torsdag, april 02, 2009

Så röstade riksdagsledamöterna om en könsneutral äktenskapslag. Oppositionspartierna.


Det blev som väntat en betydande majoritet för en könsneutral äktenskapslag vid omröstningen 1 april. Riksdagens hemsida redovisar hur varje ledamot röstade. Den listan kan ni läsa här.

För mig är det extra spännande att kolla den där listan. Jag kan ju jämföra med den rapport jag gjorde december 2008 om riksdagsledamöternas åsikter om en könsneutral äktenskapslag. En rapport som jag för övrigt redovisade här på bloggen. Skulle resultatet bli nära min rapport eller helt annorlunda?

Utan att skryta får jag säga att det är ganska bra överensstämmelse. Jag ska redovisa parti för parti.

Jag börjar här med oppositionspartierna. I en senare artikel granskar jag regeringspartierna.

Socialdemokraterna

Av partiets 130 ledamöter var 111 närvarande vid omröstningen om könsneutral äktenskapslag. De röstade alla ja.

I min rapport från december 2008 redovisade jag att en s-ledamot, Karl-Gustav Abramsson (se bilden), Västerbottens län, var emot en könsneutral äktenskapslag. Han var en av de som var frånvarande vid omröstningen, sannolikt hade han och partiets gruppledare blivit ense om att han inte skulle vara med vid omröstningen. Det är ganska vanligt att göra så när en riksdagsledamot inte håller med partiet.

Sedan berättade jag att en s-ledamot tvekade om en könsneutral äktenskapslag. Eftersom han inte redovisat det offentligt så skrev jag inte hans namn men jag gör det nu då han var med och röstade ja till en könsneutral äktenskapslag. Den ledamot jag syftar på är Claes-Göran Brandin från Göteborgs kommun.

Vänsterpartiet

Av partiets 22 ledamöter var 19 närvarande. De röstade alla ja.

I min rapport redovisade jag att alla v-ledamöter var för reformen.

Miljöpartiet

Av partiets 19 ledamöter var 16 närvarande. De röstade alla ja.

I min rapport redovisade jag att en mp-ledamot tvekade om en könsneutral äktenskapslag, Mehmet Kaplan, Stockholms kommun. Vid omröstningen var han frånvarande, det kan ha varit så enkelt som att han inte hade möjlighet att vara med där eller att han inte ville rösta ja. Han hade dock sagt i media december 2008 att han planerade rösta ja till en könsneutral äktenskapslag.