fredag, april 10, 2009

Så röstade EU-ledamöterna om förslaget mot diskriminering.

av BENGT HELD

Nu har jag fått fram information (från ILGA-Europe som är motsvarigheten till RFSL på Europanivå) hur de svenska ledamöterna i EU-parlamentet röstade 2 april om förslaget mot diskriminering från EU-kommissionen.

Förslaget betyder, om EU säger ja till det, att alla länder i unionen blir skyldiga att ha lagar som förbjuder diskriminering pga sexuell läggning, religion, ålder och funktionshinder även utanför arbetsmarknaden tex vid försäljning av varor och tjänster, bostäder, socialtjänst etc. Idag är det bara EU-direktiv om att diskriminering pga kön och etnicitet ska vara förbjudet inom alla samhällsområden i alla unionsländer.

Så här röstade de svenska ledamöterna

Ja

Jan Andersson (s)
Anna Hedh (s)
Inger Segelström (s)
Åsa Westlund (s)
Charlotte Cederschiöld (m)
Christoffer Fjellner (m)
Anna Ibrasagic (m)
Jens Holm (v)
Eva-Britt Svensson (v)
Helene Goudin (junilistan)
Nils Lundgren (junilistan)
Lena Ek (c)
Olle Schmidt (fp)
Anders Wijkman (kd)
Carl Schlyter (mp)
Maria Robsahm (tidigare fp nu feministiskt initiativ)

Nej

Gunnar Hökmark (m)
Lars Wohlin (tidigare junilistan nu kd)

Frånvarande

Göran Färm (s)