måndag, april 13, 2009

Frågorna som partierna ska besvara inför EU-valet.

av BENGT HELD

I början av juni i år är det som bekant val till Europaparlamentet i alla länder i unionen. Även om parlamentet ännu har ganska begränsad makt så har de fått mer att säga till om och deras uttalanden är om inte annat symboliskt viktiga. Vi vet av de negativa reaktionerna från HBT-fientliga politiker att parlamentets fördömanden mot dem betyder något.

Det är alltså viktigt att de ledamöter som Sverige skickar till EU-parlamentet har intresse för och tillräckligt med civilkurage för att rösta för HBT-personers mänskliga rättigheter och att utmana de som vill diskriminera.

Jag ska i mitt HBT-nyhetsbrev för maj 2009 redovisa vad olika svenska partier officiellt har för åsikter om viktiga områden för HBT-personers rättigheter inom unionen.

Preliminärt blir det följande frågor (det kan bli vissa ändringar och har du själv förslag på fler frågor är det bra om du lämnar det här eller mailar mig om det) som jag senare i april ska skicka till riksdagspartierna + sverigedemokraterna och junilistan.

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land. Ja, nej eller ingen åsikt?

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskrimering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden d.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc. Ja, nej eller ingen åsikt?

Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)? Ja, nej eller ingen åsikt?

Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

4. De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella att juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc. Menar ditt parti att det är viktigt att EU-parlamentet offentligt och tydligt fördömer de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem? Ja, nej eller ingen åsikt?

Det var alltså de fyra enkätfrågorna som jag preliminärt gjort. Är du som läser det här själv partipolitiskt engagerad så kan jag tipsa om att försöka påverka ditt parti att säga ja till de här fyra sakerna om partiet inte redan gjort det. Jag skickar enkäten till partierna senare i april och sista datum för dem att svara blir i början av maj.

3 Comments:

Blogger TF said...

Är inte frågorna lite väl långa?

måndag, april 13, 2009 10:30:00 em  
Blogger Bengt Held said...

TF

Visst, jag vet att det kan tyckas så. Problemet är hur man kan förkorta dem och trots det få fram informationen. Problemet är att många partikanslier nog inte har exakt koll på hur situationen är när det gäller de fyra områdena.

Har du några alterantivt förslag hur man begripligt kan förkorta frågorna?

Bengt

måndag, april 13, 2009 10:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tycker absolut man bör kunna kräva av hågade EU-parlamentariker och partikanslier att de läser igenom de frågor formlerade på det sätt som de är.

Kampen för homosexuellas rättigheter är byggd dels av att forma de stora visionerna om ett fritt samhälle och driva opinionsbildning i detta syfte och dels att i varje specifik fråga sträva efter beslut som förändrar samhället mot större öppenhet och jämställdhet.

Som parlamentariker, politiker och beslutsfattare måste man klara båda dessa former av samhällsomdaning. I EU-parlmamentet är kanhända visionsarbetet nog så viktigt eftersom våra politiker där måste möta politiker från länder som fortfarande accepterar öppet förtryck. Om jag skulle lägga till någon fråga så vore det en "kontrollfråga" kring visionsarbetet för ett jämställt samhälle i allmänhet och homosexuellas rättigheter i synnerhet.

onsdag, april 15, 2009 8:22:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home