fredag, april 03, 2009

EU-parlamentet vill förbättra skydd mot diskriminering.

av BENGT HELD

Igår 2 april så röstade EU-parlamentet om ett nytt förslag mot diskriminering, något som skulle förbättra homosexuellas och bisexuellas situation i många länder om det blir verklighet.

Förslaget från EU-kommissionen är att varje land i unionen måste ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning, ålder, religion och funktionshinder inom alla samhällsområden. Hittills har det bara varit krav på alla EU-länder att förbjuda diskriminering av de orsakerna inom arbetsmarknaden. Däremot måste redan idag varje EU-land ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden.

EU-parlamentetet har själv gjort några ändringsförslag men deras omröstning är bara rådgivande när det gäller ärendet, till sist måste alla regeringar i EU enas om ett förslag i ministerrådet. Men nu har alltså både kommissionen och EU-parlamentet sagt jag vilket ökar chansen att ministerrådet gör likadant.

Av de närvarande ledamöterna i EU-parlamentet röstade 360 ja, 224 nej och 64 avstod. De grupper som är för förslaget är den socialistiska, liberala, gröna och vänstergruppen. Den konservativa gruppen är emot, främst med hänvisning till att det kan bli "för mycket byråkrati". Jag har ännu inte hittat hur de olika svenska ledamöterna röstade men sannolikt så var de allihop eller nästan allihop för förslaget. Moderaterna och kristdemokraterna brukar rösta HBT-vänligare än de flesta andra i den konservativa partigrupp de är en del av.

Den svenska borgerliga regeringen är för förslaget att även homosexuella och bisexuella m.fl. grupper ska få skydd inom alla samhälsområden. Oppositionen i den svenska riksdagen säger också ja till det. Så i Sveriges riksdag är det här inte kontroversiellt. Inte heller skulle det få någon avgörande praktisk effekt i vårt land eftersom vi redan har genomfört de flesta av förslagen. Förutom främst när det gäller lagar mot diskriminering p.g.a. ålder där Sverige skulle bli tvunget att förbjuda diskriminering inom fler samhällsområden än idag.

Men i många andra länder, främst i östra Europa, skulle det här förslaget betyda en dramatisk förbättring för homosexuella och bisexuella när det gäller skyddet mot diskriminering inom områden som försäljning av varor och tjänster, utbildning, bostäder, socialtjänst etc.

Transpersoner är inte omnämnda i förslaget men av praxis så menar EU att transsexuella (individer som planerar att juridiskt byta kön eller har gjort det) har skydd av lagar mot diskriminering p.g.a. kön. Situationen är dock inte helt tydlig.

Hittar jag mer info senare idag så lämnar jag det givetvis här.