söndag, april 26, 2009

ANC i Sydafrika. Inrikespolitiskt HBT-vänligt, utrikespolitiskt dåligt.

av BENGT HELD

Onsdagen 22 april var det parlamentsval i Sydafrika. På Adam Carrs hemsida (en mycket bra sådan) om valresultat i olika länder så hittar man infon att det regerande partiet ANC (närmast ett socialdemokratiskt parti) minskade -3,8 % men trots det fick hela 65,9 %. Det största oppositionspartiet Demokratic alliance (ett liberalt parti) ökade med 4,3 % till 16,7 %. Förutom dem är det bara två andra partier av betydelse i det nya parlamentet, Congress of the people och Inkatha freedom party.

Det intressanta är att alla de här fyra partierna idag är ideologiskt homovänliga och är för landets mycket HBT-vänliga lagar.

Sedan Sydafrika blev en demokrati på 1990-talet så har landet haft en sensationellt positiv utveckling inom HBT-området. Homosexuella relationer var faktiskt förbjudna fram till 1998, en lag som var kvar sedan apartheideran men som då förklarades ogiltig av en domstol. Men redan 1996 så införde Sydafrika som första land i världen ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i sin konstitution.

Därefter har landet, ibland efter omröstningar i parlamentet, ibland efter avgöranden i domstolar, sagt ja till reform efter reform. Idag har homosexuella och bisexuella juridiskt skydd mot diskriminering inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc, och hetslagen i landet skyddar dem. Lagarna om adoptioner och inseminationer är helt jämställda. Landet fick en lag om juridiska könsbyten för några år sedan.

I princip är det idag bara en tydligt diskriminerande lag. Landet har kvar en gammal äktenskapslag som gäller ännu trots att man införde en ny könsneutral "civil union act" 2005 där både samkönade och olikkönade par får rätt att ingå äktenskap om de vill kalla det så, annars får de kalla det partnerskap.

Problemet med den gamla äktenskapslagen är att homopar inte kan gifta sig enligt den och dessutom så har den lagens borgerliga vigselförrättare möjlighet att skicka in en ansökan om att få slippa viga homopar om det enligt förrättaren är emot dennes religion. Och efter att fått sådan dispens kan förrättaren trots det viga olikkönade par enligt "civil unions act". Det är givetvis oacceptabelt att en borgerlig vigselförrättare som representerar det offentliga ska ha rätt att vägra ge service åt vissa av landets medborgare.

Men annars är problemet för HBT-personer i Sydafrika att negativa attityder bland befolkningen ännu är vanligt trots de positiva lagarna. Enligt en opinionsmätning från 2008 menar 81 % av Sydafrikas befolkning att homosexualitet alltid är fel. Det är en av orsakerna till att det är många hatbrott mot bögar och lesbiska i landet.

Trots att ANC idag är HBT-vänligt inom inrikespolitiken så har landets regering svikit inom utrikespolitiken. Sydafrika vägrade december 2008 säga ja till den HBT-resolution i FN som krävde att alla länder avskaffar förbud för homosexuella relationer. En orsak kan vara att landets regering ofta varit ointresserat av att kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive HBT-rättigheter, i andra länder i södra Afrika.

Det största oppositionspartiet, liberala Democratic alliance, kritiserade regeringen för att den inte sa ja till HBT-resolutionen i FN och även Inkatha freedom party har uttalat att partiet är för resolutionen.

Det intressanta med det sistnämnda partiet är annars att Inkathapartiet var helt emot en könsneutral äktenskapslag 2005 och röstade då nej i parlamentet men har, sedan landet väl har infört lagen, tvärvänt och är idag tydligt för homoäktenskap. Det här visar att det är förändring åt det positiva hållet i Sydafrika likaväl som i Västeuropa. Och att när väl ett land sagt ja till en könsneutral äktenskapslag så byter folk som tidigare varit emot reformen ofta åsikt och blir för en jämlik äktenskapslag eller i alla fall utan problem acccepterar det.


4 Comments:

Blogger Tor Billgren said...

I sammanhanget kan man också nämna att den blivande presidenten Jacob Zuma så sent som 2006 uttalade sig mycket negativt om homosexuella. Han sa att homoäktenskap vanhedrar nationen och Gud, och att han i sin ungdom inte skulle tveka att slå ner en "ungqingili". Som vanligt när han skämmer ut sig, försökte Zuma senare bortförklara uttalandet med att han är en "Zulu-man".

Sydafrika har sannerligen agerat skandlöst i FN de senaste åren. Landets FN-ambassadör Dumisani Khumalo förklarade sitt nej till resolutionen om avkriminalisering av homosexualitet så här:
- Sydafrika stödde deklarationen, men skrev inte under den.

Briljant... Sydafrika har också blockerat viktig FN-kritik mot regimerna i Burma och Zimbabwe. Orsaken är förmodligen landets - och framförallt regeringspartiets - täta band med Kina. Där har vi också förklaringen till att Dalai Lama inte bevijades visum för den fredskonferens som skulle ha hållits i landet för en månad sedan.

söndag, april 26, 2009 11:10:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

...apropå detta med att "vanhedra Gud", så är Zuma polygamist. Han har cirka 4 hustrur...

söndag, april 26, 2009 11:16:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Tor

Jag håller med om att det är fruktansvärt omdömeslöst.

Men visst har väl Zuma bett om ursäkt för det eller? Inte för att det skulle göra honom homovänlig men jag har läst det.

Bengt

söndag, april 26, 2009 11:16:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jo han har bett om ursäkt. Och det var då han hänvisade till sin zulu-tillhörighet, något som för övrigt även hände ofta under våldtäktsrättegången 2006.

söndag, april 26, 2009 11:47:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home