fredag, mars 13, 2009

V och mp menar att blodgivarregler diskriminerar

Jag publicerar här i en serie inlägg innehållet i Bengt Helds senaste hbt-nyhetsbrev.

= = =

Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår att riksdagen uttalar att nuvarande blodgivningsregler diskriminerar män som har sex med män.

Även i riksdagen har nu blodgivningsreglerna för bögar blivit omdebatterade. När riksdagens socialutskott behandlade området hälso- och sjukvårdspolitik för några veckor sedan så lämnade vänsterpartiet och miljöpartiet en reservation (alternativt förslag) om blodgivningsreglerna. V och mp erkänner i sin reservation att det inte är riksdagen som avgör reglerna men vill att man trots det bör uttala att nuvarande regler är diskriminerande mot män som har sex med män.

Som väntat så säger inte den borgerliga majoriteten ja till det, i riksdagen så har man som policy att regeringspartier i princip aldrig röstar ja till några motioner eller förslag från oppositionen. Det oavsett vilken regering det är. Jag är själv kritisk mot den policyn men det är en helt annan debatt. Inte heller socialdemokraterna ansluter sig till
v-mp-reservationen.

Annars vet jag att alla riksdagspartier förutom kristdemokraterna principiellt menar att dagens totalförbud för män som har sex med män att bli blodgivare är fel. De flesta av de partierna vill nog trots det undvika ett officiellt uttalande eftersom det kan tolkas som att de blandar sig i socialstyrelsens arbete. Kd hänvisar till att man inte har någon egen åsikt utan att det är socialstyrelsen som avgör det.

Det är bra att v och mp lämnar en reservation som gör att dagens diskriminerande regler blir tydliggjorda. Men paradoxalt nog är det kanske också lämpligt att majoriteten säger nej till reservationen. Skulle det bli majoritet i riksdagen för ett officiellt uttalande är det risk att det skulle kunna användas av tex läkarföreningen för transfusionsmedicin som ett argument för att det är politiker som avgjort socialstyrelsens nya blodgivningsförslag och inte medicinsk expertis.

Riksdagen debatterar hälso- och sjukvårdspolitik 19 mars. Det blir då eventuellt en omröstning om blodgivningsreglerna.

Länk till socialutskottets förslag om hälso- och sjukvårdspolitik. Vänsterpartiets och miljöpartiets förslag att riksdagen bör uttala att dagens blodgivningsregler är diskriminerande är med i reservation 13.


Bengt Held