torsdag, april 02, 2009

Riksdagsbeslut om könsneutral äktenskapsbalk

Igår, den 1 april 2009 röstade Riksdagen igenom lagförslaget om könsneutral äktenskapsbalk med siffrorna 261 för och 22 mot. 16 ledamöter lade ned sina röster. Protokollet med debatten ligger här (från och med §9). Närmare analys kommer förmodligen...

12 Comments:

Anonymous Glograff said...

Första analys: Ordet "homofobi" förekommer inte någonstans i dokumentet.

torsdag, april 02, 2009 9:21:00 fm  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Ännu märkligare....ordet
"kristofobi" förekommer inte heller.

Men hursomhelst är jag inte sämre förlorare än att vilja gratulera alla er som har fått er vilja igenom med den nya könsneutrala äktenskapslagen.

Jag hade personligen önskat ha kvar den tidigare lagstiftningen men får väl fortsättningsvis driva opinion så att alla som känner sig kränkta av den nya lagstiftningen också får göra sina röster hörda. För ovanlighetens skull.

torsdag, april 02, 2009 10:02:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Jag ska senare idag kommentera debatten och granska främst en del av de kristdemokratiska debattörernas uttalanden.

Till Lars

Hur kan en människa vara "kränkt" av att samkönade par får rätt att ingå äktenskap borgerligt? Och att de samfund som själva vill det får förätta äktenskap för samkönade par? Hur begränsas din frihet och dina rättigheter av det?

Det här visar ju problemet med att "kränkthet" hit och dit devalverats till att betyda nästan allt som man ogillar. Zaremba hade en intressant och omtalad artikel om det som bekant. Då handlade det om studenter som blev kränkta ibland för att de inte fick godkänt på sina tentor.

Så här är det enligt mig. Två saker hade jag inte haft några problem att tolka som kränkande för tex konservativt kristna.

1. Om sex partier i riksdagen beslutat att kraftigt inskränka kristnas rättigheter tex förbjuda bygge av nya kyrkor eller förbjuda folk att bära korssmycken på offentliga platser. Det hade nog många kristna, med rätta, menat vara kränkande emot dem.

Eller om riksdagen avgjort att avskaffa äktenskapslagen helt och ogiltigförklarat heterosexuellas äktenskap. (något som kd halvt om halvt faktiskt argumenterade för när de vill avskaffa ordet äktenskap från lagboken). Även det hade folk, med rätta, kunnat tycka vara kränkande eftersom deras äktenskap då blivit juridiskt avskaffade.

2. Jag hade också accepterat att många kristna blivit kränkta om man gjort som RFSL och vänsterpartiet ville, att ha som krav att präster, imamer etc måste viga även homopar för att få behålla den juridiska vigselrätten. Men så blev det som bekant inte.

Så vad är det som är kränkande? Att man är emot en politisk reform är en sak. Men en kränkning är ju ofta något helt annat, en kränkning blir ju något som riktar sig mot dig som individ.

Ärligt talat, man måste nog ha fördomar om homosexuella för att tycka att en könsneutral äktenskapslag är kränkande. Det kränker då dina fördomar. För några sakargument existerar inte att homoäktenskap drabbar dig som heterosexuell.

Nu vet jag att du Lars inte är homofob och du har väl aldrig sagt att du själv är kränkt. Men du menar tydligen att många andra är det.

torsdag, april 02, 2009 11:27:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Bengt

Lars menar inget när han talar om kränkthet. Det är bara ett utslag av tvärtomleken. Han utgår från att talet om att vara kränkt är typisk "gayretorik", och så tillämpar han den rakt av på sin egen retorik utan vidare hänsyn till kontext, historia eller perspektiv. Hans blogg är i sin terminologi en spegel av Antigayretorik. Han tror sig bevisa något med denna lek. Oklart vad.

Lars
Tack för lyckönskningarna.

torsdag, april 02, 2009 11:34:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

En sak till

Ni som menar ni som kristna är "kränkta" därför att en könsneutral äktenskapslag enligt er är emot Bibeln.

Varför känner ni er då inte "kränkta" av att folk har rätt till skilsmässa, att vi har en sambolag för ogifta par, att vi tillåter folk att jobba på söndagar även i yrken där arbetet på söndagen inte är viktigt för samhället etc?

Även det är emot en konservativ tolkning av Bibeln.

Det är ju massor av lagar i Sverige som är helt oförenliga med en konservativ tolkning av Bibeln. Men av någon orsak är det oftast sånt som har med homosexuellas rättigheter som lättast gör konservativt kristna "kränkta".

torsdag, april 02, 2009 11:34:00 fm  
Blogger Bengt Held said...

Tor

Det är möjligt Lars gör så. Men jag har läst på bloggar folk som på allvar menar att homoäktenskap kränker dem som kristna.

torsdag, april 02, 2009 11:35:00 fm  
Blogger Johan said...

Hur kan man känna sig kränkt av att fler medborgare får lika rättigheter i samhället? Speciellt när det inte påverkar heterosexuella personer eller heterosexuella gifta par personligen. Det är en gåta och en ekvation som inte går ihop. Jag är själv heterosexuell och gift, och förstår inte hur man tänker när man säger att det nya lagförslaget är kränkande mot andra heterosexuella människor. Det är ungefär som att säga som de sa i Sydafrika under apartheid, att det skulle vara kränkande mot helvita eller helsvarta par om man tillät en svart man och en vit kvinna (eller i andra kombinationer) gifta sig. Hur skulle det egentligen kunna påverka äktenskapet som t.ex. det helvita paret hade? Och i Sydafrika var det också så att konservativa kristna grupper såg detta (dvs icke-rasblandning) som instiftat av Gud, precis som konservativa kristna idag ser olikkönade äktenskap som instiftat av Gud. Var är logiken i dessa människors sätt att tänka?

torsdag, april 02, 2009 11:39:00 fm  
Blogger Gregorius Rex said...

"alla som känner sig kränkta av den nya lagstiftningen"

De människor som verkligen upplever sig kränkta, och de finns bevisligen, har uppenbarligen inte förmågan att unna andra människor lycka. Oginhet och missunsamhet är viktiga ingredienser i detta sammanhang. Sådant kommer ofta till uttryck när representanter för den "konservativa kristenheten" talar om homosexuella och deras möjligheter och önskemål om att söka sin egen lycka och definiera sin egen välfärd.

Martin Luther talade om att vara "incurbate in se" - inkrökt i sig själv. Det stämmer utmärkt väl in på många bittra kristna, som saknar den storhetstid då kristendomen hade makt att diktera hur människors liv skulle formas.

Rekommenderad läsning: Kolosserbrevet 3:12

torsdag, april 02, 2009 12:24:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det är bara att konstatera att den nya äktenskapslagen blir heltäckande för alla par.
Ett väl genomfört lobbyarbete.
Själv anser jag fortfarande att staten skall ta hand om registreringen i samband med hindersprövning.
Sedan är dett fritt fram för alla kyrkor att laga efter läge.
Men det som flertalet har stirrat sig blinda på är att äktenskapet enbart skall gälla för man/kvinna.

Äktenskapslagen är sekulär och helt i sin ordning.
Svenska Kyrkan kommer att genomföra vigsel för alla par.
Det enda som kan hindra detta vore om Svenska Kyrkan plötsligt blev religiös.
Har följt debatten under många år.
Slutet gott alltin gott.

torsdag, april 02, 2009 2:18:00 em  
Blogger Lars Ewald Lenka said...

Tor och Bengt,
Tors tolkning av mitt inlägg ligger väl närmast till hands - han verkar känna mig rätt väl trots allt - men Bengt har rätt i att det finns människor som säger sig vara kränkta av detta beslut. Jag kan hursomhelst förstå att folk kan känna sig kränkta även om Tor, Bengt och jag m.fl. inte kommer att förstå varandra i alla fall.Tänker inte gå in mer på detta just nu utan kommer att vidareutveckla detta framöver.

Men inte mer "surt sa räven" idag utan återigen, stort grattis!

torsdag, april 02, 2009 2:47:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Men Lars, det hade varit intressant om du kunde förklara den kränktheten. Vari består den? Hur yttras den? Hur känns den? Bengt ställer ett antal mycket relevanta frågor i sitt initiala inlägg.

torsdag, april 02, 2009 2:58:00 em  
Blogger Johan said...

Enligt senaste inlägget på Lars hemsida så består kränktheten i att införandet av könsneutrala äktenskap sker emot många människors vilja, och att dessa människor tydligen tar väldigt illa vid sig. Som sagt, jag tar väldigt illa vid mig av att de tar illa vid sig, och jag blir djupt kränkt av att de tar illa vid sig.

lördag, april 04, 2009 8:40:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home