tisdag, april 07, 2009

Kd vill utreda hetsskydd för transpersoner!

av BENGT HELD

Kristdemokraterna säger nu ja till att utreda om transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Därmed så är alla riksdagspartier tydligt för en sådan utredning, förutom moderaterna. Kristdemokraterna har dock ännu inte avgjort vad de ska tycka i sak. Partiet vill avvakta utredningen som Yttrandefrihetskommittén sannolikt får ansvar för. Det blev en av nyheterna när riksdagen 25 mars debatterade bl.a. lagen om hets mot folkgrupp. §23 i protokollet.

Ingvar Svensson (kd) sa då bl.a. så här om transpersoner ska ha skydd av hetslagen.

Vi har alltså inga problem när det gäller att vidga hetsparagrafen eller åtminstone att titta på och analysera behovet av detta.

Redan 2001 så beslutade centern, folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet att jobba för att även transpersoner ska få skydd av hetslagen. Sedan socialdemokraterna förra hösten ändrade sig och sa ja till reformen så är det egentligen riksdagsmajoritet för en ändring av hetslagen. Den borgerliga alliansen lämnar dock nästan alltid (ett av få undantag var äktenskapslagen) gemensamma uttalanden i riksdagsutskotten och därför krävs det vanligtvis att alla fyra partierna enas om att utreda en viss reform för att det ska bli verklighet.

För mig är det ingen prestigefråga att till varje pris driva igenom att hetslagen ska skydda transpersoner. Det som en utredning bör pröva är om hets mot transpersoner är så vanligt att det motiverar en ändring av hetslagen. Enligt RFSL så är andelen transpersoner som varit med om hatbrott högre än motsvarande andel bland homosexuella och bisexuella. Även en rapport från Folkhälsoinstitutet, "Homosexualitet, bisexualitet och transpersoners hälsosituation" (2005), tyder på det.

Från rapporten

Det var vanligare att transpersoner (59 procent) var rädda för att utsättas för våld och trakasserier på grund av sin transsexualism, transvestism, transgenderism etc. än det var bland homo- och bisexuella personer (45 respektive 39 procent) att utsättas för detta på grund av sin sexuella läggning.
När jag fått tydlig information från moderaterna vad de tycker som parti så redovisar jag givetvis det här. De m-politiker jag hittills haft mailkontakt med har varit försiktigt positiva till en utredning av transpersoner och hetslagen.

13 Comments:

Anonymous Mattias said...

Jag är skeptisk till hela lagen om hets mot folkgrupp. Inskränkningarna i yttrandefriheten bör vara så små som möjligt.

Men nu när vi har lagen kan det väl vara rimligt att den även gäller transpersoner.

tisdag, april 07, 2009 11:06:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Mattias:
Problemet är att det kan vara rimligt att ha med alla. Därför bör lagen tas bort eller göras om. Jag tror det skulle vara möjligt att ha ett generellt förbud mot hets mot folkgrupp utan att räkna upp alla grupper som omfattas. Domstolarna kan avgöra om en person eller organisation haft för avsikt att kränka en folkgrupp.

onsdag, april 08, 2009 1:26:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Problemet är att det kan vara rimligt att ha med alla."

Det här är ju en viktig och intressant debatt. Men vilka är "alla" då? Ska vi även förbjuda hets mot gruppen sverigedemokrater? Och mot gruppen kommunister? Att skriva att sverigedemokrater är rasister kan då bli förbjudet, faktum är ju att en del av dem inte är rasister. Likadant blir det med att skriva att kommunister gillar diktaturen på Kuba, även det kan bli förbjudet, vissa kommunister är ju för demokrati.

Flera länder har ett system där man har en bredare definition av hets, där man i slutet av lagtexten skriver "eller liknande omständighet" eller något sådant. Så har tex Tyskland som inte har med sexuell läggning i lagen men där en domstol i landet uttalat att homosexuella bör räknas som en grupp jämförbar med tex svarta när det gäller hets mot folkgrupp.

Men Tysklands hetslag skyddar inte "alla". Den syftar precis som i Sverige på att skydda minoriteter som av tradition blivit trakasserade och diskriminerade av majoritetsbefolkningen. .

Vissa gaymoderater hade i hetsdebatten 2002 en något grumlig argumentering. De skrev att hetslagen var ett problem för yttrandefriheten, vilket är sant. Men sedan sa de där moderaterna att man inte ska ha grupper i hetslagen utan "hets bör inte tillåtas mot någon". Menar de allvar med det där skulle lagen inskränka yttrandefriheten hundrafalt mer än nuvarande hetslag, då skulle det bli omöjligt med stora delar av nuvarande propaganda mot sverigedemokrater och kommunister. Eller skriva elaka saker om veganer eller cyklister.

Men visst kan vi ha Tysklands alternativ till hetslag. Problemet är dock att det blir godtyckligt, det blir domstolarna som avgör om homosexuella är en folkgrupp eller inte. Vi vet redan idag att många använder argumentet att homosexuella inte bör få skydd av hetslagen eftersom homosexuella inte är en folkgrupp. Men då blir det ju en semantisk diskussion, ungefär som om det vore ordet folkgrupp som vore det centrala. Istället måste man ju granska SYFTET med hetslagen, att undvika att hatpropaganda mot minoriteter leder till förföljelse och trakasserier.

Det finns tyvärr inga enkla lösningar på målkonflikten yttrandefrihet-skydd för minoriteter och rättigheter för individer kontra grupper. Men en viktig debatt som sagt.

onsdag, april 08, 2009 10:21:00 fm  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Bengt:
Jag vill inte ha en hetslag. Men om vi ska ha en så är det rimligt att den omfattar alla. Problemen du beskriver har att göra med att man i lagen blandat samman missaktning med hets, vilket gör att ingen riktigt vet vad som får sägas. Att uppmana till våld mot någon grupp är uppenbart hets, att prata om en grupp på ett sätt som kan uppfattas som missaktning är något annat.

onsdag, april 08, 2009 11:23:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Men om vi ska ha en så är det rimligt att den omfattar alla."

Men menar du verkligen att sverigedemokrater, nazister, kommunister, veganer etc ska ha skydd av den lagen? Det blir ju en radikal inskränkning av yttrandefriheten jämfört med idag. Och det förfelar ju syftet med hetslagen, att den skydda minoriteter som traditionellt varit trakasserade och diskriminerade.

"Problemen du beskriver har att göra med att man i lagen blandat samman missaktning med hets, vilket gör att ingen riktigt vet vad som får sägas."

Ja, i dagens lag är "hot och missaktning" med som definition av vad hets är.

Det har en historisk förklaring.

Fram till 1971 hade man bara ordet hot i hetslagen. Då röstade riksdagen (vänstermajoriteten sossar och kommunister) för att man skulle lägga till ordet missaktning. Ett av motiven var att man ville försöka följa en ny konvention mot rasdiskriminering som FN planerade och som krävde förbud för rasistiska organisationer. Den borgerliga oppositionen kritiserade det för att inskränka yttrandefriheten för mycket och ville istället ha orden "hot och smädelse" men även det hade ju blivit godtyckligt. Och några år efteråt hade alla riksdagspartier accepterat hetslagen som den var. 1981 så röstade en enig riksdag för att även hets mot "invandrare" (och inte bara mot olika etniska grupper) ska kunna orsaka åtal och dom för hets mot folkgrupp.

"Att uppmana till våld mot någon grupp är uppenbart hets, att prata om en grupp på ett sätt som kan uppfattas som missaktning är något annat."

Men att direkt uppmana till våld är förbjudet oavsett hetslag. Att säga "Döda individen N.N." och "Döda alla judar" är brottsligt och har inte med hetslagen att göra.

Däremot så vore det tillåtet om vi avskaffade hetslagen att i tidningar skriva "judar förtjänar att dö" eller "judar borde placeras i koncentrationsläger"

Men enligt ditt resonemang skulle det då också vara förbjudet att skriva "nazister förtjänar att dö" och "nazister borde placeras i koncentrationsläger". Och visst det kan man ju tycka är rätt, men det skulle inskränka yttrandefriheten mer i det avseendet än dagens hetslag.

onsdag, april 08, 2009 12:08:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

Jag vet att jag har skrivit det här tidigare, men jag fick inget svar den gången. Ta en titt på http://www.virualave.net/nakenhet.html#fyra (Märk väl att det är en anchor-länk. Vill du läsa hela artikeln, kan du göra det, men det är det som står från och med där länken börjar, som det här inlägget handlar om.). Borde jag polisanmälas för det som jag i förbifarten skriver om homosexuella, men inte för de betydligt grövre anklagelser jag riktar mot porrkonsumenter? Vari består logiken?

onsdag, april 08, 2009 4:24:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Daniel

Varför skulle du polisanmälas för det? Visserligen så är din hänvisning i din artikel till en rapport om vad som är pedofil andel av hetero- respektive homoporr inte så vetenskaplig eftersom man bara granskat filmtitlar och liknande.

Det är ju massor av porrfilmer med "boy" respektive "girl" i titeln som inte har något som helst med barnporr att göra. Istället syftar de titlarna på människor i 20-årsåldern.

Ska man seriöst debattera andelen pedofila filmer inom homoporr- respektive heteroporrgenren får man nog granska innehållet istället. Men du tycks gilla att sprida den här typen av oseriösa rapporter. Det gör dig dock inte till brottsling enligt hetslagen.

Daniel, vad tycker du om hetslagen och lagar mot diskriminering generellt? Bör alla lagar som förbjuder diskriminering och hets avskaffas eller är det bara de delar av lagarna som skyddar homosexuella som provocerar dig och du tycker är problematiska?

Bengt

onsdag, april 08, 2009 9:48:00 em  
Anonymous Daniel Giertz said...

"Du verkar gilla att sprida den här typen av oseriösa rapporter."

Vilka "oseriösa" rapporter menar du att jag har hänvisat till tidigare?

Undersökningen hänvisar inte till titlarna, utan till bakgrundstexterna, där man försöker få med försäljningsargumenten för filmen. Om de direkt nämner i baksidestexten att det är våld och/eller barn i filmen, så är det för att de är medvetna om att sådant säljer. "Det är ju massor av porrfilmer med 'boy' respektive 'girl' i titeln som inte har något som helst med barnporr att göra. Istället syftar de titlarna på människor i 20-årsåldern." Hemsidan ifråga talar om vilka ord som har klassats som barnpornografiska, och att det inte är ord som "tjej" eller "kille". Anledningen till att de valde bakgrundstexterna, var att RFSU tidigare hade gjort en undersökning där de sett filmerna, och kommit fram till att man inte kunde komma fram till någonting, då allt handlade om tolkning, så då sade Folkaktionen mot pornografi "Okej, då undersöker vi vad producenterna själva säger att filmerna handlar om.".

Varför jag skulle polisanmälas? För att jag hävdar att homosexuella respektive porrkonsumenter är mer intresserade av pedofili, samt att porrkonsumenter dessutom är intresserade av våldtäkt och rasism. Om någon säger rent ut (även om de säger det utan någon som helst argument) att man blir mer våldtäktsbenägen av att titta på porr, så kan man inte polisanmälas. Varför ska andra regler gälla om man säger samma sak om homosexuella? Du frågar om det bara är homosexuella som jag anser att man ska få hetsa mot. Nej, det är det inte. Fyra grupper som anses vara överrepresenterade vad gäller brott, är män, invandrare, psyksjuka och folk som blivit sexuellt utnyttjade som barn. Jag är ingen expert, men efter att ha googlat på "vampire syndrome" tycker jag att det inte ens verkar finnas så mycket belägg för att de som utnyttjats sexuellt som barn skulle vara mer benägna att själva våldta barn (http://www.aest.org.uk/survivors/vampire_syndrome.html hävdar också att det är skadligt för dem som utnyttjats som barn, att dessutom anklagas för att vara potentiella pedofiler själva.). Men oavsett om det är sant eller inte, så är det såväl juridiskt som socialt accepterat att säga "Man ska inte hata våldtäktsmännen. De våldtar för att de är psykiskt sjuka, och dessutom har de ofta själva utnyttjats som barn, och då rår de inte för att de själva våldtar." Däremot blir det ramaskri om man säger "Man ska inte hata våldtäktsmännen. De våldtar för att de är män, och dessutom är de ofta invandrare, och då rår de inte för att de själva våldtar." Det sistnämnda är däremot olagligt att säga om invandrare, men inte om män. Varför ska psykiskt sjuka och folk som blivit sexuellt utnyttjade som barn, behöva acceptera sådana spottloskor i ansiktet, när man anser att män och invandrare inte behöver det? Båda påståendena bör uppröra folk, men de bör inte vara olagliga. Eller om någon säger "Man bör döda dem som utnyttjats sexuellt som barn, för annars kommer de våldta ännu fler, som våldtar ännu fler, tills hela jorden består av pedofiler. Givetvis är det synd om dem man dödar, men ändamålet helgar medlen.", så är det lagligt att säga så. Ta bort hetslagen eller låt den omfatta alla. Det rimliga vore att tillåta att man säger att homosexuella, invandrare, porrkonsumenter, ösgtötar, män, folk som blivit sexuellt utnyttjade som barn och rörmokare är mer benägna att våldta, men inte att säga att de borde dödas.

torsdag, april 09, 2009 4:38:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Daniel

"För att jag hävdar att homosexuella respektive porrkonsumenter är mer intresserade av pedofili"

Hur kan du hävda något sånt utifrån det resultatet. Det kan ju vara en liten grupp som beställer barnporrfilmer inom en grupp, medan det är fler som beställer färre filmer per individ inom de andra grupperna. Inte heller säger det något om andelen bland hela gruppen homosexuella respektive heterosexuella som köper eller hyr porrfilmer.

Återigen så sprider du myter här.

Eftersom du verkar vara så fokuserad just på argumentera emot homomosexuellas rättigheter kan man ju diskutera hur trygg du är i din egen sexualitet. Definierar du dig som hetero Daniel? Om, jag, vadan detta intresse för att jobba emot just homosexuellas rättigheter.

Jag säger inte att det gäller dig men många som likt dig argumenterar igen och igen emot homosexuellas rättigheter har själv en bisexuell sida de inte accepterar. Ditt intresse för bögporr verkar vara dramatiskt större än bland medel-Svensson.

Bengt

torsdag, april 09, 2009 7:19:00 em  
Anonymous Anonym said...

Daniel

Jag har nu kollat din artikel noggrannare. Du låtsas som om att det är Folkaktionen mot pornografi som gjort den där enkäten om att barnteman är vanligare bland homosexuella porr än bland heterosexuell. Det är inte annat än en lögn från din sida.

Istället har du hämtat sifforna okritiskt från en homofientlig artikel.

http://www.gluefox.com/kontr/homo.shtm#fnB3

Författaren skriver själv.

"Jag gjorde själv för några år sedan en ytterst ovetenskaplig undersökning, när jag letade upp en s k newsserver som har alla Usenetgrupper (kräver ett visst arbete, men det går). Där fanns grupper med namn som helt öppet anknöt till barnpornografi, som t ex "pre-teen sex" men givetvis var det mest mera "normala" grupper med pornografiska bilder. Jag kollade först att grupperna var vad de utgav sig för att vara genom stickprov. Och det var dom -- tyvärr! Det är dessvärre så att barnpornografi florerar i stort sett helt öppet på nätet. Hur som helst hade servern en funktion så man kunde se hur många inlägg (huvudsakligen bilder) som fanns i varje grupp, så tack och lov slapp jag sitta och räkna. När det gällde homosexuella (gay) grupper fanns det 15 000 bilder av totalt ca 37 000 gaybilder, dvs 41 %, i grupper med namn som direkt anknöt till sex med småpojkar (och där stickprov visade att så också var fallet). Motsvarande siffror för heterosexuella grupper var ca 5 000 bilder av totalt 120 000 bilder, dvs 4 %. Dessa siffror antyder dels att det finns färre homosexuella än heterosexuella men också att nästan hälften av de homosexuella är intresserade av mycket unga tonåringar eller pojkar. Självklart gör jag inte anspråk på att ha gjort ett vetenskapligt arbete, men jag tycker ändå att den drastiska skillnaden i procent talar sitt tydliga språk."

För första litar jag inte alls på att den där homofoben skulle redovisa rätt siffror. För det andra erkänner han han själv att det är ovetenskapligt.

Du borde skämmas Daniel att sprida såna här homofientliga myter och låtsas att det är seriösa institut som gjort dem. Hädandefter har du inte någon som helst trovärdighet för vad du skriver här. Det är så jag tolkat dig.

Att du ljuger och låtsas att det var Folkaktionen mot pornografi som lämnade siffrorna gör det än värre för dig. Tvärtom skriver ju de att 74 % av heteroporren anspelar på barn alltså en betydligt högre andel än vad homosexuell porr enligt den andra rapporten.

Bengt Held

fredag, april 10, 2009 6:36:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Ahaaa, det var Renard som låg bakom, ja ja... Det är alltid lika intressant att ta del av vetenskap à la Paul Cameron. Det man framförallt slås av är energin, engagemanget och framförallt det monomana fixeringen vid sex.

fredag, april 10, 2009 8:19:00 fm  
Anonymous Daniel Giertz said...

Bengt

"Jag har nu kollat din artikel noggrannare. Du låtsas som om att det är Folkaktionen mot pornografi som gjort den där enkäten om att barnteman är vanligare bland homosexuella porr än bland heterosexuell. Det är inte annat än en lögn från din sida."

På hemsidan står det: "Om vi går över till den grövre pornografin, så har Krister Renard [fetstil även på hemsidan] i undersökande syfte besökt en pornografisk newsserver för att se om barnporr är vanligare bland heterosexuell porr än bland homosexuell porr. Han hittade 37 000 bilder med homosexuell porr, varav 15 000 hade namn som direkt anknöt till sex med småpojkar, och 120 000 bilder i heterosexuella usenetgrupper, varav 5 000 hade namn som anspelade på sex med barn. (http://www.gluefox.com/kontr/homo.shtm#fnB3 081129) Även om han styrkte att homosexuella i genomsnitt attraheras mer av barnporr, så faller det på sin egen orimlighet att 41 % av alla homosexuella, eller ens 4 % av alla heterosexuella, är intresserade av pedofili. Uppenbarligen är intresset starkare bland dem som är intresserade av pornografi. Medan man kan vara tämligen anonym på Internet, måste man tala om vem man är om man ska kunna driva ett stort företag, och därför kan de inte ha barnporr öppet, och därför har de i stället anspelningspornografi, där kvinnor har tofsar i håret, eller nappar, eller ligger i spjälsängar. Folkaktionen mot pornografi undersökte baksidestexterna till 50 porrfilmer (hyrda i vanliga videobutiker, inte i porrbutiker), och kom fram till att 74 % av dessa har ord som handlar om att tjejerna är unga eller att det är deras debut. Ord som placerades i den kategorien var: sexualdebut, lillflickan, blyga amatörer, alldeles för ung, i yngsta laget, ohyggligt unga, yngsta flickorna hittills, små flickstjärtar, lammkött, oskuld, nybörjare, tonåring, tonårsmusar, direkt från plugget, yngst i klassen, baby doll, liten lolita men också sånt som söt och näpen docka, dockan i flickrummet och grannens dotter. (http://www.kvinnofronten.nu/FmP/anspelning.htm 081201)"

Hur du kan få detta att framstå som att jag vill ge sken av att det är FMP som gjort undersökningen om newsservern är för mig en gåta. Stå för att du har läst hemsidan slarvigt, i stället för att anklaga mig för att ljuga och låtsas.

"För det andra erkänner han han själv att det är ovetenskapligt."

Visst är den ovetenskaplig, men när skillnaden är så stor, kan man ändå inte avfärda det som anekdotargument.

"Tvärtom skriver ju de att 74 % av heteroporren anspelar på barn alltså en betydligt högre andel än vad homosexuell porr enligt den andra rapporten."

På Renards hemsida står det: "är fanns grupper med namn som helt öppet anknöt till barnpornografi, som t ex "pre-teen sex" men givetvis var det mest mera "normala" grupper med pornografiska bilder. Jag kollade först att grupperna var vad de utgav sig för att vara genom stickprov. Och det var dom -- tyvärr! Det är dessvärre så att barnpornografi florerar i stort sett helt öppet på nätet." De här newsgrupperna hade alltså inte bilder med vuxna människor med exempelvis slickepinne i munnen, utan hade verkligen barn. Renards undersökning handlar alltså om barnpornografi, medan FMPs handlar om anspelningspornografi, varför din jämförelse faller.

söndag, april 12, 2009 10:53:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Daniel

Du skrev följande. Och det var verkligen slarvigt av dig.

"Undersökningen hänvisar inte till titlarna, utan till bakgrundstexterna, där man försöker få med försäljningsargumenten för filmen. Om de direkt nämner i baksidestexten att det är våld och/eller barn i filmen, så är det för att de är medvetna om att sådant säljer. "Det är ju massor av porrfilmer med 'boy' respektive 'girl' i titeln som inte har något som helst med barnporr att göra. Istället syftar de titlarna på människor i 20-årsåldern." Hemsidan ifråga talar om vilka ord som har klassats som barnpornografiska, och att det inte är ord som "tjej" eller "kille". Anledningen till att de valde bakgrundstexterna, var att RFSU tidigare hade gjort en undersökning där de sett filmerna, och kommit fram till att man inte kunde komma fram till någonting, då allt handlade om tolkning, så då sade Folkaktionen mot pornografi "Okej, då undersöker vi vad producenterna själva säger att filmerna handlar om.".

Sannolikt chansade du och hoppade att det skulle tolkas som om att Folkaktionen mot pornografi var ansvarig för både siffrorna om homoporr och heteroporr. Och att de flesta skulle strunta i att besöka själva artikeln från dig.

Jag har inte någon som helst förtroende för Renard efter att ha kollat hans artikel som innehåller så många lögner och myter att det är sanslöst. (nej jag ska inte redovisa dem här och nu det hade krävt 10 artiklar på bloggen för att göra det)

Men det säger något om dig Daniel att du har förtroende för en sådan extrem homofob. Därmed så har jag inte något förtroende för dig heller. Vad bli nästa sak, att du hänvisar till Sions vises protokoll och förintelseförnekare?

Men jag försvarar din yttrandefrihet trots det här.

Bengt Held

söndag, april 12, 2009 6:32:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home