tisdag, april 14, 2009

Kd sprider myter. Igen.

av BENGT HELD

Så är kd-politiker ute och sprider myter och halvsanningar om äktenskapsdebatten. Igen.

Ingemar Vänerlöv, riksdagsledamot för kristdemokraterna, skriver i en debattartikel i tidningen Dagen ungefär samma saker som kd spridit det senaste halvåret.

Jag har redan här på bloggen avslöjat 10 kristdemokratiska myter i äktenskapsdebatten i riksdagen 1 april i år. Det gjorde jag här och här.
Riksdagsledamoten Vänerlöv säger dock några nya saker i sin debattartikel.

Med lite distans till riksdagsbeslutet om homoäktenskap den 1 april blir man beklämd över att statsminister Fredrik Reinfeldt valde att köra över regeringskollegan Kristdemokraterna för att homosexuella skulle få sin slutliga revansch i samhället, nämligen revanschen i kyrkan.

Att kalla det för "revansch" att tillåta religiösa samfund att, om de vill, viga samkönade par blir något udda. Revanch mot vem? Visserligen ville RFSL att alla som är jurididiska vigselrättare ska vara tvungna att viga även samkönade par men Vänerlöv vet mycket väl att riksdagen, klokt nog, avgjorde att det är fel att tvinga någon präst, imam, rabbin etc att viga något par. Vem vill bli vigd av någon som själv är emot vigseln?
Den nya äktenskapslagen ökar religionsfriheten eftersom samfunden får möjlighet att viga samkönade par vilket inte är tillåtet för dem med den gamla äktenskapslagen.

Homosexuellas revanschlusta, efter århundraden av osynliggörande, är i sig inget att förvånas över. Första steget i denna revansch kan sägas vara lagen om det registrerade partnerskapet 1994. Andra steg var möjligheten till homoadoption och lesbiska kvinnors möjlighet till insemination i den svenska vården.

Jaså, Vänerlöv kan erkänna att det är befogat att homosexuella jobbar för ett erkännande av sina relationer. Men det han inte berättar är att kristdemokraterna var emot både partnerskapsreformen 1994 och senare lagar för att likställa reglerna inom föräldrarätten. Ja, kd har haft och har en så extrem politik att de t.o.m. ännu idag är för att avskaffa möjligheten för närståendeadoptioner för samkönade par, något som syftar till att barn som redan existerar i homofamiljer ska få samma juridiska trygghet som barn i andra familjer. Förtjänar inte alla barn samma trygghet?

Under 2008 vigdes cirka 50 300 par, man och kvinna. Samma år registrerades partnerskap för cirka 400 samkönade par, vilket endast motsvarar 0,8 procent av antalet vigda.

Nu vet vi inte hur många samkönade par som väntat med att gifta sig eftersom en del av princip är emot att göra det innan äktenskapslagen är könsneutral. Men det som annars är intressant är att kd-politiker sprider den här typen av siffror. För hur trovärdigt blir deras budskap om att homopar hotar äktenskapet som institution om det visar sig att bara 0,8 % (eller om det kanske blir 2 % eller 4 % för den delen) av äktenskapen 2010 är samkönade äktenskap?

Beredningen var dessvärre bristfällig. Till exempel remissbehandlades lagförslaget inte.

Det där blir en helt absurd argumentation. Äktenskapsutredningens förslag som presenterades mars 2007 remissbehandlades. Ja, det blev en rekordlång remisstid, ca sju månader, istället för normalt tre månader. Orsaken till det var att kd ville så. Sedan hindrar kd regeringen från att lämna ett förslag som motsvarar äktenskapsutredningens. Alltså blir det istället civilutskottet i riksdagen som får ansvar för att presentera det. Och då gnäller kd-politiker om att det inte blir en ny remissbehandling. Trots att civilutskottets lagförslag nästan var identiskt med äktenskapsutredningens som alltså redan var remissbehandlat.

Nej, det är dags för kd att acceptera att samkönad kärlek nu likställs helt med olikkönad kärlek. Att vi får en äktenskapslag som inte är heteronormativ. För sex av riksdagens partier var det en orsak att rösta ja till den nya äktenskaplagen. För kd var det istället ett problem. Och de har rätt att tycka så. Men de måste respektera att de har förlorat.

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag blir så fruktansvärt upprörd varje gång jag blir påmind om kd:s inställning och argumentation. Därför behövs den typ av analyser och debattinlägg som denna blogg ger.

kd:s position är förvisso otidsenlig och de gör därför sitt bästa för att modernisera sig retoriskt men behålla så mycket av diskrimineringen som möjligt. Det måste vara ett svårt politiskt projekt som förhoppningsvis engagerar färre och färre.

Saker har blivit så mycket bättre nu jämfört med för 20 år sedan och det är en from förhoppning att det politiska arbetet fortsätter i sakta mak och med tydlig riktning mot ett samhälle där homosexualitet är lika naturligt som att det blir jul varje år.

onsdag, april 15, 2009 8:32:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Tack för kommentaren.

Jag vill säga, och det gäller inte bara den senaste kommentaren, att det är bra om ni som kommenterar har någon typ av signatur. Om inte annat för att om det blir debatter och motargument så kompliceras det om flera av de som skrivit i en debatt varit helt anonyma.

Helst vill jag att du använder hela ditt namn, men jag respektera att inte varje kommentator vill det.

Om statsministern kommenterar här är det alright om han skriver "Fredrik R" som signatur för inte avslöja vem han är. Likaväl som andra kanske skriver "Måns Z" eller "Zlatan I" eftersom de inte vill berätta hela sina namn här på bloggen. :-)

Bengt

onsdag, april 15, 2009 9:39:00 fm  
Blogger Anders said...

hmm... här kommer signaturen :-)

onsdag, april 15, 2009 11:25:00 fm  
Anonymous Thord said...

Du resonerar märkligt i många stycken. Du säger t.ex. att den nya äktenskapslagen ökar religionsfriheten eftersom samfunden får möjlighet att viga samkönade par. De flesta samfund är inte intresserade av att viga homosexuella. Det är de homosexuella själva som vill att kyrkan ska det viga dem. KD:s förslag om en civilrätslig lagstiftning var i själva verket mycket intelligent. Nu kommer snart debatten om alla de pastorer och präster som inte vill viga homosexuella. Här kommer diskussionen om religionsfrihet att bli aktuell. Ska man tvingas att viga par av samma kön trots att man inte vill det? Det hela kommer nog sluta i precis det som KD tänkte men som man inte fick igenom, en civilrättslig lag.

onsdag, april 15, 2009 2:05:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Thord

Din argumenation är besynnerlig. Visst har du rätt i att de flesta samfund idag inte vill viga samkönade par. Och de blir inte heller tvingade till det med den nya könsneutrala äktenskapslagen som gäller från 1 maj i år.

Men att de flesta samfund är emot homovigslar är väl inget argument för att förbjuda samfund att förrätta homovigslar om samfundet själv vill göra så? Det är det ju det som gör att religionsfriheten faktiskt ökar med den nya lagen. De samfund som vill viga samkönade par kan göra det, de som inte vill slipper och få trots det behålla den juridiska vigselrätten. Det är verkligen religionsfrihet.

I det gamla systemet (som gäller fram till 30 april i år) så får inte ens de samfund som själv vill det, juridiskt viga samkönade par.

Observera att flera judiska församlingar vill viga homopar, judiska centralrådet uttalade sig också positivt i sitt remissyttrande om en könsneutral äktenskapslag.

Jag har här på bloggen redovisat att 24 av 30 representanter i kyrkostyrelsen är för att Svenska kyrkan viger samkönade par. Med all sannolikhet så blir det också vad kyrkomötet i höst säger ja till. Då är alltså Svenska kyrkan, det definitivt största samfundet i Sverige, intresserat av att viga homopar. Varför ska då inte SvK få lov att göra så, bara för att tex Livet ord är emot homovigslar?

"Det är de homosexuella själva som vill att kyrkan ska det viga dem"

Nej, det är massor av homosexuella som definitivt inte vill gifta sig i någon kyrka, många är dessutom helt emot alla religioner. Bunta inte ihop alla homosexuella och låtsas som att alla i gruppen har samma åsikter.

"Nu kommer snart debatten om alla de pastorer och präster som inte vill viga homosexuella. Här kommer diskussionen om religionsfrihet att bli aktuell. Ska man tvingas att viga par av samma kön trots att man inte vill det?"

Nej, och så har det inte heller blivit i de länder som redan infört en könsneutral äktenskapslag och där samfunden har juridisk vigselrätt, dvs Spanien, Kanada och Sydafrika. I inget av de tre länderna är det några aktuella lagförslag om att tvinga samfunden att viga homopar trots att både Spanien och Kanada haft en könsneutral äktenskapslag i nästan 4 år nu.

"Det hela kommer nog sluta i precis det som KD tänkte men som man inte fick igenom, en civilrättslig lag."

Det är möjligt det gör det till sist. Men då av orsaken att man menar det är fel att samfund ska syssla med myndighetsutövning vilket givetvis är ett legitimt argument. Men observera att kd fram till oktober 2008 ville att samfunden skulle behålla sin juridiska vigselrätt. Då var det inga problem.

Och om Sverige inför civilrättsliga vigslar så blir med all sannolkhet civilÄKTENSKAP precis som i vissa andra länder. Kd ville AVSKAFFA ordet äktenskap från lagen för att man menar att samkönade pars kärlek inte är värd ett äktenskap. Med kd-alterantivet skulle Sverige bli det första landet i Europa som inte tillåter borgerliga äktenskap. Hur sjysst hade det varit mot de heteropar som idag har ingått äktenskap?

Alltså blir det inte kd:s alternativ då utan civilÄKTENSKAP.

Tyvärr, Tord, du får nog hitta nya argument om du ska få trovärdighet när det gäller att tala negativt om en könsneutral äktenskapslag. Det är en reform som likställer samkönad och olikkönad kärlek. Du och vissa kd-politiker kanske har problem med att man nu kallar homovigslar för äktenskap. Men 70 % av svenska folket (varav de flesta nog är hetero) har inga problem att säga ja till det. Vi är för jämlikhetsreformen.

Bengt

onsdag, april 15, 2009 5:25:00 em  
Blogger Anders said...

Det är ett problem att koppla samman äktenskap med religion. Äktenskapet är en juridisk reglering som staten skapar de institutionella förutsättningarna för och som är en bekräftelse av två människors kärlek och den juridik som samhället anser bör höra samman med detta. Om äktenskapet sedan konfirmeras av ett religiöst samfund så bör detta vara möjligt men det borde å andra sidan inte vara en laglig grund för äktenskapet. Det borde bara vara samhället (dvs staten) som behärskar det lagliga instrumentet som äktenskapet innebär. Jag är så less på att diskutera med homofoba högkyrkliga representanter som egentligen inte borde tillfrågas om inför ett riksdagsbeslut om hur staten ska reglera äktenskapet.

onsdag, april 15, 2009 7:41:00 em  
Anonymous Lars Flemström said...

Sign Thord kör på med kd:s pessimistiska linje att snart kommer debatten om präster och pastorer som inte vill viga. Nu vet vi inte om de kommer att utsättas för kampanjer, men den risken ökar om vi fortsätter att beklaga att de homosexuella har fått sin könsneutrala äktenskapslag. Risken är ju att ett antal homosexuella blir så förb, så att de tycker åt h-e med religionsfriheten. Är det inte bättre att vi respekterar varandras rättigheter och försöker finna praktiska lösningar, som inte kränker någon?

Jag vill inte provocera, men vill inte heller vara oärlig i debatter. Jag har varit motståndare till både partnerskap och äktenskap för homosexuella. Men om jag skulle gradera på en skala från 1 till 10 skulle det bli en låg siffra. Om då homosexuella, som tycker att det är livsviktigt att de får gifta sig, skulle väl de klämma till med en 10:a. Och då kan det faktiskt bli så att en starkt övertygad minoritet poäng-mässigt kan väga upp en svagt övertygad majoritet. Det är demokrati. Alltså dags att sluta tjura över att homopar blivit likställda inför lagen!

Detta betyder inte att jag kommer att ändra åsikt även om vigsel av homopar i kyrkan. Likhet inför människokonstruerade ordningar (statens lagar) är en sak, Guds ordningar en annan. Och Gud har instiftat äktenskapet. För man och kvinna. Det har kristna trott i alla tider. Det tror jag. Och i ett demokratiskt samhälle måste det väl vara möjligt att staten och kyrkan tycker olika?

Man kan inte helt utesluta risken att präster och pastorer som vägrar viga kan komma att utsättas för trakesserier. Därför tycker jag att sign Thord ska göra gemensam sak med mig, och förbereda försvaret för de präster och pastoer som eventuellt kommer att utsättas för trakasserier. Ett sådant försvar måste bestå av två delar, dels kraftfull motoffensiv mot eventuella trakasserier, och dels att vi själva avhåller oss från trakaserier mot homosexuella.

Kd:s obligatoriska civilrättliga registering är en kränkning av religionsfriheten för oss som tycker att frivilligt ingångna Guds ordningar ska ha en juridisk gilltighet. Bibelordet att det som präster binder ska vara bundet både i himlen och på jorden gäller här också. Kd:s förslag är saktramentsförnekande, men jag tror på sakramenten och att äktenskapet är ett sakrament (ett särskilt av Gud instiftat förbund) för man och kvinna. Om jag inte hade trott på äktenskapet som ett sakrament, hade kyrkvigslar för homopar inte varit något prolbem för mig!

Kd utgår från att alla kristna är medlemmar i sakramentsförnekande frikyrkor. Vad kd vill ha, är ett brutalt statligt ingrepp i samfundens rätt att själva bestämma sin lära. Kd vill att staten ska påtvinga alla kristna en speciell teologi.

Det hade också varit en kränkning av religionsfriheten att införa samkönad vigselrätt för borgerliga vigselförrättare, men inte ge de religiösa samfunden rätt att välja själva. Om inte kd hade tvingat oss till ett försvar för samfundens vigselrätt som sådan, hade vi sannolikt kunnat övertyga ett tillräckligt antal ledamöter i kyrkomötet för ett nej till homovigslar i Svenska kyrkan. Nu kommer det sannolikt att bli ett ja, och det är kd:s fel.

Vad som då återstår att göra är att försvara enskilda prästers rätt att vägra, samt att försvara dessa präster mot eventuella trakasserier. Och det är möjligt. Det är möjligt att skapa former för homovislarna, så att alla blir nöjda och ingen blir kränkt.

onsdag, april 15, 2009 10:12:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Lars

Jag håller med i mycket av det du skriver. Men vill förtydliga en sak.

"Och då kan det faktiskt bli så att en starkt övertygad minoritet poäng-mässigt kan väga upp en svagt övertygad majoritet."

Visst är det så. Och när det gäller en könsneutral äktenskapslag så är det dessutom en majoritet bland hela befolkningen som är för reformen.

Bengt

torsdag, april 16, 2009 1:30:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home