måndag, april 27, 2009

Könstillhörighetslagen. Del 2. Tvångsskilsmässor.

av BENGT HELD

Som jag berättade i första delen av artikelserien om könstillhörighetslagen så har den flera regler som försvårar och krånglar till det för transsexuella. En av dem är kravet att den som juridiskt ska byta kön måste vara ogift.

Orsaken till kravet var att när riksdagen 1972 sa ja till könstillhörighetslagen så var det inte något juridiskt erkännande av samkönade relationer. Kravet var alltså ganska logiskt då - men är det inte idag. Sedan 1995 har Sverige en partnerskapslag och det enklaste sedan dess hade ju varit att äktenskap automatiskt blir partnerskap och vice versa, men så har det inte varit utan gifta transsexuella har varit tvungna att skilja sig före att de ska få tillåtelse att bli opererade och juridiskt byta kön.

Och än mer absurd blir givetvis den där regeln från och med 1 maj i år då vi får en könsneutral äktenskapslag. Ett exempel.

Anders, biologisk man, är gift med Anna sedan flera år. Men Anders identifierar sig som kvinna och ska operera sig och juridiskt byta kön. De två är dock ense om att de vill förbli ett par och vara gifta även efter det. Men med nuvarande könstillhörighetslag så måste då Anders och Anna först skilja sig (vilket betyder såväl kostnader, papperskrångel och emotionella problem) för att staten ska tillåta Anders att juridiskt bli kvinna. Och sedan måste de gifta sig igen efteråt för att de ska ha ett äktenskap som blir juridiskt erkänt av staten. Det här är ju helt sanslöst byråkratiskt.

Efter att könstillhörighetsutredningen lämnat sitt utredningsförslag (som är med på regeringens hemsida) var remissinstanserna i princip eniga om att riksdagen bör avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön. Det är även många länder i Europa som inte har den typen av krav.

Här är partiernas åsikter om förslaget att avskaffa kravet att någon måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: S, c, fp, v, mp
Möjligen: M, kd, sd
Nej:

Att svetigedemokraterna som är utanför riksdagen inte bryr sig om att säga ja till den här typen av detaljkrav är väl inte så oväntat. Men nog borde det väl vara givet för både moderaterna och kristdemokraterna att tydligt jobba för att avskaffa den här diskriminerande och krångliga regeln. Extra allvarligt är ju att moderaterna som är för en könsneutral äktenskapslag ännu inte brytt sig om att som parti säga ja till en logisk följdändring av könstillhörighetslagen.
1 Comments:

Blogger Luka(s) said...

Säga vad man vill om KD, men jag har för mig att just kravet att transsexuella ska slippa skilja sig är ett av de få HBT-vänliga krav de faktiskt stöder.

Vilken källa har du på ditt påstående, Bengt?

tisdag, juni 23, 2009 5:45:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home