tisdag, april 28, 2009

Könstillhörighetslagen. Del 3. Medborgarskapskrav för att få vård.

av BENGT HELD

I förra delen av min artikelserie om könstillhörighetslagen berättade jag att du måste vara ogift för att få "byta kön". Ett annat lika absurt krav i lagen är att du måste vara svensk medborgare. Orsaken är att när riksdagen 1972 sa ja till könstillhörighetslagen så var man orolig för att många transsexuella skulle försöka flytta till Sverige för att kunna bli opererade och "byta kön". Sverige var ju först i världen med en lag om juridiska könsbyten.

Egentligen var det väl ganska obefogat redan då, den där oron för att massor av transsexuella skulle flytta till Sverige för att få en operation betald av svenska skattepengar, och ännu mer absurt blir kravet på medborgarskap idag då många andra länder har lagar som reglerar juridiska könsbyten. Vi har dessutom inte medborgarskapskrav för annan sjukvård.

Könstillhörighetsutredningen lämnade 2007 sitt utredningsförslag att även utländska medborgare som bott i Sverige mer än ett år ska få byta kön juridiskt här. Remissinstanserna var i princip eniga om att det var rätt att göra den förändringen. I Västeuropa idag är det vad jag vet bara Sverige och Tyskland som har den här typen av medborgarskapskrav för könsbyten och i Tyskland är det möjligt att få dispens från regeln.

Här är partiernas åsikter om förslaget att avskaffa kravet att någon måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: S, c, fp, v, mp
Möjligen: M, kd, sd
Nej:

Sverigedemokraterna lär väl i och för sig inte engagera sig med någon entusiasm för att utländska medborgare i Sverige ska få byta kön juridiskt här. Men partiet är inte heller officiellt emot det. Sannolikt för att de menar att det är ett för detaljerat krav att ha någon tydlig åsikt om.

Däremot bör moderaterna och kristdemokraterna så snabbt som möjligt säga ja till den här reformen. När nu Sverige är med i EU så blir det ännu mer udda och dessutom oförenligt med EU:s direktiv att ha medborgarskapskrav för viss typ av vård.