fredag, april 03, 2009

10 kristdemokratiska myter i äktenskapsdebatten. Del 1.

Som jag tidigare lovade ska jag kommentera en del av de myter och ibland komiska galenheter som främst olika kd-politiker spred i riksdagsdebatten om en könsneutral äktenskapslag.

Givetvis var inte allt galet och fel som kd-politikerna sa men alltför mycket var det.

Citaten jag lämnar här är från riksdagsdebatten 1 april om äktenskapslagen.

Myt 1

Äktenskapet är ett religiöst begrepp.


Yvonne Andersson (kd)

Min kommentar: Det är inte sant. Traditionen med äktenskap är från början civil. Det var först sen medeltid som kyrkan började blanda sig i ritualerna och inte förrän 1734 blev kyrkligt bröllop obligatoriskt vid giftermål.

här skriver en "språkexpert" vid tidningen Dagens nyheter om ordet äktenskap.

Äkt- i äktenskap är ett gammalt germanskt ord med betydelsen 'lag' och speciellt 'förbindelse om samlevnad som ingås under lagliga former'. (Det är samma ord som i tyskans Ehe, 'äktenskap'.) Att ta någon till äkta är att ingå en sådan förbindelse. Adjektivet äkta med betydelsen 'riktig', 'genuin', 'inte konstgjord', är en senare utveckling av grundordet.... Att äktenskap aldrig tidigare har använts om samlevnad av personer av samma kön beror på att varken lagen eller kyrkan har erkänt en sådan livsform. Lika lite som giftermål för personer av samma kön, för den delen.

Myt 2

Vi föreslår en civil samlevnadsbalk, vilken innebär att man registrerar sig vid länsstyrelsen, domstolen eller vad det nu blir. Det är där man registrerar sin samlevnad, och det gör alla, alldeles oavsett om det är likakönade eller olikkönade par. Sedan får varje par själva omgärda den här nya samlevnadsformen med ceremonier och högtider i kyrkan eller på annat sätt. Den här modellen finns i väldigt många andra länder både i Europa och över hela världen och den fungerar väl.

Yvonne Andersson (kd)

Min kommentar: Det är sant att många andra länder har en civilrättslig modell men i de länderna har man behållt den språkliga motsvarigheten till det svenska ordet äktenskap. T.ex. har Tyskland Ehe som betyder äktenskap och där är bara borgerliga vigslar juridiskt giltiga. Med kd:s förslag skulle Sverige bli det första landet i Europa som avskaffade möjligheten till borgerliga äktenskap. Vi hade alltså blivit mer olika de flesta EU-länder, inte mer lika som kd säger.

Myt 3

I Frankrike var utgångspunkten barnets bästa. I Sverige hade man något slags utgångspunkt i någon diskriminering, vilket jag aldrig har förstått.


Yvonne Andersson (kd)

Min kommentar: Att man hade mer fokus på barn i Frankrikes utredning är av den enkla orsaken att där har man varken lagar som tillåter homosexuella par att adoptera eller lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker. Skulle man i ett sådant land införa en könsneutral äktenskapslag så blir det ju även en allvarlig prövning av att likställa familjerätten. I Sverige är situationen helt annorlunda. Här är ju redan familjerätten likställd och därför påverkar inte en könsneutral äktenskapslag vilka par som ska få adoptera etc.

Dessutom idiotförklarar ju Yvonne Andersson alla de länder som utrett och infört en könsneutral äktenskapslag, att de länderna inte bryr sig om barnets bästa. Förutom Sverige så är det Nederländerna, Belgien, Spanien, Kanada och Sydafrika och några delstater i USA dessutom.

Myt 4

Att göra förändringar så att människor känner sig sårade och inte känner igen sig, alltså att göra förändringar på andra människors bekostnad, tycker jag är ett oskick, helt enkelt.


Yvonne Andersson (kd)

Min kommentar: Det äktenskapslagförslag som riksdagen sa ja till är inte på någon annans bekostnad. Ingen får en sämre situation.

Myt 5

Förslaget om en civil samlevnadsbalk har fått ett brett stöd – på landets ledarsidor, liberala, socialdemokratiska och konservativa liksom bland kyrkliga ledare och företrädare för olika trossamfund. Katolske biskopen Anders Arborelius och Humanisternas ordförande Christer Sturmark finner varandra i en sådan här lösning, liksom RFSU och pingströrelsen. Nio biskopar i Svenska kyrkan står bakom en sådan här lösning enligt en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter. Alla har inte exakt samma utgångspunkter, men de kan förenas om en lösning av den här karaktören.


Stefan Attefall (kd)

Min kommentar: RFSU, Humanisterna likaväl som många tidningars ledarsidor har varit tydliga med att de vill ha en civilrättslig äktenskapslag. De har även kritiserat kd för att det för kristdemokraterna varit viktigast att försöka hindra samkönade par att kunna ingå äktenskap. Att då säga att förslagen har samma karaktär det är till att sprida myter.

8 Comments:

Blogger Lars Ewald Lenka said...

Trevligt att ni inspireras av mina blogginlägg. Det är väl härligt när man kan lära sig saker av varandra.

Med önskan om en skön helg!

fredag, april 03, 2009 11:40:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Inspireras av vad?

Jag inte läst något på din blogg som inspirerat till något jag skrivit här. Men du skriver intressant trots det ibland. Även om det är sällan jag besöker din blogg.

Jag kan ju berätta historien om när en kompis drack öl en fredag på en pub och så såg han plötsligt att en kompis kom in på puben och beställde en egen bira. "Du ska då alltid härmas" ropade han.

Trevlig helg själv.

fredag, april 03, 2009 11:48:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Sorry Bengt,
Det var Tor jag menade men nu gav jag ju dig beröm istället för Tor. Men det gör inget väl?
(Det var mytbeskrivningen som jag syftade på).

Apropå myt nr 4:
"Att göra förändringar så att människor känner sig sårade och inte känner igen sig, alltså att göra förändringar på andra människors bekostnad, tycker jag är ett oskick, helt enkelt".
Yvonne Andersson (kd)

Vem är du Bengt att göra dig till talesman och tolkare för alla de som faktiskt känner så som Yvonne Andersson beskriver det? Jag kan bara konstatera att detta är så många människor känner idag och det kan du naturligtvis tycka vara du vill om. Men de känner så i alla fall.

fredag, april 03, 2009 1:24:00 em  
Blogger Bengt Held said...

"Men de känner så i alla fall."

Vid varje kontroversiellt politiskt beslut i riksdagen blir vissa besvikna. Det är inte i sig dramatiskt och unikt för äktenskapsdebatten.

fredag, april 03, 2009 1:48:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lars Ewald L, du fortsätter din outtröttliga spegellek. Nåja, om den roar dig ska jag inte hindra dig. Men jag måste tyvärr göra dig besviken i ditt anspråk på att ha myntat mytbegreppet. Vill du läsa om myter kan du läsa min inläggsserie "Irrbloss i äktenskapsdebatten", som jag började skriva exakt ett år innan du började blogga. (Inte för att det gör mig till upphovsman till mytbegreppet...)

Bra genomgång, Bengt. Attefalls upprepande av det så kallade stödet för KD-förslaget är direkt lögnaktigt... Det är pinsamt och upprörande.

fredag, april 03, 2009 3:04:00 em  
Blogger Johan said...

Lars Ewald skrev:
”Upplevelsen av att känna sig orättvist behandlad går inte alltid att argumentera bort”
”Vem är du Bengt att göra dig till talesman och tolkare för alla de som faktiskt känner så som Yvonne Andersson beskriver det? Jag kan bara konstatera att detta är så många människor känner idag och det kan du naturligtvis tycka vara du vill om. Men de känner så i alla fall”

Jag känner mig som heterosexuell och ickekristen kränkt av det du säger om att kristna skulle vara kränkta av att homosexuella får ingå äktenskap. Vi är många heterosexuella som känner så idag. Ja, vi känner så oavsett vad du tycker om det. Varför tar du (och dina vapendragare) inte denna kränkthet på allvar? Vi är många som vill att vårt samhälle skall utvecklas och inte stagnera stampandes på samma blodiga betongpunkt, och skulle om det blev en sådan stagnation känna oss orättvist behandlade. Vad är det som säger att kristnas känslor är viktigare än den stora gruppen heterosexuella ickekristnas känslor i detta avlånga land?

lördag, april 04, 2009 12:22:00 fm  
Anonymous Björn said...

Vill bara tillägga att jag hade den "äran" att stå brevid KD politikern Yvonne Andersson när hon deltog i en manifestation för att hylla Åke Gren och hans åsikter härom året. Hon tog väl för givet att jag var en av hennes alierade för man kan säga att hennes åsikter och synpunkter om homosexuella var lite mera tillspetsade än de hon avger offentligt....riktigt skrämmande. Hon verkar verkligen besitta ett rent hat mot homosexuella. Man ryser åt en sådan kärlekslöshet...

lördag, april 04, 2009 9:26:00 fm  
Blogger Johan said...

Björn
Vad sa Yvonne Andersson i manifestationen till er som hon trodde höll med henne? Det skulle vara intressant att veta, och att göra uttalandet offentligt.

lördag, april 04, 2009 12:44:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home