söndag, april 19, 2009

Moderaterna tvekar tyvärr ännu om hetsskydd för transpersoner.

Av BENGT HELD

Jag skrev här för några veckor sedan att kristdemokraterna bytt åsikt och nu är för att utreda om lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner. Efter att jag sedan talat med ansvariga m-politiker kan jag konstatera att de ännu inte har någon tydlig åsikt, varken om reformen i sig eller om det ska utredas.

Riksdagspartiernas åsikter idag är alltså följande.

S, c, fp, v och mp.

Ja till att hetslagen även ska skydda transpersoner.
Ja till utredning av reformen.

Kd

Möjligen till att hetslagen ska skydda transpersoner
Ja till utredning av reformen

M

Möjligen till att hetslagen ska skydda transpersoner
Möjligen till utredning av reformen

Det betyder att det nu är viktigt att påverka moderaterna att i alla fall säga ja till en utredning om transpersoner ska få samma skydd av hetslagen som homosexuella, bisexuella, svarta, judar, muslimer etc.

De moderata riksdagsledamöter som det är viktigast att kontakta är Ulrika Karlsson och Bertil Kjellberg som är med i Yttrandefrihetskommittén. Det blir sannolikt den kommittén som blir ansvarig för en eventuell utredning om transpersoner och hetslagen.

Den som vill maila eller ringa dem kan hitta kontaktinformation om dem på riksdagens hemsida. Ulrika Karlsson. Bertil Kjellberg.

Både Ulrika Karlsson och Bertil Kjellberg är tydligt HBT-vänliga, de röstade för en könsneutral äktenskapslag och Ulrika Karlsson är dessutom med i styrelsen för riksdagens HBT-nätverk.

Varför är de (och många andra m-riksdagsledamöter) tveksamma till en utredning av transpersoner och hetslagen. Jag ska förklara det och bemöta argumenten.

Argument 1. Hetslagen är problematisk eftersom den begränsar yttrandefriheten och att den ger skydd åt grupper istället för individer.

Mitt svar. Det är givetvis legitimt att ifrågasätta lagen om hets mot folkgrupp. Jag delar själv analysen av lagen som problematisk.

Men så länge lagen är kvar kan det ju inte vara ett argument för att neka transpersoner få samma skydd av lagen som homosexuella och bisexuella. Vi kan ju konstatera att alla riksdagspartier idag är för lagen inklusive moderaterna (däremot är det som sagt många m-riksdagsledamöter som är emot lagen men det är inte partiets officiella åsikt). Hetslagen blir alltså med all sannolikhet kvar i många år till. I en sådan situation blir det inte seriöst att avfärda en delreform med att man senare hoppas avskaffa hela lagen.

Argument 2. Det kostar personal och ekonomiska resurser att göra en utredning av om hetslagen ska skydda transpersoner. Vi vill inte nu prioritera det utan använder regeringskansliets begränsade resurser åt andra utredningar.

Mitt svar. Det är ju helt sant att regeringskansliet har begränsat med utredningsresurser (dock mycket sådana resurser jämfört med t.ex. oppositionspartier) Hade det varit så att transpersoner sällan eller aldrig varit diskriminerande och hotade hade det inte varit någon mening med en utredning om transpersoner och hetslagen. Nu vet vi dock att situationen är allvarlig för många transpersoner som blir offer för hatbrott.

Dessutom måste man inte starta någon ny utredning. Yttrandefrihetskommittén har enligt regeringsdirektiven rätt att utreda nya saker som de menar är väsentliga.

Att prioritera att bekämpa hatbrott och diskriminering borde vara prioriterat oavsett om Sverige har en borgerlig eller röd-grön regering. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Moderaterna har de senaste åren blivit ett tydligt HBT-vänligt parti och sagt ja till en könsneutral äktenskapslag. Nu är det viktigt att m även visar intresse för transpersoners rättigheter. Att utreda om lagen mot hets mot folkgrupp bör skydda den gruppen är ett tecken på att moderaterna har det intresset.

16 Comments:

Anonymous Christopher Aqurette said...

Att inkludera ytterligare grupper i lagen om hets mot folkgrupp gynnar ingen. Istället bör man utreda om lagen ska finnas kvar eller om den bör göras om så att den omfattar alla. Moderaterna gör rätt som står upp för principen att alla ska behandlas lika.

söndag, april 19, 2009 3:10:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Moderaterna gör rätt som står upp för principen att alla ska behandlas lika."

Men det är ju det moderaterna INTE gör. Partiet är FÖR nuvarande hetslag och är emot en utredning om att eventuellt avskaffa lagen. Jag har talat med folk från olika borgerliga partier i regeringskansliet. INGEN m-politiker i regeringskansliet har enligt de jag talat med lobbat för att regeringen ska utreda ett avskaffande av hetslagen.

Så här säger moderaterna på sin hemsida. De har en sida där om partiets HBT-politik.

http://www.moderat.se/web/HBT-fragor.aspx

"Moderaterna tycker att homo-, bi- och transexuella ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter. Därför har alliansregeringen ersatt tidigare diskrimineringslagstiftning med en generell diskrimineringslag som gäller all diskriminering och infört ett starkare skydd mot diskriminering.

Moderaterna är positiva till hetslagstiftningen och möjligheten att väga in den specifika grupptillhörigheten i den juridiska processen. Våld och hot mot grupper som upplevs som avvikande är oacceptabelt. Därför är det viktigt att rättssamhället alltid står upp mot våld och hot."

M är alltså FÖR att homosexella, svarta och judar ska få skydd av hetslagen medan de inte säger ja till att transpersoner ska få det skyddet.

Hur du kan få det till att moderaterna värnar principen om att alla ska behandlas lika är en gåta. Du blandar nog ihop dina egna åsikter som moderat med partiets officiella åsikter.

"Att inkludera ytterligare grupper i lagen om hets mot folkgrupp gynnar ingen."

Jo, det skulle gynna transpersoner om det är så att hets mot dem är vanligt. Eller du menar att ingen skulle kunna bli dömd för sådan hets? Då kan du ju inte samtidigt säga att det skulle hota yttrandefriheten.

Bengt

söndag, april 19, 2009 4:27:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Om det du skriver är korrekt så kan man frukta att partiet centralt har övergett principen om alla människors lika värde och gett sig hän åt samma värderelativism som andra partier. Trist. Det behövs ett parti i Sverige som slår vakt om den liberala tanken att staten ska behandla alla medborgare lika. Att hetsa till våld mot en folkgrupp kan naturligtvis vara olagligt utan att man frångår den principen. Men att lagstiftarna skriver kataloger över vilka folkgrupper som är i särskilt behov av skydd är förkastligt och diskriminerande i sig självt. Det ligger ju i ett sådant systems natur att inte alla omfattas, att några är förmer än andra.

Men detta får väl bli en utmaning att driva frågan hårdare.

söndag, april 19, 2009 5:34:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Om det du skriver är korrekt"

Jag lämnade ju länken till hemsidan. Varför ska du då ifrågasätta om det är korrekt? Det är möjligt för dig att läsa direkt på moderaternas hemsida. Här är återigen länken dit.

http://www.moderat.se/web/HBT-fragor.aspx

Bengt

söndag, april 19, 2009 5:51:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Moderaternas officiella politik avgörs på partistämman. Jag betvivlar att den person som skrivit texten du länkar till kan hitta ett dokument som styrker ditt påstående. Förmodligen är det bara en slarvig formuleringen.

Sannolikt har moderaterna fortfarande den åsikt som kommer till uttryck i partiets riksdagsmotion från 2001:"Inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten måste alltid utgöra de exceptionella undantagen från huvudregeln om öppenhet. Möjligheterna till inskränkning skall alltså tillämpas restriktivt eftersom det är fråga om att inskränka grundlagsstadgade rättigheter. Nya undantag urholkar tilltron till grundlagens huvudlinje."Vi delar uppfattningen att det finns ett behov av att skydda vissa grupper mot hot eller andra uttryck för missaktning på grund av deras sexuella läggning. Vår uppfattning är emellertid att skyddet för enskilda eller grupper mot hets med anledning av deras sexuella läggning bör utformas på annat sätt, t.ex. genom att införa brottet olaga hot i TF:s brottskatalog."Motionärerna förklarar också varför moderaterna inte driver ett avskaffande av hetslagen:

"Dagens lagstiftning bygger på en FN-konvention om förbud mot rasdiskriminering från 1965. Genom att ha tillträtt konventionen har Sverige åtagit sig att ha en lagstiftning som förbjuder rasdiskriminering."Och så är det nog fortfarande. Lagen om hets mot folkgrupp kom till i skuggan av andra världskriget. Det fanns, och finns fortfarande, skäl att skydda människor från hets om våld. Men frågan är om det är rimligt att staten skriver listor över vilka grupper som ska skyddas och vilka som ska lämnas åt vargarna.

Men det är en diskussion du inte tycks förstå, så vi får lämna frågan här.

söndag, april 19, 2009 7:02:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Moderaternas officiella politik avgörs på partistämman."

Ibland ja. Du borde som moderat dock känna till att partiet mer sällan än andra partier avgör sin politik på stämmorna. Det har tex fd ordförnaden för m i Malmö, Tobias Billström, sagt när jag talat med honom om det. Ofta är det partiets riksdagsgrupp eller partistyrelse som avgör partiets konkreta åsikter.

Och du kan tydligen inte hänvisa till något partistämmobeslut där man kritiserat eller sagt sig vilja avskaffa hetslagen.

"Jag betvivlar att den person som skrivit texten du länkar till kan hitta ett dokument som styrker ditt påstående. Förmodligen är det bara en slarvig formuleringen."

Det där blir ju bara dina egna spekulationer. Formuleringen är för övrigt så tydligt att dess budskap inte är möjligt att feltolka. Du får väl ringa partikansliet för m om de trots det helt har feltolkat partiets åsikter. Ett antal människor med kunskap om partiets politik bör annars ha läst den där sidans innehåll vilket tyder på att det är sant. Texten har vad jag vet varit där i alla fall ett halvår.

Fram tills att du eller någon annan inom m fått partikansliet att ändra texten på hemsidan så är det partiets politik om du inte kan hänvisa till ett annan budskap i ett dokument från partiet de senaste åren.

"Sannolikt har moderaterna fortfarande den åsikt som kommer till uttryck i partiets riksdagsmotion från 2001"

Alltså Christopher, har du inte noterat hur mycket moderaterna ändrat sin politik sedan 2001. Det är ungefär som att hänvisa till en motion från 2001 när man ska berätta vad partier har för arbetsrättspolitik och för den delen HBT-politik.

"Det fanns, och finns fortfarande, skäl att skydda människor från hets om våld."

Om du menar hot om våld så är det förbjudet utan någon hetslag. Om du menar att alla ska omfattas av skydd mot allvarlig hets så blir det en mycket större inskränking av yttrandefriheten än idag.

"Men det är en diskussion du inte tycks förstå, så vi får lämna frågan här."

Jodå det gör jag, och du borde veta att jag ofta problematiserat hetslagen här på sidan. Det har du säkert läst också.

Den diskussion du inte tycks förstå är att man kan tycka hetslagen i sig är problematisk men att transpersoner ska ha skydd av lagen när den är kvar.

"Motionärerna förklarar också varför moderaterna inte driver ett avskaffande av hetslagen"

Här erkänner du själv att partiet inte driver ett avskaffande av hetslagen. Därmed så är det verkligen befogat att transpersoner ska få skydd av lagen eftersom inget riksdagsparti idag jobbar för att avskaffa hetslagen.

Bengt

söndag, april 19, 2009 7:31:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Ska även säga att moderaterna våren 2002 hade ett motionsförslag om att utreda att ersätta hetslagen med ett mer individuellt skydd. Det kravet har man dock aldrig haft 2002-2006 när man skrev motioner.

Det är som jag skrev, ingen ledande inom partiet driver idag kravet att man ska avskaffa lagen. Inte heller har Reinfeldt eller någon annan ledande i m uttalat sig negativt mot hetslagen de senaste åren.

Bengt

söndag, april 19, 2009 7:35:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

söndag, april 19, 2009 7:48:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

Har hittat fler referenser till hetslagen på moderaternas hemsida. Så här skriver partiet om hur m menar man bör bekämpa rasism.

http://www.moderat.se/web/f99c7848-0104-4ae8-88ba-3e22995e35a3_1_1.aspx

"Lagen om hets mot folkgrupp och annan strafflagstiftning sätter ytterst gränserna och visar vilka beteenden vi inte kan acceptera i samhället. Brott med rasistiska eller främlingsfientlig koppling måste alltid mötas med kraft. Därför måste rättsväsendet vara alert så snart gränsen för hets mot folkgrupp eller annat brott överträds. Hatbrott bör bestraffas hårt."

Men kanske det också är någon anställd som feltolkat det. Och tydligen är det inga andra m-politiker som kollar partiets hemsida och anmäler hur fel det där är.

Så här skriver Lena Adelsohn Liljeroth (m), då riksdagsledamot, nu kulturminister, i en interpellation (fråga) 2006till dåvarande justitieministern Lennar Bodström.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dok_id=GT1062

"Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Thomas Bodström vilka åtgärder han avser att vidta för att kampen mot brottet hets mot folkgrupp ska prioriteras."

Jag vet inte hur många fler exempel jag måste redovisa innan du blir överbevisad om att moderaterna idag INTE är emot lagen om hets mot folkgrupp. Däremot var m det 2002. Men det var "de gamla" moderaterna det.

Bengt

söndag, april 19, 2009 7:53:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Då är det värre än jag trodde. Nu finns det alltså inte något enda parti i Sverige som stödjer den liberala tanken om yttrandefrihet. Det är illa.

söndag, april 19, 2009 9:19:00 em  
Anonymous Leone said...

Christopher, var anser du gränsen går för yttrandefrihet? Finns det någon gräns, anser du?

Anta t ex att jag skulle upprätta en webbplats som helt ägnade sig åt att beskriva transvestiter, judar och mormoner som avskum och uppmana alla att arbetsgivare att avskeda dem, folk att spotta och sparka på dem och förstöra deras bostäder - är det hets? är det ok?

Om jag bara skriver en massa lögner för att "bevisa" hur äckliga och omänskliga de är, men inte uppmanar folk att ge sig på dem fysiskt, är det ok?

Finns det någon gräns, enligt dig?

söndag, april 19, 2009 9:47:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

söndag, april 19, 2009 9:56:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Nu finns det alltså inte något enda parti i Sverige som stödjer den liberala tanken om yttrandefrihet."

Det är väl inget samhälle som har obegränsad yttrandefrihet. Även de som vill avskaffa hetslagen brukar vara för lagar mot förtal eller mot eller lämnande av militära hemligheter. Förbud mot barnporr är också i strikt mening en begränsning av yttrandefriheten om än motiverad givetvis.

Men däremot är det rätt att inget parti av betydelse i Sverige idag är för att avskaffa hetslagen. Däremot så är ju det marginella högerextrema partiet nationaldemokraterna vad jag vet för att avskaffa hetslagen. Kanske inte så oväntat, i deras samhälle hade väl folk fått beröm istället om de hetsat mot invandrare, judar och homosexuella.

Bland ungdomsförbunden är moderata ungdomsförbundet, liberala ungdomsförbundet och kristdemokratiska ungdomsförbundet för att helt avskaffa lagen om hets mot folkgrupp.

Bengt

söndag, april 19, 2009 10:16:00 em  
Anonymous Christopher Aqurette said...

Leone:
Man behöver inte gilla allt som människor gör med sin frihet för att kunna försvara människors rätt till frihet. Jag kan ha en massa åsikter om vad som är lämpligt att säga, men det är domstolarna som avgör vad som är lagbrott. Så är det med hetslagstiftningen också, men skillnaden mellan den och andra lagar som förbjuder hets och förtal är den ger ett antal minoriteter ett extra skydd som med rätta uppfattas som diskriminerande.

Bengt:
Moderaterna röstade ensamma emot att förbjuda innehav av barnpornografi i slutet av 1990-talet. All heder åt Gun Hellsvik som vågade ta den debatten mot mörkermännen. Då precis som nu legitimerades en successiv nedmonteringen av våra fri- och rättigheter med känsloargument och personangrepp.

söndag, april 19, 2009 10:32:00 em  
Blogger Bengt Held said...

Christopher

"Moderaterna röstade ensamma emot att förbjuda innehav av barnpornografi i slutet av 1990-talet."

Jag har inte exakt koll men det kan nog vara så. Dock så är ju moderaterna precis som andra riksdagspartier för den lag från 1980 som förbjuder spridande av barnporr, även det är en(befogad) inskränkning av yttrandefriheten

Bengt

söndag, april 19, 2009 10:45:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man kan undra varför Moderaterna vill sätta människor i fängelse för deras åsikters skull?Det är ju konsekvensen av lagen om Hets mot Folkgrupp.Att Politiska partier inte skall syssla med Hetspropaganda är självklart men om vanliga människor uttrycker avvikande åsikter,varför skall vanliga medborgare straffas för det.Lagen borde enbart rikta sig mot Politiska partier och inte mot vanligt folk.

söndag, oktober 21, 2012 10:39:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home