måndag, april 20, 2009

Homosexualitet och islam

av TOR BILLGREN

Läs gärna Andreas Ekströms utmärkta intervju med Andreas Malm, som är aktuell med den omdebatterade boken Hatet mot muslimer. Bland annat tas islams hållning till homosexualitet upp, en fråga som extremvänstern annars gärna undviker:

Hatet mot homosexuella är enormt starkt bland konservativa muslimer. Det är ju ett exempel där politik och religion krockar.
– Jag håller med dig. Många föreställningar om att homosexuella inte bör ha lika rättigheter måste tolereras juridiskt, det faller under yttrandefriheten. Däremot bör man inte tolerera det politiskt, och den diskussionen kan komma upp i muslimska kretsar. Den ska tas där också. Folk har så oerhört starka förutfattade meningar. ”Så fort en snubbe spänner på en annan snubbe så åker han upp i en lyktstolpe”, ungefär. Så är det ju inte. Alla sexualitetsnormer ser annorlunda ut i muslimska länder. Det här resonemanget kräver mer utrymme för att bli begripligt egentligen, och jag har ju skrivit mer utförligt om det i boken. Men vad jag är ute efter den här gången, med den här boken, är inte inomreligiösa problem.


Har någon läst boken och Malms utförliga resonemang i frågan? Jag är nyfiken.

17 Comments:

Blogger Bengt Held said...

Den intervju du refererar till är intressant. Jag vore också intresserad om någon som läst Malms bok kunde berätta om det där resonemanget.

Men redan när man läser de få meningarna i Sydsvenskans intervju så har man orsak att vara kritisk mot Malm.

Några kommentarer jag har till Malms svar.

"Jag håller med dig. Många föreställningar om att homosexuella inte bör ha lika rättigheter måste tolereras juridiskt, det faller under yttrandefriheten."

Det är ju sant att yttrandefriheten är viktig, men varför betonar Malm det just när det gäller muslimers rätt att skriva negativa saker om homosexuella? Jag har läst en del av Malm om islamofobi och han har aldrig någonsin bland de intervjuer jag kollat betonat att det är juridiskt tillåtet att skriva negativa saker om muslimer eftersom vi har yttrandefrihet. Istället vänder han sig ensidigt emot i princip varje kritik mot islam och (vissa) muslimer.

Islamofobi är ett problem. Men för det mesta låtsas Malm som om kritiken mot muslimer att vara mot yttrandefrihet, för kvinnoföryck, antisemitism och homofientlighet är en lögn och sedan bör man inte säga mer.

Sant är ju istället att en betydande minoritet bland muslimer, islamister, är just sådär. Men att islamofoberna gör felet att bunta ihop majoriteten demokratiska muslimer med den mer extrema gruppen.

"Däremot bör man inte tolerera det politiskt, och den diskussionen kan komma upp i muslimska kretsar."

Det är ju bra att han förtydligar det. Men jag vet inte var någonstans han skulle ha framfört något som helst kritiskt ord när det gäller homofientlighet bland muslimer. Kanske han fått för sig att sånt ska man inte diskutera offentligt för det kan förvärra islamofobin. Det han då egentligen säger är att man ska offra en dubbelt diskriminerad grupp, HBT-muslimer, för att HBT-fientliga muslimer ska kunna ägna sig åt interna trakasserier mot dem utan någon som helst offentlig debatt. Eftersom den den debatten kan vara negativ för gruppen som helhet. På kort sikt kanske det är så. Men på lång sikt är det sällan någon bra strategi att ducka för allvarliga problem. Det är inte bra för de heteromuslimer som är HBT-vänliga heller.

"Den ska tas där också. Folk har så oerhört starka förutfattade meningar. ”Så fort en snubbe spänner på en annan snubbe så åker han upp i en lyktstolpe”, ungefär. Så är det ju inte. Alla sexualitetsnormer ser annorlunda ut i muslimska länder."

Här verkar han närmast bagatellisera förföljelsen i muslimska diktaturer. Faktum är ju att flera länder har dödsstraff för homosexuella relationer och både Iran och Saudiarabien har avrättat homosexuella de senaste åren av den orsaken.

Vad är det för annorlunda sexualitetsnorm han syftar på? Och skulle den normen ursäkta eller göra förföljelsen mindre klandervärd?

Tyvärr så pressade journalisten från Sydsvenskan honom inte mer på det.

Bengt

måndag, april 20, 2009 10:06:00 fm  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Andreas Malm anser att homosexualitet är en fråga för religiösa muslimer som ingen utomstående ska försöka påverka.

Det som slår mig är att han diskuterar frågan som om homosexuella muslimer inte finns och att religionen tillhör de mesta konservativa. Det finns liksom bara ett förtryck, och det är förtrycket av muslimer.

måndag, april 20, 2009 10:23:00 fm  
Anonymous Zem said...

Jag har ännu inte hunnit läsa Malms bok, men det kommer jag göra så fort jag får tid till det.

Har däremot just beställt följande DVD från USA:

"A Jihad for Love"

Fourteen centuries after the revelation of the holy Qur’an to the Prophet Muhammad, Islam today is the world’s second largest and fastest growing religion. Muslim gay filmmaker Parvez Sharma travels the many worlds of this dynamic faith, discovering the stories of its most unlikely storytellers: lesbian and gay Muslims.

http://firstrunfeatures.com/jihadforlovedvd.html

Kan också rekommendera boken Desiring Arabs av Joseph A. Massad för den som är intresserad av ämnet.

måndag, april 20, 2009 10:35:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Hade någon argumenterat emot kristofobi som Andreas Malm gör om islamofobi hade det blivit ungefär så hår.

"Kristofobin ökar i hela Europa nu, främst är det vänsterpartier men även en del borgerliga politiker är ansvariga för det. De sprider budskapet att kristna är homofientliga, sexualfientliga och emot aborter. Det är viktigt vi demokrater bekämpar och avslöjar den här kristofoba propagandan".

Bengt

måndag, april 20, 2009 11:06:00 fm  
Blogger minutz3 said...

Bara en liten "kul" grej, den stora debattfrågan inom Islam är inte hur "homosexuella" personer skall straffas - det är med döden de skall straffas - utan exakt hur, så att säga. Lärda muslimer (profeter?) har diskuterat om det är genom bränning, stening eller genom att kasta personen ifråga från ett högt hus det skall bestraffas. Det mest muslimska, kom man fram i tråden ifråga var stening.

Läs själv: http://www.themuslimzone.com/general-islamic-discussions/2551-homosexuals-should-stoned.html

måndag, april 20, 2009 7:33:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja det var riktigt kul, minutz3. Lika kul som när de katolska och islamistiska länderna tar varann i hand och samarbetar när det gäller att blockera resolutioner mot avkriminalisering av homosexualitet.

måndag, april 20, 2009 8:49:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Ja det var riktigt kul, minutz3. Lika kul som när de katolska och islamistiska länderna tar varann i hand och samarbetar när det gäller att blockera resolutioner mot avkriminalisering av homosexualitet.

måndag, april 20, 2009 8:49:00 em  
Blogger minutz3 said...

Tor Billgren: du vet förmodligen likväl som jag att det är en enorm skillnad mellan Katolska Kyrkans syn på homosexuella handlingar och den muslimska synen på detsamma...

Om du har glömt bort detta så tillåt mig fräscha upp minnet med ett utdrag ur Katolska Kyrkans Katekes:
Kyskhet och homosexualitet

2357 Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.

2358 Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.

2359 Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten.

måndag, april 20, 2009 8:57:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

minutz3:
Det pågår flera parallella diskussionen om homosexualitet inom islam. I Iran är det exempelvis vanligt att homosexuella män blir tvingade att genomgå könsbyte eftersom man där tolkar genuin homosexualitet som transsexualitet. Vidare är det en växande grupp västerländska muslimer som vänder sig mot ortodox islam och välkomnar homosexuella i olika grad. Min gissning är att vi inom hundra år kommer att se islam uppdelat på ungefär samma sätt som judendomen, det vill säga en stor och etablerad reformrörelse i opposition till en traditionell och ortodox rörelse.

måndag, april 20, 2009 9:10:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

måndag, april 20, 2009 9:30:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Minutz

"Bara en liten "kul" grej, den stora debattfrågan inom Islam är inte hur "homosexuella" personer skall straffas - det är med döden de skall straffas - utan exakt hur, så att säga."

Om det där är sant så är det så fruktanvärt att den katolske påven måste ha protesterat mot sådan förföljelse vid i alla fall 10 tillfällen eller?

Kan du ge några exempel på när han fördömt det officiellt vid t.ex. utländska besök?

måndag, april 20, 2009 9:31:00 em  
Blogger minutz3 said...

Bengt Held: dödsstraff överhuvudtaget är emot Katolska Kyrkans lära, förutom i fall då personen ifråga utgör ett hot mot samhället (ett "kryphål" som vissa amerikanska katoliker använder för att försvara användande av dödsstraff, som enligt de enligt Kyrkan kan vara "okej" i vissa fall) och påve Benediktus XVI vände sig exempelvis mot avrättningen av Saddam Hussein: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L01854161.htm

måndag, april 20, 2009 9:50:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Minutz3

Men nu frågade jag dig hur ofta nuvarande eller förre påven explicit offentligt fördömt dödsstraff och förföljelse av homosexuella i olika länder.

Bengt

måndag, april 20, 2009 10:08:00 em  
Blogger minutz3 said...

Bengt: det är väl ganska irrelevant då dödsstraffet enligt Katolska Kyrkan inte är önskvärt överhuvudtaget, oavsett av vilken anledning. Kritiken ligger i att det brukas överhuvudtaget, inte till vad det tillämpas för. Som det står i Katolska Kyrkans Katekes så kan "homosexuella handlingar aldrig godkännas", så min gissning är att påven eller Kyrkan i allmänhet inte vill ge någon vink om att det skulle vara - just det - okej. Stater bör som Kyrkan skrivit i många olika dokument inte på något sätt erkänna homosexuella relationer.

Samtidigt är det viktigt att såsom katolik och kristen göra skillnaden på synden och syndaren.
Katolska Kyrkan har till och med behandlat frågan i en egen encyklika som finns att tillgå om du önskar fördjupa dig: "CONSIDERATIONS REGARDING PROPOSALS TO GIVE LEGAL RECOGNITION TO UNIONS BETWEEN HOMOSEXUAL PERSONS".

Allt gott!

måndag, april 20, 2009 10:23:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Minutz

"Bengt: det är väl ganska irrelevant då dödsstraffet enligt Katolska Kyrkan inte är önskvärt överhuvudtaget, oavsett av vilken anledning."

Nej, det är inte irrelevant eftersom vi vet att det är mycket hat mot homosexuella i vissa länder. Dessutom så handlar det inte bara om dödsstraff utan även fängslande av homosexuella. Varför protesterar inte påven och katolska kyrkan mot det?

"Som det står i Katolska Kyrkans Katekes så kan "homosexuella handlingar aldrig godkännas", så min gissning är att påven eller Kyrkan i allmänhet inte vill ge någon vink om att det skulle vara - just det - okej."

Så fruktanvärt cyniskt av påven och katolska kyrkan. För att inte ge möjlig legitimitet åt homosexuella relationer så tiger man om att homosexuella blir mördade och förföljda och fängslade i många länder.

Bengt

tisdag, april 21, 2009 12:24:00 fm  
Anonymous Micke said...

"Som det står i Katolska Kyrkans Katekes så kan "homosexuella handlingar aldrig godkännas", så min gissning är att påven eller Kyrkan i allmänhet inte vill ge någon vink om att det skulle vara - just det - okej."

Man avstår alltså från att kritisera dödsstraff och förföljelse av homosexuella för att inte riskera att det ska uppfattas som om man inte tar tillräckligt avstånd från homosexuella handllingar?

Men att kritisera att en diktator och massmördare avrättas har man mycket lättare för?

Det säger väl en hel del om Katolska kyrkans människosyn ...

tisdag, april 21, 2009 8:40:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Minutz3, jag recenserade de där konsiderationerna på min gamla hemsida när de pulibcerades. Vill minnas att rubriken blev "Katolsk sharia sipprar in i den demokratiska processen". Jag har den tyvärr inte tillgänglig på nätet längre.

tisdag, april 21, 2009 1:49:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home