fredag, april 10, 2009

13 av 19 svenska ledamöter i EU-parlamentet har konsekvent röstat HBT-vänligt.

ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har gjort en sammanställning av hur ledamöterna i EU-parlamentet röstat i de sex omröstningar som varit mest viktiga när det gäller HBT-rättigheter den senaste mandatiperioden (2004-2009). Det handlar om att fördöma diskriminering och trakasserier mot HBT-personer i t.ex. Polen och Lettland. Det handlar också om att jobba för ett tydligt diskrimineringsskydd för homosexuella och bisexuella i hela EU.

Av de 19 ledamöterna från Sverige i EU-parlamentet så är det 13 som har har röstat ja till de sex HBT-vänliga resolutionerna vid alla tillfällen de varit närvarande.

Jan Andersson (s)
Anna Hedh (s)
Inger Segelström (s)
Åsa Westlund (s)
Göran Färm (s)
Jens Holm (v)
Eva-Britt Svensson (v)
Helene Goudin (junilistan)
Lena Ek (c)
Olle Schmidt (fp)
Anders Wijkman (kd)
Carl Schlyter (mp)
Maria Robsahm (tidigare fp nu feministiskt initiativ)

Följande svenska ledamöter har röstat nej vid en av de sex omröstningarna.

Charlotte Cederschiöld (m)
Christofer Fjellner (m)
Anna Ibrisagic (m)

Följande svenska ledamöter har röstat nej vid två av de sex omröstningarna.

Gunnar Hökmark (m)
Nils Lundgren (junilistan)

Följande svenska ledamot har röstat nej vid tre av de sex omröstningarna

Lars Wohlin (tidigare junilistan nu kd)

Jag ska förtydliga att det kan vara flera orsaker till att en ledamot röstar nej till en resolution i EU-parlamentet. Det måste alltså inte ha att göra med att de menar att HBT-rättigheter är oviktiga. De kan tycka att resolutionen är bra i sak men att det inte är något som EU bör uttala sig om utan att det är en sak för de nationella parlamenten. Men givetvis kan det också vara så att de är är emot sakinnehållet.

Men bortsett från det så ger omröstningsresultaten en indikation om att de allra flesta EU-parlamentsledamöter röstar HBT-vänligt. Främst är det Lars Wohlin (kd) men även Nils Lundgren (junilistan) och Gunnar Hökmark (m) som röstat nej till HBT-vänliga resolutioner.

För den som planerar att rösta på moderaterna i EU-valet kan det vara en viktig information. Gunnar Hökmark kandiderar för omval (vilket Lundgren och Wohlin inte gör) och inom moderaterna så är det andra kandidater som profilerat sig HBT-vänligt t.ex. har Christofer Fjellner annonserat i HBT-media.

Vi har som bekant möjlighet att kryssa en kandidat på en partilista. Om du vill kan du använda den möjligheten och kanske maila kandidaterna inför EU-valet om vad de vill göra för HBT-rättigheter i Europa!

7 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

Mycket intressant information. Det är homosexuellas situation i Europa och världen som är den verkliga utmaningen. Går det att på ett enkelt sätt få reda på vilka omröstningar de enskilda röstat nej i? Det känns som relevant i sammanhanget.

fredag, april 10, 2009 2:54:00 em  
Anonymous Sanna said...

"De kan tycka att resolutionen är bra i sak men att det inte är något som EU bör uttala sig om utan att det är en sak för de nationella parlamenten. Men givetvis kan det också vara så att de är är emot sakinnehållet."

En annan information kan vara av relevans, ifall de som röstade emot har en benägenhet att rösta emot resolutioner gällande hbt-frågor.

Tänker rösta i EU-valet, som vanligt, men tänker inte slänga bort min röst på nån som har för vana att rösta mot reformer som gör livet lite lättare för hbt-gruppen.

fredag, april 10, 2009 4:50:00 em  
Blogger Noa Resare said...

Tor, följ ILGA-länken ovan. Där kan man genom lite runtklickande se vem som röstade hur när.

Jag har skickat ett meddelande till Christofer Fjellner, någon annan kanske har lust kontakta de andra och kolla hur de resnoerar.

/noa

fredag, april 10, 2009 5:00:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

fredag, april 10, 2009 5:17:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Här är den resolution "Lynne report" som moderaterna Cederschiöld, Fjellner Ibrasagic och Hökmark, junilistans Lundgren och kristdemokratern Wohlin röstade nej till.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0212&language=EN

Här är den resolution "Catania report" som junilistans Lundgren och kristdemokraten Wohlin röstade nej till.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A6-2008-0479&language=EN#title3

Och här är den resolution om lagar mot diskriminering som jag redovisat i en annan artikel, och som moderaten Hökmark och kristdemokraten Wohlin röstade nej till.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Att jag skrev det där med att folk kan ha olika orsaker att rösta nej är för att några av de här resolutionerna egentligen är ganska federalistiska. Trots det röstar både tex vänsterpartisterna och miljöpartisten för dem även om mp och v annars är emot federalism. Dvs man försöker skapa enhetliga regler inom hela unionen istället för att varje land ska avgöra sina lagar mot tex diskriminering.

I sak menar jag det är bra och jag är för resolutionerna också, vissa centrala mänskliga rättigheter som skydd mot diskriminnering bör vara gemensamma inom hela unionen. Men de som röstar nej till en resolution kan också ha som motiv just att de inte vill att EU ska avgöra det även om de gillar innehållet.

Ibland kan det också vara så att en ledamot kan gilla vissa delar av en resolution men inte någon annan del.

Därför är det bra, precis som Noa har gjort, att kontakta de ledamöter som ibland röstat nej och fråga varför de gjort så.

Generellt kan man säga att svenska ledamöter röstar betydligt mer HBT-vänligt i omröstningar än Europaparlamentet i sin helhet.

Bengt

fredag, april 10, 2009 5:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vill du ha vara HBT-vänlig, rösta V/MP/S. Kan återigen inte bli mer tydligt.

söndag, april 12, 2009 11:36:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

Din kommentar är besynnerlig efter att jag redogjort för att ledamöterna från s, c, fp, v och mp alla röstat HBT-vänligt i alla omröstningarna de varit närvarande. Att du väljer ut tre av de partierna säger mer om dig än det jag redovisade.

Jag också säga att det är inte så att det är någon "borgerlig" grupp i EU-parlamentet som ska kompromissa ihop sig om allt. C och fp tillhör den liberala gruppen och m och kd den konservativa gruppen.

Bengt Held

måndag, april 13, 2009 12:12:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home