måndag, mars 30, 2009

Vet missionskyrkan om att moderaterna är lika "sexliberala" som RFSL?

Jaha, då har en pastor i missionskyrkan i Vårgårda i Västsverige beslutat säga nej till att RFSL ska få ge en föreläsning i lokalen. Motiveringen är att folk kan tro att missionskyrkan delar RFSL:s syn på sex om de tillåter den där föreläsningen. Det berättar den kristna tidningen Dagen.

Alingsås tidning förtydligar

Det var Vårgårda kommun som önskade hyra missionskyrkans lokaler för en HBT-information av RFSL, då Kulturen där man först skulle ha förläsningen var dubbelbokad. Det var alltså inte RFSL som själva vände sig till missionskyrkan. När missionspastor Peter Andersson fick reda på att det var riksförbundet RFSL som skulle ha föreläsning sa han nej till att hyra ut.

Två perspektiv och kommentarer.
1. Missionkyrkan har inte någon skyldighet att hyra ut sin lokal till vem som helst.
Det är ju givet att en religiös församlings lokal inte är någon allmän samlingslokal. Precis som ett politiskt partis lokal inte heller är till för alla. Vänsterpartiet är till exempel inte skyldigt att hyra ut sina lokaler åt Svenskt näringsliv.
Nu kompliceras det här ju iofs av att missionkyrkan faktiskt hyr ut sina lokaler till kommunfullmäktige, vilket jag tycker är ganska besynnerligt om de nu har en strikt policy. De tycker alltså inte det är ett problem att vissa kommunfullmäktigeledamöter där kan sprida budskap tvärs emot deras egna åsikter tex politiska budskap som fördömer deras eget samfund.

Men principen gäller ju trots det, om de inte bedriver lokaluthyrning som kommersiell verksamhet så avgör de själva vilka de vill hyra ut åt.

Men av de som nu fördömer missionskyrkan, hur många hade fördömt ett muslimskt samfund som inte hade velat att RFSL hade en föreläsning där? Är det så att muslimer egentligen är så efterblivna och reaktionära att man inte kan ställa samma krav på dem att vara homovänliga som man ställer på t.ex. missionskyrkan? Jag menar att det egentligen är en kränkande attityd emot muslimer.

De som kräver att missionskyrkan bör acceptera präster som är ihop med någon av samma kön, välsigna homorelationer och tillåta RFSL att hyra sina lokaler bör i konsekvensens namn även kräva att muslimska samfund och moskéer bör acceptera imamer som har sex med någon partner av samma kön, välsigna två arabiska män som ingått partnerskap och tillåta RFSL att hyra moskéns konferensrum för en föreläsning om sexualitet. Kanske man kan ha med broschyrer på arabiska också då.

De som är tydligast och oförsonligast med sin kritik mot homofoba präster duckar ofta och är tysta när imamer diskriminerar och utestänger homosexuella. Tystnaden är ett svek emot alla HBT-muslimer som ofta har en svår situation men sällan får något stöd av de "radikala" grupper som ängsligt (och felaktigt) fått för sig att de kanske är rasister om de ställer samma krav på muslimska samfund som på kristna samfund.

2. Moderaterna (och de flesta andra riksdagspartier) är lika "sexliberala" som RFSL.

Det andra perspektivet (och hyckleriet) är att missionspastorns kritik mot RFSL är besynnerlig. Han menar att RFSL är för en så fri sexualitet att det inte är förenligt med det egna samfundets sexualvärderingar. Vad är det då för radikala och extrema åsikter som RFSL har? Jo, att människor själv ska avgöra med vem de ska ha sex och med hur många när det handlar om vuxna människor som gör det frivilligt. Att människor själv bör avgöra om de vill ingå äktenskap, vara sambo eller ha sex med en ny partner varje helg. Att staten inte ska ha någon värdering om att den ena livsstilen skulle vara bättre än den andra. Monogami eller raggande varje helg, det avgör du själv så länge du är ärlig mot en eventuell partner och ni båda accepterar hur er relation fungerar.

Men samma värdering har faktiskt sex av riksdagspartierna, alla förutom kristdemokraterna som idag är ensamma i riksdagen om att staten ska gynna (det heterosexuella) äktenskapet och rekommendera folk att ha stabila relationer. Övriga riksdagspartier menar klokt nog att det är inte något för politiker att uttala sig om utan att det får individer själv avgöra.

Moderaterna (och sossarna etc) är alltså ideologiskt lika "sexliberala" som RFSL. Sedan talar RFSL mycket mer om sexualitet än m eftersom RFSL fokuserar på sexualpolitik medan moderaterna har åsikter inom de flesta områden.

Men sannolikt skulle inte den där missionspastorn neka moderaterna att hyra sin lokal med hänvisning till att partiet är så extremt sexliberalt. Alltså lika sexliberalt som RFSL.

1 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Man behöver ju inte dela uppfattningen si eller så utan kan se det ur intäktsperspektivet.
Ett bra exempel är vår hembygsgård där kortspel,dans och pensionärsmöten ständigt pågår.
Men en kristen frikyrka hyr lokalen varje söndag för att hålla Gudstjänst där. Den intäkten försvinner när de bygger sin kyrka färdig. Sett ur församlingens perspektiv så har de inga synpunkter på att annan verksamhet pågår där ibland.
Tänk om staten skulle lägga sig i vem vi fick hyra ut till.
Sekulära staten fattar beslut över en kyrka de själva förklarat vara fri från staten. En aning underligt. Nu tror jag Svenska Kyrkan själva kommer att fatta beslut att genomföra vigselakter för alla par så problemet tycks löst.

tisdag, mars 31, 2009 10:42:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home