mitt namn förneka att Gud skapade världen precis som det står i Bibelns första kapitel. Inte ens om det var i taktiskt syfte, att smeka riksdagsledamöter, som tror på Darwins utvecklingslära, medhårs.

Och, varför skulle man vara emot könsneutrala äktenskap, om man inte tror på skapelseordningen ("till man och kvinna skapade han dem.") enligt Bibeln? Det övergår all logik!

onsdag, april 01, 2009 4:20:00 fm  
Anonymous Björn said...

Hyckleriet känner inga gränser. Först propagerar KD folk och särskilt högljudda motståndare till lika rättigheter som Yvonne Andersson att äktenskapet är så viktigt att det måste bevaras och skyddas från att homosexuella skall få tillgång till det.

Sedan när hon och övriga antihomo- rättighetsförespråkare märker att dom håller på att förlora ja då tvärvänder som och i ren desperation vill dom nu hellre ta bort äktenskapet än att tillåta homosar att ingå detta....

Hyckleriet känner här som sagt inga gränser...

onsdag, april 01, 2009 6:55:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Jag håller med. Tycker inte heller att KD:s helomvändning är klockren.

Däremot så är det ju ett sista försök att uppnå någon form av kompromiss. Personligen anser jag nuvarande lagstiftning är den allra bästa men eftersom kyrka och stat är skilda åt så har KD ändå en poäng med en civilrättslig ordning.

onsdag, april 01, 2009 8:51:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home