söndag, april 05, 2009

Kristdemokraternas helomvändningar.

av BENGT HELD

I en tidigare artikel berättade jag om att kd de senaste 25 åren röstat emot många reformer för homosexuella och bisexuella. En intressant sak är att partiet ofta gjort helomvändningar av sina åsikter några år efter att riksdagen sagt ja till olika reformer. Det har då visat sig att det inte blev det kaos och de förfärliga konsekvenser som kd varnade för före riksdagens omröstningar.

Om vi återigen granskar de reformerna som jag listade att kd röstat emot så är här partiets åsikter idag.

1987 Nej till en sambolag för samkönade par

Nu: Kd är för reformen.

1987 Nej till att homosexuella ska få skydd av lagen mot olaga diskriminering precis som etniska och religiösa minoriteter

Nu: Kd är för reformen.

1994 Nej till partnerskapslagen

Nu: Kd sa för några år sedan ja till reformen och att behålla partnerskapslagen var partiets alternativ till en könsneutral äktenskapslag fram till oktober 2008.

2002 Nej till homoadoptioner (även nej till närståendeadoptioner som ger ökad trygghet för barn som redan finns i homofamiljer)"

Nu: Kd är ännu emot reformen.

2002 Nej till att ge homosexuella och bisexuella samma skydd i hetslagen som etniska och religiösa minoriteter.

Nu: Kd är för reformen.

2005 Nej till att lesbiska kvinnor ska få möjlighet att bli inseminerade vid kliniker

Nu: Kd är ännu emot reformen.

2006 Nej till att borgerliga vigselförrättare även ska vara skyldiga att viga samkönade par som ingår partnerskap."

Nu: Kd är för reformen.

Av de sju reformerna har kd alltså sagt ja till fem efteråt. Alla partier byter givetvis åsikter, det är inte kd ensamt om. Alla partier blir också påverkade av övriga samhället.

Men det som är anmärkningsvärt med kd är med vilken frenesi de jobbat emot reformer för homosexuella och bisexuella. Och senare utan några som helst problem sagt ja till samma reformer.

Kd borde kanske lära sig av sina tidigare erfarenheter. Det blir inte kaos i samhället när HBT-personer får lika rättigheter som andra medborgare och samma skydd mot hets och diskriminering som etniska och religiösa minoriteter.

7 Comments:

Blogger Leif Ekstedt said...

Hade reformen kommit som jag väntar på: cilväktenskap med staten
som registrator hade de kanske inte bråkat. Men de kristna har ibland svårt att skilja på sekulär och religös tillämpning.
RFSL sände en aetist till TV för att
driva frågan om religiösa kyrkors skyldighet att viga alla par.
Min enda invändning är att kyrkan har skyldighet att fatta sitt beslut i frågan och staten har skyldighet att se till att alla par
blir gifta under samma äktenskapsbalk. Det har ju blivit beslut. Nu är det enbart att vänta på Sv.Kyrkan men de kommer säkert till hösten.

söndag, april 05, 2009 4:31:00 em  
Anonymous Mattias said...

Bengt: Om man reflekterar över de punkter där partiet inte har svängt, så är de där barn är inblandade. För mig personligen är äktenskapsfrågan inte en stor fråga, även om jag av religionsfrihets skäl ser det som läpligast med en helt civilrättslig lagstiftning på området. Något jag för övrigt diskuterade redan 2001.

När det gäller barn, så anser jag att det är eftersträvansvärt att barn får växa upp med sin mamma och pappa. Adoptionsfrågan är mer komplicerad ur detta synsätt, barnen finns ju redan, däremot är jag övertygad motståndare till all form av insemination där barnet berövas rätten till sin far.(Oavsett om det är i en heterosexuell eller homosexuell relation, eller i en singelsituation)

Leif: Generellt skulle jag nog vilja påstå att KD är bättre än de flesta att dra gränsen mellan sekulärt och religiöst av den anledningen att vi tvingats göra de analyserna, inte minst pga vårt partinamn.

söndag, april 05, 2009 7:21:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

"Om man reflekterar över de punkter där partiet inte har svängt, så är de där barn är inblandade."

Helt rätt analys. Och desto mer besynnerligt då att kd så envetet sagt nej till en könsneutral äktenskapslag som inte påverkar familjerätten.

"För mig personligen är äktenskapsfrågan inte en stor fråga, även om jag av religionsfrihets skäl ser det som läpligast med en helt civilrättslig lagstiftning på området."

Varför menar du den skulle öka religionfriheten?

Jag ska säga att det ju är en legitim debatt att föra men om äktenskapslagen ska vara civil (bara borgerliga vigslar ska ha juridisk verkan) och om äktenskapslagen ska vara könsneutral är ju två olika debatter, men det vet du nog själv.

Oavsett om lagen blir civilrättslig eller som idag bör den vara könsneutral, inga sakargument talar emot det.

"När det gäller barn, så anser jag att det är eftersträvansvärt att barn får växa upp med sin mamma och pappa. Adoptionsfrågan är mer komplicerad ur detta synsätt, barnen finns ju redan"

Visst det är ju en aspekt, själv så menar jag att det är möjligt för barn att få både manliga och kvinnliga förebilder utan att det måste bo med både en man och en kvinna.

Men vad tycker du Mattias om närståendeadoptioner för samkönade par då? Det handlar ju om att öka tryggheten för barn som redan finns i homofamiljer. Det är en gåta att kd ännu är emot den reformen, tom sverigedemokraterna är idag för närståendeadoptioner för samkönade par och även kristdemokratiska ungdomsförbundet (kdu) säger ja till det.

Bengt Held

söndag, april 05, 2009 7:52:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Ska säga att det är trevligt att Mattias, Filip, Kefas och andra är här och framför andra perspektiv ibland än de jag och Tor har. Ni bidrar till en intressantare blogg. Det hade ju varit tråkigt om alla tyckte likadant om allt här.

Tack förresten till Filip som frågade om hur man kan läsa om det är jag eller Tor som skrivit en artikel här, tack vare din fråga så har jag och Tor nu förtydligat det som ni nog har noterat.

Och till er andra som läser bloggen och ännu inte kommenterat. Var inte rädda och göra det. Oavsett om ni håller med mig och Tor eller tycker tvärtom.

På tal om att tycka annorlunda så chattade jag för ca ett år sedan med en brittisk vän som håller på att lära sig svenska. Han tar svensklektioner i Manchester där han bor och jag brukar försöka träna honom genom att vi chattar på svenska. Efter att ha rättat honom ovanligt ofta en kväll frågade jag honom om det var ok för honom att jag gjorde det.

Han skrev "Yes, I like when you correct me".

Jag kontrade med "Say that again when we are married"

Och fick ett smiley till svar. :-)

Bengt Held

söndag, april 05, 2009 8:13:00 em  
Anonymous Mattias said...

Visst är det intressant med dialog. Jag hade under många år en intressant webbkonversation med en stanist som jag antagligen aldrig fått kontakt med irl. Därmed inga andra jämförelser i övrigt

Angående närståendeadoption:

Jag är inte tillräckligt insatt för att ta ställning till närstående adoption.

Några lösa tankar:
Till exempel tycker jag att det är fel om någon manlig bekant (eller obekant) hjälper till att göra en lesbisk kvinna gravid för att hennes partner i ett senare skede skall kunna adoptera. Då berövar man barnet sin far. Men detta är å andra sidan kanske inte den vanligaste situationen.

En förutsättning för att närståendeadoption skall vara ok, enligt mig, är nog att den andra föräldern är död eller på annat sätt omöjlig som förälder, vad det nu skulle vara.

Som sagt, några lösa ofärdiga tankar.

Mattias

söndag, april 05, 2009 9:34:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Mattias

"Till exempel tycker jag att det är fel om någon manlig bekant (eller obekant) hjälper till att göra en lesbisk kvinna gravid för att hennes partner i ett senare skede skall kunna adoptera. Då berövar man barnet sin far. Men detta är å andra sidan kanske inte den vanligaste situationen."

Du kan ju tycka det är fel, men det är ju inte förbjudet. Och många kvinnor har ju blivit gravida efter en krogkväll med främmande män. Inte heller det är möjligt att förbjuda. Då får man ju hantera situationen som den är. Man ska ju inte straffa barnet och ge det sämre trygghet för att man inte menar att familjesituationen blev idealisk. Det är barnets bästa som ska vara avgörande när man inför lagar i familjerätten.

"En förutsättning för att närståendeadoption skall vara ok, enligt mig, är nog att den andra föräldern är död eller på annat sätt omöjlig som förälder, vad det nu skulle vara."

I praktiken är det ju i sådana situation som närståendeadoption blir aktuell och den har fungerat så för heteropar i många år, sedan 2002 även för homopar. Varför förtjänar inte barn i homofamiljer samma juridisk trygghet som andra barn?

Tycker man att närståendeadoptioner i sig alltid är fel så får man ju avskaffa möjligheten helt, men det vill inte kd. De vill behålla möjligheten för olikkönade par, men avskaffa möjligheten för samkönade par. Det är en extrem och barnfientlig politik.

Även kristelig folkeparti i Norge, som annars är lika konservativa som kd i Sverige, är idag för närståendeadoptioner för homopar.

Bengt

söndag, april 05, 2009 10:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tack själv Bengt!

/Filip

måndag, april 06, 2009 7:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home