onsdag, april 22, 2009

"Det är heterosexualiteten som behöver en förklaring"

av TOR BILLGREN

Jag måste citera något Christopher Aqurette skrev i tråden Inkonsekvent policy i församlingar. Texten är skriven som ett ifrågasättande av påståendet att berättelsen om hur Gud skapar människan (1 Mos 2) visar att "homosexualitet inte ingår med Guds plan".

Vi får veta att kvinnan skapades av mannens revben och att det är av denna anledning som en man och en kvinna blir ett kött. På vilket sätt utesluter det andra planer för mänskligheten? Och varför skulle inte samhörigheten män emellan kunna vara minst lika stark med tanke på att de redan tillhör samma kött? Vad Toran gör är ju att förklara varför män och kvinnor kan skapa en relation lika stark som den mellan män. Den säger ingenting om manliga relationer eftersom någon liknande förklaring inte behövs. Det är heterosexualiteten som behöver en förklaring för att bli begriplig.

Ett tips är för övrigt att du läser Toran på hebreiska. Då kommer du att se att orden för man och kvinna inte används systematiskt på det sätt som den kristna homofobilobbyn gör gällande. Men krav på sådana språkkunskaper är kanske överkurs.


Ett ord: Lysande.

19 Comments:

Anonymous Clapham said...

Facts were created by God to test ut!

onsdag, april 22, 2009 8:35:00 em  
Anonymous micke aspfors said...

Man borde kanske ta en kurs i hebreiska. :-)

onsdag, april 22, 2009 9:18:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Tor:
Tack för berömmet. När det gäller hebreiskan så är det intressant att "kvinna" bokstavligt betyder "av man". Engelskan har också detta, eftersom wo-man betyder detta. Det som texten försöker förklara är således varför kvinnor kan ha en lika stark relation med män som män kan ha sinsemellan. Detta är åtminstone en tolkning som många progressiva rabbiner menar är mer sann än att Gud skulle fördöma homosexuella relationer.

Jag tycker det är viktigt att våga utmana de mest trångsynta tolkningarna av de heliga texterna eftersom man annars ger mörkermännen rätt när de försöker ta Gud ifrån troende homosexuella. Och ju mer jag studerar så kallad queerteologi, desto mer övertygad blir jag om att Moseböckerna faktiskt inte alls fördömer homosexualitet.

onsdag, april 22, 2009 9:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Personligen tycker jag inte att man behöver tillämpa någon alternativ teologi för att dra den slutsatsen. Det är bara att läsa vad det står. Att tolka berättelsen om Sodom och Gomorra som en varning för homosexualitet, måste vara en av världshistoriens största bluffar.

onsdag, april 22, 2009 9:57:00 em  
Anonymous Mattias said...

Kan du hebreiska?

onsdag, april 22, 2009 9:59:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Mattias:
Inte flytande, men jag kan lite hebreiska. Har studerat en del som vuxen och ska fortsätta med fördjupning på universitetet i höst. I den församling jag brukar besöka läser rabbinen alltid texterna på både hebreiska och engelska och diskuterar sedan olika tolkningar. Jag brukaar ibland jämföra med den svenska översättningen och ser då hur mycket som går förlorat.

onsdag, april 22, 2009 10:38:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Den hebreiska som talas i Israel idag är inte samma hebreiska som GT skrevs på. Det är ett rekonstruerat språk. Att tolka GT med nutida hebreiska måste vara minst lika svårt som att försöka förstå de fornnoridksa gudasagorna med hjälp av nutidssvenska. Det finns förstås en judisk tradition, som sträcker sig bakåt i tiden. Jsg undrar om den kan ha förändrats efter rekonstruktionen av hebreiskan. Man skulle kanske jämföra med förklaringar av GT på jiddisch.

Vi får inte heller glömma att kristendomen är en annan religion än judendomen. Såvitt jag vet fastställdes den judiska kanon när kristendomen redan fanns. De judar, som grundade den kristna religionen, kan inte anses vara sämre uttolkare av GT än de, som förblev i judendomen. Men det är sannerligen skillnad, när den ena religionen tolkar GT som en profetia om att Jesus är Messias, medan den andra religionen bestrider detta.

Slutligen kan det konstateras att de som skrev NT inte bara gav texten till NT, utan även den tradition som hjälper oss att förstå det de skrev. Om man inte lever i den kristna traditionen kan man sannerligen hamna vilse. Det tjänar inget till att försöka få till det att den kristendom, som kristna har trott på i 2000 år har feltolkat Bibeln. Det är nämligen den religionen som ÄR kristendom. Det ahr flera gånger under kristendomens långa historia uppträtt personer, som sagt sig ha en mer sann "sanning". De mest framgångsrika av dessa har gått till historien som grundare av en ny religion.

onsdag, april 22, 2009 11:49:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Jag fick lära mig i den svenska Folkskolan under 1950-talet att Eva betyder "maninna", så det är inget som progressiva rabbiner har kommit på helt nyligen. Slå in öppna dörrar.

onsdag, april 22, 2009 11:58:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Lars:
Men det har ju gjorts gällande att det finns en skapande Gud med en heterosexuell plan som gäller alla människor och att bevis för detta finns i Moseböckerna. Då är det absolut relevant att studera vad som faktiskt står i den hebreiska texten och inte bara ta för givet att ett gäng homofoba frikyrkopastorer som läst en svensk översättning har rätt.

När det gäller kristendomen som separat religion så kan man konstatera att den homofobiska läsningen enbart hittar stöd i Paulus texter. Det enda Jesus gör är att hänvisa till skapelseberättelsen i Toran. Man kan ju tycka att Gud/Jesus borde ha gjort större sak av en såpass vanlig företeelse som manlig homosexualitet.

torsdag, april 23, 2009 1:07:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Lars

Det tjänar inget till att försöka få till det att den kristendom, som kristna har trott på i 2000 år har feltolkat Bibeln.Menar du att det under dessa 2000 år funnits förutsättningar för att inhämta adekvat information om fenomenet homosexualitet? Intressant. Hur har det gått till?

torsdag, april 23, 2009 1:23:00 fm  
Anonymous Anders said...

Varför förleds vi hela tiden in i en diskussion om bibeltolkning när uppgiften att klä av den kristna högerns argument i första hand är politisk?

torsdag, april 23, 2009 1:50:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

För att den kristna högern hämtar sina argument från Bibeln.

torsdag, april 23, 2009 2:05:00 fm  
Anonymous Anders said...

Det är riktigt, och visst är själva debatten om tolkningarna av Moseböcker och Korintierbrev upplysande - och därmed också politisk kan man väl säga.

Men, vid sidan av detta uttrycker deras argument ett demokratiförakt och en dogmatisk hållning som även kan angripas för just dessa egenskaper.

Men, igen, det saknar sannerligen inte sådana inlägg på bloggen :-)

torsdag, april 23, 2009 2:13:00 fm  
Anonymous Lars Flemström said...

Tor

Bibeln är inte någon vetenskaplig förklaring av homosexualiteten.

torsdag, april 23, 2009 5:54:00 fm  
Anonymous Sanna said...

Jag håller med Anders lite här, bibeln och andra heliga skrifter, och vad som står i dem, är ovidkommande för hur vi ska forma samhällspolitiken grundat på de demokratiska principerna.

När äktenskapsdebatten pågick som värst i media så längtade jag faktiskt efter en politisk debattör som rakt ut sa, "vad som står i heliga skrifter är irrelevant som argument", allra helst hade jag velat höra det i riksdagens debatter.
Den politikern hade per default fått min röst, oavsett partitillhörighet.

Politiserad religion är ett hot mot demokratiska principer, man kan inte bygga ett demokratiskt samhälle baserad på de pliktetiskt moraliska normerna.

Men visst har Tor också rätt, argument baserad på bibliska tolkningar ska kunna ifrågasättas, och visa att det kan tolkas på andra sätt, och framför allt om och hur mycket av "sanningen" i bibeln kan ha förvanskat genom rena översättningsfel och omtolkningar under de århundraden som bibeln har existerat.

Sammanfattningsvist, bibliska argument mötes bäst med argument baserad på de demokratiska principerna, och där tycker jag både Tor och Bengt har lyckats med berömt godkänt.

torsdag, april 23, 2009 7:36:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Det som är intressant är att Bibeldebatterna på¨den här bloggen ofta ger fler kommentarer och vildare debatter än de politiska debatterna. Det här i det sekulariserade Sverige 2009.

Jag menar inte det måste vara fel. Det är främst ett konstaterande.

Bengt

torsdag, april 23, 2009 8:41:00 fm  
Anonymous Felipe said...

Debuterar med en kommentar!

Sanna:

Tack, du sa precis det jag tänkte. DU får min röst! :-)

torsdag, april 23, 2009 10:23:00 fm  
Anonymous Anders said...

Jo, det är på nåt sätt kul att debattera bibeltolkning med fanatiker. Man blir hela tiden på nåt sätt både road och förfärad av resonemangen och det triggar debattlusten. Men det är klart att i grund och botten är det en djupt problematisk hållning och odemokratisk syn som de ger uttryck för och det förtjänar den underton av allvar som bloggen har.

torsdag, april 23, 2009 9:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Lars Flemström

"Bibeln är inte någon vetenskaplig förklaring av homosexualiteten."

Nej. Och Bibeln ger heller inga antydningar om att de som skrev texterna har haft en aning om vad homosexualitet är. Det finns ett enormt glapp mellan de föreställningar som kommer fram i Bibeln, traditionens uttolkningar och verkligheten. Vad tycker du att man ska göra åt detta glapp, Lars?

fredag, april 24, 2009 11:11:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home